خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد /

ندای انسان | من یک فاحشه ام | پست اول خوانده شود


صفحه  صفحه 13 از 14:  « پیشین  1  ...  11  12  13  14  پسین »
MEHDII2000 مرد #121 | Posted: 24 Aug 2013 22:04
کاربر

 
فـاحـشـه , فـاحـشـه نـیـســـت
یک اسـم اسـت به آوای شـهــوانی مـن و تـو .
فـاحـشـه یک نـقاش اسـت
تـمـام آنـچـــه تـو نـمی تـوانـی بـا زنـت انـجــام دهـی, بـرایِ تـویِ نـاتـوان بـه تـصـویـر می کــشد .
فـاحــشـه شـاعــر اسـت
تـمـام آن بـوسـه هـای عـاشـقـانــه
جااانم جاانم گـفتن هــای شــهـوت آمـیـز از تـه دل , کـه زنـت نـمی تـوانــد ارزانـیــت کـند, بـرای تـو در طـبقـه ی اخـلاص می گـذارد .
فـاحـشـه , فـاحـشـه نـیـســـت
یـک بـازیـگـر اسـت..
بـهتـریـن بـازیـگـر روی زمـــیـن (حتی فراتر از اسکار) که تـمــام مـیزانـســن هـــای تــویِ کـارگــردان پـــــورنــو را بـه بـهـتـرین و نـــاب تـرین شـکل و بـا نــازلـتـرین دستـــمزد بـازی می کـند .
فـاحـشـه یـک مـوزیـسـین اسـت
که تـمــام آواهـای مــسـکــوت مـانـده ی دلِ وامـانـده ی تـو , کـه خــفـــــه شـده به حــــنجــــــره ی زیـر نـافـــــت بـه پـنجــه ی سـنـت و مـذهــب را بـرایـت مـرکــب خـوانـی می کـند .
فـاحـشــه , فـاحـشــه نـیـســـت
فـاحـشــه یـک روانــکاو اسـت
کــه تـمـام عــقــده هـای فــرو خــورده ی فـــــــرویـــدی تـو را درمـان می کـند .
فـاحـشــه سـنگ صـبـور تـمـام دردهـــای تـاریــخ بـشــــریـت مــــــردانگی سـت .
فـاحـشــگی شـغـل نـیـسـت , عـــار هـم نـیـسـت , یـک هـــــــنــــر است .
فـاحـشــه , فـاحـشـه نـیـسـت
یـک انـســان اســت
یـک انـســان بـی پـنــاه , کــه بـه تـویِ مـــــردِ سـرشــار از گــنـــــــاهپـــنـــــــاه می دهـد .
فـاحـشــه , فـاحـشــه نـیـســت
فـاحـشــه نـام مـــقـــــدس بـی پــنــــــاهـی « زن » اســت .
بس كه ديواردلم كوتاه است
هركه ازكوچه تنهايى ماميگذرد
به هواى هوسى هم كه شده
سركى ميكشدو ميگذرد!!!
      
parmis0097 زن #122 | Posted: 4 Nov 2013 03:26
کاربر

 

امــروز دختــرِ 10 ســآلهـ ای مــآدر شـــُد...

امــروز دختــری در مـــآشینــِ شیشـــهـِ دودی بـــآ پســری همخــوآبـ شـــــُد...

امـــروز دختــزی در التــمآس چشمــآنشــ در چهآردیــوآری زنــ شـــــُد...

امــروز مــآدری در مقــآبلِ پســرِ 3 سآلهــ اش بــآ مــردیــ همخـــوآبــ شـــُد...

امــروز عشقـــ دختــــرِ بـــآکــره ای رآ بــآ اسکنــآس سنجیـــدنــد...

امـــروز دلمــ بــرآی امروزمــ گــرفتــ...

نمیـــدآنمـ دنیــآی شمـآ کثیفــ است یــآ چشمــآنـــِ مَنمیخـواهم گــره بخـورم در تــــــــو

آنقــدر سخـت

که بـا دنــدان بـازم کنی....!


boy_seven
      
parmis0097 زن #123 | Posted: 4 Nov 2013 03:40
کاربر

 

امروز پرده ای پاره شد

پسرک ارضا شد و رفت

آن دختر زن شد

آری

او رفتــــه بود امــّـا ،

جای ِ خط ِ ترمــزش روی ِ گیــج گاه ِ زن مانده بود هنـــوز ...میخـواهم گــره بخـورم در تــــــــو

آنقــدر سخـت

که بـا دنــدان بـازم کنی....!


boy_seven
      
parmis0097 زن #124 | Posted: 11 Nov 2013 03:21 | Edited By: parmis0097
کاربر

 


تفاوت " فاحشه " و " باکره "

پرده ایست نازک , به ضخامت یک دنیا !

دنیایی که مردان, برای رسیدن به آن

از دریدن تمامی پرده های انسانیت ابایی ندارند!

و شگفتا !!!

...... که این دنیا ......

توسط جامعه ای خلق میشود


که "بکارت ذهنش" را عقاید وحشیانهء

همین مردان , دریده است !!!میخـواهم گــره بخـورم در تــــــــو

آنقــدر سخـت

که بـا دنــدان بـازم کنی....!


boy_seven
      
parmis0097 زن #125 | Posted: 25 Nov 2013 03:42 | Edited By: parmis0097
کاربر

 

چند وقت پیش مادری را دیدم

که برای سیر کردن کودکش


تنش را می فروخت

یک هفته پیش مردانی را دیدم

که پیش همان زن میرفتند

و حق کودکانشان را

برای سیری هوسشان

خرج می کردند


دیروز همان مردان را در وسط میدان دیدم

که همان زن را سنگسار میکردند

و پشت سرشان زنانشان ایستاده بودند

و به همان مادر برچسب فاحشگی زدند

بی آنکه درد نداری کشیده باشند

زیرا هر روز شوهرانشان

با دستی پُر به خانه می آمدندمیخـواهم گــره بخـورم در تــــــــو

آنقــدر سخـت

که بـا دنــدان بـازم کنی....!


boy_seven
      
marziimarzii زن #126 | Posted: 26 Nov 2013 01:56
کاربر
 
به کوری چشم تو هم که باشد،

حالم خوب خوب است.

اصلا هم دلم برایت تنگ نشده،

حتی به تو فکر هم نمی کنم.

باران هم تو را به یادم نمی آورد... مثل همین حالا که می بارد!

لابد حالا داری زیر باران قدم می زنی...

چترت را فراموش نکن،

لباس گرم را هم
texa
      
parmis0097 زن #127 | Posted: 26 Nov 2013 02:40
کاربر

 

بـه چـه نـگـاه ميـکـنــي؟

تـو کـه انـتـخــابــت را کــرده اي،

فــاحـشــه زنــي نـيــسـت کـه تــن مـيــفروشـد،

فـاحـشــه تـويــي کـه يـکـي را در آغـوش داري،

ديـگــري را زيـر سـر و خـاطــرات ديـگــري را در قـلــب...!میخـواهم گــره بخـورم در تــــــــو

آنقــدر سخـت

که بـا دنــدان بـازم کنی....!


boy_seven
      
Farhadxxl #128 | Posted: 19 Dec 2013 23:32
کاربر

 

حــــــــجــــــــاب بـرایـش مـصــــونیـــت نـشـد وقـتـی ؛

کـلاس پنـجـم دبـسـتان سوار تـاکـسی شـد
در صـندلی جـلو نـشست و دستی از عـــقب تنــش را لــمس مـی کـرد و حـتی نـمی توانـست از تـــرس جیــــغ بــکـشـد !

حــــــــجــــــــاب بـرایش مـصــــونیـــت نشد وقـتی در شـهر غـریـب ، دانـشجو بود و هــوا تـاریـکـــ بـود ، از دانـشـگاه بـه خـانـه می رفـت و عـده ای کـارگر ساختـمانـی دوره اش کـردند و اگـر جیـــغ و داد نمـی کـرد مـعـلوم نـبـود چـه اتـفـاقـی کـه نـمی افـتـاد ...

حــــــــجــــــــاب بـرایش مـصــــونیـــت نشد وقـتی در دادگـاه ، قـاضـی بـرای آنـکـه کـارش را راه بیـانـدازد پیـشنـهادی بـی شــرمـانه داد !

حــــــــجــــــــاب بـرایش مـصــــونیـــت نشد وقـتی بـه پیـشـنهاد ازدواج همـکـلاسی اش پاسـخ منــفی داد و او پـشـت سـرش او را"فــــــاحـــشـــه"
خـطاب کـرد!

در تـمام این سـالـها حــجـــــاب بـرایش در کـوچه و خیـابـان ، در روز و شب ، در تـهران و شـهـرسـتـان مـــصــونیــــــت نـشـد ...

احــسـاس مـی کـنـم مــحـدودیـتـی را بـه نـام"مـــصـــونیــــــت"
بـر تـن مــن کــردنـد و مـن در سـرما و گــرماتـحـمــلـش کـردم ، بـدون اینـکـه ذره ای احــسـاس امـــنیـــت کـنـم ...
"امــــنیـــــــت"
چیــزی نبـود کـه بتـواننــد آن را با" لــبــــاس مــــــــن "در جـامـعـه ایــجــاد کـننـد .
. . حــــــــــجــــاب بـرای مـن چیـزی جـز"مــــــــحدودیـــــت"
نبـود ،
امـــــنیـــــت را بــایــد در جـــــای دیــــــگـــــــری جــــســت و جـــو مــــی کـــردنـد . . .
Signature
      
parmis0097 زن #129 | Posted: 29 Dec 2013 04:27
کاربر

 

افتخار پدرم پرده میان پا هایی من است!

افتخار برادرم طرز لباس پوشیدن من است!

این تازه اول داستان یک دختر ایرانیست!


پسر ها ازم سکس میخواهند جالب است آخرش میگویند تو فاحشه ای چون قبلا سکس با دیگری داشتی

اینجا موی بلوند و استخوانی را فاحشگی میدانند

اینجا همه چیز عجیب است

روزی که خانه خالی باشد تو فرشته ای هستی که بر آنان نازل شدی و روزی که سیر باشند فاحشه

کافیست منتظر کسی باشی کنار خیابان

اولش ماشین ها قطار میشوند موقعی که جوابشان را نمیدهی و سوار نمیشوی دشنام ها شروع میشود مانند باران دی ماه....
میخـواهم گــره بخـورم در تــــــــو

آنقــدر سخـت

که بـا دنــدان بـازم کنی....!


boy_seven
      
parmis0097 زن #130 | Posted: 18 Jan 2014 07:07
کاربر

 


باکره کیست ؟

کسی که یک پرده میان دو پایش دارد ولی از عقب سکس میکند؟

کسی که یک پرده میان دو پایش دارد ولی از دهان سکس میکند؟

کسی که یک پرده میان دو پایش دارد ولی با سینه هایش سکس میکند؟


باکره گی فقط یک پرده نیست!

هر دختری که باکره بود دلیل بر خوب بودنش نیست !

دخترهایی دیدم که صد مرد را ارضا میکردند ولی نه از جلو

دخترهایی را دیدم که با دو پسر همزمان میخوابیدند ولی پرده داشتند

اینها روباه هایی هستن با صفت گرگ در لباس یک دختر نجیب !

آری !


باکره گی را باید دوباره معنی کرد . . .
میخـواهم گــره بخـورم در تــــــــو

آنقــدر سخـت

که بـا دنــدان بـازم کنی....!


boy_seven
      
صفحه  صفحه 13 از 14:  « پیشین  1  ...  11  12  13  14  پسین » 
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد / ندای انسان | من یک فاحشه ام | پست اول خوانده شود

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا