انجمن لوتی: عکس سکسی جدید، فیلم سکسی جدید، داستان سکسی
مناسبتها
  
صفحه  صفحه 16 از 17:  « پیشین  1  ...  14  15  16  17  پسین »

چهارم آبان ماه زادروز محمدرضا شاه پهلوی گرامی باد 
اعلی حضرت!!! ما رو ببخش. اشتباه کردیم و قدرتو ندونستیم. ما رو ببخش.
     
  
مرد

SexyBoy
 
برای تعریف وطن پرستی هیچ کلمه ایی بالاتر از اسم رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی نیست

.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you

Sexy
     
  
مرد

 
چهارم آبان ماه ، خجسته زادروز ابرمرد ایران زمین ، فرخنده باد
     
  
مرد

 
گل بودی وگل هستی وگل می مانی
چون بلبل خوشخوان سحرمی خواتی
هان ! جای فرشته رانمی گیرد دیو
ای ملک !نیکنامی وتو نیک می دانی
ایرانی
چهارم آبان ..خجسته زادروز شاهنشاه ستمدیده و ایراندوست را به هموطنان آزادیخواه و استقلال طلب خود تبریک و تهنیت عرض کرده ازخدامی خواهم که هرچه زودتر بوی اواز طریق یادگارش ..زمین و آسمان وطن را عطرآگین سازد ...شاهنشاها ! توبه اندک بازماندگان نمک نشناس 57 راپذیراباش تا خداوند ازگناه ویرانگر آنان درگذرد و برای آباد سازی ایرانمان ..به آیندگان آن روزگار توانی دیگردهد

نیکنام نمی میرد

آن کس که با سربلندی می میرد و نامی نیک در تاریخ , ازخود برجای می گذارد هرگزنمی میرد ..و من بازهم می خواهم ازمردی بنویسم که با همه فراز و نشیب های زندگی خود یک مرد بود ...او راه و رسم مردانگی راازیاد نبرد . بیچاره ملتی که نمی دانستند چه می خواهند و نه می دانستند که چگونه بخواهند و نه می دانستند که از که بخواهند . و امروز تولد آن مرداست ..مردی که به هراندازه که جوانمردی کرد ملت درحقش ناجوانمردی کرد و خاکی برسرخود ریخت و برسرش ریختند که آیندگان آن روزو نفس کشان امروز هم ازآن بی بهره نگشتند ..بیچاره ملتی که غرق مرداب گشت و برای خود هورا می کشید .. بیچاره ملتی که درجنگ شکست خورد و فریاد پیروزی سرداد ..بیچاره آنان که می پنداشتند آزادی را به سرزمین خود, به خانه خودآورده اند و سالهاست که اسیر زندان اهریمنی به نام دین وحشی گری هستند ... امروز روزشادیست ..و بازکردن و افشاندن فشفشه های اندوه دردی رادوانمی کند و من هرآن چه دردل داشتم و گلایه ها را سال پیش و سالهای پیشتر بر زبان قلم آورده ام ..... تولدت مبارک ای ستاره ای که هرگزخاموش نمی گردی .. و من هرسال به امید سالی دیگرمی نشینم که دراین روزپرشکوه فشفشه های شادی را درآسمان ایران ببینم .. تولدت مبارک ! ای گل پاک و خوش عطر ایران زمین که وقتی مرداب ها و لجنزارهاو بوی گند و تعفن ازخدا بی خبران حاکم بر این آب و خاک رادیدیم تازه دانستیم که توچه بوده ای و که بوده ای ؟!بگذار تو را کنارخود ببینیم .. ببین که همه تو را فریادمی زنند ... ببین که برای تو را شناختن چه بهای سنگینی پرداخت کرده ایم ..زندگی همچنان نفس می کشد و تو هم برای ما زنده ای .. و تو هم برای ما همچنان نفس می کشی ..ذره ذره خاک ایران زمین تو را فریاد می زند .. خورشید سرزمین من امروز با یاد و نام تو طلوع کرده است ...نمی دانم چرا روزها همه امروزمی شوند ؟ همین رامی دانم که فردای شادی ها در راه است ..تولدت مبارک ای آن که دمی از یاد ملت و کشور خود غافل نبوده ای ...مردم سرزمین تو بیدارشده اند ...کشاورزانی که زمین های ارباب را بینشان قسمت کرده ای تو را می خواهند ...مردم دیگر خواب و نمک نشناس نیستند .. همه و همه تو را فریاد می زنند ..حتی اگرنیایی نشانی از تو می خواهند .. نشانی ازآن که ازوجودتوست ...کارگران دیگردرسودکارخانه ها سهیم نیستند ... ملی شدن آبها معنایی ندارد ... حتی کوه و جنگل و دریا هم از این اهریمنان به ستوه آمده اند .. چون دیگر ملی نیستند آنان هم زندانی شده اند اما امروز در این خجسته زادروز دیده به جهان گشودنت نورامید درسبزینه های وجودشان تابیدن گرفته است . جای تو درجشن آزادی خالی نیست .آخر تو برای همه زنده ای ..ذره ذره خاک ایران زمین تو را می خواند تو را می خواهد ...شاید که فردا نیایی اما بوی تو , نشان تو , آن که به فرمان خدا به او هستی بخشیده ای را کنار خود احساس خواهیم نمود . تولدت مبارک ای مظهر صبر و ستایش !آری امروزبایدشاد بود ... باید که خندید , باید جشن گرفت ..وقتی که یادگارت بیاید عقده های تلخ راخاک خواهیم کرد و کابوس های ترس راخواب ..بازهم جوان خواهیم شد ..دیگردلمان از این همه بی عدالتی نمی شکند ..و من امروز , روزتولدت را دوست می دارم چون دراین روزخورشید عدالت , آزادی , استقلال و انسانیت فروغ دیگری دارد ...امروزچراغ امید را روشن تراز همیشه می بینم ..تونرفته ای تو همیشه بامایی و فرشته بانوی تو نیز دمی ازیادمان نبرده است ...مرواریدهای چشمانم راپشت سایبان احساس و امیدم پنهان نموده ام تا وقتی هستی تو یک باردیگرپای برسرزمین مقدس من بگذارد نثارخاک پاکش نمایم ..تا ازخدابخواهم خاک سرزمینم راسبزنماید ..تولدت مبارک !ای که به ایرانت افتخارمی کردی و ایرانت به تو افتخارمی کند ...اینک آرامش قبل ازطوفان است و روح بیدارتو ناآرام ...به زودی طوفان آزادی, خانمان ازخدابی خبران رابه آتش کشیده به باد خواهد داد و و کالبد متعفن و یاد و نام آنان رادرمرداب تاریخ دفن (غرق ) خواهد کرد و تو شاهنشاها به آرامش خواهی رسید وقتی که ببینی چراغهای تمدن بزرگ , آسمان تیره وطن و وطن پرستان را تابناک نموده است . و من روشنی روزی رامی بینم که پیروزی و بهروزی به ما سلام بگوید ... به ما که جز انسانیت , وطن پرستی و ادامه راهت نمی طلبیم .. شاهنشاها !دوست می دارم بگویم آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم ..ولی می دانم به خواب آرام نخواهی رفت تا خواب آرام برچشمان بیدارملتت نبینی ... تولدت مبارک ! پس بیداربمان .. بیداربمان و ببین که چگونه ایران ستیزان سیلی می خورند .. بیداربمان و ببین این خوابیدگان چگونه می خوابند .. بیداربمان و ببین که چگونه ویرانی ها را آبادمی ساخته .. نامت را بر قلب دماوند همیشه استوار حک می سازیم ...تولدت مبارک ای همیشه سرور! ای همیشه برتر ! توبه ملت نمک نشناس را بپذیر تا خداوند یکتا نیز توبه آنان رابپذیرد .... پایان ..نویسنده ... ایرانی
شاهنشاها !ایران و ایرانی با تمام وجود و هستی خویش نامت رافریادمی زند ..هرچند آیندگان 57 چوب گذشتگان و پدران و مادران نادان خود رامی خورند و چوب انگلیسیها را ...اما بی قرارند تا اشکهای خود را نثار خاک پاک و مقدس ایرانشان نمایند تا که مام وطن و خدای مام وطن ازگناهشان درگذرد....تابتوانند با تمام وجود برای ساختن ویرانه های چهل ساله تلاش کنند ...شاهنشاها ! چه نیک می گفتند آن زمان که پدران و مادران ما هنوز به درجه نادانی نرسیده بودند که : شاها تو زمردی و خصمت همه افعی ..افعی به زمرد نگرد کورشود ...تولدت مبارک ای مظلوم ترین مظلومان تاریخ ! ای که تاریخ به نیکی و بزرگی ازتو یاد می کند ..تولدت مبارک ..ایرانی
در رفتن جان ازبدن , گویندهرنوعی سخن
من خود به چشم خویشتن , دیدم که جانم می رود
     
  
مرد

 
مردم انگلستان دوست ندارند سخت کار کنند اما میخواهند بهترین زندگی را داشته باشند که هزینه آن را کشور های دیگر بپردازد ایران دیگراجازه نخواهدداد.

شاهنشاه آریامهر
1974
در رفتن جان ازبدن , گویندهرنوعی سخن
من خود به چشم خویشتن , دیدم که جانم می رود
     
  ویرایش شده توسط: aliazad77   
مرد

 
درود خداوند بر مرد و پادشاه ایران زمین و سرزمین آریاا

مردم انگلستان دوست ندارند سخت کار کنند اما میخواهند بهترین زندگی را داشته باشند که هزینه آن را کشور های دیگر بپردازد ایران دیگراجازه نخواهدداد.

که شرکتهای نفتی اجناس خود را به قیمت روز به ما بفروشند و نفت مارا یه قیمت ۵۰ سال پیش خریداری کنند .....

شاهنشاه آریامهر 1974
[b][/b]
.......
     
  ویرایش شده توسط: dorcel   
مرد

 
پدرم ویرانه‌ای را از قاجارها تحویل گرفت و تمام سعی خود را جهت آباد کردن ایران کرد و من نیز ادامه دهنده راه او بودم تا وجب به وجب ایران آباد شود اما گروهی فکر می‌کردند که باید در ۲۴ ساعت همه جا گلستان شود.

روزی که پدرم از ایران می‌رفت به من گفت که مردم ناسپاس هستند اما تو به عنوان پادشاه سرزمین ایران باید در مقابل تاریخ پاسخگو باشی پس به گونه‌ای عمل کن تا مردم به نیکی از تو یاد کنند و من فکر می‌کنم با گذشت زمان همه چیز روشن خواهد شد.

محمدرضا شاه پهلوی
.......
     
  
زن


 
میلادت مبارک شاه تاریخ
اصل ولایت فقیه یعنی‌ توهین به شعور یک ملت
نه به حجاب اجباری تسلیت به ایران#مهسا امینی
     
  

 
یادش گرامی . ای کاش بیشتر قدر این مرد رو مردم ایران میدانستند
     
  
مرد

 
چقدر دلم میخاد تو زمانش جوون بودم.میرفتم با پاسپورت شاهنشاهی دور دنیا رو بدون ویزا میگشتم.کیر تو قبر خمینی
     
  
صفحه  صفحه 16 از 17:  « پیشین  1  ...  14  15  16  17  پسین » 
مناسبتها

چهارم آبان ماه زادروز محمدرضا شاه پهلوی گرامی باد


این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.

 

 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2023 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA