خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد /

شعرهای دوران کودکیتون چی بود؟


صفحه  صفحه 14 از 25:  « پیشین  1  ...  13  14  15  ...  24  25  پسین »
julien مرد #131 | Posted: 22 Feb 2012 09:55
کاربر
 
ما دانش آموزيم
سربلند و پيروزيم
باغ سبز فرداييم
نونهال امروزيم.

صبح ما بود تابان
قلب ما بود شادان
بخت ما بود خندان
شادكام و بهروزيم.

جان ما گل افشان است
گلشني شكوفان است
در دل زمستان ها
مژده بهاران است.

غنچه هاي اميديم
خوشه هاي خورشيديم
نوبهار جاويديم
باغ ما دبستان است.

با سلاح دانايي
شب چراغ بينايي
با سپاه ناداني
در نبرد دشواريم.

چشم ما بود بيدار
ذهن ما بود هشيار
هوش ما بود سرشار
پرتوان و پركاريم.

قدر زندگاني را
قيمت جواني را
معني شكفتن را
ما هميشه ميدانيم.

اوج علم و دانش را
قله هاي بينش را
راه سعي و كوشش را
رهنورد و پويانيم.

درس تازه آموزيم
گنج دانش اندوزيم
در سياهي غفلت
گوهر شب افروزيم.

از تلاش و سعي ما
روز نو شود بر پا
قصه گوي فرداها
مژده بخش نوروزيم.

ما دانش آموزيم
سربلند و پيروزيم
باغ سبز فرداييم
نونهال امروزيم.

صبح ما بود تابان
قلب ما بود رخشان
بخت ما بود خندان
شادكام و بهروزيم.
      
julien مرد #132 | Posted: 22 Feb 2012 09:56
کاربر
 
ما با هم می خوانيم
با هم مهربانيم
در اندوه و شادي
همدل و هم جانيم

با هم يك رنگيم
بي هم دل تنگيم.

ما با هم مي خنديم
در بر غم ميبنديم
همراه و هم گاميم
ياران دلبنديم

با هم يك رنگيم
بي هم دل تنگيم.

ما با هم يك صدا
زيباتر از گل ها
خورشيد تابانيم
روشني فردا

با هم يك رنگييم
بي هم دل تنگم.

ما با هم می خوانيم
مرغان خوش خوانيم
گل هاي بستانيم
شاداب و خندانيم

با هم يك رنگيم
بي هم دل تنگيم.
      
julien مرد #133 | Posted: 22 Feb 2012 09:57
کاربر
 
من مرغ عشقم
زيبا و طناز
در حال خواندن
سرگرم آواز.

هستم سبكبال
در آسمان ها
همچون ستاره
در كهكشان ها.

هر جا كه مهر است
آنجا دل من
عمر من از دوست
مرگم ز دشمن.

شعرم شكوفان
طبعم روان است
خندد نگاهم
قلبم جوان است.

در دوستي ها
من خانه دارم
در آرزوها
كاشانه دارم.

پروازم آبي
بالم سپيد است
در قلب گرمم
عشق و اميد است.
      
julien مرد #134 | Posted: 22 Feb 2012 09:58
کاربر
 
در بوسه هاي مادر
خورشيد نور باران
آغاز روز تازه
لبخند بامدادان

در خنده هاي مادر
عطر خوش گلستان
زيبايي طبيعت
شادابي بهاران.

مادر تو روح و جاني
مادر تو جاوداني
با من تو مهرباني
با من تو همزباني

مادر تو بهتريني
مادر تو نازنيني
مادر تو دلنشيني
بر حلقه ام نگيني.

مادر هميشه بيدار
مادر هميشه در كار
باشد براي فرزند
مادر هميشه غم خوار
مادر هميشه خوش قلب
مادر هميشه دل سوز
مادر هميشه روشن
خورشيد عالم افروز.

در چشم هاي مادر
آبي آسماني
روًياي سبز نوروز
معناي زندگاني

در اشك هاي مادر
پاكي آب باران
رنگين كمان روشن
آواي چشمه ساران.

مادر زعشق سرشار
روح نثار و ايثار
در راه كودكانش
مادر بود فداكار

مادر چراغ خانه
گرماي آشيانه
مهرش درون قلبم
ماناست جاودانه.

مادر هميشه بيدار
مادر هميشه در كار
باشد براي فرزند
مادر هميشه غم خوار
مادر هميشه خوش قلب
مادر هميشه دل سوز
مادر هميشه روشن
خورشيد عالم افروز.

در نغمه هاي مادر
لالايي محبت
شعر بلند پيوند
آواي انس و الفت

در پند هاي مادر
شيريني سعادت
آسايش دو گيتي
شادي بينهايت.

مادر تو صبح پاكي
برتر ز آب و خاكي
در مشرق محبت
خورشيد تابناكي

تو مايهً غروري
سرچشمهً سروري
سرشار شعر و شوري
بخشندهً شعوري.

مادر هميشه بيدار
مادر هميشه در كار
باشد براي فرزند
مادر هميشه غم خوار
مادر هميشه خوش قلب
مادر هميشه دل سوز
مادر هميشه روشن
خورشيد عالم افروز.

مادر دلش رحيم است
قلبش مرا حريم است
روحش پناهگاهم
در لحظه هاي بيم است

قلبش طپد برايم
خود را كند فدايم
پر ميشوم ز شادي
چون ميكند صدايم.

بخشندهً جوانيست
معناي زندگانيست
لبخندش آسمانيست
شادي جاودانيست

آرامش نسيم است
بخشنده و كريم است
در بوستان هستي
چون گل پر از شميم است.

مادر هميشه بيدار
مادر هميشه در كار
باشد براي فرزند
مادر هميشه غم خوار
مادر هميشه خوش قلب
مادر هميشه دل سوز
مادر هميشه روشن
خورشيد عالم افروز.
      
julien مرد #135 | Posted: 22 Feb 2012 09:59
کاربر
 
ك مگس بي ادب
آمد توي اتاق
سرزده و بي خبر
پرزده توي اتاق
رخت و لباسش سياه
دست و دهانش كثيف
بال و پرش چرب وچيل
پيف! پيف!
هرطرفي كه خواسته
چرخ زده درهوا
قند و شكر بس نبود
رفته سراغ غذا
آخرسرآمده
پيش من ،اين روبه رو
پاشو از اينجا برو
اي مگس وزوزو
      
julien مرد #136 | Posted: 22 Feb 2012 09:59
کاربر
 
درياچه آبي رنگه
توش ماهي و نهنگه
ماهي رو موج مي شينه
نهنگ اونو مي بينه
مي گه نهنگ پرزور
يه وقت نري راه دور
شب كه بشه، جاي شام
مي خورمت هام و هام
ماهيه از روموجا
مي پره توي دريا
شناكنون مي ره
به يك جاي دور
جا مي مونه
نهنگ چاق و مغرور
      
julien مرد #137 | Posted: 22 Feb 2012 15:55
کاربر
 
امروز یه خونه
برای یک نقاشی
با مداد های رنگی
آماده باید باشی
هی هی تو این منظره
زمینه و آسمان را
تو آسمون زیبا
خورشید مهربون رو
با نارنجی رنگش کن
حسابی قشنگش کن
بعد کنار خورشید
بذار یک ابر سفید
بعدش روی این زمین
خونه بکش آفرین
روی خونه یک دود کش
اون رو با مشکی بکش
با صورتی یک گل
با رنگ زدر یک بلبل
چند تا لاله قرمز
بکش به یاد پر کش
جنگل به رنگ سبزه
رنگ قشنگ سبزه
بنفش برا سایه هاش
حالا شدی یک نقاش
      
julien مرد #138 | Posted: 22 Feb 2012 15:58
کاربر
 
من یک کتاب دارم
پر از گل و ستاره
یه خونه عروسک
هزار تا قصه داره
من یک کتاب دارم
پر از گل و ستاره
یه خونه عروسک
هزار تا قصه داره
کتاب خوشگل ما
قصه می گه برامون
قصه مادر بزرگ
تو شبهای زمستون
کتاب خوشگل ما
قصه می گه برامون
قصه مادر بزرگ
تو شبهای زمستون
تو باغ قصه ما
حیوان ها مهربونند
پرنده ها تو باغش
با هم آواز می خونن
تو باغ قصه ما
حیوان ها مهربونند
پرنده ها تو باغش
با هم آواز می خونن
هر کی کتاب می خونه
این رو باید بدونه
کتاب برای همه
یک دوست مهربونه
هر کی کتاب می خونه
این رو باید بدونه
کتاب برای همه
یک دوست مهربونه
      
julien مرد #139 | Posted: 22 Feb 2012 15:59
کاربر
 
پرنده هراسان
از برف و باد و باران
پر خسته و پریشان
حالا اومد تو ایوان
ببین چقدر ترسیده
از سرما او لرزیده
باز برای دانه
همه راه رو پریده
پشمشو ببین چه ریزه
لپهاش چقدر تمیزه
قلبش میون سینه
داره آروم می گیره
می خوام بسازم خونه
براش بریزم دونه
الهی که همیشه
شاد وزنده بمونه
      
julien مرد #140 | Posted: 22 Feb 2012 15:59
کاربر
 
گل گندم شکوفه
گل گندم یار
می کاریم همچین و همچون
گل گندم , گل گندم , گل گندم یار
گل گندم یار ,گل گندم یار
گل گندم یار, گل گندم یار
آسمون آبی و دشت
رنگ رنگ یار
گل گندم رو ببین
چه قشنگه یار
بیا با هم برویم
گل ببینیم , گل بچینیم
دسته کنیم گل یار
گل گندم بچینیم
گل گندم یار
بخونیم , کف بزنیم
پا بکوبیم , شادی کنیم
بازی کنیم , با هم
گل گندم یار, گل گندم یار
گل گندم یار, گل گندم یار
      
صفحه  صفحه 14 از 25:  « پیشین  1  ...  13  14  15  ...  24  25  پسین » 
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد / شعرهای دوران کودکیتون چی بود؟

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا