خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
مناسبتها انجمن لوتی / مناسبتها /

هفدهم دی سالروز رها سازی زن ایرانی گرامی باد


صفحه  صفحه 1 از 6:  1  2  3  4  5  6  پسین »
azita زن #1 | Posted: 7 Jan 2011 15:02
کاربر

 
کشف حجاب

«بی نهایت مسرورم که می بینم خانم ها در نتیجه دانایی و معرفت به وضعیت خود آشنا و به حقوق و مزایای خود پی برده­اند، همانطور که خانم تربیــت اشاره نمودند، زنهای این کشـــــــور به واسطه خارج بودن از اجتماع نمی توانستند استعــــداد و لیـــاقت ذاتی خود را بــروز دهند بلکه باید بگویم که نمی توانستند حق خود را نسبت به کشور و میهن عزیز خود ادا نمایند و بلاخره خدمات و فداکاری خود را آنطور که شایسته است انجام دهند و حالا می رونـــد علاوه بر امتیـــاز برجستـــه مادری که دارا می باشند از مزایای دیگر اجتماع نیز بهره مند گردند.

مــــا نباید از نظر دور بــداریم که نصف جمعیت کشور ما به حساب نمی­آمد یعنی نصف قوای عامله ی مملکت بیکار بود. هیچوقت احصائیه از زنها برداشته نمی شد مثل اینکه زنها یک افراد دیگری بودند و جزو جمعیت ایران به شمار نمی آمدند، خیلی جای تاسف است که فقط یک مورد ممکن بود احصائیه زنها برداشته شود و آن موقعی بود که وضعیت ارزاق در مضیقه می افتاد و در آن موقع سرشماری می کردند و می خواستند تامین آذوقه نمایند.

من میل به تظاهر ندارم و نمی خواهم از اقداماتی که شده است اظهار خوشوقتی کنم و نمی خواهم فرقی بین امروز با روزهای دیگر بگذارم ولی شما خانمها باید این روز را یک روز بزرگ بدانید و از فرصت هایی که دارید برای ترقی کشور استفاده کنید.

من معتقدم که برای سعادت و ترقی این مملکت باید همه از صمیم قلب کار کنیم.

ولی هیچ نباید غفلت نمایند که مملکت محتاج به فعالیت و کار است و باید روز بروز بیشتر و بهتر برای سعادت و نیک بختی مردم قدم برداشته شود.

شما خواهران و دختران من، حالا که وارد اجتماع شده­اید و قدم برای سعادت خود و وطن خود بیرون گذارده اید. بدانید وظیفه­ی شماست که باید در راه وطن خود کار کنید، شما تربیت کننده­ی نسل آتیه خواهید بود، انتظارمان از شما خانم های دانشمند این است که در زندگی قانع باشید و کار نمائید و از تجمل و اسراف بپرهیزید.»

سعادت آتیه در دست شماست

بیانات رضا شاه - ۱۷ دی ۱۳۱۴


دین افساری است که به گردنتان میاندازند تا خوب سواری دهید و هرگز پیاده نمیشوند, باشد که رستگار شوید
      
azita زن #2 | Posted: 7 Jan 2011 15:05
کاربر

 
بر اساس بخشی از سخنان رضا شاه، پروین اعتصامی شعر گنج عفت « زن در ایران » را سروده است و اگر دقت کنید شروع این سروده با بخشی از سخنان رضا شاه آغاز می شود.

زن در ایران، پیـش از این گویی که ایرانی نبود
پیــــشه‌اش جز تیره‌روزی و پریشــــــانی نبود

زندگی و ‌مــــرگش اندر کنج عزلت‌ می‌گذشت
زن چه بود آن روزها، گــــر زان که زندانی نبود

کس چو زن، انـــدر سیاهی قرنها منـــزل نکرد
کس چو زن، در معبــد سالوس قــربانی نبود

در عدالتخانـــــه‌ی انصاف، زن شاهـــد نداشت
در دبستان فضیـــلت، زن دبستـــــــانی نبود

دادخواهیهـــــای زن می‌مانــد عمری بی‌جواب
آشکارا بـــــــود این بیــــــداد، پنهـــــــانی نبود

بس کســـان را جامه و چوب شبانی بود، لیک
در نهــــــــادِ جمله گـــرگی بود، چــوپانی نبود

از بــــــرای زن به میــــــدا ن فــــراخِ زنــــــــدگی
ســرنوشت و قسمتی، جز تنگ میــدانی نبود

نـــــور دانـش را زچشم زن نهـــان می‌داشتند
این نـــــدانستن ز پستی و گرانجـــــــانی نبود

زن کجــا بافنــده می‌شــد بی‌نخ و دوک هنـــر
خـــــــرمن و حاصل نبـــود آنجا که دهقانی نبود

میـــوه‌های دکّـــه‌ی دانش فراوان بــــود ، لیک
بهــــــــر زن هــــرگز نصیبی زین فـــــراوانی نبود

در قفـــــــس می‌آرمید و در قفس می‌داد جان
در گلستــــان، نام از این مـــــرغ گلستانی نبود

بهـــــــر زن، تقلیـــد تیه فتنه و چـــــاه بلاست
زیـــــــرک آن زن کاو رهش این راه ظلمانی نبود

آب و رنـــگ از علم می‌بایست شــــرط برتری
بـــــــــا زمـــــــرّد یاره و لعل بـــــــدخشانی نبود

جلوه‌ی‌صد‌‌پرنیان ،‌ چون‌یک قبای‌ساده نـیست
عـزت از شایستگی بود، از هوســــــرانی نبود

ارزش پوشنده، کفش و‌ جامــــــه را‌ ارزنده کرد
قــــدر و پستی، با گـــرانی و بـــــه ارزانی نبود

ســــادگی و پاکی و پرهیز، یک یک گــــوهرند
گــــــوهر تابنـــــده، تنهـــــا گوهـــــر کانی نبود

از زر و زیور چه سود آنجا که نــــادان است
زن زیـــــــور و زر، پــــرده‌پـــــوشِ عیب نادانی نبود

عیب‌ها را جامه‌ی پرهیز پوشانده‌ست و بــس
جامـــــــه‌ی عجب و هـــ وا، بهتر ز عریانی نبود

زن سبکساری نبیند تا گـرانسنگ است و پاک
پـــــاک را آسیبی از آلــــــوده دامـــــــانی نبود

زن چو گنجور است‌و عفت،گنج و حرص‌و ‌آز،دزد
وای اگـــــــر آگـــــه از آیین نگهبــــــــــانی نبود

اهـــرمن بر سفره‌ی تقو ی نمی‌شد میهمــــان
زان که می‌دانست کان جا، جای مهمانی نبود

پا بــــــه راه راست بایــــد داشت، کاندر راه کج
تـــــوشه‌ای و رهنمـودی، جــــز پشیمانی نبود

چشم و دل ر ا پـــرده می‌بایست، امـا
از عفاف چــــــادر پـــــــوسیــــــده، بنیاد مسلمانی نبود

خسروا، دست تـــــوانای تــــو، آسان کــــرد کار
ورنـــــــه در این کـــار سخت امیــد آسانی نبود

شه‌نمی‌شد گر‌در این گمگشتـــه کشتی‌ناخدای
ســــــاحلی پیـــــدا از این دریــای طوفانی نبود

بایـــد این انـــوار را پروین بـــــه چشم عقــل دید
مهــــــر رخشان را نشایـــــد گفت نــورانی نبود

«پروین اعتصامی»
دین افساری است که به گردنتان میاندازند تا خوب سواری دهید و هرگز پیاده نمیشوند, باشد که رستگار شوید
      
nazanin01 زن #3 | Posted: 21 Feb 2011 16:13
کاربر

 
به نظرم وضعيت حجاب به تنهايي دليل بر پيشرفت يا پسرفت نيست بلكه اون فرهنگ هست كه حرف اول و آخر رو ميزنه
تکیه بر دوست مکن محرم اسرار کسی نیست ... ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست
      
hati زن #4 | Posted: 24 May 2011 16:28
کاربر

 
من نمیدونم كجای موی دخترا شهوت انگیزه كه ما باید اونو بپوشونیم؟
This is alone girl...
      
elena مرد #5 | Posted: 25 May 2011 10:10
کاربر
 
hati:
من نمیدونم كجای موی دخترا شهوت انگیزه كه ما باید اونو بپوشونیم؟

به فرض که اینطوری هم باشه چرازن بایدبه فکر شهوت مردباشه مگه مرد به فکرشهوت زن هست ؟
      
kavehahangar2008 مرد #6 | Posted: 25 May 2011 10:26
کاربر

 
hati:
من نمیدونم كجای موی دخترا شهوت انگیزه كه ما باید اونو بپوشونیم؟

elena:
به فرض که اینطوری هم باشه چرازن بایدبه فکر شهوت مردباشه مگه مرد به فکرشهوت زن هست ؟

حرفا خانما كاملا درسته ولی اینم نباید از نظر دور داشت كه میتونه بهترین حالت این باشه كه هر كسی آزاد باشه تو انتخاب پوشش،نه حجاب زوری نه بی حجابی زوری،باید برای عقیده ای كه معتقده لخت بودن و بی حجاب بودن زن به منزله در اجتماع بودن و آزاد بودن اون هستش تاسف خورد،نه وضعیت كشور ما درست و خوبه نه وضعیت كشور هایی كه به اجبار اینكارو میكنن و قصدشون به استثمار كشیدن زن به نوعی دیگه هستش شبیه مدلی كه در حال حاضر در كشور ما با خانما برخورد میشه و فقط ظاهر این استثمار تفاوت داره
افسوس... روزی خواهد آمد که نماد روشن فکری بی دینی ست... (دكتر شريعتي)
      
plangton31 زن #7 | Posted: 7 Jul 2011 13:09
کاربر
 
اگه هر كسی توی پوشش اختیار داشت همه مسائل هم بعد از مدتی عادی میشد و به كسی كه حجابش خیلی خوب نبود و یا به كسی كه روشو محكم گرفته كسی توجهی نمیكرد
من هم خدایی دارم
      
gilbert666 مرد #8 | Posted: 8 Jul 2011 07:24
کاربر

 
azita:
بیانات رضا شاه - ۱۷ دی ۱۳۱۴

ممنون .. یادآوری خیلی جالبی بود

اگه تفكرات رضاشاه هم مثل آتاتورك در تركیه اجرا میشد شاید وضعیتمون خیلی بهتر از الان بود

حداقل از این افسار دین خلاص میشدیم

همین كه الان خیلی ها در حال بیدار شدن هستن جای امیدواری داره
برای زنده بودن دلیل آخرینم كو؟؟ ...... منم من بذر فریاد ، خاك خوبه سرزمینم كو؟؟
      
leaderlover #9 | Posted: 8 Jul 2011 16:13
کاربر
 
شان زن ایرانی بالاتر از این هست که با پوششی به نام حجاب خار و خفیفش کنیم زن ایرانی مانند خانم انصاری ماه را در می نوردد.زن ایرانی قله های موفقیت را با کمک مرد ایران میپیماید.
hi dr!
      
ajman مرد #10 | Posted: 14 Dec 2011 00:59 | Edited By: ajman
کاربر

 
hati:
من نمیدونم كجای موی دخترا شهوت انگیزه كه ما باید اونو بپوشونیم؟

دوست گرامی منم همیشه این برام سواله

آخه من موندم یعنی چی مانتویی که دختر خانما استفاده میکنن از لباس غواصیم چسبنده تره اما اونوقت کسایی که موهاشون مورد داره را گیر میدن

البته این از کوته فکری اخونداست
این كاربر به علت تخلف در قوانین انجمن بن شد
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
      
صفحه  صفحه 1 از 6:  1  2  3  4  5  6  پسین » 
مناسبتها انجمن لوتی / مناسبتها / هفدهم دی سالروز رها سازی زن ایرانی گرامی باد

این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا