شوخی و سرگرمی

تـــریــــــنــــهــا (قوانین حتما خوانده شود) | ترینها


صفحه  صفحه 17 از 44:  « پیشین  1  ...  16  17  18  ...  43  44  پسین »
 مرد
#161   Posted: 21 Sep 2012 20:25
sexy boyو این هم هفتمین نتایج ترینهای امسال شهریور ۱۳۹۱

خوش امضاترین:
 • mahsadvm و Princess با ۳ امتیاز نفر اول شدند.
 • Sahar1986، hhastii، nazaninsexyy،anisaa، rise، maryy، Vampire و hassen با ۲ امتیاز دوم شدند.

بدامضاترین:
 • King05 با ۳ امتیاز اول شد.
 • sinarv1 با ۲ امتیاز دوم شد.

خوش آواتار ترین:
 • shaya1368 با ۷ امتیاز نفر اول شد.
 • mahsadvm با ۶ امتیاز دوم شد.
 • paaaaaarmida با ۴ امتیاز سوم شد.
 • maryam_tanha، rise و nazaninsexyy با ۳ امتیاز چهارم شدند.
 • iman1994، Sahar1986، ALI2012 و SexyBoy با ۲ امتیاز پنجم شدند.

بدآواتارترین:
 • boy_seven با ۴ امتیاز اول شد.
 • sinarv1 ، paaaaaarmida، mereng ، mohan25و iman1994 با ۲ امتیاز دوم شدند.

خوش اخلاقترین:
 • maryam_tanha و shaya1368 با ۷ امتیاز اول شدند.
 • King05 و mahsadvm با ۵ امتیاز دوم شدند.
 • shakaat با ۴ امتیاز سوم شد.
 • Princess، hhastii، nazaninsexyy و mereng با ۳ امتیاز چهارم شدند.
 • paaaaaarmida، roohiiii، Sahar1986، maryy، SexyBoy و arazmas با ۲ امتیاز پنجم شدند.

دوست داشتنی ترین:
 • mahsadvm و maryam_tanha با ۵ امتیاز اول شدند.
 • shaya1368، SexyBoy و rise با ۴ امتیاز دوم شدند.
 • anisaa، boy_seven، iman1994، mereng و MistressFarzane با ۳ امتیاز سوم شدند.
 • paaaaaarmida، mohan25، Sahar1986، arazmas، King05 و hhastii با ۲ امتیاز چهارم شدند.

عاشقترین:
 • SexyBoy با ۸ امتیاز اول شد.
 • mahsadvm و hhastii با ۶ امتیاز دوم شدند.
 • ALI2012 و Prince با ۴ امتیاز سوم شدند.
 • maryam_tanha با ۳ امتیاز چهارم شد.
 • mereng و arazmas با ۲ امتیاز پنجم شدند.

فارغترین:
 • sinarv1 با ۲ امتیاز اول شد.

وفادارترین:
 • Prince و hhastii با ۳ امتیاز اول شدند.

متواضع ترین:
 • shakaat با ۴ امتیاز اول شد.
 • King05 و MiladBagheri با ۳ امتیاز دوم شدند.
 • mohan25، AloneBoy، roohiiii و Prince با ۲ امتیاز سوم شدند.

مغرورترین:
 • hhastii با ۵ امتیاز نفر اول شد.
 • Princess با ۳ امتیاز دوم شد.
 • SexyBoy و Sahar1986 با ۲ امتیاز سوم شدند.

با احساسترین:
 • SexyBoy و mahsadvm با ۶ امتیاز اول شدند.
 • maryam_tanha با ۵ امتیاز دوم شد.
 • Sahar1986، mereng و hhastii با ۳ امتیاز سوم شدند.
 • paaaaaarmida، rise، nazaninsexyy، ALI2012، Prince و mohamafariborz با ۲ امتیاز چهارم شدند.

مهربانترین:
 • maryam_tanha با ۹ امتیاز نفر اول شد.
 • mahsadvm با ۷ امتیاز دوم شد.
 • shaya1368 با ۵ امتیاز سوم شد.
 • mereng و nazaninsexyy با ۴ امتیاز چهارم شدند.
 • Sahar1986، Princess و paaaaaarmida با ۳ امتیاز پنجم شدند.
 • mohan25، hhastii، SexyBoy و shenia با ۲ امتیاز ششم شدند.

بدجنس ترین:
 • MistressFarzane و SexyBoy با ۲ امتیاز نفر اول شدند.

با شعورترین:
 • hhastii با ۵ امتیاز نفر اول شد.
 • Princess با ۴ امتیاز دوم شد.
 • SexyBoy و Prince با ۳ امتیاز سوم شدند.
 • maryam_tanha، AloneBoy و alinumber7 با ۲ امتیاز چهارم شدند.

بامزه ترین:
 • shaya1368 با ۴ امتیاز نفر اول شد.
 • paaaaaarmida، boy_seven و rise با ۳ امتیاز دوم شدند.
 • SexyBoy، mahsadvm، REZAMAHMODI، iman1994، slash00، King05و Farhadxxl با ۲ امتیاز سوم شدند.

رازدارترین:
 • SexyBoy با ۴ امتیاز اول شد.
 • hhastiiو maryam_tanha با ۳ امتیاز دوم شدند.
 • Princessو AloneBoy با ۲ امتیاز سوم شدند.

با مرامترین:
 • SexyBoy با ۸ امتیاز نفر اول شد.
 • Hoohoo و rise با ۵ امتیاز دوم شدند.
 • King05، boy_seven و MiladBagheri با ۴ امتیاز سوم شدند.
 • AloneBoy با ۳ امتیاز چهارم شد.
 • REZAMAHMODI، Farhadxxl، shaya1368، Miladlulu و shakaat با ۲ امتیاز پنجم شدند.

بهترین:
 • SexyBoy با ۹ امتیاز نفر اول شد.
 • maryam_tanha با ۷ امتیاز دوم شد.
 • shaya1368 با ۶ امتیاز سوم شد.
 • King05 با ۴ امتیاز چهارم شد.
 • Princess، nazaninsexyy، hhastii، iman1994، mahsadvm و arazmas با ۳ امتیاز پنجم شدند.
 • REZAMAHMODI، Sahar1986، rise، Miladlulu، AloneBoy، Prince و Farhadxxl با ۲ امتیاز ششم شدند.

شادترین:
 • shaya1368 با ۷ امتیاز نفر اول شد.
 • paaaaaarmida با ۴ امتیاز دوم شد.
 • Djakbar26 و mohan25 با ۳ امتیاز سوم شدند.
 • boy_seven، mahsadvm، SexyBoy و MistressFarzane با ۲ امتیاز چهارم شدند.

غمگین ترین:
 • mereng با ۴ امتیاز نفر اول شد.
 • sinarv1 با ۳ امتیاز دوم شد.
 • Sahar1986 و mahsadvm با ۲ امتیاز سوم شدند.

دل نازکترین:
 • mahsadvm، shakaat، anisaa و Sahar1986 با ۲ امتیاز نفر اول شد.

فعالترین:
 • azadehh با ۱۱ امتیاز نفر اول شد.
 • King05 و nazaninsexyy با ۸ امتیاز دوم شدند.
 • maryy با ۶ امتیاز سوم شد.
 • mahsadvm با ۴ امتیاز چهارم شدند.
 • SexyBoy،mereng و ALI2012 با ۳ امتیاز پنجم شدند.
 • maryam_tanha و paaaaaarmida با ۲ امتیاز ششم شدند.

تنبل ترین:
 • mohan25 و Nafas5236 با ۲ امتیاز اول شدند.

متعصب ترین:
 • mereng با ۲ امتیاز نفر اول شد.

باکلاس ترین:
 • ALI2012 و mahsadvm با ۴ امتیاز اول شدند.
 • SexyBoy، maryam_tanha و roohiiii با ۳ امتیاز دوم شدند.
 • shaya1368 و nazaninsexyy با ۲ امتیاز سوم شدند.

بی کلاسترین:
 • rise با ۳ امتیاز اول شد.
 • mereng و boy_seven با ۲ امتیاز دوم شدند.

سرسخت ترین:
 • SexyBoy با ۴ امتیاز اول شد.
 • maryam_tanha با ۳ امتیاز دوم شد.
 • Prince و Princess با ۲ امتیاز ۳وم شدند.

روشن فکر ترین:
 • SexyBoy با ۴ امتیاز نفر اول شد.
 • hhastii و Prince با ۳ امتیاز دوم شدند.
 • alinumber7 با ۲ امتیاز سوم شد.

با جنبه ترین:
 • shaya1368 با ۸ امتیاز نفر اول شد.
 • SexyBoy با ۶ امتیاز دوم شد.
 • King05 با ۵ امتیاز سوم شد.
 • maryam_tanha، paaaaaarmida و shakaat با ۳ امتیاز چهارم شدند.
 • boy_seven، AloneBoy و rise با ۲ امتیاز پنجم شد.

با منطق ترین:
 • hhastii با ۹ امتیاز نفر اول شد.
 • Prince با ۵ امتیاز دوم شد.
 • SexyBoy و shakaat با ۴ امتیاز سوم شدند.
 • Princess و maryam_tanha با ۳ امتیاز چهارم شدند.

باهوشترین:
 • SexyBoy با ۵ امتیاز اول شد.
 • maryam_tanha و Princess با ۴ امتیاز دوم شدند.
 • hhastii، King05، shaya1368، AloneBoy، jems007 و Prince با ۲ امتیاز سوم شدند.

محبوب ترین:
 • maryam_tanha با ۶ امتیاز اول شد.
 • SexyBoy با ۵ امتیاز دوم شد.
 • shaya1368، mereng، rise و Princess با ۲ امتیاز سوم شدند.

پرحرف ترین:
 • mohan25 با ۲ امتیاز اول شد.

قانون مدارترین:
 • SexyBoy با ۶ امتیاز نفر اول شد.
 • nazaninsexyy با ۳ امتیاز دوم شد.
 • Princess، maryam_tanha و jems007 با ۲ امتیاز سوم شدند.

خوب ترین:
 • mohan25 و sinarv1 با ۲ امتیاز نفر اول شدند.

پست مفیددار ترین:
 • nazaninsexyy با ۵ امتیاز اول شد.
 • mahsadvm، ALI2012 و maryy با ۴ امتیاز دوم شدند.
 • maryam_tanha، roohiiii و azadehh با ۳ امتیاز سوم شدند.
 • merengو King05 با ۲ امتیاز چهارم شدند.

پست غیر مفیددار ترین:
 • boy_seven با ۴ امتیاز نفر اول شد.
 • mohan25 با ۲ امتیاز دوم شد.

جونترین:
 • amin137398 و paaaaaarmida با ۳ امتیاز نفر اول شدند.
 • hesam32 با ۲ امتیاز دوم شدند.

پیرترین:
 • shakaat با ۵ امتیاز اول شد.

با ادب ترین:
 • mohan25 و Farhadxxl با ۲ امتیاز نفر اول شدند.

لوسترین:
 • paaaaaarmida با ۳ امتیاز نفر اول شد.

باسلیقه ترین:
 • Vampire، nazaninsexyy، ALI2012 و roohiiii با ۲ امتیاز اول شدند.

متوهم ترین:
 • boy_seven با ۳ امتیاز اول شد.

کم سوادترین:
 • King05 با ۲ امتیاز نفر اول شد.

راستگو ترین:
 • rise، hesam32، SexyBoy، AloneBoy و iman1994 با ۲ امتیاز نفر اول شدند.

بسیجی ترین:
 • paaaaaarmida با ۲ امتیاز نفر اول شد.

اسپرمرترین:
 • boy_seven، mohan25 و amirrf با ۲ امتیاز نفر اول شدند.

سریش ترین:
 • boy_seven با ۸ امتیاز نفر اول شدند.

فمنیست ترین:
 • soniyahot با ۲ امتیاز نفر اول شد.

جیگرتر:
 • SexyBoy با ۳ امتیاز نفر اول شد.
 • MistressFarzane، shakaat، rise و iman1994 با ۲ امتیاز دوم شدند.

پرتاپیک ترین:
 • ALI2012 و Princess با ۲ امتیاز نفر اول شدند.

سیبیلو ترین:
 • paaaaaarmida با ۲ امتیاز نفر اول شد.

چیزترین:
 • paaaaaarmida با ۲ امتیاز نفر اول شد.

رقاص ترین:
 • shaya1368 با ۳ امتیاز نفر اول شد.
 • mahsadvm با ۲ امتیاز دوم شد.

مست ترین:
 • SexyBoy با ۴ امتیاز نفر اول شد.
 • MiladBagheri با ۲ امتیاز دوم شد.

.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you

Sexy
 
     
  
 مرد
#162   Posted: 26 Sep 2012 09:59
SexyBoy: بهترین

مریم تنها


بدترین

محمود خان


مهربونترین

نازنین سکسی


شادترین

شنیا


غمگین ترین

سارا با قصه هاش

با احساسترین

شیرین

بی احساسترین

پرنس و پرنسس

با منطق ترین

جیمز۰۰۷

بی منطق ترین

محمود خان

با کلاسترین

پرنسس

بی کلاسترین

امیر ار اف

فعالترین

کینگ ۵

تنبل ترین

موهان ۱۹۷۸

با سواد ترین

اوشینم

کم سواد ترین

محمود خان


با مرامترین

ماری


بی مرامترین

اسلش


مغرورترین

سکسی بوی


متواضع ترین


مریم تنها و نازنین سکسی
سعی کن از گناه نفرت داشته باشی نه از گناهکار.
هیچ وقت چیزی رو خوب نمیفهمی مگر اینکه بتونی به مادربزرگت کاملا توضیحش بدی ! "آلبرت انیشتین"

Signature
 
     
  
 مرد
#163   Posted: 26 Sep 2012 23:14
SexyBoy: مهربونترین
Mohan25-Annisa
SexyBoy: با احساسترین
Parmis0097
SexyBoy: با منطق ترین
King05
SexyBoy: کم سواد ترین
javad6161
SexyBoy: بامزه ترین
sa200222
SexyBoy: با هوش ترین
King05-Parmis0097
SexyBoy: با مرامترین
King05-Mohan25-iman1994-Boy_Seven
SexyBoy: بد آواتار ترین
amiirsex
SexyBoy: بسیجی ترین ؟

SexyBoy: با سلیقه ترین
Vampire
SexyBoy: اسپمر ترین
Boy_Seven
SexyBoy: روشن فکر ترین
King05-Shenia
SexyBoy: پر سرعت ترین
Princess-Mohan25
SexyBoy: پرموترین
King05
SexyBoy: آرایشگر ترین
raha1365
* رنگین کمان پاداش کسی است که تا آخرین قطره زیر باران می ماند *
 
     
  ویرایش شده توسط: Boy_Toy  
 مرد
#164   Posted: 4 Oct 2012 18:18
SexyBoy: بهترین
مهسا/شایا/سکسی بوی/علی نامبر/سحر۱۹۸۶

SexyBoy: مهربونترین
نازنین/مهسا/مرنگ/علی نامبر/پرنسس

SexyBoy: بدجنس ترین
کینگ/بوی سون

SexyBoy: خوش اخلاقترین
نازنین/مهسا/شایا/مریم تنها/سینا(آندرویدی)

SexyBoy: بداخلاق ترین
arazmas,/تازگی ها هم هوهو بداخلاق شده

SexyBoy: باشعورترین
هستی خانوم/سحر۱۹۸۶/پرنسس/علی نامبر۷

SexyBoy: شادترین
شایا/دی جی اکبر

SexyBoy: غمگین ترین
بانو/جواداف/آلون

SexyBoy: با احساسترین
مهسا/مریم تنها/سکسی بوی/علی۲۰۱۲

SexyBoy: بی احساسترین
جیمز/میراندا

SexyBoy: با منطق ترین
هستی خانوم/پرنسس/سکسی/آلون/علی نامبر۷

SexyBoy: بی منطق ترین
امیر ار اف/محمودخان/اوشینم

SexyBoy: با کلاسترین
پرنس/جیمی/آلون/علی نامبر۷/سکسی

SexyBoy: بی کلاسترین
مسترکچل/رایز نفله/کینگ/بوی سون

SexyBoy: فعالترین
پارمیدا/آزاده/نازنین/جیمی/سکسی بوی

SexyBoy: تنبل ترین
موهان

SexyBoy: عاشق ترین
مهسا/سکسی بوی

SexyBoy: فارغ ترین
جیمی/جوکی/میراندا/علی داشینگ

SexyBoy: با مرامترین
سکسی بوی/آلون/علی نامبر/میلادباقری/نازنین

SexyBoy: مغرورترین
پرنسس/هستی خانوم/شایا/جیمز

SexyBoy: متواضع ترین
نازنین/سحر۱۹۸۶/مریم تنها

SexyBoy: بامزه ترین
هوهو/شنیا/شایا/مهسا/میراندا(وقتایی که میومد کلبه)

SexyBoy: بی مزه ترین
موهان/بوی سون/کینگ

SexyBoy: با جنبه ترین
شایا/سکسی بوی/هوهو/علی نامبر/آلون

SexyBoy: دوست داشتنی ترین
مهسا/شایا/نازنین/سحر۱۹۸۶/سکسی بوی

SexyBoy: باهوشترین
پرنسس/علی نامبر۷/سکسی بوی/آلون/شایا

SexyBoy: خوش آواتار ترین
مهسا/سحر۱۹۸۶

SexyBoy: بد آواتار ترین
کینگ/نازنین

SexyBoy: خوش امضاترین
سحر۱۹۸۶/آلون/علی نامبر۷/مهسا

SexyBoy: سیریش ترین
بوی سون/arazmas

SexyBoy: رازدارترین
سکسی بوی/هستی خانوم/شایا/مهسا/مریم تنها

SexyBoy: سرسختترین
پرنسس/هستی خانوم/سکسی بوی

SexyBoy: دل نازک ترین
آنیسا/مهسا

SexyBoy: محبوب ترین
مهسا/مریم تنها/سکسی بوی/شایا/آلون

SexyBoy: جیگرترین
سکسی بوی/آلون/علی نامبر۷

SexyBoy: روشن فکر ترین
علی نامبر۷/پرنسس/سکسی بوی/هستی خانوم

SexyBoy: متعصب ترین
محمودخان/اوشینم

SexyBoy: چمرترین
arazmas
 
     
  
 زن
#165   Posted: 8 Oct 2012 17:45
SexyBoy: بهترين

hesam32, mohamafariborz
SexyBoy: خوبترين

rise,miladlulu,sinarv1
SexyBoy: مهربونترين

mohamafariborz,mereng,sinarv1
SexyBoy: با ادب ترين

mohamafariborz,Farhadxxl,mrbex,nima69h, mahsadvm
SexyBoy: با احساسترين

mahsadvm,mohamafariborz
SexyBoy: غمگين ترين

sinarv1,Farhadxxl
SexyBoy: عاشق ترين

Farhadxxl,mahsadvm
SexyBoy: شاد ترين

slash00, boy seven
SexyBoy: با جنبه ترين

boy seven,rise, shakaat, shaya1368.
SexyBoy: با سواد ترين

sinarv1,Miladlulu, boy seven, mohamafariborz,rise
SexyBoy: باکلاس ترين

nazaninsexy,ALI2012, maryy,roohiiii,rise
SexyBoy: خوش آواتار ترين

boy seven, mahsadvm ,shaya1368
SexyBoy: بد آواتار ترين

iman1994, nima69h , king05 ,arazmas, prince

SexyBoy: خوش امضا ترين

nazaninsexy, shenia, hesam32
SexyBoy: بد امضا ترين

REZAMAHMODI, iman1994, Boy-Toy, king05, boy-seyen
SexyBoy: فعال ترين

king05,maryy, nazaninsexy,ALI2012
SexyBoy: پست مفيد دار ترين

ALI2012, nazaninsexy, mahmudkhm, Miladlulu,boy-seven
SexyBoy: راستگوترين

mohamafariborz,hesam32, rise
SexyBoy: با مرام ترين

rise,hesam32
SexyBoy: منطقي ترين

mahmudkhm, hhastii, prince, ..... !
SexyBoy: بدجنس ترين

همون يک درصد و اينا ديگه! نگم همه ميشناسنش SexxBoy
SexyBoy: متعصب ترين

با توجه به تعريفي ک من از تعصب دارم ميتونم بگم SexyBoy, oshinam
SexyBoy: متواضع ترين

Farhadxxl, mohamafariborz, maryy , shakaat , AloneBoye

SexyBoy: فشن ترين

rise, boy-seven, shaya1368, Miladlulu
SexyBoy: چاق ترين

mohamafariborz boy-seven Hoohoo
SexyBoy: دوست داشتني ترين

rise,mahsadvm,mohamafariborz,hesam32
SexyBoy: لوس ترين

anisaa
SexyBoy: جوان ترين

iman1994, the-last-of-us, mereng, paaaaarmida, amin137398
SexyBoy: پير ترين

پير نه، بين گروه سني نونهالان اينا سن بالا تر هستن
Prince, shakaat,hhastii, princess, mohan1978

بعضي وقت ها تو زندگي
مجبوري جايي وايسي
که ســـخت ترين جا واسه وايسادنه .... !

 
     
  
 
#166   Posted: 17 Oct 2012 23:22
بهترین
مریم تهنا//کینگ//سکسی بوی//شکت//پرنسس
مهربونترین
مریم تهنا//نازنین//هوهو//شکت//رضا محمودی
بدجنس ترین
کینگ//سکسی بوی//هوهو//سینا//بوی سون
خوش اخلاقترین
ماری//روهی//مریم تهنا//نازنین//شکت
بداخلاق ترین
یکی هست نمیخوام بگم شاید درست شه
شادترین
شایا//مهسا//بوی سون//کینگ//فرهاد ایکس ایکس ال
غمگین ترین
مرنگ//سکسی بوی//سحر//رایز//الون بوی
با احساسترین
مرنگ//انیسا//روهی//شکت//میلاد لولو
بی احساسترین
سینا//کینگ//رایز//بوی سون نامرد
با منطق ترین
اوشینم//پرنسس//هستی//علی نامبر ۷//سکسی بوی
بی منطق ترین
موهان عدد بزرگ//خودم//محمودخم//خودم//خودم
با کلاسترین
علی ۲۰۱۲//مهسا//شایا//نازنین//روهی
بی کلاسترین
کینگ//بوی سون//رایز//میسترس فرزانه
فعالترین
آزاده//مرنگ//کینگ//بوی سون//نازنین
تنبل ترین
شکت//کینگ//رضا محمودی//انیسا
با سواد ترین
مریم تهنا//کینگ//جولین//آنا نعمتی//هستی
کم سواد ترین
کینگ
با هوش ترین
سکسی بوی//بوی سون//کینگ//شکت//میلاد لولو
عاشق ترین
علی ۲۰۱۲//مهسا//مرنگ//پرنس//پرنسس
فارغ ترین
میسترس فرزانه//آرازماس//مستر//اسلش
با مرامترین
این یه موردمو سکسی بوی به توان ده//کینگ//هوهو//ماری//میلاد باقری
بی مرامترین
آنا که هی زودی میاد و میله//رایز نامرد که بازم کم میاد//امیرحسین//ستاره که نمیان
مغرورترین
سحر-//پرنس+//پرنسس+//هستی+
متواضع ترین
موهان ۲۵//ماری//کینگ//بوی سون//روهی
بامزه ترین
انیسا//بوی سون//کینگ//هوهو
بی مزه ترین
سینا که همه چیزش خشنه حتی شوخیاش
با جنبه ترین
کینگ//بوی سون//مریم تهنا//سکسی بوی//رضا محمودی
دوست داشتنی ترین
عااااشخ انیسام//مریم تهنا
دل زننده ترین
کینگ
ویرایش کن تر
سحر//کینگ//مرنگ
خوش آواتار ترین
شایا//مهسا//شکت//انیسا//سحر
بد آواتار ترین
سکسی بوی(حتی پرنس و پرنسس هم آواتارشونو عوض کردن.تو هم بعوض دیه)//کینگ //مرنگ//آرازماس
خوش امضاترین
پرنسس//پرنسس//حسام ۳۲//شکت//شایا
بد امضاترین
کینگ
پست مفید دار ترین
کینگ//مرنگ//مریم تهنا//نازنین//ماری
شلوغ ترین
سکسی بوی//هوهو//بوی سون//سینا//کینگ
شاکی ترین
سینای خشن//امیر اف//میسترس فرزانه//مرنگ
قانون مدارترین
کینگ//ماری//نازنین//سکسی بوی//روهی
وفادار ترین
مرنگ//شایا//مریم تهنا//سکسی بوی
خونگرم ترین
کینگ//مرنگ//شکت//بوی سون//سینا
خونسردترین
پرنسس//پرنسس//هوهو
بسیجی ترین ؟
چیه؟چرا اینجولی بهم خیره شدی؟
جونتر
امین هزار وخورده ای//ستاره//شکت
هات تر
میسترس فرزانه//سونیا هات//یکی به اسم کیان که از وقتی عکس سکسی میذارم یه سره گیر داده بهم ولم نمیکنه
پرحرفترین
موهان//بوی سون//کینگ//مرنگ
کم حرف ترین
هوهو//ومپایر//پرنسس//پرنسس//جیمز
پرروترین
کینگ//میسترس فرزانه//سیا//بوی سون//خودم
با ادبترین
ماری//روهی//نازنین
بی ادبترین
وای از دست کینگ
با سلیقه ترین
ماری//روهی//ومپایر//پرنسس
اسپمر ترین
موهان//مرنگ
سیریش ترین
بوی سون ضربدر صد//رضا محمودی
رازدارترین
کینگ//مریم تهنا//سکسی بوی//هوهو
این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
 
     
  
 زن
#167   Posted: 20 Oct 2012 15:56
SexyBoy: مهربونترین
مریم تنها
SexyBoy: بدجنس ترین
سکسی بوی
SexyBoy: خوش اخلاقترین
رایز - مریم تنها
SexyBoy: بداخلاق ترین
پرنسس
SexyBoy: با احساسترین
the_last_of_us
رایز
SexyBoy: با منطق ترین
رایز - استون - شایا
SexyBoy: فعالترین
شایا - مریم تنها - مهسا
SexyBoy: تنبل ترین
حسام - استون
SexyBoy: با مرامترین
حسام - رایز-amin137398 -the_last_of_us -
SexyBoy: متواضع ترین
REZAMAHMODI - شکت
SexyBoy: بامزه ترین
REZAMAHMODI
SexyBoy: بی مزه ترین
بوی-سون
SexyBoy: با جنبه ترین
بوی-توی - REZAMAHMODI - amin137398
SexyBoy: باهوشترین
رایز - حسام
SexyBoy: رازدارترین
حسام - رایز -amin137398 -the_last_of_us
SexyBoy: دل نازک ترین
انیسا
SexyBoy: محبوب ترین
مریم تنها
SexyBoy: روشن فکر ترین
حسام - رایز
SexyBoy: متعصب ترین
the_last_of_us
SexyBoy: خودبزرگ بین ترین
سکسی بوی
SexyBoy: شلوغ ترین
REZAMAHMODI
SexyBoy: پرحرفترین
کینگ
SexyBoy: پرروترین
مرنگ - بوی -سون
SexyBoy: بی ادبترین
بوی- سون
SexyBoy: لوس ترین
پرنسس
SexyBoy: دیوانه ترین
سکسی بوی
....واسه هرکى دل سوزوندم آخرش خودمو سوزوند...
 
     
  
 
#168   Posted: 20 Oct 2012 20:26
بى ادب ترين
shakaat
خودبزرگبين ترين
sinarv1
mereng
sahar1986
nazaninsexyy
oshinam
متعصب ترين
paaaaarmida
hhasti
oshinam
sinarv1
روشن فكر ترين
slash00
elippsseses
بهترين
katayooonam
rise
slash00
miladbagheri
amirhoo3in
mr142
راز دار ترين
rise
slash00
باهوش ترين
princess
sexyboy
hhasti
katayooonam
با جنبه ترين
rise
slash00
miladbagheri
aston
katayooonam
amirhoo3in
با مرام ترين
rise
hessam32
slash00
katayooonam
mohan25
amirhoo3in
تنبل ترين
anissa
vampire
فعال ترين
maryy
azadehh
با منطق ترين
katayooonam
slash00
prince
با احساس ترين
katayooonam
بد اخلاق ترين
katayooonam
بدجنس ترين
paaaarmida
دوست داشتنى ترين
katayooonam
shenia
shaya1368
prince
L
 
     
  ویرایش شده توسط: the_last_of_us  
 زن
#169   Posted: 20 Oct 2012 20:35
بهترین
مریم تنااااااااااااااا
مهربونترین
سحــــــــــر
بدجنس ترین
بابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایی
خوش اخلاقترین
الون بوی
شادترین
شــــــــــــــایااااااااااااااااااااا
غمگین ترین
روهــــــــــــی
با احساسترین
علی ۲۰۱۲
بی احساسترین
ارتین
فعالترین
نازنین سکسی
با هوش ترین
ژولین
عاشق ترین
مهســــــــــــــــاااااا
فارغ ترین
هوهو
با مرامترین
سینااااااااااااااااا
متواضع ترین
مریمممممممممممممم تنا
بامزه ترین
راااااااااااااااااایز
بی مزه ترین
رااااااااااااااااااااااایز
با جنبه ترین
موهان
دوست داشتنی ترین
شنیاااااااااااااااااااااااااا
دل زننده ترین
ایزد
خوش آواتار ترین
سکسی بوی
پست مفید دار ترین
پارمیدااااااااااااااااااااا
شلوغ ترین
سون بوی
قانون مدارترین
جیمز
خونسردترین
جواااااااااااااااااااان
هات تر
ارزووووووووووووووو
کم حرف ترین
فرهاد
با ادبترین
محمدفریبرز
رازدارترین
مریم تناااااااااااااااااااااا
دلم برای هم آغوشیِ صمیمی‌ِ تنها یمان
برای نوازش
برای صدا کردن‌های تو
برای حرف‌های خوب
تنگ شده
صدایم کن!
دلم برای دوست داشتن‌های بی‌ انتها
برای شب‌های تا صبح ... بدون خواب
برای خودم
برای خودت
پنجره‌ها و مهتاب
تنگ شده
صدایم کن!
 
     
  ویرایش شده توسط: anisaa  
 مرد
#170   Posted: 20 Oct 2012 20:38
jems


SexyBoy: بهترین
مریم - پرنسس - سکسی بوی - شایا - الون
SexyBoy: مهربونترین
مریم - پرنسس - شایا - مهسا - پرنس
SexyBoy: خوش اخلاقترین

مریم - پرنسس - پرنس - شایا - سکسی بوی
SexyBoy: بداخلاق ترین
ایزد و ....
SexyBoy: با احساسترین
مریم - پرنسس - پرنس - هستی - سکسی بوی
SexyBoy: با کلاسترین
مریم - پرنسس - پرنس - سکسی بوی - الون
SexyBoy: فعالترین
مریم - پارمیدا - نارنین - آزاده - سکسی بوی
SexyBoy: با هوش ترین
مریم - پرنسس - سکسی بوی - هستی - شایا
SexyBoy: با مرامترین
سکسی بوی - الون بوی - میلاد باقری
SexyBoy: خوش آواتار ترین
مریم - سکسی بوی - پرنس - پرنسس -
SexyBoy: قانون مدارترین
مریم - سکسی بوی - پرنسس - پرنس - نازنین
SexyBoy: بسیجی ترین ؟
اینجور که شنیدیم پارمیدا
SexyBoy: با ادبترین
مریم - پرنسس - سکسی بوی - الون بوی - هستی
SexyBoy: با سلیقه ترین
مریم - نازنین - پرنسس - علی ۲۰۱۲
SexyBoy: چاق ترین
شایا
SexyBoy: پرخور ترین
مهسا
SexyBoy: پرموترین
شایا
SexyBoy: سیبیلو ترین
شنیدیم که پارمیدا هست
SexyBoy: آشپز ترین
سکسی بوی
لوتی جون تولدت مبارک
 
     
  
صفحه  صفحه 17 از 44:  « پیشین  1  ...  16  17  18  ...  43  44  پسین » 
شوخی و سرگرمی

تـــریــــــنــــهــا (قوانین حتما خوانده شود) | ترینها

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites