گفتگوی آزاد

ندای انسان | من یک فاحشه ام | پست اول خوانده شود


صفحه  صفحه 14 از 14:  « پیشین  1  2  3  ...  12  13  14
 #131 Posted: 1 Feb 2014 01:48
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪﯼ

ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ

ﺣﺎﺿﺮﻩ ﺗﻨﺶ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺕ ﺑﺬﺍﺭﻩ

...

ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ

ﻭ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺩﺵ

ﮐﺸﻮﻧﺪﻥ ﺗﻮ

ﺗﻨﺶ ﺭﻭ ﺍﺯﺕ ﻣﯿﺪﺯﺩﻩ

ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻧﯿﺴﺖ...

ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺫﻫﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﮐﺮﻩ

ﻭ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺫﻫﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺍﯾﻤﺎﻥ

ﺩﺍﺭﻡ

ﺩﻛﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
 #132 Posted: 16 Feb 2014 02:55


روسريت را سفت ببند !!!!!

لباسهايت پوشيده باشد ...!!!

آرايش نكن ...!!!

اگر راه دارد زيبا هم نباش ...!!!

دخترك !!

پنهان كن خويش را ...!!!


اينجا "ايران" است !

در دانشگاه هزاران خواستگار داري ، ولي تنها خواستار يك شب اند ...

درخيابان صدها راننده ي شخصي داري ،

اما مقصد همه يك مكان خاليست و بس ...

كمي كه فكر كني لرزه بر بدنت مي افتد ...

دخترك !!

اينجا چشمها گرسنه تر از معده هاست ...

سيراب شدن چشمها خيال باطل است ...


از ديد مردم اينجا اگر زيبا باشي "هرزه ای" ...

اگر خوش لباس باشي "فاحشه ای" ...

اگر اجتماعي باشي " خرابی " ....

اگر سرد باشي لابد قيمتت بالاست !!!

بهرحال تو خريدني هستي خواه نرخ كم خواه نرخ زياد !!!

دخترك !!


اينجا زن بودن دل شير ميخواهد ..

اينجا بايد " مرد " باشي تا بتواني " زن " بماني ...

میخـواهم گــره بخـورم در تــــــــو

آنقــدر سخـت

که بـا دنــدان بـازم کنی....!


boy_seven
     
 #133 Posted: 6 Mar 2014 12:07
ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻣا....ﻫﻤﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ..

ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺁﺵ ﻧﺬﺭﯼ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮﻧﺪ ﺍﻭ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ

ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﻧﺎﻥ ﺷﺒﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﺮﺩ

ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮﻭﺩ ﭼﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺴﺠﺪﯼ

ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺩﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ ﻣﺴﺠﺪﯼ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺍﺯ

ﺍﻩ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺠﺪﯼ ﺑﻪ

ﺭﺍﻩ ﺭﺍﺳﺖ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻧﺸﺪ

ﺷﺎﯾﺪ ﻓــﺎﺣــــﺸــﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺵ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ

ﻭ ﻣﺴﺠﺪﯼ ﻫﺎ ﻧﻪ

باورت نمیشود اما دیشب خواب دیدم فاحــشــه محله ما به بـهـشــــت می رود .
Edited By: nisha2552
     
 #134 Posted: 18 Dec 2014 00:38
هجوم شهوت که بالا میگیرد. . .

بکارت و نجابت را نمی فهمی!!!

عصمت و قسمت را یکی می بینی!!!

تن آدم می شود جولانگاه هرزگی ها. . . .

فاحشــــــــــــــــه!!

اما ارضا که می شوی

تازه می فهمی چه دریدگی هایی که نکردی

ای انســـــــــــــــــــــــــــــــــــــان. . . !!!


بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
Edited By: shomal
     
 #135 Posted: 16 Jan 2015 13:18
ﺁﻧﮑﻪ ﺗﻨﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﺪ
ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﺳﻨﮕﺶ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ
ﺳﺰﺍﯼ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺫﻫﻨﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﺍﻧﺘﺮ
ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﯿﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﮕﺮ ﺫﻫﻦ ﻭﺍﻻ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻦ ﻧﯿﺴﺖ ...
ازاین زمین نفرین شده
تاآسمون بکرراهی نیست
     
 #136 Posted: 19 Nov 2015 01:27
کسانی که فاحشه اند از درد زندگی و سختی شرایط آن روی به این کار آورده اند
بسیار اندکند کسانی که از روی خوشی وهوس فاحشه اند
و این دردی است بزرگ برای آنانی که ادعای حکومت علی را دارند
ای کاش به جای آرمیدن بودی
یا این ره دور را رسیدن بودی
کاش از پی صد هزار سال از دل خاک
چون سبزه امید بر دمیدن بودی
     
 #137 Posted: 28 Jan 2017 06:22

چون یگی از دوستان جمله ی آخر این متن رو ذکر نکرده بودند ( که به نظر من جمله ی اصلی متن بود) دوباره این نوشته رو با عکس گذاشتم
نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج رها رها رها من
Edited By: nnasrin
     
 #138 Posted: 5 Feb 2017 18:34
ﻣﻦ ﯾﮏ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺍﻡ.

ﻧﻪ ﺩﻳﻦ.

ﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ.

ﻧﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ.

ﻣﻦ ﻟﺬﺗﯽ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺳﺖ.

ﭘﺮ ﻫﻮﺳﻢ.

ﺑﻲ ﭘﺮﻭﺍ .

ﺟﺴﻮﺭﻡ.

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﺎﻓﺮﻡ،

ﻭﻟﯽ ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ

ﺁﯾﯿﻦِ ﻣﻦ ﻭﺟﺪﺍﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻣﺘﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ .....
نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج رها رها رها من
Edited By: nnasrin
     
 #139 Posted: 5 Feb 2017 18:47
فاحشه را خدا فاحشه نکرد،

آنان که در شهر نان تقسیم می کنند،

او را لنگ نانی گذاشتن،

تا هر زمان که لنگ هم آغوشی ماندند

او را به نان بخرند....!
صادق هدایت
     
 #140 Posted: 11 Feb 2019 01:00
شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پا بستی
گفت شیخا هر آنچه گویی هستم
آیا تو چنان که می نمایی هستی؟


هرگز درباره دیگران قضاوت نکنیم
تایپک چرا آقایان متاهل به سمت سکس با زن های دیگر میروند؟
     
صفحه  صفحه 14 از 14:  « پیشین  1  2  3  ...  12  13  14 
گفتگوی آزاد

ندای انسان | من یک فاحشه ام | پست اول خوانده شود

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites