تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
گفتگوی آزاد

Silent Seconds | سكوت ثانيه

صفحه  صفحه 23 از 29:  « پیشین  1  ...  22  23  24  ...  28  29  پسین »  
#221 | Posted: 10 Dec 2016 20:18
...
تنها کسی که قلبت را نخواهد شکست

همان کسی است که آن را ساخته است!

پس همیشه فقط به خدا تکیه کن . . .

Signature
     
#222 | Posted: 12 Dec 2016 00:27
خــــــــــــــــــداوندا ! تو می دانی که هرگز نخواسته ام قلب کسی را بشکنم .. هرگز نخواسته ام صداقت پیشه ای را رسوا کنم .. حتی با آن که با من به بدی رفتار نموده اگر خوبی نکرده باشم بدی نکرده ام ..هرگز به کسی نسبت کاری را که انجام نداده , نداده ام .. اگر اشتباهی کرده ام از روی عمد نبوده , دنیا و هستی و همه چیز خود را انکار نکرده ام .. خداوندا ! آن که اندیشمند باشد می داند که چه می گویم ! همین برای من کافیست ... ایــــــــــــرانی
     
#223 | Posted: 31 Dec 2016 19:38 | Edited By: andishmand
من به خود میبالم که در این عصر یخی و در این ظلمت باروت و فساد دوستانی دارم همچون آب زلال که دلشان آیینه خورشید است..

خداوندا !

دوستانم آیینه تمام نمای عشق .
رسمشان معرفت.
كردارشان جلای روح
ویادشان صفای دل آرای من است .
پس انگاه كه دست نیاز بسوی تو میاورند .پركن از انچه كه در مرام خدایی توست


به نام بی نام او بیا تا شروع کنیم
در امتداد شب نشینیم و طلوع کنیم
     
#224 | Posted: 4 Jan 2017 19:04
نگاه منتظر کسی است که به دنبال خبری از توست
خدا در قلبی است که برای تو می تپد
خدا در لبخندی است که با نگاه مهربان تو جانی دوباره می گیرد
خدا آنجاست
در جمع عزیزترینهایت
خدا در دستی است که به یاری می گیری
در قلبی است که شاد می کنی
و در لبخندی است که به لب می نشانی
خدا در عطر خوش نان است
خدا در جشن و سروری است که به پا می کنی
او جایی است که همه شادند
و جایی است که قلب شکسته ای نمانده
باید از فرصت های کوتاه زندگی، جاودانگی را جست
زندگی کاروان سرایی است که شب هنگام در آن اتراق می کنیم
و سپیده دمان از آن بیرون می رویم

زندگی هدیه ای از طرف خداوند است
خداوند زندگی را به ما نبخشیده است تا از آن روی برگردانیم
سرانجام خداوند از من و تو خواهد پرسید:آیا "زندگی" را "زندگی کرده ای"؟!

به نام بی نام او بیا تا شروع کنیم
در امتداد شب نشینیم و طلوع کنیم
     
#225 | Posted: 6 Jan 2017 20:44

به بهلول گفتن:

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﺕ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻣﯿﭽﺮﺧﻪ؟

ﮔﻔﺖ: ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﮑﺮ، ﮐﻢ ﻭ ﺑﯿﺶ ﻣﯿﺴﺎﺯﯾﻢ
ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺩﺵ میرﺳﻮﻧﻪ

ﮔﻔﺘند : ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻟﻮ ﻧﻤﯿﺪﯼ؟

ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ﯾﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻫﻢ کاﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﺟﻮﺭ ﺑﺸﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻡ ﺧﺪﺍ ﺑﺰﺭﮔﻪ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﻮﻧﻢ

ﮔﻔﺘند : ﻧﻪ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﮕﻮ

ﮔﻔﺖ: ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺭﺯّﺍﻗﻪ ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﻪ

ﮔﻔﺘند : ﻣﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﮕﻮ دﯾﮕﻪ

ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﯾﻪ ﺗﺎﺟﺮ یهودی ﺗﻮﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴﺖ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﯾﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﺍﻡ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﮐﻤﮏ ﺧﺮﺟﻢ ﺑﺎﺷﻪ

ﮔﻔﺘند : ﺁﻫﺎﻥ، ﺩﯾﺪﯼ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎﻻ ﺷﺪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﻧﻤﯿﮕﯽ؟

ﮔﻔﺖ : ﺑﯽ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺮﺳﻮنه ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﯼ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﻪ تاجر یهودی ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﻪ ﺑﺎﻭﺭﮐﺮﺩﯼ
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ تاجریهودی ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ؟


ﻫﯽ ﺳﺠﺪﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿم ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯﺧﻮﺏ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ
تا اﯾﻦ ﺷﮏ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺮﺳﻪﻫﻤﻪ ﺧﺪﺍﺕ ﻣﯿﺸﻦ ﺍﻻ خدا


خنده های زندگی را روزگار ازما گرفت
ای خوشا روزی که ماهم روزگاری داشتیم
     
#226 | Posted: 8 Jan 2017 19:59 | Edited By: aliazad77
خداوندا صبر تو را هیچ کس ندارد و علم تو را و بخشش تو را و دانایی تو را و....قطره ای ازدریای صبرت را عطایم فرماتا در برابر شیطان روباه صفت بایستم ..

خداوندا ! می دانم به خوبی می دانم زمانی بر شیطان چیره خواهم گشت که او را از قلب خود رانده باشم .

خداوندا دلم می خواهد زود تر به من بگو یی که شیطان .. دیگردر قلب من نیست .

در رفتن جان ازبدن , گویندهرنوعی سخن
من خود به چشم خویشتن , دیدم که جانم می رود
     
#227 | Posted: 9 Jan 2017 18:30

به نام بی نام او بیا تا شروع کنیم
در امتداد شب نشینیم و طلوع کنیم
     
#228 | Posted: 15 Jan 2017 14:24
خــــــــــــــــــــداونـــــدا ! چه می شد در بدو آفرینشم بیش از از زندگی با مرگ آشنایم می کردی ؟!

خـــــــــــــــــــداونـــــدا !چه می شد چنان می شد که چون حال می دانستم که تو همیشه با منی ودمی تنهایم نمی گذاری ؟!

خــــــــــــــــــــداونـــــدا ! چه می شد که حتی ازتنها تو را پزستیدن احساس غرور نمی کردم وتنها از تنها تو را داشتن به خود می بالیدم ؟!.... ایـــــــــــــــرانی

در رفتن جان ازبدن , گویندهرنوعی سخن
من خود به چشم خویشتن , دیدم که جانم می رود
     
#229 | Posted: 20 Jan 2017 14:24
خــــــــــداونــــــــــدا ! به تو پناه می آورم .. اشک چشمانم را ببین .. به من بگو زندگی آن قدر ارزش ندارد که به خاطر از دست داده های از دست دادنی زانوی غم درآغوش (بغل ) بگیرم ..
خــــــــــداونــــــــــدا ! مرا درپناه خودگیر ! مرا با شادی ها آشنایم کن .. لحظه شاد من آن گاه خواهد بود که لبخند رضایت تو را بر لبانت ببینم .. آن گاه که دست نوازش برسرم کشی و با تمام وجودت به من الهام کنی که از تو بنویسم و چگونه بنویسم !
خــــــــــداونــــــــــدا ! به راه راست هدایتم کن ! آن چنان کن که حتی اشکهایم .. لبخنده های مرا نشوید و بر این باورم بدار که تو همیشه تکیه گاهم خواهی بود و می دانم با همه بزرگی خویش بر اشکهای دلم دل می سوزانی ..ای مهربان ترین مهربانان ! دوستت دارم .. ای خدای یگانه ! ای خدای عشق ! ای خدای کلام آفرین !به تو پناه می آورم ..تو در قلب منی و با تمام وجودت احساسم می کنی .. بگذار من هم در قلب تو باشم ..
خــــــــــداونــــــــــدا ! به تو پناه می آورم .. بگذار اشکهایم تنها برای تو باشد تا مرا ببخشائی و به آرامشم برسانی ... ایرانی

در رفتن جان ازبدن , گویندهرنوعی سخن
من خود به چشم خویشتن , دیدم که جانم می رود
     
#230 | Posted: 21 Jan 2017 14:25
خـــــــــــــــــــدایــــــــــا ! هرروزم اگر مثل دیروزش باشد ملالی نیست اکر تو کنارم باشی و ازلغزش دورم کنی (گردانی )

خــــــــــــــــــــدایــــــــــا ! قلب مرا آن چنان آکنده از عشق خود ساز که از آزردن شیطان دلگیرنگردم .

خــــــــــــــــــــدایــــــــــا ! هنوز اشکهایم به باران فخر می فروشد مرا در پناه خودگیر بگذار در سایه بان تو خورشید را احساس کنم .

خــــــــــــــــــــدایــــــــــا ! سخت است جان دادن و جان نگرفتن (مردن و زنده نشدن ).. اما بسیارسخت تراست وکشنده.. جانها دادن و جانها گرفتن .(بارها مردن و زنده شدن ) .می خواهم همیشه تو را احساس کنم تا احساس نکنم تنهایم . به وقت جان دادن و به وقت جان گرفتن.. اگر تو جانانم کنارجانم بمانی هرگز بی جان نخواهم شد .ای مایه آرامش من ! هستی من ! همیشه کنارم بمان ! همیشه کنارم بمان ! با من باش (بمان ) به خدا من با تو هستم ..... ایرانی

در رفتن جان ازبدن , گویندهرنوعی سخن
من خود به چشم خویشتن , دیدم که جانم می رود
     
صفحه  صفحه 23 از 29:  « پیشین  1  ...  22  23  24  ...  28  29  پسین » 
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد / Silent Seconds | سكوت ثانيه بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites