گفتگوی آزاد

Major libraries and universities |كتابخانه های بزرگ و دانشگاههای معروف


صفحه  صفحه 5 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین »
 #41 Posted: 24 Jun 2011 12:28
كتابخانه های تركیه 1
كتابخانه های تركیه
كتابخانه در میان تركان سابقه ای طولانی دارد. بعضی ها معتقدند كه نخستین كتابخانه ترك در آسیای میانه از سوی ایغورها احداث شد و برخی دیگر مدعی هستند كه از حفریات باستان شناسی در سرزمین تركان، تعداد زیادی نسخه خطی به دست آمده است. آنچه مسلم است تركان از دوره سلجوقیان به بعد به تأسیس كتابخانه شروع كردند و در عهد عثمانیان اهمیتی بیشتر به این امر نشان دادند. از میان بهترین كتابخانه هایی كه در دوره عثمانیان تأسیس شدند می توان به كتابخانه بایزید (در داخل مسجدی به همین عنوان)، كتابخانه فاتح (در بطن مدرسه ای به هیمن نام)، كتابخانه ملامراد (در داخل درگاه نقشبندی)، كتابخانه توپقاپی سرای (در داخل سلطنتی) و كتابخانه نور عثمانیه (در بطن یك موقوفه) اشاره كرد.

امروز علاوه بر كتابخانه های آموزشی (در داخل مدارس و دانشگاهها) و كتابخانه های تحقیقاتی (در بطن مؤسسات پژوهشی) تعداد 1350 كتابخانه عمومی و72 كتابخانه كودك در تركیه مشغول فعالیت می باشند. جمع كل كتابهای موجود در این دو نوع كتابخانه به ترتیب 12398913 و 446322 جلد می باشد. در سال 2001 تعداد 2096417 نفر ( 10767724 مرد و 10196448 زن) از كتابخانه های عمومی و تعداد 698990 نفر از كتابخانه های كودك استفاده كرده اند. تعداد كاركنان كتابخانه های عمومی و كتابخانه های كودك 2829 می باشد.

بعضی از كتابخانه های مهم تركیه به ترتیب الفبای نام شهرها عبارتند از :آدانا (كتابخانه عمومی)

این كتابخانه از تركیب كتابخانه های شیخ و رمضان اوغول لاری در سال 1923 به وجود آمد و با گردآوری نسخه های خطی موجود در اولو جامع و آثار مضبوط در سایر كتابخانه ها فعالیت خود را با عنوان ”كتابخانه رمضان اوغلی“ آغاز كرد. این كتابخانه در سال 1976 به محل فعلی خود منتقل شد.آفیون (كتابخانه گدیك احمد پاشا)

این كتابخانه در سال 1477 میلادی از سوی گدیك احمد پاشا، صدراعظم عصر فاتح و دوره بایزید دوم به عنوان كتابخانه مدرسه احداث شد و سپس در 1198 هجری به واسطه سپاهی آغاسی احمد بن مصطفی به خارج از مدرسه انتقال یافت و به خدمت خود برای همگان آغاز كرد كتابخانه با صدور قانون ”توحید تدریسات“ به وزارت اوقاف تحویل شد و زمانی كه تكایا و زوایا بسته شدند كتابهای موجود در تكیه مسعود مولوی نیز به این كتابخانه آورده شد.آق سكی (كتابخانه محمد پاشا)

محمد پاشا، صدراعظم سلطان عبدالحمید اول در سال 1728 كتابخانه ای در مولد خود آق سكی (از توابع ایتالیا) احداث كرد و آثار نفیسی بدان بخشید. پس از وی افرادی چون مصطفی بهجت افندی در تكمیل و غنای كتابخانه كوشیدند.آماسیا (كتابخانه بایزید)

این كتابخانه بطوری كه از عنوانش نیز برمی آید از سوی سلطان بایزید دوم در داخل یك مدرسه احداث شده است. نخستین مجموعه كتابخانه از سوی خود سلطان اهدا گردید و سپس با افزوده شدن آثار موجود در كتابخانه عثمان بیگ (واقع در مسجد بورما مناره) و كتابخانه عبداللطیف افندی بر غنای آن افزوده شد.آنكارا (كتابخانه دانشكده زبان، تاریخ- جغرافیای دانشگاه آنكارا)

این كتابخانه همزمان با تأسیس دانشكده كه در سال 1936 صورت گرفت تأسیس شد. اثار خطی موجود در این كتابخانه كه در گنجینه های مختلفی چون اسماعیل صائب و مظفر اوزاق جای گرفته اند بر اهمیت این كتابخانه افزوده است.آنكارا (كتابخانه عدنان اوتوكن)

این كتابخانه در سال 1932 در طبقه زیرزمین وزارت آموزش ملی احداث شد و پس از صدور قانون توحید تدریسات كلیه مواد موجود در تكایا و زوایا به این كتابخانه انتقال یافتند. كتابخانه در سال 1964 به جهت ضیق مكان به محلی دیگر منتقل شد و تا سال 1971 در همین مكان فعالیت كرد. این كتابخانه تا سال 1939 به عنوان ”كتابخانه ملت و معارف“ و از سال 1939 به بعد به عنوان ”كتابخانه عمومی آنكارا“ فعالیت خود را ادامه می دهد. عنوان “كتابخانه عمومی عدنان اوتوكن“ زمانی به این كتابخانه تعلق گرفت كه كتابخانه ملی تركیه به محل جدید خود انتقال یافت. اخیراً نسخه های خطی موجود در این كتابخانه و نیز كتابخانه جبه جی به كتابخانه ملی منتقل شده است.آنكارا (كتابخانه كبیر ملت)

پنج سال پس از افتتاح مجلس تركیه، به پیشنهاد دكتر مظفر بیگ، نماینده آیدین ایجاد یك كتابخانه در داخل مجلس مورد مذاكره قرار گرفت. هیأتی مركب از 5 نماینده اقدامات اولیه را آغاز كرد (1920). این كتابخانه كه تعداد كمی نسخه خطی نیز دارد برای استفاده نمایندگان مجلس تأسیس شده است.آنكارا (كتابخانه ملی تركیه)

هسته اصلی و اولیه كتابخانه ملی تركیه با حمایت رجب پیكر، نخست وزیر وقت در سال 1946 در مدیریت نشریات وزارت آموزش ملی تشكیل شد. این كتابخانه كه از سال 1983 به بعد در محل فعلی خود مشغول فعالیت می باشد در زمینی به مساحت 39 هزار متر مربع ساخته شده و از سه بلوك تشكیل یافته است. بخش های مختلف كتابخانه ملی تركیه را اطاقهای كار، سالنهای مطالعه، انبارهای كتاب، سالن های مخصوص نمایشگاه و سمینار، مركز اطلاع رسانی، كتابخانه گویا، بخش های آرشیو، نقشه، میكروفیلم، عكاسی و چاپخانه تشكیل می دهند. مجموعه مواد موجود در كتابخانه (كتاب و مواد غیر كتابی) بالغ بر 1238210 می باشد كه حدود نهصد هزار آن كتاب است. تعداد كاركنان كتابخانه ملی تركیه بالغ بر 203 نفر می باشد كه از میان آنان 34 نفر از رشته كتابداری فرهیخته شده اند.

كتابخانه ملی تركیه به استادان، پژوهشگران و دانشجویان خدمت می كند (دانش آموزان مدارس حق استفاده از كتابخانه ندارند). دانشجویان برای اینكه بتواند از خدمات كتابخانه استفاده كنند لازم است برگه ای مبنی بر تحصیل در یك دانشگاه ارائه دهند. محققین و استادان خارجی برای اینكه از كتابخانه ملی تركیه استفاده كنند باید مجوز لازم را از طریق سفارت خود در آنكارا از وزارت فرهنگ تركیه دریافت دارند.

كتابخانه ملی تركیه از مجهزترین كتابخانه های تركیه است و از سال 1987 به این طرف رایانه را به خدمت كتابداری گرفته است. از میان انتشارات این كتابخانه علاوه بر دو كتابشناسی ملی (كتاب- مقاله) می توان به كتاب شناسی انتشارات دولتی و كتابشناسی نوشته های روزنامه های برگزیده اشاره كرد. فهرست مشترك نسخه های خطی تركیه، فهرست نسخه های خطی كتابخانه كلی، فهرست مشترك آثار چاپی، فهرست مشترك آثار خارجی موجود در كتابخانه های تركیه از دیگر انتشارات كتابخانه ملی تركیه می باشند.
من هم خدایی دارم
     
 #42 Posted: 24 Jun 2011 12:28
كتابخانه های تركیه 2
آنكارا (كتابخامه بنیاد تاریخ ترك)

این كتابخانه كه وابسته به بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاتورك می باشد در سال 1931 همزمان با تشكیل جمعیت تحقیق تاریخ ترك احداث شد. كتابخانه بیناد كه در آغاز بطن دانشكده زبان، تاریخ- جغرافیای دانشگاه آنكارا قرار گرفته بود، بعداً با تغییر عنوان به محل كنونی خود منتقل شد. اغلب آثار موجود در این كتابخانه جنبه تاریخی دارند.آنكارا (كتابخانه بنیاد زبان ترك)

این كتابخانه نیز مانند كتابخانه بنیاد تاریخ ترك، به بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاتورك وابسته است و از سال 1932 به این طرف فعالیت می كند. اغلب آثار موجود در این كتابخانه در ارتباط با ادبیات ، زبان و زبانشناسی است.ادرنه (كتابخانه سلیمیه)

كتابخانه سلیمیه هم اكنون شعبه ای از كتابخانه شهرستان ادرنه می باشد در سال 982 هجری در اطاقی واقع در كنار مسجدی كه از سوی سلطان سلیم دوم و به دست معمار سنان ساخته شده بود احداث گردید. صدراعظم چلبی مصطفی پاشا آثار ارزشمندی به این كتابخانه اهدا كرد و سپس جمعیت اتحاد و ترقی آثار موجود در كتابخانه بادی افندی را بر آن افزود.ازمیر (كتابخانه ملی ازمیر)

این كتابخانه از سوی ”انجمن علم و عرفان“ كه در سال 1911 به همت ابراهیم قاضی زاده تشكیل یافته بود احداث شد و یك سال بعد در بخش بیرونی قصر ثعلبچی زاده فعالیت خود را ادامه داد. كتابخانه ملی ازمیر از سال 1939 به بعد از سوی انجمن كتابخانه ملی اداره می شد تا اینكه در سال 1978 انجمن بصورت بنیاد درآمد و اداره كتابخانه به دست بنیاد سپرده شد. كتابخانه ملی ازمیر یكی از پنج كتابخانه تركیه است كه ناشران موظفند یك نسخه از انتشارت خود را بدان بفرستند.اسپارتا (كتابخانه خلیل حمید پاشا)

این كتابخانه كه وابسته به وزارت فرهنگ است در سال 1783 از سوی خلیل حمید پاشا، صدراعظم مقتدر عثمانی در داخل مسجد حاجی عبدی با 550 نسخه خطی تأسیس شد. كتابخانه كه با آثاری از سایر كتابخانه ها، از جمله كتابخانه شیخ علی آغا دریافت كرده و غنی شده بود مدتها از سوی مفتیان اداره می شد، تا اینكه تحویل وزارت معارف شد.استانبول ( كتابخانه حسین پاشا)

حسین پاشا (آمجه زاده = عمو زاده) از صدراعظم های عثمانی است كه دست صلح به سوی همسایگان و از جمله ایران دراز كرد . او را به جهت اینكه عموزاده فاضل احمد پاشا بود بدین عنوان ملقب كرده اند. كتابخانه كه در مجتمعی واقع در سراجخانه باشی قرار داشت، حین ادغام كتابخانه های استانبول ابتدا به كتابخانه دولتی بایزید و سپس به كتابخانه ملت منتقل شد. امروز كتابهای این كتابخانه در سلیمانیه در بخشی جداگانه نگهداری می شود.استانبول (كتابخانه موزه باستانشناسی)

نخستین موزه ترك در سال 1902 در چهارچوب موزه های باستان شناسی استانبول از سوی عثمان حمدی گشایش یافت هزار كتاب موجود در این كتابخانه از مجموعه هایی نظیر مجموعه سلطان رشاد، مجموعه رجائی زاده اكرم، مجموعه جودت پاشا و غیره تشكیل یافته است. اغلب كتابهای این كتابخانه در زمینه تاریخ، باستان شناسی و موزه شناسی است.استانبول ( كتابخانه انستیتوی تاریخ پزشكی)

این كتابخانه وابسته به دانشگاه استانبول است و بطوری كه از عنوانش نیز مستفاد می شود اكثریت آثارش در زمینه پزشكی و علوم وابسته است. كتابخانه از مجموعه هایی نظیر مجموعه پرفسور دكتر نشأت عمر ایردلپ و پرفسور دكتر عاقل مختار اوزدن تشكیل یافته است.استانبول (كتابخانه ایاصوفیه)

این كتابخانه كه در داخل مسجد ایاصوفیه قرار داشت از سوی سلطان محمود اول ساخته شد و در 24 محرم 1153 هجری در حضور سلطان فعالیت خود را ‎آغاز كرد. كتابخانه ایاصوفیه به گفته صبحی محمد به هنگام گشایش چهار هزار كتاب داشت كه قسمتی از آنها از خزینه عامره آمده بود و بخشی دیگر را دولتمردان و شیخ الاسلامان و آغاهای دارالسعاده به سلطان اهدا كرده بودند.

این كتایخانه كه از نقطه نظر مطالعات اسلامی حائز اهمیت است در سال 1968 به كتابخانه سلیمانیه منتقل گردید.استانبول (كتابخانه بشیر آغا)

كتابخانه بشیر آغا كه یك كتابخانه تحقیقاتی است از سوی بشیر آغا احداث شده است. وی كه خود از هنر خطاطی بهره داشت تأثیری بسیار در سلطان احمد سوم و سلطان محمود اول داشت و در تعیین صدراعظم ها نقش آفرین بود. پس از مدتی كه از فعالیت كتابخانه گذشت مشاهده شد كه كتابداران برخلاف وقفنامه عمل می كنند و تعدادی از كتابها (38 نسخه خطی) مفقود شده است. بدین جهت كتابخانه تعطیل شد و مجدداً با هیأتی جدید شروع بكار كرد. آثار موجود در این كتابخانه در حال حاضر در سلیمانیه در بخشی جداگانه نگهداری می شود.استانبول (كتابخانه حاجی سلیم آغا)

این كتابخانه تحقیقاتی در سال 1781 میلادی در محلی كه حاجی سلیم آغا (امین ترسانه) احداث كرده بود تأسیس شد. هسته اصلی كتابخانه را كتابهایی اهـدایی خود سلیم آغـا تشكیل می دهـد (1281 جلد). پس از استقرار جمهوریت و تصویب قانون توحید تدریسات، آثار موجود در تعدادی از مساجد، تكایا و زوایای محله اسكدار به این كتابخانه انتقال یافت. آثار این كتابخانه از پنج مجموعه (مجموعه حاجی سلیم آغا، مجموعه عزیز محمود خدائی افندی، مجموعه نور بانو سلطان (والده عتیق)، مجموعه كمانكش امیر خواجه و مجموعه یعقوب آغا تشكیل شده است.

امروز كتابخانه تحت نظارت كتابخانه سلیمانیه اداره می شود.استانبول (كتابخانه خسرو پاشا)

این كتابخانه كه وابسته به وزارت فرهنگ است. در سال 1839 به همت خسرو پاشا یكی از دولتمردان عهد سلیم سوم، محمود دوم و عبدالحمید اول تأسیس شد. آثار موجود در این كتابخانه از شش قسمت زیر تشكیل یافته است :

كتابهای خسرو پاشا؛ كتابهای مهرشاه سلطان؛ كتابهای اسم خان سلطان، كتابهای بشیر آغا، كتابهای حسن حسنی پاشا و كتابهای مسجد ایوب.

آثار موجود در این كتابخانه به جهت وجود رطوبت بیش از حد به سلیمانیه منتقل شده است.

استانبول (كتابخانه دانشگاه استانبول)

این كتابخانه در سال 1924 تحت عنوان ”كتابخانه دارالفنون“ در ساختمان مدرسه القضاه احداث شد و در سال 1993 به ”كتابخانه دانشگاه استانبول“ تغییر عنوان داد. هسته اصلی كتابخانه را آثاری تشكیل می دهند كه از كتابخانه ییلدیز سرای منتقل شده بودند؛ سپس كتابهای خالص افندی، صاحب ملاورضا پاشا بدان افزوده شدند. در سال 1953 نیز بیش از یك هزار اثر از سوی ابن الامین محمود كمال اینال به مجموعه كتابخانه افزوده شد.

كتابخانه دانشگاه اسانبول آثار ارزشمندی دارد كه اغلب جزو نوادر به حساب می آیند. جمع آثار خطی موجود در كتابخانه دانشگاه استانبول 18602 نسخه است كه از میان آنها 1615 نسخه به فارسی است؛بعضی از آنها چون نسخه مینیاتور دار شاهنامه فردوسی از شاهكارهای هنری محسوب می شوند.استانبول (كتابخانه دولتی بایزید)

این كتابخانه كه وابسته فرهنگ می باشد نخستین كتابخانه ای است كه به دست دولت احداث شد و عنوان ”كتابخانه عمومی عثمانی“ را به خود اختصاص داد. در سال 1822 بود كه بخش عمارت مجتمع بایزید به كتابخانه اختصاص یافت و سلطان عبدالحمید دوم برای اتمام تعمیرات مبالغی از بودجه اختصاصی خود صرف كرد. كتابخانه روز 25 حزیران 1884 با حضور رجال دولت و قاطبه مردم افتتاح شد و یك دوره از كتاب ”تاریخ نعیما“ با سلام و صلوات در قفسه جای گرفت. كتابخانه دولتی بایزید از جمله كتابخانه هایی است كه ناشران موظفند یك نسخه از انتشارت خود را بدان بفرستد.استانبول (كتابخانه راغب پاشا)

این كتابخانه در سال 1762 از سوی راغب پاشا، صدراعظم دوره سلطان عثمان سوم و سلطان مصطفی سوم احداث گردید. راغب پاشا علاوه بر اینكه دولتمردی صاحب نام بود، در زمینه شعر و ادب نیز آوازه داشت. وی مدتی برای انجام وظایفی دولتی به همدان رفت و سپس به عنوان نماینده دولت در مذاكرات ایران- عثمانی شركت جست. وی پس از طی مدارج مختلف بر منصب صدارت تكیه زد و تا مرگ در این مقام ماند. آثار موجود در این كتابخانه را چهار منبع تشكیل می دهد: كتابهای راغب پاشا؛ كتابهای مدرسه مصلی؛ كتابهای مدرسه یحیی توفیق؛ كتابهای مدرسه نو.

استانبول (كتابخانه سلیمانیه)

این كتابخانه كه وابسته به وزارت فرهنگ می باشد از نقطه نظر احتوای آثار خطی بزرگترین كتابخانه تركیه است. كتابخانه در محل مدارس اول و ثانی مجتمع سلیمانیه كه به دستور سلطان سلیمان قانونی به دست معمار سنان ساخته شده بود قرار دارد. كتابخانه سلیمانیه در حال حاضر شامل 111 مجموعه مختلف است و افزون بر آن پنج كتابخانه موقوفه (عاطف افندی، حاجی سلیم آغا، كوپریلی، نور عثمانیه و راغب پاشا) بدان وابسته اند.

تعداد آثار خطی موجود در این كتابخانه 65321 نسخه است كه از میان آنها 6267 نسخه به فارسی است.استانبول (كتابخانه عاشر افندی)

مصطفی افندی رئیس الكتاب عصر محمود اول براساس وقفنامه ای كه تنظیم كرد كتابهای خود را به كتابخانه ای كه در باغچه قاپی استانبول می ساخت اهدا كرد و چون پیش از اتمام ساختمان كتابخانه درگذشت پسرش مصطفی عاشر افندی- كه او نیز چون پدر رئیس الكتاب بود- آرزوی پدر را جامه عمل پوشانید. مجموعه این كتابخانه از چهار قسمت تشكیل شده كه عبارتند از :

كتابهای مصطفی افندی؛ كتابهای عاشر افندی؛ كتابهای حامد افندی، (نوه مصطفی افندی) و كتابهای قصیده جی زاده سلیمان سری افندی. آثار موجود در این كتابخانه در حال حاضر در كتابخانه سلیمانیه تحت عنوان ”مجموعه عاشر افندی و رئیس الكتاب مصطفی افندی“ نگهداری می شود.استانبول (كتابخانه عاطف افندی)

این كتابخانه در سال 1741 از سوی مصطفی عاطف افندی احداث شد. وی كه از دولتمردان صاحب نام عصر عبدالحمید اول بود، علاقه وافری به شعر و ادب داشت. كتابخانه با اهدای كتابهای حاجی عمر افندی و خانواده زكی پاك آلین غنی تر شد. آثار خطی موجود در این كتابخانه شهرتی بسزا در میان پژوهشگران داخلی و خارجی دارد؛ بعضی از آنها نادر و یا نسخه منحصر به فرد هستند و برخی دیگر به خط مؤلف بوده، یا به وسیله علمای مشهور كتابت یافته اند. این آثار كه از نقطه نظر تذهیب و تجلید نیز شهرت دارند هم اكنون در كتابخانه سلیمانیه در بخشی جداگانه نگهداری می شوند.استانبول (كتابخانه كوپریلی)

كتابخانه نخستین كتابخانه مستقلی است كه در سال 1661 احداث شد و كتابهای سه تن از اعضای خانواده كوپریلی (محمد پاشا، فاضل احمد پاشا و محمد عاصم بیگ) را دربرگفت. بنیانگذار این كتابخانه فاضل احمد پاشا یكی از صدراعظم های مقتدر عثمانی است كه به اعمال شدت و خشونت شهرت داشت. این كتابخانه در حال حاضر تحت اداره سلیمانیه مشغول فعالیت است.استانبول (كتابخانه ملت)

كتابخانه ملت در سال 1916 در مدرسه ای كه از سوی شیخ الاسلام فیض الله افندی ساخته شده بود با 2189 نسخه خطی موقوفه فیض الله افندی و كتابهای اهدایی علی امیری افندی شروع بكار كرد. از وقفنامه و كتیبه ای كه بر در مدرسه فیض الله افندی نصب گردیده برمی آید كه مدرسه در سال 1112 هجری بنا شده است. در اوایل قرن بیستم مدرسه به صورت خرابه درمی آید و شهرداری استانبول مصمم می شود كه آن را تخریب كند و به جایش پاركی برپا دارد. در این اوان جمعیت دوستداران استانبول وارد میدان می شوند و به همت مصطفی خیری افندی شیخ الاسلام، وزارت اوقاف را به تعمیر مدرسه مجبور می سازند.

هسته اصلی كتابخانه را شش مجموعه زیر تشكیل می دهد :

كتابهای علی امیری افندی؛ كتابهای فیض الله افندی؛ كتابهای راشد افندی، كتابهای ولی الدین جارالله افندی، كتابهای پرتوپاشا وكتابهای حكیم اوغلی پاشا.

كتابخانه ملت یكی از پنج كتابخانه تركیه است كه نسخه ای از كلیه انتشارت داخل تركیه را دریافت می دارد. وقتی كتابخانه ملت را بصورت كتابخانه عمومی درآمد، آثار خطی آن به جز آثار اهدایی فیض الله افندی و علی امیری افندی به كتابخانه سلیمانیه منتقل شدند. باتوجه به اهمیت و اعتبار نسخه های خطی موجود در این كتابخانه، موزه ای در بطن آن تأسیس شده كه آثار مذهب و گرانبها در آن جای گرفته است.استانبول (كتابخانه موزه آثار ترك- اسلامی)

موزه آثار ترك- اسلامی روز 27 نیسان 1914 با عنوان ”موزه اوقاف اسلامیه“ در بخش دارالضیافه مجتمع سلیمانیه افتتاح شد و در دوره جمهوریت عنوان فعلی خود را به دست آورد. اساس كتابخانه را نسخه هایی از قرآن كریم تشكیل می دهند كه از مساجد و درگاهها آورده شدند. متعاقباً تعدادی از آثار نفیس خطی از دیگر كتابخانه های استانبول و آثار مضبوط در كتابخانه های چوپان مصطفی پاشا (واقع در قبضه) و سلیمیه (واقع در ادرنه) بدین جا انتقال یافتند.

استانبول (كتابخانه موزه توپقاپی سرای)

ساختمان كتابخانه همزمان با ساختمان كاخ توپقاپی در قرن 15 آغاز شد. آثار موجود در این كتابخانه از تركیب 9 مخزن زیر به وجود آمده است :

كوشك روان؛ خزینه؛ كتابخانه اندرون؛ كوشك بغداد؛ بخش مدینه؛ خزینه امانت؛ بخش كوغوشلار؛ بخش محمد رشاد و تیریال خانم و بخش آثار جدید.

درحال حاضر مهمترین و ارجمندترین مخطوطات موزه كه با مهر سه سلطان ممهور شده اند در كوشك روان- كه به عنوان ”كتابخانه خاص“ نیز شهرت دارد نگهداری می شود. خزینه حاوی كتابهایی است كه از سوی سلاطین خریداری و یا اهدا شده است و اغلب تاریخی و ادبی می باشند. آثار موجود در كوشك بغداد با مهر سلطان عبدالحیمد اول و سلطان سلیم دوم ممهور شده اند. بخش مدینه حاوی آثاری است كه از كتابخانه های سلطان عبدالحیمد اول، سلطان محمود دوم، حاجی بشیر آغا و شیخ الاسلام عارف حكمت گردآوری شده اند.استانبول (كابخانه نور عثمانیه)

ساختمان این كتابخانه در سال 1749 به دستور سلطان محمود اول آغاز شد و به جهت مرگ او از سوی برادرش در سال 1755 به پایان رسید. آثار موجود در كتابخانه نور عثمانیه در سه بخش قرار گرفته اند :

1- بخش نور عثمانیه شامل 4955 نسخه خطی قدیمی

2- بخش بایرام پاشا

3- بخش هدایا و آثار مطبوع

لازم به یادآوری است كه از میان 5052 نسخه خطی موجود در این كتابخانه 1117 نسخه به فارسی است.قونیه (كتابخانه موزه مولانا)

این كتابخانه تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ بوده، در سال 1855 از سوی محمد سعید همدم چلبی، بیست و پنجمین پوست نشین درگاه مولویه تأسیس شده است. از میان 2298 نسخه خطی موجود در این كتابخانه كه اغلب در زمینه علوم اسلامی، تاریخ و ادبیات هستند قریب یكهزار نسخه به فارسی است. فهرست نسخه های خطی فارسی این كتابخانه، همراه با سه كتابخانه دیگر قونیه (یوسف آغا، مخطوطات منطقه و فریدون نافذ اوزلق) از سوی این رایزنی فرهنگی فراهم آمده و تحت طبع است.

قونیه (كتابخانه یوسف آغا)

این كتابخانه تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ است و در سال 1796 در ساختمانی كه از سوی یوسف آغا، كدخدای مهرشاه والده سلطان ساخته شده بود تأسیس شد. آثار خطی موجود در این كتابخانه از اهمیتی بسزا برخوردار هستند و اغلب مورد اشاره محققان داخلی و خارجی قرار می گیرند.مغنیسا (كتابخانه عمومی)

هسته اصلی این كتابخانه را ”كتابخانه مرادیه“ تشكیل می دهد كه در سال 1806 از سوی حسین آغا (از قره عثمان اوغول لاری) تأسیس یافته بود. هدف صلی از احداث این كتابخانه، تلفیق و تركیب كتابخانه هایی بود كه بطور جداگانه در مسجدها، مكتب ها و دارالشفاء ها خدمت می كردند. پس از تصویب قانون توحید تدریسات، آثار موجود در تكایا و زوایا نیز به كتابخانه جدید منتقل شدند. كتابخانه عمومی مغنیسا حاوی بیش از پنج هزار نسخه خطی است.
من هم خدایی دارم
     
 #43 Posted: 24 Jun 2011 12:35
کتابخانه‌های بزرگ جهان


از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد


کتابخانه کنگره آمریکا حاوی یکی از بزرگ‌ترین ذخیره کتب در جهان
کتابخانه‌های بسیاری امروزه در اقصی نقاط جهان وجود دارند که حاوی ذخایر ارزنده‌ای از دانش و اندوخته‌های بشریت هستند.


محتویات
[نهفتن] ۱ کتابخانه بریتانیا
۲ کتابخانه کنگره آمریکا
۳ دیگر کتابخانه بزرگ
۴ رده بندی
۵ کتابخانه‌های دانشگاهی
۶ منابع


کتابخانه بریتانیا

بر طبق یک روایت، بزرگ‌ترین کتابخانه جهان در لندن و متعلق به کتابخانه بریتانیا است. این کتابخانه ۱۵۰ میلیون منبع دارد.[۱]

کتابخانه کنگره آمریکا

بر طبق روایت‌های دیگری، کتابخانه کنگره آمریکا که متعلق به کنگره آمریکا می‌باشد، با دارا بودن ۱۳۴ میلیون نسخه عنوان، یدک کش عنوان بزرگترین کتابخانه جهان بوده است[۲][۳] و احتیاج به ۸۰۰ کیلومتر قفسه جهت ذخیره سازی کلکسیون خود دارد (و لذا از لحاظ حجم ذخایر از کتابخانه بریتانیا بیشتر است).[۴]

گنجینهٔ کتب فارسی این کتابخانه حاوی کتب ارزشمندی همچون نسخه‌های خطی اسکندرنامه نظامی گنجوی، سفرنامه ناصرالدین شاه قاجار، و تفسیر سیزده جلدی مثنوی مولانا جلال الدین رومی اثر سید محمد تقی جعفری می‌باشد.[۵]

دیگر کتابخانه بزرگ

از دیگر کتابخانه‌های بزرگ جهان می‌توان کتابخانه ملی فرانسه و کتابخانه عمومی شهر نیویورک را نام برد.[۶]

هم‌چنین کتابخانه ملی اسرائیل با ۵ میلیون نسخه دارایی، مالک بزرگ‌ترین کتابخانه جهان به زبان عبری و در مورد دین و موضوعات مربوط به یهودیت است.[۷]

رده بندی

رده بندی بزرگترین کتابخانه‌های جهان کار دشواریست چرا که تعریف منسجمی در مورد «ذخایر کتابخانه» و چگونگی کمیت بخشیدن به آن موجود نیست. لیکن بر طبق یک روایت، بزرگترین کتابخانه‌های جهان عبارتند از:

کتابخانه

سال تاسیس

تعداد نسخه کتابکتابخانه ملی کنگره آمریکا

۱۸۰۰

۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰کتابخانه ملی چین

۱۹۰۹

۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰کتابخانه آکادمی علوم روسیه

۱۷۱۴

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰کتابخانه ملی کانادا

۱۹۵۳

۱۸٬۸۰۰٬۰۰۰کتابخانه ملی آلمان

۱۹۹۰

۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰کتابخانه بریتانیا

۱۷۵۳

۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰موسسه اطلاعات علمی علوم اجتماعی آکادمی علوم روسیه

۱۹۶۹

۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰کتابخانه دانشگاه هاروارد

۱۶۳۸

۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰کتابخانه ملی علوم ورنادسکی اوکراین

۱۹۱۹

۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰کتابخانه عمومی شهر نیویورک

۱۸۹۵

۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰


کتابخانه‌های دانشگاهی

در میان کتابخانه‌های دانشگاهی، بزرگ‌ترین کتابخانه‌های قاره آمریکای شمالی بترتیب عبارت‌اند از[۸]:

کتابخانه

تعداد نسخه کتابکتابخانه دانشگاه هاروارد

16،250،117کتابخانه دانشگاه ییل

12،519،514کتابخانه دانشگاه ایلینوی در اوربانا شامپاین

11،686،060کتابخانه دانشگاه برکلی

11،087،687کتابخانه دانشگاه کلمبیا

10،296،816کتابخانه دانشگاه تگزاس در آستین

9،447،434
من هم خدایی دارم
     
 #44 Posted: 24 Jun 2011 12:39
کتابخانه بریتانیا با گوگل قرارداد بست
کتابخانه بریتانیا سالانه بیش از یک میلیون مراجعه کننده دارد.

هزاران صفحه از یکی از بزرگ ترین مجموعه های کتاب، رساله، دستنوشته و گاهنامه تاریخی در اینترنت قابل دسترسی خواهد شد.

کتابخانه بریتانیا با غول اینترنتی گوگل درباره ۲۵۰ هزار متن تاریخی که تاریخ تالیف آنها به قرن هجدهم برمی گردد، به توافق دست یافته است.

مطالب مرتبط

گوگل به زودی وارد نبرد کتاب های دیجیتالی می شود
گوگل: آثار هنری را از نزدیک تماشا کنید!
دردسر تازه گوگل در نشان دادن تصاویر خیابان ها

لینک‌های مرتبط


موضوعات مرتبط

کتاب و ادبیات

بر اساس این توافق و پس از آغاز عملیات، خواننده ها اجازه خواهند داشت آثاری را که شامل قانون حق مولف نمی شوند، در سایت های کتابخانه بریتانیا و گوگل بوکز (Google books) به طور رایگان بخوانند، در میانشان به جست و جو بپردازند و آنها را کپی کنند.

کتابخانه بریتانیا سالانه بیش از یک میلیون مراجعه کننده دارد.

تاریخ تالیف آثاری که برای دیجیتال شدن انتخاب شده اند، از سال ۱۷۰۰ تا ۱۸۷۰ میلادی است.

تکمیل این پروژه چند سال به طول خواهد انجامید و تامین هزینه دیجیتال کردن آثار برعهده گوگل خواهد بود.

در میان نخستین کارهایی که آنلاین خواهند شد، دستنوشته های ماری آنتوان، ملکه فرانسه، و طرح های نارسیسو مونتوریو، مخترع اسپانیایی برای ساخت نخستین زیردریایی های جهان که در سال ۱۸۵۸ کشید، دیده می شود.

گوگل با ۴۰ کتابخانه دیگر در سراسر جهان مشارکت مشابهی دارد.

تعمیم آرزوها


بین بریندلی، رئیس کتابخانه بریتانیا، گفت که این برنامه، تعمیم آرزوی رؤسای پیشین کتابخانه در قرن نوزدهم است مبنی بر اینکه دسترسی به دانش برای همگان میسر شود.

"در آن زمان، راه این کار، خریدن کتاب از سراسر جهان و قراردادن آنها در سالن های مطالعه کتابخانه بریتانیا برای استفاده همه بود. ما بر این باوریم که با این توافق، همچنان در راستای همین سنت باافتخار پیش می رویم؛ با این کار، همه کس، همه جا و در هر زمان به دانش دسترسی خواهند داشت."

خانم بریندلی گفت: "هدف ما فراهم کردن دسترسی همیشگی به این مواد تاریخی است، و ما امیدواریم که ترکیب مجموعه های ما با دانش گوگل ما را قادر سازد به این هدف دست پیدا کنیم."

پیتر بارون، مدیر روابط خارجی گوگل، می گوید: "قدرت امروز تکنولوژی فقط حفظ تاریخ و فرهنگ نیست؛ مهم تر از آن، این است که می تواند تاریخ و فرهنگ را به شیوه های مختلف احیا کند."

طرح گوگل برای دیجیتالی کردن متونی که شامل قانون حقوق مولف اند، در آمریکا با مشکلات قانونی جدی مواجه شده است. اتحادیه نویسندگان آمریکا و انجمن ناشران آمریکایی از منتقدان این طرح اند.

آثار دیجیتالی شده، تنها بخش کوچکی از مجموعه کتابخانه بریتانیا را در بر می گیرند؛ در این کتابخانه بیش از ۱۵۰ میلیون محصول فرهنگی در قالب کتاب، مجله، دستنویس، نقشه، مهر، موسیقی، طرح، عکس، روزنامه و صدای ضبط شده به تمام زبان های گفتاری و نوشتاری دنیا نگهداری می شود که نمایانگر تمدن مکتوب بشری از ابتدا تا کنون است
من هم خدایی دارم
     
 #45 Posted: 24 Jun 2011 13:11
کتابخانه های قرون وسطی

قرون وسطی یا عصر میانه دوره ای از تاریخ اروپاست که بین دوران باستان و رنسانس قرار دارد. بسیاری از مورخان ابتدای آن را از سال 476 میلادی پس از آخرین امپراتور روم غربی، (روملوس آگوستلوسن) و پایان آن را به 1453 میلادی می دانند. در این سال ترک ها شهر قسطنطنیه (استانبول فعلی) را به تصرف خود درآوردند.

گروه : اجتماعی / کتاب و کتاب خوانیقرون وسطی یا عصر میانه دوره ای از تاریخ اروپاست که بین دوران باستان و رنسانس قرار دارد. بسیاری از مورخان ابتدای آن را از سال 476 میلادی پس از آخرین امپراتور روم غربی، (روملوس آگوستلوسن) و پایان آن را به 1453 میلادی می دانند. در این سال ترک ها شهر قسطنطنیه (استانبول فعلی) را به تصرف خود درآوردند.

● دوره رهبانیت

پس از سقوط امپراتوری روم فرهنگ باستانی یا کلاسیک نیز رو به زوال نهاد. این دوره که تا زمان سال 1000 میلادی ادامه داشت، عصر تاریک نامیده می شود. یعنی زمانی که تمامی کتابخانه ها از جمله مجموعه های رهبانی توسط بربرها به یغما رفت. این زمان همان زمان سلطه معابر، کلیساها و رهبانگاه ها بود و مجموعه های کتابخانه ها نیز کم و به صورت پنهانی دایر بودند و بهره برداری از کلیساها نیز تنها به کشیش ها محدود می شد. در این دوره صومعه به جدیت به استنساخ کتاب ها پرداخت و یکی از مهم ترین کارهای کشیشان و راهبان کار در اتاق های کتابت و استنساخ بود. تزیین و حاشیه برداری از کتب رواج فراوانی یافت و بارزترین نسخه خطی مزین و زرنمای باقی مانده از آن دوره کتاب کلزاست که در قرن هشتم میلادی تدوین شد.

هسته اصلی کتابخانه های مسیحی و صومعه ای را کتاب انجیل تشکیل می داد. کتابخانه های کلیسا به طور معمول به سه بخش تقسیم می شد که عبارت بود از: دو بخش الحادی و کفرآمیز و یک بخش مسیحی. پس از اینکه استفاده از کتابخانه ها به کشیش ها اختصاص یافت، کتاب ها نیز به قفسه ها زنجیر شدند تا از دست دیگر افراد به دور باشد. مجموعه کتاب ها بسیار کوچک بود زیرا دستیابی به کتاب و استنساخ آن بسیار گران تمام می شد. دسته بندی کتاب ها براساس موضوع یا نوع آنها انجام می شد. یعنی مذهبی و غیرمذهبی (دنیایی) و یونانی و لاتین. در قرن ششم میلادی کاسیودو روس پیشگام حرکتی شد که طی آن صومعه ها و رهبانگاه ها به مراکز مطالعه و استنساخ مبدل شد که این مطالعات در زمینه های مذهبی و غیرمذهبی (الحادی) انجام می شد. وی در جنوب ایتالیا رهبانگاه ویواریوم را پایه گذاری کرد. این کتابخانه بسیار بزرگ بود و دارای کتاب های خطی از ادبیات و متون گذشته اعم از یونانی ، لاتین، مسیحی و الحادی بود و می توان چنین گفت که بسیاری از یادگارهای ادبی دوران باستان که به دست ما رسیده، مرهون تلاش ها و کوشش های کاسیودوروس است. او برای اداره امور کتابخانه ها، راهنمایی را تدوین کرد که عنوان آن مقدمه ای بر آثار خواندنی الهی و انسانی بود. از جمله افرادی که در پیشرفت فرهنگ و تمدن در اروپا نقش موثری داشتند، ایزیدور ساویلی فردی اسپانیایی بود. او در کتاب خود که ریشه شناسی نام داشت، نتایج دانش معاصر خود را گردآوری کرده و نخستین دایره المعارف مسیحی را تدوین کرد.

در اوایل قرن هفتم میلادی و با قدرت یافتن حکومت های اسلامی از ایران تا مراکش، تحول بزرگی در مشرق زمین به وجود آمد. بدین معنا که با افول آموزش و تعلیم و تربیت در سراسر سرزمین های اسلامی تعداد کتابخانه ها به قدری زیاد و مملو از کتاب های متعدد بود که می توان آنها را مشابه کتابخانه های فعلی جهان غرب دانست. اگرچه روح حاکم بر تمام این کتابخانه ها دین اسلام بود ولی چنین نبود که مانند کتابخانه های صومعه ها و کلیساها، کتب غیردینی در آنها وجود نداشته باشد. در این کتابخانه ها انواع متون مرتبط با شعر، پزشکی، حقوق، ستاره شناسی، کیمیاگری، فلسفه و منطق، ریاضی و دیگر علوم وجود داشت. قرون وسطی در بلاد اسلامی ناظر سه دوره از جهت نوع و گسترش کتابخانه ها بود:

-دوره اول، دوره بیت الحکمه یا خزانه الحکمه که به معنای تالار یا تالارهایی است که در آنها حکمت مورد بررسی قرار می گرفت. در این نوع کتابخانه ها مطالعاتی برای پیشرفت و توسعه حکمت انجام می گرفت و کتب فلسفی مورد توجه فراوانی بودند.

- دوره دوم، دوره دارالعلما است و عبارت از بنایی است مستقل که در آن انواع علوم مورد رسیدگی ویژه قرار می گرفت. به این نهادها دارالکتب نیز گفته می شد و از معروف ترین و مهم ترین آنها می توان به دارالعلم فاطمیان در مصر، دارالعلم موصل، دارالعلم سابور در بغداد و دارالعلم طرابلس اشاره کرد.

- دوره سوم، دوره کتابخانه های وابسته بود که بخشی از موسسات وقفی را تشکیل می دادند و از مهم ترین آنها مدرسه نظامیه بغداد ، کتابخانه مستضریه، کتابخانه مسجد اموی دمشق، کتابخانه های معتبر دمشق، کتابخانه های دانشگاهی در قاهره و انواع کتابخانه های بزرگ در ایران است.

● دوره تحول در تعلیم و تربیت و ایجاد دانشگاه ها

از سقوط امپراتوری روم تا قرن بیستم، کلیساها تعلیم و تربیت را در انحصار خود درآوردند و آموزش های تاریکی در اروپا، تحول عظیمی در مشرق به وجود آورد و این عامل سبب شد تا تمدن از مغرب زمین به سوی شرق گسترش یابد و فرهنگ عربی اسلامی در جهان رواج پیدا کند. افزون بر ماهیت دین اسلام. دو عنصر اساسی موجب گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی در جهان شد. نخستین عامل زبان عربی بود که به دلیل قابلیت های موجود به عنوان زبان استاندارد و مناسب برای متون دینی و غیردینی به کار رفت و دیگر انتقال صنعت کاغذسازی از چین به جهان اسلام بود. این دو عامل سبب شد تا میزان کتابت و استنساخ گسترش یافته و وجود کتابخانه های متعدد در دنیای اسلام ضرورت یابد. به طور مثال خاندان بنی امیه در مرکز خلافت خود یعنی دمشق، کتابخانه ای بزرگ تاسیس کردند که دارای نسخه نسخ خطی فراوان در زمینه های مذهبی و غیرمذهبی بود. در دوران خلافت عباسی نیز به ویژه هارون الرشید، دانشگاه بزرگی در شهر بغداد تاسیس شد که دارای آزمایشگاه و کتابخانه وسیعی بود و برای تامین کتاب در این کتابخانه ها، تمامی کتابخانه های سرزمین های اسلامی از اسپانیا تا هند مورد تفحص و جستجو قرار گرفت.

این کتابخانه ها تا قرون دهم میلادی در تمامی جهان اسلام به وجود آمد و این در شرایطی بود که زمینه بهره برداری از این کتابخانه ها برای تمامی علما و دانشمندان اسلامی مراسم شده بود.

یاقوت حمدی در سال 1228 میلادی از مادرید (پایتخت اسپانیا) بازدید کرد. او چنین می نویسد: در آن زمان شهر مادرید دوازده کتابخانه داشت که عموم مردم می توانستند از آنها استفاده کنند.

وی یادآوری می کند که: در یک زمان 200 جلد از کتب کتابخانه های مادرید نزد وی امانت بوده است بیشتر در زمینه الهیات و خداشناسی بود. در قرن 12 و 13 میلادی دگرگونی بزرگی در شیوه تفکر مردم به وجود آمد. این فکر که باید از قید قیمومیت فکری کلیسا رها شد ابتدا در میان طبقه اشراف و سپس در میان طبقه متوسط شهرها ریشه دواند و در نتیجه این تفکر، میل به فرهنگ و آموزش در میان عامه مردم بیدار عامل اصلی ایجاد دانشگاه ها در اروپا شد. دانشگاه های برجسته این دوره عبارت بودند از دانشگاه بولونیا ، پاریس، پراک، هایدلبرگ، آکسفورد و کمبریج .برترین این دانشگاه ها بولونیا در ایتالیا بود که مرکز مطالعات حقوقی اروپا به حساب می آمد. دانشگاه پاریس نیز مرکز مطالعات الهیات و فلسفه مدرس بود. کتابخانه های دانشگاهی اروپا ویژگی جالبی داشت به این معنا که دارای دو بخش بودند. در بخش اول کتاب های مهم و مرجع وجود داشت که آنها را زنجیر کرده بودند و امانت نمی دادند ولی در بخش دوم کتاب های تکراری و معمولی نگهداری می شد که امانت داده می شد.

● دوره رنسانس

در اواخر قرون وسطی پترارک دانشمند و عالم انسان گرای ایتالیایی با الگو قرار دادن سیسرو که پیش از میلاد مسیح در روم کتابخانه شخصی بزرگی داشت، تحول بزرگی در زمان خود به وجود آورد. در واقع پترارک را می توان به عنوان ستاره سحری رنسانس معرفی کرد. وی همراه با بوکاچیو عصر جدیدی از توسعه و گسترش کتابخانه ها را در اروپا به وجود آورده این دو نفر کتابخانه های خصوصی فراوانی را ایجاد و تاسیس کردند و مردم را نیز به استفاده از این کتاب ها و کتابخانه ها تشویق و ترغیب می نمودند. آنها می خواستند عصر طلایی یونان را تجدید کنند، به همین دلیل تمامی رهبانگاه های قرون وسطی را برای یافتن کتاب های قدیمی و آثار لاتین جست وجو می کردند. پس از سقوط قسطنطنیه (استانبول) در سال 1453 بسیاری از آثار قدیمی یونانی و لاتین در سطح اروپا گسترده و پراکنده شد و به این ترتیب فرهنگ و آموزش جدید در سطح اروپا توسعه یافت. شاخصه اصلی دوره رنسانس که به آن عصر انسان گرایی نیز می گویند، عبارت است از جست وجو و تفحص برای دستیابی به آثار قدیمی و گم شده یونانی و لاتین و سپس خواندن و درک آنها.

● اختراع چاپ

پس از نهضت رنسانس و ایجاد زمینه فرهنگی در اروپا، نیاز به کتاب های زیاد و در دسترس احساس می شد. در این شرایط استنساخ دیگر جوابگوی تقاضای روبه رشد جامعه نبود و نیاز به وسیله ای که با سرعت بیشتر و در زمان کمتر کتاب ها را چاپ و در اختیار مردم بگذارد، دیده می شد. این امر با اختراع چاپ فلزی متحرک به وسیله گوتنبرگ محقق شد. در این شرایط کتاب ها در تیراژ بالا در اختیار مردم قرار می گرفت و به افزایش تعداد کتابخانه ها انجامید و از سوی دیگر، نیازی به زنجیر کردن کتاب ها در کتابخانه ها نبود
من هم خدایی دارم
     
 #46 Posted: 24 Jun 2011 13:16
جزئیات کتابخانه گوگل و موج اعتراضات/ روزی همه کتابهای جهان رامی‌خوانید
منبع: خبر گزاری مهر

مدیرفنی برنامه جستجوی کتاب و کتابخانه دیجیتال گوگل که با هدف دیجیتالی کردن تمام کتابهای جهان و فراهم آوردن امکان دسترسی به آنها در حال تکمیل است در گفتگوی مشروح با گروه فناوریهای نوین خبرگزاری مهر از جزئیات ایجاد کتابخانه گوگل و دلایل اعتراض به آن سخن گفت.
به گزارش خبرنگار مهر، مدیر فنی پروژه کتابخانه دیجیتال گوگل که سابقه کار در مرکز مطالعاتی امس ناسا را نیز دارد در رشته های هوش مصنوعی، علوم رایانه ای و تئاتر در دانشگاههای تگزاس و داک تحصیل کرده است و اکنون بخشی از مسئولیت سنگین پروژه جنجالی کتابخانه دیجیتال گوگل و برنامه جستجوی کتاب گوگل را به عهده دارد. وی در مصاحبه اش با گروه فناوریهای نوین خبرگزاری مهر تاکید می کند که اعتراضات اخیر علیه برنامه کتابخانه دیجیتال کاملا عادی بوده و ناشی از عظمت بالای این پروژه است.

* خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین: جنگی علیه کتابخانه دیجیتال گوگل در شرف آغاز است. گوگل چگونه به مصاف این مبارزه خواهد رفت و چگونه قصد پیروزی در آن را دارد؟برنامه کتابهای دیجیتالی و کتابخانه دیجیتالی گوگل در حال حاضر بزرگترین پروژه در جهان است که قصد دارد اطلاعات مکتوب در کتابهای سراسر جهان را در اختیار مردم قرار دهد

- دنیل کلنسی مدیر فنی کتابخانه دیجیتال گوگل: برنامه کتابهای دیجیتالی و کتابخانه دیجیتالی گوگل در حال حاضر و به خودی خود بزرگترین پروژه در جهان است که قصد دارد اطلاعات مکتوب در کتابهای سراسر جهان را در اختیار مردم کشورهای مختلف قرار دهد. برنامه جستجوی کتابهای دیجیتال گوگل به دو بخش مجزا تقسیم می شود: برنامه مشارکتی و پروژه کتابخانه. در برنامه مشارکتی، ناشران کتابهای خود را به ما تحویل می دهند تا آنها را دیجیتال کرده و بر روی شبکه قرار دهیم. سپس کاربران می توانند تعداد محدودی از صفحات کتاب را مرتبط با نوع جستجوی خود مشاهده کنند تا ایده کلی درباره مطالب درون کتاب را به دست آورند. در صورتی که کتاب مورد توجه آنها قرار گیرد، کاربر می تواند بر روی لینک ناشر و یا فروشگاهی آنلاین کلیک کرده و کتاب را خریداری کند. گوگل این کتابها را بدون دریافت هزینه اسکن می کند و در عین حال پس از خریداری کتاب هزینه ای دریافت نمی کند. همچنین تبلیغاتی در زیر کتابها در شبکه نمایش داده می شوند که بخش بیشتر سود این تبلیغات به ناشران تعلق می گیرد.

در پروژه کتابخانه دیجیتال مشابه آنچه دانشگاههای آکسفورد و میشیگان و کتابخانه بارسلونا انجام دادند، کتابخانه ها کتابهای خود را برای دیجیتالی شدن در اختیار گوگل قرار خواهند داد. در این صورت کتابهایی که در گذشته تنها در ساختمانهای معین قابل دسترسی بودند با استفاده از اینترنت در هر نقطه ای از جهان در دسترس قرار خواهند گرفت. در صورتی که کتابخانه در اختیار مصارف عموم و خارج از محدوده قوانین کپی رایت باشد کاربران می توانند کل کتاب را در این کتابخانه دیجیتال مشاهده کنند و اگر کتاب تحت پوشش کپی رایت قرار داشته باشد تنها به اندازه ای در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت که ایده کلی کتاب را به دست آورده و اطلاعات کافی در رابطه با کتابخانه یا فروشگاه آن را کسب کند. ما در حال حاضر 30 هزار ناشر و 40 کتابخانه را در عضویت کتابخانه دیجیتال خود داریم که این پیشرفت خوبی در پیشی گرفتن در رقابتی سخت است.

* شرکت گوگل پروژه کتابخانه دیجیتال خود را از سال 2005 آغاز کرده است. فرایند پیشرفت این پروژه را چگونه می بینید؟اکنون کاربران می توانند متن کامل 10 میلیون کتاب را جستجو کنند. 1.5 میلیون کتاب برای خواندن و دانلود کردن و بیش از 1.8 میلیون کتاب تحت پوشش کپی رایت تا بتوانند ایده کلی را از مطالب کتاب به دست آورند

- پیشرفتهای زیادی از آن زمان تا کنون به دست آمده است. اکنون کاربران می توانند متن کامل 10 میلیون کتاب را در این سرویس جستجو کنند. 1.5 میلیون کتاب برای خواندن و دانلود کردن در اختیار کاربران قرار دارد و بیش از 1.8 میلیون کتاب تحت پوشش کپی رایت به گونه ای در اخیار کاربران قرار دارند تا بتوانند ایده کلی را از مطالب کتاب به دست آورند. در حال حاضر کاربران ماهانه بیش از 80 درصد از کتابهای برنامه مشاراکتی و 35 درصد از کتابهای عمومی را بازبینی و مشاهده می کنند. فهرست این کتابها در 100 زبان مختلف در دسترس کاربران قرار دارد و کاربران 124 کشور مختلف جهان با 42 زبان مختلف می توانند از آنها استفاده کنند.

* چه کشورهایی برای پیشبرد این برنامه با گوگل همکاری داشته اند؟


در برنامه مشارکتی جستجوی کتاب دیجتال گوگل بیش از 30 هزار ناشر همکاری دارند

- همانطور که گفتم در برنامه مشارکتی جستجوی کتاب دیجتال گوگل بیش از 30 هزار ناشر همکاری دارند، ناشرانی مانند Penguin و Harper Collins از آمریکا، البته باید بگویم که تقریبا تمامی ناشران مشهور در ایالات متحده با ما همکاری دارند و به جز این ناشران 100 کشور دیگر در جهان نیز در حال همکاری با ما به سر می برند. در برنامه کتابخانه دیجیتال نیز 40 کتابخانه با ما همکاری دارند که تنها هشت کتابخانه به کشورهایی به جز آمریکا تعلق دارند. کتابخانه دانشگاههای بائوارین، کلمبیا، کورنل، هاروارد، ایندیانا، میشیگان، اوهایو، آکسفورد، پوردو، استنفورد، کالیفرنیا، شیکاگو، مادرید، ایلینویز، آیووا، لوزان، مینه سوتا، تگزاس، ویرجینیا، و ویسکونسین و کتابخانه هایی مانند کتابخانه ملی کاتالونیا و کتابخانه عمومی نیویورک از جمله کتابخانه هایی هستند که با کتابخانه دیجیتال گوگل همکاری دارند.

* شرکت گوگل این امر که پروژه کتابخانه دیجیتالش ناقض قوانین کپی رایت است را قبول ندارد اما برخی از شرکتها از جمله مایکروسافت معتقدند این پروژه قوانین کپی رایت را نقض خواهد کرد. دلیل وجود این تضاد در چیست؟

- این تضاد به این دلیل به وجود آمده است که گوگل در حال اسکن کردن برخی از کتابها است که هنوز تحت پوشش کپی رایت قرار دارند اما به ناشر خاصی تعلق نداشته و چاپ نمی شوند. با این حال ما تنها قسمتهایی از این کتابها را به همراه اطلاعات فهرستی و سر فصلی آنها در اختیار کاربران قرار می دهیم و بنابراین هیچ تخطی از قوانین کپی رایت صورت نخواهد گرفت.دانیل کلنسی مدیر فنی برنامه کتابخانه دیجیتال گوگل

* آیا پروژه کتابخانه دیجیتال روزی تمامی کتابخانه ها و کتابهای منتشر شده در سرتاسر جهان را تحت پوشش خواهد داد یا محدود به آثار کشورهای تعیین شده ای خواهد بود؟هزینه اجرای این پروژه ارتباط مستقیمی با وضعیت ناشران دارد. البته ما هرگز اطلاعات مالی و هزینه های خود را آشکار نمی کنیم. منطق فعالیت ما بسط دادن بیشتر جستجوی اینترنتی گوگل در جهان است

- کتابخانه ها مجموعه های واقعا عظیمی را در اختیار ما قرار می دهند که ما باید این مجموعه ها را برای مردم در سرتاسر جهان قابل جستجو کنیم. ما به همراه شرکایمان بر روی قسمتهایی از این مجموعه ها تمرکز می کنیم که بسیار خاص و بی همتا هستند و در عین حال گوگل تمامی تلاش خود را خواهد کرد تا از اسکن دوباره یک کتاب جلوگیری به عمل آورد. به بیانی دیگر گوگل همیشه از پذیرفتن شرکای جدید و فعال در این زمینه از سرتاسر جهان استقبال می کند و خود را به کشورهایی خاص محدود نکرده است.

* به نظر شما تکمیل چنین پروژه وسیعی چه میزان سرمایه نیاز خواهد داشت؟

- هزینه اجرای این پروژه ارتباط مستقیمی با وضعیت ناشران دارد. البته ما هرگز اطلاعات مالی و هزینه های خود را آشکار نمی کنیم. منطق فعالیت ما بسط دادن هرچه بیشتر جستجوی اینترنتی گوگل در جهان است و در صورتی که کاربران بتوانند آنچه می خواهند در گوگل بیابند به آن وفادار خواهند ماند. این امری است که هزینه کردن برای آن ارزشمند خواهد بود.

* با وجود تمامی چالشها و موانعی که بر سر راه این پروژه قرار گرفته است به نظر شما تا چند سال دیگر چنین پروژه ای به حد کمال خود نزدیک خواهد شد؟ با توجه به اینکه سالانه میلیونها نسخه کتاب جدید در سراسر جهان منتشر می شوند؟برخی از شکایات وارد شده از سوی شرکتهایی است که به صورت مجزا برای موفقیت در زمینه کتابهای دیجیتالی به سختی در تلاشند و یا به دلایل مشکلات مالی پروژه های خود را در این زمینه متوقف کرده اند

- هدف ما فراهم آوردن شرایطی برای قابل دسترس بودن و قابل استفاده بودن دانش جهان برای همه مردم است به همین دلیل تخمین زدن زمان مورد نیاز برای دیجیتالی کردن تمامی کتابهای جهان و فراهم آوردن شرایطی برای قابل جستجو بودن این مجموعه برای تمامی ساکنان جهان تقریبا غیر ممکن است. اما گوگل امیدوار است به زودی امکان دسترسی به کتابهای بیشتری را برای کاربران بیشتری به زبانهای متفاوت و متعددی به وجود آورد.

* تا آنجایی که می دانم دو کتابخانه دیجیتال بزرگ دیگر در حال حاضر در جهان به بهره برداری رسیده اند. "کتابخانه دیجیتال جهان" و "یوروپینا". پس چرا تنها پروژه کتابخانه دیجیتال گوگل تا این اندازه مخالف دارد؟ به نظر شما چه عاملی این اختلاف را ایجاد کرده است؟

- باید بگویم برخی از شکایات وارد شده از سوی شرکتهایی است که به صورت مجزا برای موفقیت در زمینه کتابهای دیجیتالی به سختی در تلاشند و یا به دلایل مشکلات مالی پروژه های خود را در این زمینه متوقف کرده اند. برنامه کتابخانه دیجیتال گوگل در حال تزریق حس رقابت زیادی در فضای کتابهای دیجیتالی است به همین دلیل وجود سرسختی و حس جنگجویانه در رقبای گوگل برای جلوگیری از شکل گیری از رقابتی بزرگتر کاملا قابل درک است.
من هم خدایی دارم
     
 #47 Posted: 24 Jun 2011 13:18
کتابخانه های زیبا و معروف جهان 2


Vatican Library, Vatican City, Romeکتابخانه ی واتیکان، یکی از قدیمی ترین کتابخانه ها در دنیاست که شامل یکی از مهم ترین مجموعه ها و متن های تاریخی ست. رسما در سال ۱۴۷۵ میلادی بنا نهاده شد و شامل ۷۵۰۰۰ دستخط قدیمی از تمام تاریخ است. کتابخانه از جولای ۲۰۰۷ به طور موقت و به علت بازسازی آن بر روی عموم بسته شد که پیش بینی می شود تا سپتامبر ۲۰۱۰ روند بازسازی کامل شود.

Austrian National Libraryکتابخانه ی ملی اتریش که بزرگترین کتابخانه ی این کشور است در شهر وین، پایتخت اتریش، واقع شده است. کتابخانه شامل، کاغذهای پاپیروس، دستخطهای قدیمی، کتابهای باستانی و نایاب، نقشه ها، عکس ها و … است.

Library of the National Palace of Mafra, Portugalکتابخانه ی کاخ Marfa در شهر Marfa پرتغال واقع شده است(این کاخ طی سلطنت John V ساخته شد). این کتابخانه که در طبقه ی دوم واقع شده توسط معمار پرتغالی Manuel Caetano de Sousa ساخته شد. کف ِ باشکوه ِ این کتابخانه با کاشی های گل رز و با مرمر سفید و خاکستری پوشانده شده است. قفسه های چوبی به شکل معماری قرن هجدهم در دیوارهای کناری در دو ردیف واقع شده اند که توسط یک بالکون با نرده ی چوبی جدا شده است.

Library of Parliament, Ottawa, Canada

کتابخانه ی پارلمان(Library of Parliament)، منبع اصلی پژوهشی و اطلاعاتی پارلمان کشور کانادا است. قسمت اصلی این کتابخانه در Centre Block(ساختمان اصلی پارلمان کانادا) واقع شده است. کتابخانه توسط Thomas Fuller و Chilion Jones با الهام از Museum Reading Room بریتانیا ساخته شد.

New York Public Libraryکتابخانه ی عمومی نیویورک با ۸۷ شعبه یکی از بزرگترین کتابخانه های عمومی جهان است. این کتابخانه یکی از پیشتازان ِ کتابخانه های عمومی جهان و یکی از مهم ترین کتابخانه های پژوهشی ست. بیش از ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار کتاب را در خود جای داده است و بودجه ایی بیش از ۵۰ میلیون دلار دارد. به بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر سرویس می دهد و نیز دارای ۳۱۴۷ کارمند است.

Klementium Library, Prague, Czech RepublicClementinum یکی از کتابخانه های تاریخی پراگ، پایتخت کشور چک، است که اکنون به عنوان کتابخانه ی ملی جمهوری چک مورد استفاده قرار می گیرد. کتابخانه ی ملی چک، در سال ۲۰۰۵ جایزه ی Memory of the World یونسکو را دریافت کرد.

Wiblingen Monestary Library, Ulm, Germanyصومعه ی Wiblingen تشکیل دهنده ی صومعه ی بندیکتی در آلمان بود که بعدا به عنوان سربازخانه مورد استفاده قرار گرفت. صومعه در سال ۱۰۹۳ میلادی ساخته شد. کتابخانه ی مشهوری نیز در بخش شمالی صومعه در سال ۱۷۴۴ ساخته شد.

منبع دنیای زیبای وب
من هم خدایی دارم
     
 #48 Posted: 24 Jun 2011 13:24
بسمه تعالیمعرفی کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

خلاء پژوهش در زمینه‌های تاریخی در حوزه علمیه قم و احساس نیاز مبرمی که در این زمینه وجود داشت، باعث شد کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران با تکیه بر دو گرایش اسلام و ایران جهت تقویت و فعال کردن بحث ها و مطالعات تاریخی در سال 1374 با مدیریت جناب استاد جعفریان در قم راه اندازی شود. این کتابخانه وابسته به دفتر آیت الله العظمی سیستانی است که حجةالاسلام و المسلمین شهرستانی در قم بر آن نظارت دارد.

کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران در طول دوازده سال گذشته تحولاتی را پشت سر گذاشته که همواره بر نقش آن افزوده است. نیاز به وجود چنین کتابخانه‌ای با منابع مختلف و به روز باعث شده که مراجعان آن هر روز زیادتر شود. فراهم کردن منابع قدیم و جدید به ویژه در بخش‌های لاتین و کتاب‌های عربی نیز موجب شده که اساتید و محققان از مراجعه به این کتابخانه بر کنار نباشند. به علت افزوده شدن بر منابع کتابخانه، فضای فیزیکی کتابخانه هر از چند گاهی تغییر و تحولاتی را ایجاب می‌کند که همین باعث شده مکان کتابخانه برای چهارمین بار تغییر کند.

برای ارائه هر چه بهتر و آسان‌تر خدمات به محققان و پژوهشگران سعی شده است از مقررات خشک و دست و پا گیر رایج در کتابخانه ها جلوگیری شود، بدین روی استفاده از منابع کتابخانه با آسان‌ترین روش ممکن است. استفاده از کتابخانه تنها با ارائه کارت شناسایی معتبر برای عموم محققین آزاد است. البته به علت سطح کار و تخصصی بودن کتابخانه فقط متخصصان تاریخ و گرایش‌های وابسته به آن اجازه استفاده از کتابخانه را دارند.

یکی از نقاط قوت کتابخانه منابع فراوان آن است. در سال 1374 کتابخانه با حدود چهار هزار جلد کتاب افتتاح گردید، اما اکنون (1386) بیش از 85 هزار جلد کتاب و مجله در این کتابخانه وجود دارد که همین امر بر اهمیت آن افزوده است. علاوه بر خریدهای روزانه و خرید سالانه از نمایشگاه بین المللی کتاب، چندین کتابخانه شخصی خریداری و آثار تاریخی آنها تفکیک شده و در کتابخانه قرار داده شده است.

حضور مستمردر نمایشگاه‌های بین المللی سوریه، شارجه، کویت، بحرین، بیروت، ریاض، مصر و مراکش باعث شده منابع عربی کتابخانه در زمینه‌های مختلف به روز و غنی باشد. همچنین طی سفرهای مختلف، کتاب‌های فراوانی از شهرهای مکه، مدینه و جده برای کتابخانه خریداری شده است. با این وجود بخش قابل توجهی از خریدهای کتابخانه، از کتاب‌هایی است که از عراق خریداری شده است. این آثار طی این یک دهه بخش‌های گوناگون از کتابخانه را تقویت کرده است.

علاوه بر کتاب، مجلات تاریخی یا شبه تاریخی نیز مورد توجه بوده و بخش مجلات کتابخانه مشتمل بر شمار فراوانی مجله فارسی و عربی است. به گفته مراجعان، مجلات کتابخانه یکی از نقاط قوت آن است. پی گیری مستمر و برقراری ارتباط با مراکز مختلف باعث غنای این بخش شده است.

سیستم کتابخانه به دلیل تخصصی بودن رشته تاریخ، سیستم خاصی است. نوع رده بندی موضوعی است؛ بدین گونه که بر اساس نیاز کاربران و مراجعین کتابخانه که دوره‌های تاریخی و مناطق به صورت جغرافیایی تقسیم شده و موضوع‌های مختلف را تشکیل داده‌اند. به علاوه مباحث حاشیه‌ای نیز بر اساس شعبه‌های شناخته شده علمی در درس تاریخ تقسیم بندی شده است. در این تقسیم بندی موضوعات مهم و کلان اصل بوده و از پرداخت به موضوعات ریز و جزیی خودداری شده است. تا کنون کتابها بر اساس 77 ریز موضوع تفکیک شده است.

موضوعات مهم کتابخانه به لحاظ غنای منابع به شرح زیر است:

تاریخ اسلام با بیش از هزار و پانصد عنوان کتاب در دوازده قفسه جای گرفته است.این بخش شامل منابع اولیه ومهم تاریخ اسلام است کتابهایی مثل تاریخ طبری ، الکامل ابن اثیرو تاریخ اسلام ذهبی و کتابهای پژوهشی دیگر.

تاریخ ایران نیز با بیش از هزار عنوان، شش قفسه را در بر گرفته است.علاوه بر این موضوعات دیگری که دوره‌هایی از تاریخ اسلام را شامل می‌شود در قفسه‌های جداگانه وجود دارد: تاریخ ایران باستان ، صفویه و زندیه ، قاجاریه ، مشروطه، نهضت ملی، پهلوی اول از این جمله‌اند.

تاریخ تشیع نیز یکی دیگر از نقاط قوت این کتابخانه است که با بیش از 1250 عنوان کتاب این مجموعه را غنای خاصی بخشیده است.

موضوع تراجم با بیش از 8000 عنوان کتاب در دو قسمت مجزای تراجم تک نگاری و تراجم عمومی غنی‌ترین بخش کتابخانه است. تراجم عمومی با سه هزار و پانصد عنوان و تراجم تک نگاری با بیش از چهار هزار و پانصد عنوان کتاب، 30 قفسه را به خود اختصاص داده است.

از موضوعات دیگری که اهمیت بسیاری در این کتابخانه دارد و مراجعان زیادی نیز دارد بخش سیره نبوی (ص) و ائمه معصومین علیهم السلام است. به جرأت می‌توان گفت بخش سیره نبوی این کتابخانه در قم و حتی در سطح کشور بی نظیر است. منابع مختلف از کشورهای گوناگونی در این کتابخانه فراهم شده که نیاز محققان را بر طرف می‌کند؛ البته این بخش نیاز به تقویت دارد که اکنون در پی آن هستیم. سیره ائمه معصومین از امیر المؤمنین تا امام زمان علیهم السلام و حضرت زهرا علیها السلام هر کدام به بخشی تقسیم شده و کتاب‌هایی را در خود جای داده است. کل مجموعه سیره معصومین بالغ بر 6000 عنوان کتاب می‌شود.

موضوع فرهنگ و تمدن با بیش از 2500 عنوان کتاب یکی دیگر از بخش‌های مهم کتابخانه است که مراجعان زیادی را به خود اختصاص داده است. کتاب‌های این بخش درموضوعات فرعی تحولات فرهنگی ایران، جهان و اسلام است. کتاب‌هایی در زمینه تاریخ موسیقی، تاریخ سکه ، تاریخ معماری، تاریخ مساجد ،تاریخ خط و .... در این موضوع جای گرفته است.

موضوعات زنده و به روز کتابخانه مانند انقلاب اسلامی با 2720 عنوان کتاب و جنبش ها با 4000 عنوان کتاب از بخش‌های دیگر و مهم کتابخانه است. در بخش جنبش ها کتاب‌های مربوط به تحولات فکری ، اجتماعی و سیاسی و گروهها و احزاب جای دارد.

تاریخ علوم با بیش از 1350 عنوان و تاریخنگاری با 900 عنوان کتاب از بخش‌های دیگر کتابخانه است.

جهت بر طرف شدن نیاز محققان در زمینه‌های ادبی و بررسی تاریخ ادبیات ایران و اسلام، دو بخش ادبیات فارسی با بیش از 5000 عنوان کتاب و ادبیات عرب با بیش از 1450 عنوان کتاب وجود دارد که در حال تقویت است.

یکی دیگر از موضوعات تاریخی که به ویژه در شهر مقدس قم به آن مراجعه زیادی می‌شود تاریخ ادیان است. به همین منظور موضوع تاریخ ادیان با بیش از 1850عنوان کتاب در زمینه‌های مختلف این نیاز را تا حدودی بر طرف می‌کند. البته در این موضوع سعی شده تا ویژگی تاریخی این آثار حفظ شود و از تهیه آثار کلامی و عقیدتی خودداری شود. منابع مربوط به ادیان مختلف: اسلام ، مسیحیت، یهود، بودا، زرتشت و فرقه ها و گروه‌های مختلف منشعب از هر کدام در این بخش جای دارد.

بخشی با عنوان تاریخ جهان به تاریخ کشورهای مختلف پرداخته است. البته تاریخ برخی کشورها موضوعات جداگانه ای را به خود اختصاص داده که تاریخ عراق، شامات، فلسطین ومصر از این جمله است.

تاریخ و جغرافیای شهرها و بعضی از ممالک مهم اسلامی که در پیدایش و تمدن اسلامی و در طول تاریخ آن نقش مهمی داشته‌اند، منابع زیادی را به خود اختصاص داده که در موضوعات مختلف جای گرفته و جای تفصیل آنها نیست.

یکی از بخش‌های مهم کتابخانه، منابع لاتین آن است. به علت کمبود منابع مالی و قیمت بالای کتاب‌های لاتین، این بخش در مقایسه با بخش‌های دیگر رشد چندانی نکرده، اما با این وجود بیش از 2500 عنوان را درخود جای داده که سعی شده اهم منابع مورد استفاده محققان تهیه شود. چون موضوع لاتین، موضوعی عام است، مقداری از این منابع فرانسوی، ترکی استانبولی و آلمانی است.

در هر کتابخانه ای محققان از مراجعه به منابع مرجع بی نیاز نیستند، بدین روی موضوعی با عنوان فرهنگ ها وجود دارد که نیاز محققان را بر طرف می‌کند. همچنین در موضوع کتاب‌شناسی، فهارس و کتابشناسی‌های مختلفی وجود دارد که راهگشای محققان در امر پژوهش است.

تمامی کتاب‌های موجود در کتابخانه در برنامه رایانه ای که به صورت اختصاصی برای این کتابخانه طراحی شده، ثبت گردیده است. مراجعین می‌توانند کتابهای مورد نیاز خود را از طریق جستجو در کامپیوتر و راهنمایی کتابداران تهیه کنند.

کتابخانه تخصصی تاریخ در کنار فعالیت اصلی خود، در زمینه‌های دیگر علمی نیز فعال است. برگزاری نشست‌های مختلف علمی در طول چند سال گذشته با اساتید برجسته تاریخ از جمله آنها است. تا کنون هشت نشست علمی در این کتابخانه برگزار شده که آخرین آنها در بهمن ماه گذشته با عنوان «نقش قبایل شیعه در گسترش تشیع» بود.

همچنین تا کنون دوازده عنوان کتاب توسط این کتابخانه و در بعضی موارد با همکاری دیگر موسسه ها منتشر شده که می‌توان به کتاب‌های تاریخ محمدی، تحفه الازهار و زلال الانهار در چهار جلد، دو گفتار پيرامون گوشه هايي از احوال و آثار علماء بزرگ خوانسار، گزارشي از كتاب تحفه فيروزيه شجاعيه به جهت سده سنيه سلطان حسينيه، الحاوي في رجال الشيعه الاماميه، قبيله بنو تميم و نقش آن در تاريخ اسلام و ايران، قبيله ازد و نقش آن در تاريخ اسلام و ايران، ميراث مکتوب شيعه از سه قرن نخستين شيعه، سلمان محمدي ابو عبدالله پارسي، خورشید جی، سلمان حقیقت جاویدان و مهاجرت به حبشه اشاره کرد.

از جمله کارهای دیگر کتابخانه استفاده از سیستم اطلاع رسانی موجود در اینترنت است. بدین روی سایت کتابخانه با نشانی www. Historylib.Com در سه بخش به ارائه خدمات می‌پردازد. یک بخش به ارائه مقالات تاریخی از اساتید مختلف و بخش دیگری نیز به معرفی تازه‌های کتاب و مجلات می‌پردازد و بخش سوم نیز برنامه جستجو در منابع کتابخانه است.

مکان کتابخانه:

کتابخانه در مکانی به مساحت 720 متر مربع وشامل زیر زمین : مخزن کتابخانه، طبقه بالا: که امور ورود کتابها و فهرست نویسی و اصلاحات در آن انجام می‌پذیرد. مجلات نیز در این طبقه جای دارد. سالن مطالعه نیز با مساحت:120متر در دو بخش خواهران و برادران موجود است.

گنجایش سالن: حدود 100 نفر

تعداد مراجعین در روز: 150نفر

کتابخانه قفسه بسته است و کتابها از طریق کتابداران ارائه می‌شود. کتابها سالی یک بار چک شده و در اصطلاح وجین می‌شود و در صورت نیاز اصلاح و یا تعمیر میشود. هم اکنون کتابخانه در دوشیفت صبح و بعد از ظهر آماده سرویس دهی به خواهران و برادران محقق می‌باشد.

ساعات مراجعه:صبح:7:30 الی 14

بعد از ظهر: 15 الی 21:30

تعداد کارکنان : 7 نفر و تحصیلات آنان فوق دیپلم به بالا است.

آدرس:خ سمیه خ شهید رجایی ک 11 پ 8

تلفن7731355
من هم خدایی دارم
     
 #49 Posted: 24 Jun 2011 13:37
کتابخانه ی بین المللی کودکان مونیخ


[مشاهده]
نام لاتین:
International Youth Library
کتابخانه ی بین المللی کودکان مونیخ، بزرگترین کتابخانه ی جهان در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است. این کتابخانه در سال ۱۹۴۹ چهار سال پس از جنگ جهانی دوم، به همت بانوی صلح طلب و انسان دوست آلمانی، یلا لپمن Jella Lepman پایه گذاری شد و از آن پس، سال به سال گسترش یافت.

لپمن کار خود را با برپایی نمایشگاهی از کتاب های کودکان در مونیخ آغاز کرد. هدف او از این کار، روشن کردن بارقه ای از امید در دل های دردمندی بود که سال ها ترور و وحشت نازی ها، افق نگاهشان را تیره و تار کرده بود. لپمن به کودکان، کتاب های برگزیده عرضه می کرد تا بیش تر بدانند و برای ساختن دنیایی بهتر، دست در دست یکدیگر بگذارند. امروزه نیز راهنمای راهبردی کتابخانه همین دو اصل است. کتابخانه بین المللی مونیخ، از سال ۱۹۸۳، به قصر قدیمی بلوتنبورگ، در ناحیه ابرمنینگ مونیخ انتقال یافت و به این ترتیب، یک قصرقرون وسطایی، به "کاخ کتاب" تبدیل شد. این کتابخانه، هم اکنون پانصد و شصت هزار جلد کتاب در اختیاردارد که از بیشتر آن ها می توان در سالن مطالعه کتابخانه استفاده کرد. از تعداد پانصد و سی هزار کتاب برای کودکان و نوجوانان که به صد و سی زبان مختلف نوشته شده، هشتاد هزار جلد در زمره ی کتاب های تاریخی قرار می گیرند که در میان سال های ۱۵۷۴ تا ۱۹۵۰ چاپ شده اند. در این میان سی هزار جلد کتاب درباره ی ادبیات کودک است. از مجموعه پانصد و شصت هزار جلد کتاب، صد و پنجاه هزار عنوان را می توان در فهرست برخط ON-LINE کتابخانه پیدا کرد. افزون بر این، دویست و پنجاه مجله و منبع مستند نیز کمک کار مراجعه کننده اند. در میان اندک شمار نشریات گزین شده ای که در راهرو ورودی سالن مطالعه به نمایش گذاشته شده، "پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان" از ایران به چشم می خورد. کتابخانه هر دو سال یک بار یک گزارش جامع از فعالیت های خود منتشر می کند. افزون بر آن کتابخانه فصلنامه ای به نام کلاغ سفید نیز دارد که حاوی مقاله های تخصصی و کتابشناسی کتاب های برگزیده ی جهانی است. در مجموعه قصر بلوتنبورگ، کتابخانه دیگری نیز قرار دارد که دویست و پنجاه هزار جلد کتاب و شمار زیادی نوار و لوح فشرده به ۱۵ زبان مختلف را برای مطالعه در کتابخانه یا به امانت، در اختیار کودکان می گذارد.
بخش امور بین الملل رابط بین کتابخانه ی بین المللی کودکان مونیخ با موسسه ها، ناشران وکارشناسان کتاب کودک در دیگر کشورهای جهان است. کارشناسان این بخش با دنبال کردن پیشرفت ها و آخرین گرایش ها در پدید آوردن کتاب کودکان کشورهای مختلف جهان، مجموعه ی کتابخانه بین المللی کودکان مونیخ را روزآمد می سازند. کارشناسان، کتاب های جدید را ارزیابی می کنند و آن ها را بر اساس سر فصل های موضوعی طبقه بندی کرده وکتابشناسی آن ها را برای نمایشگاه ها آماده می کنند. همچنین آن ها وظیفه ی بررسی و نقد کتاب ها و تهیه ی فهرستی از کتاب های توصیه شده ی کتابخانه ی بین المللی کودکان مونیخ را برعهده دارند. شرکت در نمایشگاه کتاب بولونیا در ایتالیا و نمایشگاه کتاب فرانکفورت از اولویت های نخست کتابخانه ی بین المللی کودکان است و از آنجا که یکی از مهمترین وظایف کتابخانه ی بین المللی کتاب گسترش دایره ی مخاطبین حرفه ای از کشورهای گوناگون است، کارشناسان بخش بین الملل در این نمایشگاه ها بازدید کنندگان را از فعالیت های کتابخانه بین المللی کودکان مونیخ آگاه می کنند و از این فرصت برای برقراری ارتباط با کارشناسان سایرکشورها بهره می گیرند وخود نیز در جریان آخرین پیشرفت ها در زمینه ی ادبیات کودکان قرار می گیرند. این دیدارها در بیشتر موارد به برپایی نمایشگاه ها و پروژه های جدید منجر می شود.
در حال حاضر کارشناسان زبان های هلندی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، مجاری، ایتالیایی، ژاپنی، فارسی، رومانیایی، ترکی، ایبری، اسکاندیناویایی و اسلاوی در این کتابخانه فعالیت می کنند.
از دیگر فعالیت های کتابخانه می توان ازبرگزاری همایش ها و گردهمایی های ادبی یاد کرد. کتابخانه ی بین المللی مونیخ هر ساله نمایشگاه های گوناگونی با موضوع های مختلف در سالن های قصربلوتنبورگ که شامل آثار اصل تصویرگران، پژوهش های برگزیده در زمینه ی ادبیات کودکان کشورها و فرهنگ های مختلف برگزار می کند. دراین نمایشگاه ها که هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان طرح ریزی شده است، لیستی از کتاب های برگزیده و یا کاتالوگ عرضه می شود و برای بسیاری از کتاب ها، برنامه ی ویژه ای از فعالیت ها برای کار در مدرسه پیشنهاد می شود. بعضی از این نمایشگاه ها به صورت نمایشگاه های سیار در کتابخانه های عمومی، مدارس و سایر موسسه ها نیز برگزار می شوند. یکی از موفق ترین نمایشگاه های سیار، نمایشگاه سیار "سلام دشمن عزیز" است که منتخبی از کتاب های تصویری از سراسر جهان با موضوع صلح و شکیبایی است که تا کنون در کشورهای اروپایی، امریکا، هند و ژاپن برگزار شده است.
هر سال ۱۵ نفر از نویسندگان، پژوهشگران و به تازگی تصویرگران ادبیات کودک، با استفاده از بورس کتابخانه، می توانند از چند روز تا سه ماه، در این کاخ دلگشا به گشت و گذار بپردازند. بودجه ی این برنامه از سوی وزارت خارجه ی جمهوری فدرال آلمان تامین می شود. از دریافت کنندگان بورس برای غنی کردن مجموعه ی کتاب ها و اسناد مربوط به کشورشان کمک گرفته می شود. تاکنون بیش از ده کارشناس ادبیات کودک از ایران با طرح ها ی پژوهشی گوناگون از این فرصت های مطالعاتی استفاده کرده اند.
سعید میرهادی، وحید طوفانی، محمد حدادی، نوشین موسوی، محمد هادی محمدی، زهره قائینی، منصوره شجاعی، معصومه انصاریان، حمید رضا شاه آبادی، رضی هیرمندی، ترانه مطلوب از جمله ی این افراد هستند. دیگر فعالیت های کتابخانه، می توان از برگزاری همایش ها و گردهمایی های ادبی یاد کرد. علاقه مندان و دست اندر کاران ادبیات کودک، می توانند درکارگاه ها و دوره های آموزشی کتابخانه نیز شرکت کنند.
در قصر بلوتنبورگ موزه های جداگانه ای در بردارنده ی یادگارها، دستنوشته ها و اولین نسخه های چاپی نویسندگان و تصویرگران نامدار آلمانی، مانند میشل انده، جیمز کروس، اریش کستنر و بینت شرودر پذیرای بازدید کنندگان است.
سایت:
http://www.ijb.de/
من هم خدایی دارم
     
 #50 Posted: 24 Jun 2011 13:41
كتابخانه های كودكان 1
خدمات کتابخانه های کودکانزهره محمدرضایی بیدگلی

کتابخانه های کودکان نقش بزرگی در علاقه مندی کودکان به مطالعه و کتابخوانی و پایه ریزی مهارت های بازیابی اطلاعات در کودکان و نوجوانان دارند، کتابدار کودک علاوه بر دانش کتابداری باید به دانش تخصصی در زمینه نیازهای خاص کودکان نیز مجهز بوده و ساختمان، تجهیزات و مواد کتابخانه کودکان نیز باید متناسب با ویژگی های کودکان و مشوق آنها برای حضور در آن محیط باشد.

از جمله خدمات کتابخانه های کودکان فعالیت هایی است که جهت اشاعه کتاب و خواندن انجام می گیرد. از دیگر خدمات این کتابخانه ها می توان به برنامه های مخصوص نوزادان، کودکان نوپا، کودکان سنین مدرسه، و برنامه های مخصوص نوجوانان اشاره نمود.
دراین نوشته سعی شده خدمات کتابخانه ای مناسبی که در قرن حاضر برای کودکان ارائه می شود، حهت آشنایی کتابداران و دانشجویان این رشته بااین خدمات و درک ضرورت ایجاد کتابخانه ی کودکان از سوی مسئولین و کتابداران، توصیف شود. در متن این تحقیق کتابخانه کودکان، ویژگی ها و توانایی های کتابدار کودکان، ساختمان و تجهیزات و مواد مناسب برای آنها و خدمات اینگونه کتابخانه ها آمده است.
مقدمه
کودکان در سال های آغازین حایت خود تقریباً هیچ گونه شناختی از جهان پیرامون خود ندارند. توان و آمادگی آنها برای شناسایی تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط محیطی است. آنها بسیار کنجکاو هستند وسعی در شناخت جهان اطراف خود دارند. هر کودک باید بتواند درباره خود و اینکه چگونه می تواند بادنیای پیرامون ارتباط برقرار کند، آگاهی به دست آورد. بی شک توانایی های آنها در شناخت و برقراری ارتباط با پدیده ها بسیار متفاوت است. بر اساس همین تفاوت های فردی، هر کودک باید توانایی درک، انطباق و هماهنگ ساختن واقعیت ها و همچنین اندیشه ها و باورها را در خود پرورش دهد. (عباسی هرمزی ۱۳۸۳، ۶۷). کودکان امروز، بزرگان و پیران فردا هستند و آینده کشور را آنها می سازند و این آینده روشن و نوید بخش در گروه افزایش آگاهی، آموزش هدف دار و بیداری این نسل مستعد است (عبداللهی ۱۳۸۲، ۱۵). طی این فرآیند وجود اشتیاق و انگیزه فراگیری بسیار ضروری است. یکی از مهمترین ابزارهایی که به کودک در شناخت جهان و محیط اطراف و پاسخ به سوالات او به طور قابل توجهی کمک می کند، کتاب است (عباسی هرمزی، ۱۳۸۲، ۶۷).
طبق تحقیقات انجام شده کودکان باید با مطالعه و کتابخوانی انس بگیرنند و در اصل عادت به مطالعه در دوران کودکی ایجاد شود. باید عشق و لذت به خواندن در روح و روان کودکان ریشه دواند. موکهرجی معتقد است «مطالعه همچون سایر فعالیت های انسانی تا حد زیادی تحت تأثیر دگرگونی های اجتماعی قرار گرفته است. به همین لحاظ عده ای به گونه ای با کتاب بیگانه اند، که هیچ گونه رغبتی به خواندن و مطالعه ندارند». لذا کتابخانه ها باید نقش خدمات دهی به این قشر تأثیر پذیرو تأثیرگذار جامعه را بسیار مهم تلقی کنند (عباسی هرمزی ۱۳۸۳، ۶۷).
علاوه بر این، به علت ویژگی هی شخصیتی خاص کودکان به آسانی می توان مسائلی را در ذهن آنها نهادینه کرد و همچنین آموزش هایی که انسان در دوران کودکی می بینند گاه تا مدت ها در ذهن او می ماند و می تواند از آنها استفاده کند. بنابراین فعالیت هایی در جهت ایجاد علاقه برای مراجعه به کتابخانه و استفاده از منابع آن و حتی آموش مهارت های اطلاع یابی را که اکنون بخش عمده ای از فعالیت های کتابخانه های عمومی و حتی دانشگاهی را تشکیل می دهد، کتابخانه ها بردارند تا آنها بتوانند نیرو، هزینه و انرژی خود را برای نیل به اهداف عالی تر استفاده کنند.
از سوی دیگر به علت مسائل فرهنگی و اقتصادی متعدد، همه کودکان نمی توانند از فعالیت های آموزشی و تفریحی که نیاز به صرف هزینه دارد استفاده کنند. بنابراین کتابخانه های کودکان می توانند با ایجاد فضای آموزشی و تفریحی مناسب و رایگان به اینگونه افراد خدماتی ارائه دهند تا استعدادهای نهفته آنها نیز شکوفا شده و موجب پیشرفت خود آنان و توسعه ی جامعه شود.
در این نوشته سعی شده خدمات کتابخانه ای مناسبی که در قرن حاضر برای کودکان ارائه می شود، جهت آشنایی کتابداران و دانشجویان این رشته با این خدمات و درک ضرورت ایجاد کتابخانه ی کودکان از سوی مسئولین و کتابداران، توصیف شود. در متن این تحقیق تعریف کتابخانه کودکان، ویژگی ها و توانایی های کتابدار کودکان، ساختمان و تجهیزات و مواد مناسب برای آنها و خدمات اینگونه کتابخانه ها آمده است.

تعریف کتابخانه های کودکان
در دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، کتابخانه های کودک این گونه تعریف شده است: «کتابخانه ای که منحصراً به کودکان اختصاص داشته باشد این کتابخانه ها معمولاً دارای بخش های امانت کتاب، مرجع و پیایندهای هستند» (سطانی ۱۳۸۱، ۳۳۹) اما در رویکردی جدید کتابخانه های کودکان فراتر از تعریف فوق است. در این رویکرد کتابخانه کودکان، محلی برای گردآوری، سازماندهی و ارائه و اشاعه مواد ویژه کودکان و خدماتی جهت تشویق کودکان به کتاب و کتابخوانی، ایجاد سرگرمی برای کودکان و آموزش آنها است.

ویژگی ها و مهارت های کتابدار کودکان
خدمات کتابخانه ای موثر برای کودکان مستلزم وجود طیف وسیعی از تجارب و مهارت های حرفه ای است. کتابدارانی که به کودکان خدمات می دهند، با معلومات ترین افراد در زمینه نظریات و راه های عملی در حوزه کتابداری هستند. اما باید دانش تخصصی در زمینه نیازهای خاص استفاده کنندگان کتابخانه کودک را نیز داشته باشند. توانایی های زیر مبین این مطلب است که کتابداران کودکان موظف به انجام کارهایی فراتر از ارائه خدمات مختص یک سن هستند. همچنین، کتابداران کودکان باید مدافع مراجعه کنندگان خود چه در کتابخانه و چه در جامعه بزرگتر باشند.
این مهارت ها با دانش اجتماعی و گروه مراجعه کنندگان شروع می شود و سپس مبنایی محکم و منسجم برای طرح ریزی ومدیریت در اختیار می گذارد. ارتباطات همیشه مهارتی ضروری برای بیان روشن هدف است. گسترش مجموعه منبعی برای ارائه خدمات و برنامه ها فراهم می کند و سرانجام آینده ارائه خدمات به کودکان به حمایت و گسترش حرفه ای بستگی دراد. این مهارت ها که توسط انجمن خدمات کتابخانه ای به کودکان در آمریکا جمع آوری و منظم شده اند از این قرارند:
۱ - دانش گروه مراجعه کنندگان
این مهارت کتابدار در واقع آشنا بودن او با روش های آموزشی و کمک به پیشرفت کودکان در تمامی سطوح و شناخت نایزهای کودکان و رابطه ی آن با پیشرفت جامعه و اوضاع اجتماعی است. همچنین کتابداران باید به نیازهای مراجعه کنندگان با نیازهای خاص، کودکان دارای فرهنگ های قومی متفاوت، والدین و مراقبان کودکان و دیگر بزرگسالانی که از منابع بخش کودکان استفاده می کنند توجه داشته باشند و محیطی مناسب برای استفاده لذت بخش و آسان از منابع را ایجاد کنند.
۲- مهارتهای اجرایی و مدیریتی
لازمه وجود این مهارت در کتابدار شرکت وی در فرایند برنامه ریزی کتابخانه، تنظیم اهداف و اولویت هاست. شرح وظایف محول شده به هر فرد و شیوه های مصاحبه، آموزش، تشویق به آموزش مداوم و ارزیابی کارکنان باید توسط کتابدار و به صورت مکتوب فراهم آید. همچنین کتابدار ماهر باید هزینه های خدمات را تجزیه و تحلیل و برآورد کند و دیگر منابع تأمین بودجه خارج از کتابخانه را شناسایی کرده و به نحو موثر تقاضای کمک مالی نماید.
۳- مهارتهای ارتباطی
مهارتهای ارتباطی کتابدار باید در برقراری ارتباط با کودکان، والدین آنها، مدیران و دیگر کارکنان، در سخنرانی و صحبت با گروه های کوچک و بزرگ و در اجرای مصاحبه های مرجع رسمی و غیر رسمی نمایان شود. کتابدار باید ب تواند به صورت فعال به سخنان د یگران گوش فرا دهد. همچنین کلیه درخواست های مکتوب و مدارک طرح ریزی پروژه ها، رهنمون ها، عرضه انتشارات، پیش نویس قراردادها، گزارشات، درخواست کمک مالی، شرح ها و مصاحبه ها در همه اشکال شامل چاپ شده یا به صورت الکترونیکی باید توسط کتابدار تهیه شود.
۴- مواد و توسعه مجموعه
الف – دانش مواد کتابداران باید از کتاب ها، نشریات ادواری، مواد دیداری – شنیداری، وب سایت ها و دیگر رسانه های الکترونیکی، منابع مرجع و سایر موادی که مجموعه متنوع و مناسب را برای کودکان تشکیل می دهد و همچنین مواد مناسب برای مراقبان کودکان (والدین) را بشناسند و از طرق منابع نقد و بررسی، فهرست های ناشران و غیره در جریان مواد جدید نیز باشند.
ب – توانایی ایجاد مواد مناسب و گسترش مجموعه: در این مورد کتابدارن باید به تدوین خط مشی مناسب برای ایجاد مجموعه، انتخاب و وجین مواد مناسب برای کودکان بپردازند و این خط مشی ها را در عمل به کار برند. همیشه در جریان انتشارات جدید مناسب برای کودکان باشند و مع یارهایی را برای ارزیابی آن انتشارات از نظر محتوا و ارزش هنری در نظر گیرند. آنها ابید در مجموعه ی کتابخانه موادی که تنوع نژادی جامعه و ضرورت آشنا شدن کودکان با فرهنگ های قومی را نشان دهد را نیز جای دهند.
ج – توانایی فراهم کردن مواد و اطلاعات مناسب برای مراجعه کنندگان: ایجاد رابطه میان کودکان و منابع مناسب برای آنها، آشنا کردن آنها و خا نواده هایشان با این مواد، آموزش دستیابی به اطلاعات و کمک به آنها در مواقع لازم، احترام به حقوق کودکان و پاسخ دادن به پرسش های آنها نیز از وظایف و مهارت های کتابدار است. باید امکانات و فناوری های جدید وا نواع کتاب شناسی ها، کتابهای گویا، نمایشگاه ها و منابع الکترونیکی برای آنها فراهم شود تا بتوانند آسان تر و بیشتر به اطلاعات دست یابند. خود کتابداران نیز باید از راهکارهای جستجوی مناسب و منابع اطلاعاتی مختلف آگاهی داشته باشند.
۵- مهارتهای برنامه ریزی
کتابداران باید قادر به طراحی، ترویج، اجرا و ارزیای برنامه های متناسب برای کودکان در تمام سنین و با تمام علائق و اهداف باشند. برنامه های کتابخانه کودکان باید متنوع بوده و توسط نیروی انسانی ماهر اجرا شود. همچنین باید برنامه هایی جهت ارائه خدمات به والدین و موسسات خدمات مراقبت از کودکان و دیگر حرفه های مرتبط با کودکان توسط کتابدار کودکان طراحی شود.
۶- مهارتهای حمایتی و برقراری روابط عمومی
از دیگر مهارتهای کتابداران در نظر گرفتن درخواست های کودکان در جهت پیشرفت و ارزیابی خدمات کتابانه و حصول اطمینان از دستیابی کامل کودکان به منابع کتابخانه است. کتابداران باید به ایجاد ارتباط و توسعه برنامه های مشارکتی بین کتابخانه با سایر کتاباخنه ها، مدارس و سا زمان هایی که با کودکان سروکار دارند اقدام کنند. همچنین آنها باید در جهت ارائه خدمات به گروه های محروم نیز تلاش نمایند.
۷- شغل گرایی و پیشرفت حرفه ای
کتابداران در کنار تمامی مهارتهای خود باید برای حرفه خود یعنی کتابداری کودک و جایگاه آن در اجتماع و در بافت کتابداری ارزش قائل باشند، همگام با تکنولوژی و انتشارات، تحقیقات و پیشرت ها در زمینه کتابداری پیش روند و پیشرفت های حرفه ای و ادامه تحصیل را همواره در زندگی خود پیگیری کنند. همچنین آنها باید در سازمان های انجمن های حرفه ای شرکت کنند و با دیگر همکاران، روابط متقابل داشته باشند و در برخورد با مراجعه کنندگان باید همواره احترام، حفظ مسائل محرمانه، اجرای قوانین و حفظ ارزش های فرهنگی و قومی را در نظر داشته باشند. Association (for Library Sevice to Children, ۱۹۹۷)
من هم خدایی دارم
Edited By: plangton31
     
صفحه  صفحه 5 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین » 
گفتگوی آزاد

Major libraries and universities |كتابخانه های بزرگ و دانشگاههای معروف

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites