انجمن لوتی
صفحه  صفحه 27 از 45:  « پیشین  1  ...  26  27  28  ...  44  45  پسین »
شوخی و سرگرمی

تـــریــــــنــــهــا (قوانین حتما خوانده شود) | ترینها

 مرد
#261   Posted: 19 Feb 2013 00:55
SexyBoyارسالها: 8481
و این هم دوازدهمین نتایج ترینهای امسال بهمن ۱۳۹۱

بهترین:
maryam_tanha با ۱۱ امتیاز نفر اول شد.
Princess با ۶ امتیاز نفر دوم شد.
boy_seven و SexyBoy با ۵ امتیاز سوم شدند.
Sahar1986 و Aatena با ۴ امتیاز چهارم شدند.
Prince ،shenia ،Jems007 و shaya1368 با ۳ امتیاز سوم شدند.
Mereng ،sinarv1 ،slash00 ،nazaninsexyy ،MiladBagheri ،alinumber7 ،mohan25 ،nimachi ،maryy ،hhastii ،Miladlulu ،sa200222 ،Hoohoo ،akhavan با ۲ امتیاز چهارم شدند.


دل زننده ترین:
marjan1369 ،amirrf با ۲ امتیاز اول شدند.

سیریش ترین:
boy_seven با ۳ امتیاز نفر اول شد.

دل نازک ترین:
anisaa با ۳ امتیاز نفر اول شد.
mahsadvm با ۲ امتیاز دوم شد.

مهربونترین:
maryam_tanha با ۱۵ امتیاز نفر اول شد.
shaya1368 با ۷ امتیاز دوم شد.
mahsadvm با ۶ امتیاز سوم شد.
SexyBoy ،Mereng با ۴ امتیاز چهارم شدند.
shenia ،Sahar1986 ،mohan25 ،shakaat و nazaninsexyy با ۳ امتیاز پنجم شدند.
andishmand ،alinumber7 ،akhavan ،anything با ۲ امتیاز ششم شدند.


بدجنس ترین:
SexyBoy و boy_seven با ۵ امتیاز اول شدند.


خوش اخلاقترین:
maryam_tanha با ۸ امتیاز نفر اول شد.
shaya1368 و mohan25 با ۵ امتیاز دوم شدند.
Aatena ،Mereng ،Princess ،andishmand ،alinumber7 ،akhavan با ۴ امتیاز سوم شدند.
SexyBoy ،nazaninsexyy و shah2000 با ۳ امتیاز چهارم شدند.
،anisaa ،slash00 ،mahsadvm ،boy_seven،mohamafariborz و roohiiii با ۲ امتیاز پنجم شدند.


بداخلاق ترین:
SexyBoy با ۴ امتیاز نفر اول شد.


روشن فکر ترین:
Prince با ۳ امتیاز نفر اول شد.
Princess و SexyBoy با ۲ امتیاز دوم شدند.


کم سوادترین:
maryam_tanha با ۲ امتیاز نفر اول شد.


بدون ویرایش ترین:
Princess با ۲ امتیاز نفر اول شد.


باشعورترین:
Prince با ۶ امتیاز نفر اول شد.
Princess با ۵ امتیاز دوم شد.
maryam_tanha و SexyBoy با ۳ امتیاز سوم شدند.
alinumber7 ،mahsadvm ،Jems007 ،Aatena ،hhastii ، slash00 و ALI2012 با ۲ امتیاز چهارم شدند.


شادترین:
boy_seven با ۱۳ امتیاز نفر اول شد.
shah2000 با ۷ امتیاز دوم شد.
shaya1368 ، Hoohoo و Mr142 با ۴ امتیاز سوم شدند.
slash00 ،mahsadvm ،hellboy1 و shenia با ۳ امتیاز چهارم شدند.
Aatena ،akhavan و mohan25 با ۲ امتیاز پنجم شدند.


غمگین ترین:
mereng ،mohamafariborz ،Sahar1986 و AlonBoy با ۳ امتیاز اول شدند.
sinarv1 ،MiladBagheri ،shakaat و anything با ۲ امتیاز دوم شدند.

با احساسترین:
mereng با ۵ امتیاز نفر اول شد.
maryam_tanha ، mohamafariborz و SexyBoy با ۴ امتیاز دوم شدند.
mahsadvm ،Sahar1986 ، anisaa و andishmand با ۳ امتیاز سوم شدند.
Prince ،Princess ،anything ،hhastii و ALI2012 با ۲ امتیاز چهارم شدند.


بی احساسترین:
mr142 با ۴ امتیاز نفر اول شد.
arazmas با ۳ امتیاز دوم شد.
mohan25 ،nazaninsexyy و hassen با ۲ امتیاز دوم شدند.

با منطق ترین:
Princess با ۷ امتیاز نفر اول شد.
Aatena با ۶ امتیاز دوم شد.
Prince ،SexyBoy و maryam_tanha با ۵ امتیاز سوم شدند.
nimachi ،alinumber7 ،hhastii و julien با ۲ امتیاز چهارم شدند.


بی منطق ترین:
iraj_mirza با ۲ امتیاز نفر اول شد.


با کلاسترین:
ALI2012 با ۵ امتیاز نفر اول شد.
andishmand و Princess با ۴ امتیاز دوم شدند.
SexyBoy و nazaninsexyy با ۳ امتیاز سوم شدند.
WhiteTiger، Vampire و shaya1368 با ۲ امتیاز چهارم شدند.


بی کلاسترین:
akhavan با ۲ امتیاز نفر اول شد.


تنبل ترین:
shenia با ۲ امتیاز نفر اول شد.


فارغ ترین:
shah2000 با ۳ امتیاز نفر اول شد.
akhavan ،hassen ،shakaat و slash00 با ۲ امتیاز دوم شدند.


مغرورترین:
shakaat ،SexyBoy و Princess با ۲ امتیاز اول شدند.


بیکارترین:
Mereng و boy_seven با ۲ امتیاز اول شدند.


فعالترین:
azadehh و ALI2012 با ۷ امتیاز اول شدند.
nazaninsexyy و maryy با ۵ امتیاز دوم شدند.
Mereng ،sinarv1 و aredadash با ۴ امتیاز سوم شدند.
maryam_tanha ،boy_seven،Aatena و amin137398 با ۳ امتیاز چهارم شدند.
arazmas با ۲ امتیاز پنجم شد.


عاشق ترین:
SexyBoy با ۸ امتیاز نفر اول شد.
Mereng با ۷ امتیاز دوم شد.
hhastii و mahsadvm با ۶ امتیاز سوم شد.
ALI2012 با ۴ امتیاز چهارم شد.
Aatena و Prince با ۳ امتیاز پنجم شدند.
andishmand با ۲ امتیاز ششم شدند.


باهوشترین:
Princess و maryam_tanha با ۶ امتیاز اول شدند
SexyBoy با ۴ امتیاز دوم شد.
AloneBoy با ۳ امتیاز سوم شد.
Prince و shaya1368 با ۲ امتیاز چهارم شدند.

بدآواتارترین:
Farhadxxl ،iman1994 و jems007 با ۳ امتیاز اول شدند.
akhavan و andishmand با ۲ امتیاز دوم شدند.


رازدارترین:
maryam_tanha با ۵ امتیاز نفر اول شد.
SexyBoy با ۳ امتیاز دوم شد.
Princess ،Mereng و alinumber7 با ۲ امتیاز سوم شدند.


سرسخت ترین:
jems007 با ۵ امتیاز نفر اول شد.
SexyBoy با ۳ امتیاز دوم شد.
Princess ،maryam_tanha و Aatena با ۲ امتیاز سوم شدند.

محبوب ترین:
maryam_tanha با ۶ امتیاز نفر اول شد.
shaya1368 با ۴ امتیاز دوم شد.
SexyBoy و mahsadvm با ۳ امتیاز سوم شدند.
Princess با ۲ امتیاز چهارم شد.

با مرامترین:
Hoohoo با ۱۰ امتیاز نفر اول شد.
SexyBoy و shah2000 با ۵ امتیاز دوم شدند.
mereng، MiladBagheri، boy_seven،shakaat و slash00 با ۴ امتیاز سوم شدند.
maryy ، king05 ، miladlulu و akhavan با ۳ امتیاز چهارم شدند.
iman1994،rezassi7 ،mohan25 ،REZAMAHMODI ،amirhoo3in،Hitler_is_all با ۲ امتیاز پنجم شدند.


متواضع ترین:
maryam_tanha و jems007 با ۴ امتیاز اول شدند.
mohan25 با ۳ امتیاز دوم شد.
alinumber7 ،miladlulu ،Prince و mohamafariborz با ۲ امتیاز سوم شدند.


بامزه ترین:
MiladBagheri با ۵ امتیاز نفر اول شد.
paaaaaarmida و boy_seven با ۴ امتیاز دوم شدند.
Hoohoo ،mahsadvm ،Sahar1986 و shenia با ۳ امتیاز سوم شدند.
SexyBoy ،maryam_tanha ،shaya1368 ،slash00 ،setare2 و monikh با ۲ امتیاز چهارم شدند.


باجنبه ترین:
Hoohoo و boy_seven با ۵ امتیاز اول شدند.
mereng ، SexyBoy و AlonBoy با ۴ امتیاز دوم شدند.
MiladBagheri و akhavan با ۳ امتیاز سوم شدند.
slash00 و mohan25 با ۲ امتیاز چهارم شدند.


دوست داشتنی ترین:
maryam_tanha با ۸ امتیاز نفر اول شد.
shenia و MiladBagheri با ۴ امتیاز دوم شدند.
SexyBoy و Sahar1986 با ۳ امتیاز سوم شدند.
live ، boy_seven ،mereng ،shaya1368 ،ana17،Aatena ،armitahot، andishmand و Princess با ۲ امتیاز چهارم شدند.


خوش آواتارترین:
mahsadvm با ۶ امتیاز نفر اول شد.
ALI2012 و SexyBoy با ۴ امتیاز دوم شدند.
maryam_tanha و shakaat با ۳ امتیاز سوم شدند.
boy_seven ، mereng ،shaya1368 ،miranda و slash00 با ۲ امتیاز دوم شدند.


خوش امضا ترین:
mahsadvm ،shakaat ،Princess و ALI2012 با ۴ امتیاز نفر اول شدند.
mereng ،andishmand و hassen با ۳ امتیاز دوم شدند.
marjan1369 ،Aatena ،Hoohoo ،Sahar1986 ،shenia و Vampire با ۲ امتیاز شوم شدند.

باسوادترین:
shakaat با ۳ امتیاز نفر اول شد.
anna_nemati ،Aatena ،Princess ،slash00 و julien با ۲ امتیاز دوم شدند.

پست مفید دارترین:
nazaninsexyy با ۴ امتیاز نفر اول شد.
ALI2012 با ۳ امتیاز دوم شد.
miladlulu ،azadehh،amin137398 و aredadash با ۲ امتیاز سوم شدند.

پست غیر مفیددارترین:
mohan25 با ۵ امتیاز نفر اول شد.
Sahar1986 با ۲ امتیاز دوم شد.

راستگوترین:
AlonBoy ،Prince و Aatena با ۲ امتیاز اول شدند.

مظلومترین:
maryy با ۳ امتیاز نفر اول شد.

شلوغ ترین:
Sahar1986 ،shenia و shaya1368 با ۳ امتیاز اول شدند.
Mereng ،SexyBoy ،Aatena و boy_seven با ۲ امتیاز دوم شدند.

قانون مدارترین:
maryam_tanha با ۷ امتیاز نفر اول شد.
Jems007 ،SexyBoy و Princess با ۵ امتیاز دوم شدند.
Prince و ALI2012 با ۲ امتیاز شوم شدند.

وفادارترین:
SexyBoy ،Prince و Mereng با ۲ امتیاز اول شدند.

پرتایپک ترین:
Princess با ۲ امتیاز نفر اول شد.

پرسرعت ترین:
maryam_tanha با ۲ امتیاز نفر اول شد.

خون گرم ترین:
maryam_tanha با ۳ امتیاز نفر اول شد.

جوونترین:
amin137398 با ۳ امتیاز نفر اول شد.
paaaaaarmida و setare2 با ۲ امتیاز دوم شدند.

پیرترین:
SexyBoy و shakaat با ۲ امتیاز اول شدند.

هات ترین:
armitahot با ۳ امتیاز نفر اول شد.

تیزترین:
maryam_tanha و Princess با ۲ امتیاز اول شدند.

پرحرف ترین:
mohan25 با ۲ امتیاز نفر اول شد.

کم حرف ترین:
nazaninsexyy با ۲ امتیاز نفر اول شد.

کوچه علی چپ زن ترین:
Hoohoo با ۲ امتیاز نفر اول شد.

با ادب ترین:
andishmand با ۳ امتیاز نفر اول شد.
Bahram27،paaaaaarmida ،Farhadxxl و mohamafariborz با ۲ امتیاز دوم شدند.

با سلیقه ترین:
ALI2012 با ۵ امتیاز نفر اول شد.
nazaninsexyy با ۴ امتیاز دوم شد.
amin137398 با ۲ امتیاز سوم شد.
متعصب ترین:
mohan1978 با ۴ امتیاز نفر اول شد.
iraj_mirza،rostam91 و paaaaaarmida با ۲ امتیاز دوم شدند.

کوتاه ترین:
amin137398 با ۳ امتیاز نفر اول شد.

خوشگل ترین:
shah2000 با ۲ امتیاز نفر اول شد.

جوادترین:
Mr142 با ۲ امتیاز نفر اول شد.

عاقل ترین:
Princess با ۲ امتیاز نفر اول شد.

رقاصترین:
mahsadvm با ۲ امتیاز نفر اول شد.

مست ترین:
SexyBoy با ۴ امتیاز نفر اول شد.

خوب ترین:
anything ،rise و shenia با ۲ امتیاز اول شدند.
.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you

Sexy
 
     
  
 مرد
#262   Posted: 19 Feb 2013 02:54


 4 Star

ارسالها: 7694
SexyBoy: ‎بهترین‎
andishmand
sinarv1_Aatena_maryam-tanha_sahar1986_roohiii

SexyBoy: خوب ترین‎
shenia_mahsadvm_paaaaarmida_iraj-mirza_marry
SexyBoy: ‎مهربان ترین‎
andishmand
boy-seven_helboy_shaya1368_sexy-boy_princess_setare2
SexyBoy: ‎خوش اخلاق ترین‎
andishmand
anissa_miladlulu_hitler-is-all_akhavan
SexyBoy: ‎بامرام ترین‎
andishmand
shah2000_nazi220_marry_king05
SexyBoy: ‎با معرفت ترین‎
andishmand
slash00_hitler-is-all_nazi220_the last of us
SexyBoy: ‎عاشق ترین‎
andishmand
hhastii_rezassi7_amin1373_arazmas
SexyBoy: ‎جیگرترین‎
andishmand
sinarv1
SexyBoy: ‎دوست داشتنی ترین‎
andishmand
monikh_armitahot_milad-bagheri_live_roohii
SexyBoy: ‎راستگوترین‎
andishmand
ali2012_prince_ali-jigar-tala_nazaninsexyy
SexyBoy: ‎خوش آواتارترین‎
andishmand
shakaat_alone-boy_alinamber7_marry
SexyBoy: ‎خوش امضا ترین‎
andishmand
sa20002_marjan
SexyBoy: ‎خوشکلترین‎
andishmand
armithot_sinarv1_shah2000_boy seven
SexyBoy: ‎با ادب ترین‎
andishmand
Aatena
SexyBoy: ‎خوش حرف ترین‎
andishmand
mohan25_iman1994_farhadxxl_mrbax
SexyBoy: ‎فعالترین‎
andishmand
marry_boy seven
SexyBoy: ‎آسمانی ترین‎
andishmand
mahsadvm_Aatena_maryam tanha_setare2
SexyBoy: ‎دریایی ترین‎
andishmand
setare2_shaya1368_
 
     
  ویرایش شده توسط: mereng  
 زن
#263   Posted: 23 Feb 2013 20:04


 1 Star

ارسالها: 468
بهترين
mohamafariborz
خوب ترين
rise, mereng, sinarv1, slash00, maryam-tanha
مهربون ترين
anything, andishmand, mohamafariborz, shenia,
با ادب ترين
andishmand, anything, haseen, Aatena, mohamafariborz
با احساس ترين
mohamafariborz
دوست داشتني ترين
mohamafariborz, shenia, hellboy, hesam32, Aatena
با مرام ترين
rise, mereng, sinarv1, slash00, hellboy,
خوش امضا ترين
Iraj-mirza , shenia, javan, hassen
خوش آواتار ترين
andishmand, sa20020, alinumber7
خوش اخلاق ترين
mohamafariborz, shenia, hellboy, andishmand, mahsa

با شعور ترين
slash00, alinumber7, iraj-mirza, MiladBagheri,
با مزه ترين
hellboy1,slash00,Bahram27, MiladBagheri, akhavan, shenia
شاد ترين
akhavan, slash00 , shah2000, shenia, mereng
شلوغ ترين
monikh, boy-seven, Bahram27
با سواد ترين
mohamafariborz, iraj-mirza, Aatena
اسپمر ترين
SexyBoy
راستگوترين
mohamafariborz

بعضي وقت ها تو زندگي
مجبوري جايي وايسي
که ســـخت ترين جا واسه وايسادنه .... !

 
     
  
 
#264   Posted: 24 Feb 2013 19:06

 1 Star

ارسالها: 1023
بهترین
‏ اسلش_مریم تنها_میلاد لولو_موهان عدد کمه_بوی سون_علی نامبر_فرزانهellipseses_پارمیس_رایز_استون


‎برترین ها که 1پله از بهترین پایین ترن
امیرحسین_اخوان_میلاد باقری_الون بوی_هل بوی_آرمیتا_سیناروی_مرنگ


مهربونترین
مریم تنها_میلادلولو_علی نامبر_نفس_موهان_پارمیس


بدجنس ترین
شایا


خوش اخلاقترین
علی نامبر_هل بوی_اخوان_مریم تنها_موهان_مرنگ_شنیاباشعورترین
اسلش_علی نامبر_علی مدیر_پرینس


شادترین
هل بوی_فرهاد ایکس ایکس ال_اخوان_بوی سون


غمگین ترین
ایمان_سکسی بوی

با احساسترین
آنیسا_رایز


بی احساسترین
شایا_مستر_سکسی بوی


با منطق ترین
مریم تنها_اسلش_علی نامبر_شکت_الون بوی_امیرحسین_میلاد لولو


با کلاسترین
ماری

بی کلاسترین
هل بوی_مرجان_علی جیگر طلا


فعالترین
آزاده


عاشق ترین
مرنگ_اسلش_مهسا_علیبا مرامترین
استون_میلاد باقری_لولو_اسلش_امیرحسین_بوی سون_موهان


بی مرامترین
ایرج میرزا


مغرورترین
پرنسس

متواضع ترین
مریم تنها_علی نامبر_لولو_پارمیس_اسلش


بامزه ترین
بوی سون_اخوان_فرهاد ایکس_هل بوی_اسلش_مستر

بی مزه ترین
مرجان_علی جیگرطلا


با جنبه ترین
اسلش_الون_لولو_باقری_هوهو_امیرحسین_مستراستون_اخوان_هل بوی


بی جنبه ترین
شایا


دوست داشتنی ترین
اسلش_مریم تنها_بوی سون_علی نامبر_میلاد لولو


باهوشترین
مریم تنها_اسلش۰۰

خوش آواتار ترین
مریم_سیناروی_فرزانه


بد آواتار ترین
مستر_سکسی بوی


خوش امضاترین
علی مدیر_سیناروی


بد امضاترین
مرجان_جیگرطلا_سکسی بوی

سیریش ترین
مریم تنها:‏‏)و هل بوی


رازدارترین
اسلش_مریم_شنیا_لولو_علی نامبر


با ادب ترین
اندیشمند_پارمیس_آنا

L
 
     
  
 مرد
#265   Posted: 27 Feb 2013 13:44


 1 Star

ارسالها: 509
بهترین

سینا . هل بوی . مرنگ. ایزد(امیرصالح). ایمان. فرهاد . سحر بانو. اسلش. شاه. رایزمهربونترین
مرنگ. سحربانو.


بدجنس ترین
هل بوی .

خوش اخلاقترین
فرهاد . مهرشاد. مرنگ. سینا. هل بوی.سحربانو.اخوانباشعورترین
سینا. مرنگ. ایمان . فرهاد . سحر بانو. اخوان

شادترین
هل بوی_فرهاد ایکس ایکس ال_اخوان_بوی سون.خدابیامرز رایزه لعنتی


غمگین ترین
موهان

با احساسترین
مرنگ. اندیشمند. سحربانو


بی احساسترین
بی خیال


با منطق ترین
سحربانو. اتنا خانم(با اینکه نظراتش با من متفاوته ولی منطقی هست برعکس بعضیا)

با کلاسترین
سینا

بی کلاسترین
هل بوی_مرجان_علی جیگر طلا


فعالترین
سینا . مرنگ

عاشق ترین
مرنگبا مرامترین
سینا. اسلش. شاه. اخوان. هل بوی. مرنگ. فرهادو...


بی مرامترین
لابد خودم

مغرورترین
پرنسس . سکسی بوی و دوستان

متواضع ترین
موهان کوچیکه. اشلش


بامزه ترین
اونلی هل بوی

بی مزه ترین
مرجان و دوستان


با جنبه ترین
اسلش_الون_شاه. هل بوی . مهرشاد.


بی جنبه ترین
بی خیال بچه اس انتظاری ازش نمیره


دوست داشتنی ترین
هل بوی. سینا. مرنگ. سحر بانو . ایزد خودمون.کینگیلی(گینگ۰۵)


باهوشترین
سحر بانو

خوش آواتار ترین
سینا. مرنگ.سحربانو

بد آواتار ترین
ایمان بدون شک


خوش امضاترین
سینا


بد امضاترین
به من چه

سیریش ترین
هل بوی


رازدارترین
هل بوی. سینا . مرنگ . سحر بانو


با ادب ترین
سحر بانو

عخ مخ ترین
رایز

پیرترین
بانو

متعصب ترین
رهام.مرنگ. هیتلر

بی منطق ترین
رستم. محمود و بقیه ایدی هاش
خائن ترین
داداش اخریه لاریجانیا(اینجا عضوه میدونم فقط ایدیشو نمیگم لو نره )
در همینجا از دوستانی که اسمشون از قلم افتاد معذرت میخوام زیادین منم مغزم گنجایشش کمه به منچه اصلا
هر چه کمتر شود فروغ حیات / رنج را جانگدازتر بینی
سوی مغرب چو رو کند خورشید / سایه ها را درازتر بینی . . .
 
     
  ویرایش شده توسط: iraj_mirza  
 مرد
#266   Posted: 28 Feb 2013 16:11


 1 Star

ارسالها: 851
SexyBoy: بهترین
پرنس _ پرنسس

SexyBoy: مهربونترین
پارميدا _ پرنسس _ على2012

SexyBoy: خوب ترین
نازنين سكسى _نازى220

SexyBoy: خوش اخلاقترین
سكسى_ أنديشمند _ أنيتينگ

SexyBoy: باشعورترین
هيتلر _ آنيسا

SexyBoy: شادترین
آتنا _ نازى220

SexyBoy: جوگيرترين
شايا _ مرنگ ‎_‎ ميلادلولو _ مريم _ :چشمك:

SexyBoy: با احساسترین
على2012

SexyBoy: فعالترین
نازنين سكسى _ آزاده _ مارى

SexyBoy: بى دقت ترين
بانو _ شنيا _ ركسانا

SexyBoy: ناپديدترين
كينگ _ آنا17

SexyBoy: مفيدترين
أنديشمند _ آرتين

SexyBoy: عاشق ترین
هستى

SexyBoy: فارغ ترین
پرنس _شكت

SexyBoy: با مرامترین
سينا_شكت_نازى220

SexyBoy: عجولترين
إلون بوى _ على نامبر

SexyBoy: بی مزه ترین
مريم_ ‏مرجان‎_‎ نگين جون

SexyBoy: بامزه ترين
سينا _ اميرحسين _ ميلادباقرى _ كينگ‎

SexyBoy: با جنبه ترین
پارميدا_ ميلادباقرى_پرنس

SexyBoy: دوست داشتنی ترین
مهسا

SexyBoy: باهوشترین
پرنسس

SexyBoy: بى معرفترين
...

SexyBoy: خوش آواتار ترین
شايا _ أنديشمند _ مهسا

SexyBoy: بد آواتار ترین
سكسى

SexyBoy: خوش امضاترین
آتنا

SexyBoy: بد امضاترین
مريم _نازنين سكسى _پارميدا

SexyBoy: سیریش ترین
ميلادلولو _سينا

SexyBoy: رازدارترین
سكسى

SexyBoy: لوس ترین
مستر‎_‎مريم‎_‎بوى سون‎_‎مرنگ

SexyBoy: دل نازک ترین
آنيسا_ ميلادباقرى _پارميدا _اميرحسين

SexyBoy: فضولترين
كينگ _ سينا

SexyBoy: محبوب ترین
سكسى بوى

SexyBoy: روشن فکر ترین
أنديشمند _ موهان25

SexyBoy: پست مفید دار ترین
نازنين سكسى _ آزاده _مارى

SexyBoy: خوشگل ترین
شنيا

SexyBoy: زشتترین
مرجان _ اميراف

SexyBoy: جواد ترین
آنا17

SexyBoy: کاسب ترین
ميلادباقرى

SexyBoy: آشپز ترین
أنديشمند _ نازى 220

SexyBoy: سوسول ترین
ومپاير _ آره داداش

SexyBoy: جونترين
پارميدا

SexyBoy: نرم ترين !
مريم

SexyBoy: بى حالترين
مريم _ و ... و همه ى مديرا

SexyBoy: بى اعصابترين
مريم _ امين _ نازنين سكسى

SexyBoy: با اعصابترين
بوى سون

SexyBoy: مظلومترين
جيمز _ مستر

SexyBoy: پرتحركترين
اخوان _ شاه _ اسلش _ مرنگ‎_‎ على جيگرطلا

SexyBoy: سوراخترين!
live
هیچکس ...
هیچکس اینجا به تــღــو مانند نشد.
 
     
  
 مرد
#267   Posted: 4 Mar 2013 04:39


 1 Star

ارسالها: 251
بهترین:
رایز،ایرج میرزا،فرهاد،مرنگ،کینگ
خوبترین:
نیما،سیمون،شاه،شنیا،سحر1986
مهربون ترین:
انیسا،پارمیدا،مرنگ،آنیثینگ،فرهاد
نفس ترین:
شاه،اخوان،سینا،کینگ،هل بوی
فعال ترین:
ماری،لاس وگاس سکسی،ازاده
باجنبه ترین:
مونیخ،باباسیمون،اخوان،اسلش
باکلاس ترین:
پارمیدا،آقاعلی مدیر
بامرام ترین:
ایرج میرزا،فرهاد،هلن،رایز
باادب ترین:
دخترخانم ها وعشقم فرهاد
باشعورترین:
ایرج میرزا،هل بوی،ماری اقااا
 
     
  
 مرد
#268   Posted: 8 Mar 2013 04:40


 2 Star

ارسالها: 2517
SexyBoy: بهترین
بوی سون،شاااه،کینگ،موهان،پارمیس
SexyBoy: مهربونترین
مریم،ارمیتا،مهسا،مرنگ،اندیشمند
SexyBoy: خوش اخلاقترین
نازنین،پرنسس،پرنس،علی ۲۰۱۲،مریم
SexyBoy: شادترین
مونیخ،هلن،انیسا،سکسی،شاااه
SexyBoy: غمگین ترین
سحر،سینا،مرنگ،اندیشمند،هوهو
SexyBoy: با احساسترین
انیساا،مریم،اندیشمند،سحر،مرنگ
SexyBoy: با منطق ترین
نیماچی،علی نامبر،اتنا،پرنسس،شاهین
SexyBoy: با کلاسترین
ژولین،مهسا،سکسی،نازنین،پرنس
SexyBoy: فعالترین
آزاده،آره داداش،مرنگ،ارازمس،سینا
SexyBoy: با سواد ترین
شکت،اسلش،ژولین،آتنا،پرنسس
SexyBoy: عاشق ترین
سکسی،مهسا،علی۲۰۱۲،جیمز،پرنس
SexyBoy: با مرامترین
سینا،اسلش،بوی سون،شکت،میلاد باقری
SexyBoy: بامزه ترین
مونیخ،هلن،سحر،پارمیدا،اسلش
SexyBoy: با جنبه ترین
مستر،اسلش،شاه،مهرشاد،سحر
SexyBoy: دوست داشتنی ترین
بوی سون،نیماچی،علی نامبر،الون بوی،شکت
SexyBoy: خوش آواتار ترین
شکت،مهسا،انیسا،شاهین،پارمیدا
SexyBoy: خوش امضاترین
آتنا،شکت،پرنسس،حسن،امین
SexyBoy: پست مفید دار ترین
اره داداش،نازنین،علی۲۰۱۲،پرنسس،شکت
SexyBoy: بسیجی ترین ؟
شاه و پارمیدا
SexyBoy: جونتر
پارمیدا،امین،مرنگ...
SexyBoy: پیرتر
شکت،سکسی
SexyBoy: شیرینتر
شنیا،شایا،ایزد،اسلش،سینا
SexyBoy: هات تر
سکسی،ارمیتا
SexyBoy: کم حرف ترین
نازنین،پرنسس و پرنس و جیمز
هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
 
     
  
 مرد
#269   Posted: 8 Mar 2013 17:18


 1 Star

ارسالها: 639
بهترین
پرنسس.شایا.آنیسا.ژولین
مهربونترین
مریم تنها.پرنسس.ماری
خوش اخلاقترین
اخوان.ژولین.مهسا.شاه.موهان.انیتینگ.سحر
شادترین
بوی سون.سلش.آنیسا.آتنا.نازی۲۲۰.مستر
با جنبه ترین
شکت.مرنگ.سینا.هوهو
غمگین ترین
هستی.سحر.سینا
با احساسترین
اندیشمند.مریم تنها.آنیسا.مرنگ.شایا.مهسا.علی۲۰۱۲.هوهو
باشعورترین
ژولین.ماری.امیر حسین.آنا نعمتی
با سواد ترین
کینگ.پرنسس.آنا نعمتی.سونیا هات
خوش آواتار ترین
اخوان.مرنگ.شایا.آنیسا.پارمیدا.مهسا
دوست داشتنی ترین
اندیشمند.مریم تنها.مستر.ژولین.مهسا.شنیا
شیرین ترین
مستر.شایا.علی نامبر.موهان۲۵.انیتینگ
با مرامترین
بوی سون.سینا.موهان۲۵.کینگ.علی نامبر.موهان.شاه
دل نازک ترین
آنیسا.شنیا.نازنین سکسی
روشن فکر ترین
ژولین
فعالترین
ماری.نازننین.ازرمس.آزاده.پارمیدا
خوشگل ترین

زشت ترین
نداریم
شیطون ترین
انا۱۷.آنیسا.سینا.مرنگ.میسترس فرزانه
بى اعصابترين
نازننین.سکسی بوی
مظلومترين
جیمز.مریم تنها.سحر۱۹۸۶
بسیجی ترین
پارمیدا.آرمیتا هات
کم پیدا ترین
نفس.کینگ.ومپایر.شنیا.بانو.دی جی اکبر
گوشه گیر ترین
نازننین سکسی.پارمیدا.شایا.جیمز
“Better to fight for something than live for nothing”
Lieutenant General George S. Patton
 
     
  ویرایش شده توسط: shahin68  
 زن
#270   Posted: 19 Mar 2013 13:27


 1 Star

ارسالها: 297
SexyBoy: بهترین
مریم تنها،آنیسا،شایا
SexyBoy: مهربونترین
مریم تنها،مرنگ
SexyBoy: شادترین
هل بوی،بوی سون،شاه
SexyBoy: با احساسترین
آتنا،مرنگ
SexyBoy: با کلاسترین
نازنین سکسی،پرنسس
SexyBoy: فارغ ترین
مونیخ ،هوهو
SexyBoy: با مرامترین
ایمان،میلاد باقری،شاهین۶۸،امیرحسین
SexyBoy: امزه ترین
سحر،آتنا،اسلش
SexyBoy: دوست داشتنی ترین
سحر،اتنا،مریم تنها،آنیسا
SexyBoy: وفادار ترین
سکسی بوی،آتنا،مهسا
SexyBoy: رازدارترین
مریم تنها،آنیسا،آتنا
SexyBoy: خودبزرگ بین ترین
سکسی بوی
SexyBoy: با ادبترین
فرهاد،موهان،اخوان
SexyBoy: پر گو ترین
کینگ
SexyBoy: لاغر ترین
سحر
SexyBoy: سوسول ترین
امین ،مستر
دیگر هیچ مزه ای دلچسب نخواهد بود...
من تمام حس چشاییم را...
روی لبانت...
جا گذاشته ام
 
     
  ویرایش شده توسط: shenia  
صفحه  صفحه 27 از 45:  « پیشین  1  ...  26  27  28  ...  44  45  پسین » 
شوخی و سرگرمی

تـــریــــــنــــهــا (قوانین حتما خوانده شود) | ترینها

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید
رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2022 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA