گفتگوی آزاد

Freedom | آزادی


صفحه  صفحه 11 از 13:  « پیشین  1  ...  10  11  12  13  پسین »
 #101 Posted: 28 Dec 2014 21:50
Edited By: nisha2552
     
 #102 Posted: 28 Dec 2014 22:01
     
 #103 Posted: 29 Dec 2014 10:34
زاد روز فروغ فرخزاد گرامی باد...

فروغ فرخزاد:
"آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آن‌ها با مردان است... من به رنج‌هایی که خواهرانم در این مملکت در اثر بی عدالتی مردان می‌برند، کاملاً واقف هستم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آلام آن‌ها به کار می‌برم. آرزوی من ایجاد یک محیط مساعد برای فعالیت‌های علمی هنری و اجتماعی زنان است."
     
 #104 Posted: 2 Jan 2015 16:55
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﺧﺮﻣﻦ ﮔﯿﺴﻮ ﺩﺭ ﺑﺎﺩ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﻔﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﻢ،
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﺴﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺍﻳﻨﺪﻩ ﺭﻭﺩ ﻏﺰﻝ
ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ،
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻦ ﺭﺍ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺧﺰﺭ ﻭ ﺧﻠﯿﺞ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﺴﭙﺎﺭﻧﺪ،
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻛﻰ ﻟﺐ ﺩﺧﺘﺮﮐﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺷﻮﻕ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺭ
ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺒﻮﺳﺪ،
ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ ...
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻪ
ﺍﻭ ﺑﻪ ﺣﺠﺎﺏ ﺗﻮ،
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺴﺎﺭﯼ ﻣﻦ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ
ﺷﺐ ﺗﻮ،
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻣﻦ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ
ﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮ،
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ، ﺗﻮ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺷﺮﺑﺖ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﯽ، ﻭ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﻟﺬﺕ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺗﻮ ..

ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺩﯾﻦ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﺍﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺩﯾﻦ
ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ،

ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺩﯾﻨﯽ ﻣﻦ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﻨﯽ، ﻭ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺩﯾﻦ ﺗﻮ ﺗﺤﻘﯿﺮ

Signature

طبیب عشق مسیحا دم است
عشقمه آرزوی عــــــــــزیزم I love arazmas
     
 #105 Posted: 21 Jul 2015 22:40
آفتاب آزادی چشمان سیاه شیطان سیاه را کورکرده است ..گویی که همیشه در دنیای یکرنگی ها زندگی می کرده است .........

آزادی ! هنوزهم دیده به (بر) در دوخته ام .که باز هم از آن در بگذری . . از خانه وجودم گذشته ای .. در قلب من جای داری .. این تویی که به جانم جانی دوباره می بخشی .. تو امانت ایران زمین من هستی .. قلبم را به زمین ایران خواهم داد تا تو را به آسمانش بسپارم . ایران من ! درخاک پاک تو خاک خواهم شد تا که تاج آزادی بر تارک آسمانت درخشیدن بگیرد . روز آزادی تو تو نزدیک است آزادی! ... روزگار شادی .. روزآبادی این وادی نزدیک است آزادی! ....


ایـــــــــرانی
     
 #106 Posted: 12 Sep 2015 23:00
پرنده ای در قلب من زندانیست که فقط آسمان آزادی تو را می خواهد

آزادی را زمانی دوست می دارم که اسیر تو باشم .

چه زیباست آزادی ! وقتی که با هم میله های فاصله را می شکنیم و یکدیگر را در آغوش می کشیم .

چه زیباست آزادی وقتی که زندانیان عشق را به هم پیوند می دهد !

چه زیباست آزادی !وقتی که مفهومش در کنار تو بودن است ..

ایـــــــــــــــــــــرانی

     
 #107 Posted: 15 Sep 2015 14:59
من اینک آزادم .. آزاد تر از هر گاه دیگری .. آزاد تر از آن وقتی که بر بال ستارگان می نشینم تا اسارت انسانهایی را ببینم که از عشق می گریزند ..

من اینک آزادم چون آزادی با من است .. چون آزادی با توست ..چون آزادی با من و توست

من اینک آزادم .. چون زندانبان پلید را می بینم که به دور خود می گردد تا ببیند که ما کجا هستیم .. مگر چشمان کور می تواند که آزادی را ببیند ؟! مگر دلهای سیاه می تواند که احساس کند نور و حرارت عشق و آزادی را ؟!

من اینک آزادم.. آخر زندانی چشمان سیاه توام و خدا می داند نهایت ستارگانی را که در آسمان چشمان زیبایت جای گرفته اند تا برای پیوند با شکوه ما چشم روشنی آورده باشند ...ایـــــــــــــــــــــــــــرانی
     
 #108 Posted: 18 Oct 2015 09:48
درووود بر همگی امیییییدوارم هرکس هر آزادی مد نظرشه داشته باشه آمین
     
 #109 Posted: 22 Oct 2016 15:38
چه زیباست آزادی ! وقتی که برایش قفسی نسازی .. زمانی می توانی دم از آزادی بزنی که زندانبان آزادی نباشی
چه شیرین است آزادی !وقتی که خود را فدای حقیقت می سازی ..وقتی که قربانی عشق می شوی
چه پرابهت است آزادی ! وقتی که با خون خود نامش را آن چنان بر صفحه طلایی تاریخ می نویسی که هیچ شیطان ناپاکی نتواند محوش گرداند ... ایرانی
     
 #110 Posted: 24 Oct 2016 17:37
به امید روزی که مردم کشورم به سطحی از آگاهی نسبت به آزادی و حق برخورداری از اون برسند و برای بهره مندی ازش تلاش مسالمت آمیز داشته باشند
     
صفحه  صفحه 11 از 13:  « پیشین  1  ...  10  11  12  13  پسین » 
گفتگوی آزاد

Freedom | آزادی

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites