خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد /

تنهایی ...


صفحه  صفحه 31 از 35:  « پیشین  1  ...  30  31  32  33  34  35  پسین »
armandeznetwor مرد #301 | Posted: 28 Apr 2017 21:01
کاربر

 
خوابم آشفت و سرخفته به دامان آمد
خواب دیدم که خیـــل تـو بـه مهمـان آمد
گوئی از نقــــد شبابم به شب قدر و بـرات
گنجی از نـــــو بـه ســـراغ دل ویــــــن آمــد
مــــاه درویــــش نــــواز از پــــس قرنـی بـازم
مــــــردمی کرد و بـــــر ایــــن روزن زندان آمد
دل همه کوکبــه سازی و شب افروزی شد
تا بــــه چشمم همه آفاق چراغـــان آمد
      
armandeznetwor مرد #302 | Posted: 28 Apr 2017 21:02
کاربر

 
پیر اگر باشم چه غم عشقم جوان است ای پـری
وین جــوانی هـم هنـوزش ، عنفـوان است ای پـری
هر چـــه عاشق پیـر تــر ، عشقش جـوانتــر ای عجب
دل دهــــد تـــــاوان اگر ، تـن ناتـــــــوان است ای پــری
پیــــــل مــاه و سـال را پهلـــــــو نمی کـــــــردم تهـــــی
بــا غمت پهـــــــــلو زدم ، غـم پهلـــــــوان است ای پـــری
هـــــر کتــاب تــــــــازه ای کـز نــــــــاز داری خــــود بخــوان
من حریفــــی کهنـــــــــه ام ، درســم روان است ای پـــــری
یــــــــــاد ایـــــــــامی کـــه دل هـــــــــــا بــــــــود لبـریز امیــد
آن اوان هم عمــــــــر بـــود ، ایـــن هــــم اوان است ای پــــری
روح سهـــــــــراب جـــــوان از آسمــــــــان هــــا هـــم گـــذشت
نـــــوش دارویــــــــــش ، هنـــــــوز از پــــی دوان است ای پــری
جای شکـــــرش بـــــاقی اَر واپَــــس بچـــــــرخــــد دوکِ عمــــــر
بــــــــا کـــه دیگـر آنهمـــــــــه تـــــاب و تــــــوان است ای پـــــری
با نواهــــــــای جــــــــــرس گـاهی بــــــــــه فریــــــادم بــــرس
کایــــــن از راه افتـــــــاده هـم از کـــــاروان است ای پــــــری
گر بـــــــــه یـــــــــاقوت روان ، دیگــــــر نیــــــــاری لب زدن
بـــــــاز شعر دلنشین ، قــــــوتِ روان است ای پــــــری
گو جهـــــــانِ تن جهنّـــــم شو ، جهان مــا دل است
کو بهشت ارغنــــون و ارغـــــــوان است ای پـری
کام درویشان نــــــداده خدمت پیران ، چه سود
پیر را گو شهریــــار از شبروان است ای پری
      
armandeznetwor مرد #303 | Posted: 28 Apr 2017 21:03
کاربر

 
قــمار عاشقان بردی نـدارد از نداران پـرس
کس از دور فلک دستی نبرد از بدبیاران پرس
جوانی‌ها رجزخوانی و پیریها پشیمانی اســت
شب بدمستی و صبـــح خمار از میگساران پرس
تــو کز چشـم و دل مــردم گریــزانی چه میـــدانی
حدیث اشــک و آه مــــن بــرو از بـــاد و بـــاران پرس
جهان ویـــران کنــدگر خود بنـــای تخت جمشیداست
بــرو تاریـــخ ایـــن دیـــر کهـــــن از یـــادگـــاران پـــرس
سـلامــت آنســــوی قــافســت و آزادی در آن وادی
نشان منــزل سیمـرغ از شاهیــــن شکاران پرس
بــه چشم مدعی جانان جمال خویــش ننماید
چراغ از اهل خلوت گیر و راز از رازداران پرس
      
armandeznetwor مرد #304 | Posted: 28 Apr 2017 21:04
کاربر

 
از زنــــدگانیــــــم گلــــــه دارد جوانیـــــم شرمنــده اى جوانـــى از این زنـدگانیــــم
دارم هــــواى صحبت یــاران رفتـــــــه را یارى کن اى اجل که بـه یــاران رسانیــــم
پـرواى پنج روز جهـان کى کنم کــه عشق داده نــویـــــد زنـــــــــدگى جاودانیــــــــم
چون یوسفم به چــــاه بیابـــان غم اسیــر وز دور مــــژده ى جــرس کــــاروانـــــیم
گوش زمین به ناله ى مـن نــیست آشنـــا مـــن طایــــر شکستـــه پــــــر آسمانیــــم
گیــــرم که آب و دانــه دریـــغم نــداشتنــد چــون میکنند بــــا غم بى همـــزبانیـــــــم
اى لاله ى بـــــهار جوانى که شد خـــزان از داغ ماتـــــم تـــــــو بـــهار جوانیـــــــم
گفتى کـه آتشم بنشانـی، ولـــــى چه سـود بـــرخاستـــى که بـــــر سر آتش نشانــــیم
شمعم گریست زار بــه بالیـن که شهریــار من نیز چون تــــو همــــدم سـوز نـهانیــم
      
armandeznetwor مرد #305 | Posted: 28 Apr 2017 21:04 | Edited By: armandeznetwor
کاربر

 
نگاهی کــــرده در آفــاق و ماهـی کــــرده ام پیدا
چـــه روشن مــاه و روشن بیــــن نگاهی کرده ام پیدا
به سوی خلق هــر راهی کـه دارم کـــور خواهـــد شد
که از دل بـــا خـــدای خویش راهــــــــی کــرده ام پیــــدا
من آن بخت سپید خود کـــــه گـــــــــم شد سال ها از من
کنـــــــــــون در گوشـــــه چشم سیــــــــــاهی کرده ام پیـــدا
بـــــــه آهـــــی کـــــز دل آوردم گــــــــــرفتـــــم دامــــن همّــت
خداونــــــــدا چــــــــــه دامنگیـــــــر آهـــــــی کـــــرده ام پیــــــدا
بــــرای زنـــــدگانــــــــی موجبـــــــــــی در خــود نمی دیـــــدم
کنــــــــــون گر عمـــر باشد تکیـــــــه گاهی کــرده ام پیـــدا
گـــــدای عشقــــــــم و عــــرض نیــــــاز بـی نیـــــازی را
بلنـــد ایــــــــــوان نـــاز پـــــادشاهی کــــرده ام پیـــدا
از ایــــن پس شهریــــــــارا از غم دنیــــا نینـــدیشم
که چــون آغــــوش پیر خود پنـــاهی کرده ام پیدا
      
armandeznetwor مرد #306 | Posted: 4 May 2017 17:13
کاربر

 
دلگیرم

از دنیآ و روزگآرش

از بی کسی هآ و سکوت هآ!

این منم که اینگونه خسته ام

منی که همیشه خوب بودم و خندآن

منی که خنده هآیم مثآلی بود به مثآل ضرب المثل!

نمی توآنی بفهمی و البته عجیب هم نیست برآیم!

چون "تـو"، "من" نیستی!

پس لطفا قضآوتم نکن...
      
armandeznetwor مرد #307 | Posted: 4 May 2017 17:15
کاربر

 
خنده ام میگیرد

وقتی پس از مدت ها بی خبری

میگویی دلم برایت تنگ است

یا مرا به بازی گرفته ای

یا معنی وا ژه هایت را خوب نمیدانی

دلتنگی ارزانی خودت

همه صدای فریادم را شنیدند

توصدای سکوتم را بشنو
      
armandeznetwor مرد #308 | Posted: 4 May 2017 17:19
کاربر

 
عاشقم، عاشق به رویت، گر نمیدانی بدان


سوختم در آرزویت، گر نمیدانی بدان


با همه زنجیر و بند و حیله و مکر رقیب


خواهم آمد من به کویَت، گر نمیدانی بدان


مشنو از بد گو سخن، من سُست پیمان نیستم


هستم اندر جستجویت، گر نمیدانی بدان...

گر پس از مردن بیائی بر سر بالین من


زنده می گردم به بویت، گر نمی دانی بدان


اینکه دل جای دگر غیر از سر کویت نرفت


بسته آن را تار مویت گر نمی دانی بدان


گر رقیب از غم بمیرد، یا حسرت کورش کند


بوسه خواهم زد به رویت، گر نمیدانی بدان


هیچ می دانی که این لاهوتی آواره کیست؟


عاشق روی نکویت گر نمی دانی بدان


عاشقم عاشق به رویت، گر نمیدانی بدان


سوختم در آرزویت، گر نمیدانی بدان
      
armandeznetwor مرد #309 | Posted: 4 May 2017 20:21
کاربر

 
شکست عهد من و گفت هر چه بود گذشت

به گریه گفتمش آری ولی چه زود گذشت

بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید

بهار رفت تو رفتی و هر چه بود گذشت

شبی به عمرم اگر خوش گذشت آن شب بود

که در کنار تو با نغمه و سرود گذشت

چه خاطرات خوشی بر دلم به جای گذاشت

شبی که با تو مرا در کنار گذشت

گشود بس گره آن شب زکار بسته ما

صبا چو از بر آن زلف مشک سود گذشت

مراست عکس تو یاد آور سفر آری

چنان توانم ازین طرفه یاد بود گذشت

غمین مباش و میاندیش زین سفر
اگرچه بر دل نازک غمی است، گذشت...
      
armandeznetwor مرد #310 | Posted: 6 May 2017 13:58
کاربر

 
تنهایی ...

      
صفحه  صفحه 31 از 35:  « پیشین  1  ...  30  31  32  33  34  35  پسین » 
گفتگوی آزاد انجمن لوتی / گفتگوی آزاد / تنهایی ...

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا