مناسبتها

سوم بهمن ماه زادروز ندا آقاسلطان گرامی باد


صفحه  صفحه 4 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین »
 مرد
#31   Posted: 23 Jan 2013 01:03
ستاره سرخ

ستاره سرخ ! بامن از پرواز بگو ! با من از راز بگو ! از غنچه های شکفته ای که با پرواز تو خندیدند وبه دنبال تو در آسمان عشق بال و پرگشودند . با من از لذت در عرش آرمیدن بگو ! از کبودی رخساره شیطان بگو !که شیطان سیاه هر گز ستاره سرخ نمی گردد . با من از بهشت خدا بگو ! از سرزمینی که پادشاهش پدر و مادرم رارانده است ولی تو خواهرگل نشانم را با خود برده است . لبخند سرخ تو را در آسمان می بینم . پرنده کوچک و مهربان درون سینه ات را ، خونین نموده اند غافل از آن که از خون سرخ گلهای سبز و سرخ می روید . هنوز آن نگاهت را از یاد نبرده ام . نگاهی که با من از صدای عشق می گفت و از ندای عشق می خواند . یاد تو را از یاد نخواهم برد . فریاد تو را برباد نخواهم داد . امشب به میهمانی تو می آیم . تو با بهشتیان می خوانی و می خندی و ما هنوز در سوگ تو و رانده شدن از بهشت خدا گریانیم . من امشب با موسیقی کلام خود برای تو می خوانم . برای تو که پرشکوه ترین و درد ناک ترین و مظلومانه ترین نگاه قرن را داشته ای . برای تو که احساس می کنم احساسم ناتوان از آخرین احساس تو را نوشتن است . ...... امشب در آسمان ستاره ای می درخشد ستاره ای در کنار ستاره من و تو ، ستاره ای که (او) با من و تو ما می شود ..... این پیام را برای تو و برای تولدت ودرروز تولدت نوشته بودم و در سالروز هجرت باشکوهت نیز چنین می گویم . هرچند هر لحظه ، لحظه تولد توست . نداجان ! تولدت مبارک ! تولد ایرانی ، تولد آزادی مبارک ! تولد کودک شیر خواره آزادی که مادرش را ندیده است مبارک باد ! چشمک بزن ستاره سرخ ! تا من با چشمانم روشنی حقیقت را ببینم . پاینده ایران ، برقرار باد ایرانی ، برافراشته باد پرچم سه رنگ سبز و سفید و سرخ ایران زمین ... ایرانی

Signature

طبیب عشق مسیحا دم است
عشقمه آرزوی عــــــــــزیزم I love arazmas
 
     
  
 مرد
#32   Posted: 23 Jan 2013 01:05
ستاره جان وجهان

ندای فرشته می آید . صدای فرشته می آید وقتی که دیده به جهان گشودی آن شب آسمان خندید . ستاره ها خندیدند . همان شبی که دیو سیاه سر سپید ریش شیطان دل گریست و بر خود لرزید . ماه و ستاره و آسمان منت نهادند و تو ستاره زیبا سوگلی ستارگان را به زمین امانت دادند . آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام توی بیچاره زدند . چه آرام در دل ابر ها گام بر می داری . امشب همه به میهمانی تو آمده اند امشب عروس آسمان جامه از تن بیرون کشیده تا تقدیم تو دارد . امشب فرشته بانوی تو رخت عروس بر تو می پوشاند . امشب فرشته مادرت تو را در آسمان خدا می بیند که به روی او و برای اومی خندی . نمی دانم دیگر نمی دانم چگونه فریادت بزنم . چگونه نامت را بر زبان آورم . وقتی که دیده به جهان گشودی کودکی بیش نبودم وامروز هم کودکی بیش نیستم . تو به آسمانها رفته ای و من همچنان در زمین مانده ام . تو در آغوش خدایی و من اسیر شیطانم . لبخند معصومانه تو از تولد پاکت می گوید . امشب همه جا نورانیست ... امشب ستاره ای در آسمان می درخشد . ستاره ای از آن من و تو و ما . ستاره عشق .. ستاره امید , ستاره سرخ , ستاره سبز , ستاره ای که جان و جهان و جان جهان را در آغوش کشیده . سی سال از تولدت می گذرد . انگار که از نخستین روز آفرینش بوده ای و تا ابد خواهی بود و تا ابد خواهی ماند . همیشه خندان , زنده و جاودان . ببخش اگر گاهی فرشته می خوانمت . آخر بر تر از فرشته را احساس نکرده ام آخر بر تر از فرشته را احساس نکرده بوده ام . خدا چنین خواست که فرشته فرشته شد ولی خدا و تو خود خواستی که این چنین باشی و فرشته گونه آغوشت را برای فرشته آفرین بگشایی . با من از آن سوی ستارگان بگو . از ستارگان جان و جهان . . از پلکهای باز از چشمانی که می خندند . از آسمانی که شیطان را به آن راهی نباشد . سی سال گذشت و تو با ندایت و با نگاهت آن چنان فریادی زدی که زمین لرزید و آسمان لرزید و شیطان لرزید . تولد تو را انفجار نور می گویم تولد تورا شکست شیطان غرور می گویم و تو غرور شیطان و خود شیطان را در هم شکستی . آنچنان که پرواز روح کثیفش را با آتش گندیده خویش می بیند . شیطان می خندد غافل از آن که صدای خنده های خوشبختی و آرامش تو زمین و آسمانها را لرزانده است . سی سال گذشته است و ما همچنان غرق در گذشته شوم و سیاه خویش به امید فردا نشسته ایم . آه چه می گویم امشب .. امروز وقت شادیست . وقت از تو گفتن وقت از تو خواندن و با تو خواندن .. وقت خندیدن و با تو خندیدن .. وقت گفتن از تو ملکه بانوی قرن .. وقت آن که سی ستاره چون شمع فروزان بر تاج شهبانوی خود گذاریم تا همگان ملکه خود را ببینند که در قلب آسمان چگونه عاشقانه معشوقش را می ستاید نمی دانم امشب مرا چه می شود . نداجان ! ندای مظلوم من ! امشب باز هم برای تو اشک می ریزم بگذار برای تو بگریم بگذار با نگاه تو پلکهایم را بر هم بگذارم و برای نابودی شیطان دعا بخوانم . سی سال گذشت . ستاره ما به آسمانها رفت تا به آدمها بگوید که برای آدمیت بجنگند . آدمهایی که دور و بر خود را نمی بینند شاید که سر به آسمان بسایند ندای فرشته گونه ستاره ندای ما را بشنوند . امشب ستاره ای در آسمان می درخشد ستاره ای که با تلسکوپ گالیله نمی توانش دید . ستاره ای در قلب ما , ستاره ای فراتر از کهکشانها .. امشب همه دورت را گرفته اند . حتی شیاطین از تو غافل نمانده اند . اما شیطان را به سرزمینی که تو در آن ماوا گرفته ای راهی نباشد . می گویند آن که به دنیا می آید می گرید و یاران می خندند .. اما یاران در روز مقدس تولد تو از دوریت می گریند و تو می خندی .. ستاره من .. ای ستاره جان و جهان تو به ما نزدیک تر از آن گاهی که بر روی زمین بودی .. دیگر وقت آن گذشته که بگویم امشب در آسمان ستاره ای می درخشد که باید گفت که باید بگویم هر شب در آسمان ستاره ای می درخشد وآن ستاره تو هستی ندای من ندای ما . چه کسی می گوید که ندا مرده است .. ندای ما زنده است .. زنده و جاودان . چون که پیمانش را با خدای خویش بسته است . چون خدایش او را با خود برده است . چشمانت را بستی تا عروج ملکوتیت را احساس کنیم . احساس کنیم که پس از ستم روایی بر تو اگر هستیم , پستیم واگرنشستیم شکستیم . وچه مظلومانه پرکشیدی .. امشب تولد توست . مطربان را ببین که دست بر ساز چگونه پای می کوبند .. شیطان رانده شده از بهشت آن سوی آسمان فلوت می نوازد چه فلوت بی صدا و بد بویی ! آسمان عطر آگین شده بوی خوش ندای کودک و کودک ندا می آید . امشب بهشت به زمین آمده است . امشب به حرمت تو کسی را عذاب نمی دهند . حتی شیطان هم آزاد است .. امشب دوست و دشمن همه می گویند که ما ندای خود را دوست می داریم . ندای جاودانه خود را عاشقانه دوست می داریم . روزی خواهد آمد که بر مزارت تولدت را جشن بگیریم روزی خواهد آمد که ستارگان زمین هم در کنار ستارگان آسمان به تو تبریک بگویند . نمی دانم که آن روز در آسمان خواهم بود یا در زمین .. اما اگر در آسمانها باشم از خدا خواهم خواست که فقط به اندازه یک نگاه اجازه ام دهد تا تو بنده بهشتی اش را ببینم تا از تو بپرسم که در آخرین نگاه به چه می اندیشیدی .. خداوندا می دانم ستاره جان وجهانی را که هدیه زمینیانش کرده بوده ای پسش نگرفته ای .. اورا به جایگاهی برده ای که شایسته آن بوده است .. بگذار از ندای ما بپرسم که چرا خداوندگار این چنین دوستش می دارد . بگذار شیطان بخندد اما روز گار اشک او نزدیک است آن روز که به دست و پای تو بیفتد و از تو وساطت بخواهد وخداوند شیطان را نمی بخشد وخداوند به ندای خود ستم نمی کند و خداوند هرگز ستم نمی کند . چه زیباست امشب .. امشب خورشید هم به میهمانی تولد تو آمده است . خورشید و ماه و ستاره در کنار هم . امشب همه جا نورانی شده .. تولد ندای ماست . ندای دوست داشتنی ما . آن که خواستند ندایش را در جسمش بمیرانند اما فریاد زنده روح همیشه زنده و جاودانش طنین انداز زمین و آسمانها گردید تا شیطان پست سیاه سر و سیاه دل مرگ خود را نزدیک ببیند . خداوندا ستارگانت بی شمارند و ستارگان جهانت اما من از تک ستاره ای می گویم که همه دوستش می دارند . ماه و خورشید و ستارگان می رقصند . هم روز است و هم شب نه روز است و نه شب . آخر امروز آخر امشب , تولد نداست . تولد ندای حق تولد فریاد ندا .. تولد زیباترین نگاه . نگاهی زیباتر از نگاه ژکوند . مادرم مادر ندای ایرانی ما ! مپندار که ندای تو رفته است . شاد باش که هزاران هزار ندا با ندای تو ندای تو را ندای ما را فریاد می زنند . فریاد می زنند و می گویند ندا جان تولدت مبارک ! مادرم همه شادند چرا گریانی بخند .. بخند مادرم هرچند که گل ندادر آسمانهاست و نزد خداوند بلند مرتبه. شاید در این خراب آبادی که گاه آن را به گلستان تعبیرش می کنند به ظاهر نشانی از اونباشد و ما تو مادر پاکمان را فریاد می زنیم که که آرام و شادان باش چون همه جا بوی ندا می آید و بیش از همه در وجود تو وجود تو مادر مهربان ایرانی .. چون که گل رفت و گلستان شد خراب ..بوی گل را از که جوییم از گلاب .. مادرم ! با خنده هایت اشک مریز با اشکهایت بخند .. با اشکهایت بخند تا شیطان بگرید . تولدت مبارک ندا جان . تهی دست به جشن تولد تو آمده ام .. آخر اگر تمام گلهای دنیا را به پای تو ریزم به شکوه و زیبایی گل ندا نخواهد بود . این توشه فقیرانه افسون قلم را تقدیم تو می دارم اما چه کنم که در برابر افسون نگاه تو افسونگر قرن , اندک بهایی بیش ندارد . تولدت مبارک ای ستاره زمین و آسمان ! ای ستاره جان و جهان ! تولدت مبارک ندا جان ! تولدت مبارک !.... پایان .. نویسنده ... ایرانی

Signature

طبیب عشق مسیحا دم است
عشقمه آرزوی عــــــــــزیزم I love arazmas
 
     
  
 مرد
#33   Posted: 23 Jan 2013 01:44
روحش شاد ویادش گرامی
 
     
  
 زن
#34   Posted: 23 Jan 2013 01:46
چشم‌هایت را در حدقه می‌‌چرخانی ... و ... می‌ چرخانی ... و می‌‌چرخانی ولی‌ به بالا خیره نمی‌مانی... آرام ... خیلی‌ آرام ... چشم‌هایت را می‌بندی. دست‌هایت را که دو طرف سرت گذشته بودی میگذاری روی سینه ات و بلند می‌‌شوی... یکی‌ ضجه زد : ندا جان نترس ... دخترم نترس تو آرام گفتی‌ : نمی‌‌ترسم ... شما هم نترسید بعد یکباره هزار تکّه شدی ... هزاران هزار تکّه و هر تکه ات خودش را جا داد در قلب ما ... در قلب همه ی آنهایی که مرگ را با چشمانِ تو دیده بودند! انگار همه ی ما شدیم ندا!
*نیکی فیروزکوهی*تولدت مبارک ندای همیشه سبز!
من یک زن خوشبختم
و خیابانی که راه مرا دنبال می کند
خوشبخت است
و کوچه ای که
به گریبان خانه ام می رسد
خوشبخت است
 
     
  
 مرد
#35   Posted: 23 Jan 2014 00:53
روز به دنيا آمدنت را تبريك ميگويم زاد روزت با يادت گرامي باد.روحش شاد.
تو دقیقه زندگی کن با اونی باش که فردا غم نبودش نخوری
به فکر فردات باش تا هم امروز هم فردارو داشته باشی
 
     
  
 مرد
#36   Posted: 23 Jan 2014 00:57
زادروز نماد آزادی ایران ندا گرامی باد.
 
     
  
 زن
#37   Posted: 23 Jan 2014 01:01
یاد ندای عزیز و تمام اونایی که قربانی اون ماجرای تلخ شدن گرامی باد

کاسپین ماکان نامزد ندا ین شعر را برای او سرود


برای ندا

... قلب آکنده از مهرت، سراسر وجودم

طعم بهتر بودن را با تو چشیدم اما

در فراغت، فرسود، دل جوانم

با رفتن تو ، زخم عمیقی به جان نقش بست

که سوزش این زخم، یادگار ماندگار توست

از گذشته خزونی در بهاران پیش رو مانده

اکنون شوق جان سپردن دارم

آنگاه آزادم که بوسه بر سیمای مرگ نهم
 
     
  ویرایش شده توسط: setarejoon  
 مرد
#38   Posted: 23 Jan 2014 01:02
سوم بهمن ماه زادروز ندا آقاسلطان گرامی باد
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
 
     
  
 مرد
#39   Posted: 23 Jan 2014 01:17
زاد روز شهید میهن ندا اقا سلطان را به خانواده این بزرگوار تبریک عرض میکنم وامیدوارم روزی برسد که انتقام خون ندا هارا بگیریم پس به امید ان روز
 
     
  
 مرد
#40   Posted: 23 Jan 2014 02:00
زادروزش گرامی...
به راستی آیا این خداوند است که انسان را آفریده است یا عکس آن؟؟
 
     
  
صفحه  صفحه 4 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین » 
مناسبتها

سوم بهمن ماه زادروز ندا آقاسلطان گرامی باد


این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites