شوخی و سرگرمی

دقت کردین


صفحه  صفحه 5 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین »
 #41   Posted: 24 Aug 2015 00:19
  
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻦ ؟؟؟
= go ﺑﺮﻭ
= ogle ﭼﺸﻢ ﭼﺮﻭﻧﯽ
google = go + ogle
ﮔﻮﮔﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﭼﺮﻭﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ !
ﺟﺎﻟﺒﻪ ! ﻧﻪ ؟؟؟ﺧﺪﺍ ﻋﺎﻗﺒﺘﺘﻮﻧﻮ ﺑﺨﯿﺮ ﮐﻨﻪ
ﻭﺍﻗﻌﺄ ﮐﻪ ....

‏@@
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ 3 ﺗﺎ » ﻩ « ﺭﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺗﺎﻳﭗ ﮐﻨﻲ ﻫﺮ ﮐﺪﻭﻣﺶ ﻳﻪ ﺷﮑﻠﻲ ﻣﻴﺸﻪ ؟ ﻫﻬﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ؟؟؟؟ ﭘﺲ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺣﺠﺎﺑﺖ ﺭﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮐﻦ : ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﺑﮕﻴﺪ ﭼﻪ ﺭﺑﻄﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻴﺸﻤﺎ : ?
‏@@
 
     
 #42   Posted: 26 Aug 2015 21:06
  
دقت کردین یه مدتیه بر و بچه های لوتی کمتر چاق سلامتی می کنن ؟
 
     
 #43   Posted: 29 Aug 2015 17:46
  
دقت کردین که بعضی گریز (فرار) ها به معنای(درراستای ) گزیر(چاره ) نیست و نشون دهنده نوعی نفرته ؟ ... ایرانی
 
     
 #44   Posted: 3 Sep 2015 23:26
  
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ ۱۰ ﺗﻮﻣﻦ
ﺍﺯ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮕﯿﺮﯼ ۶۰ ، ﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﺻﻒ ﺑﺎ
ﺣﻘﺎﺭﺕ ﻧﮕﺎﺕ ﻣﯿﮑﻨﻦ !!!
ﺣﺎﻻ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ۲۰۰ ﺗﻮﻣﻦ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ، ﺗﺎ
ﻧﯿﻢ ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺧﺮ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻧﻤﯿﺰﻧﻪ !
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻗﺖ
ﮐﺮﺩﯾﺪ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﯿﺖ
ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﻫﻤﻮﻥ ۱۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻮﻧﺪﻩ ؟!؟
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻗﺖ
ﮐﺮﺩﯾﺪ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ
ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ، ﯾﺎﺩﻣﻮﻥ
ﻣﯿﺮﻩ ﺍﻭﻥ ﺟﺎﯼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﻩ
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻗﺖ
ﮐﺮﺩﯾﺪ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﻥ ﺑﭙﺮﺳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﭻ
ﺩﺳﺘﺸﻮﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ !!
ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻥ ﺑﭙﺮﺳﻦ
ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯿﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﺸﻮﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻦ !
 
     
 #45   Posted: 3 Sep 2015 23:35
  
mahsabax: ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ
ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ، ﯾﺎﺩﻣﻮﻥ
ﻣﯿﺮﻩ ﺍﻭﻥ ﺟﺎﯼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﻩ
دقت کردین که مهسا جان به چه نکات دقیقی اشاره فرموده اند ....من هفته ای هفت تا از این مشکلات دارم ... مثلا می دونم ده تا صابون داریم خونه ..یکیش پیدا نمیشه .. کار به جایی می رسه که دوباره می خرم و پیدا میشه ..یه وقتی فکر نکنین شلخته ام ..
 
     
 #46   Posted: 6 Sep 2015 20:04
  
دقت کردین بعضی ها سرشون چ شلوغ شده
دشمنی که صادقانه کینه ورزی میکند ترجیح میدهم به دوستی که مخفیانه تحقیرم میکند
 
     
 #47   Posted: 6 Sep 2015 22:15
  
Hunters: دقت کردین بعضی ها سرشون چ شلوغ شده
دقت کردین بعضی ها سرشون چقدر شلوغ شده که یک ساعت میان و میرن صبر نمی کنن پیام تفسیری و چند تا جواب دیگه رو بخونن ؟
 
     
 #48   Posted: 16 Oct 2015 19:58
  
sexy boy

دقت کردین همیشه تو فیلمای ایرانی چقد برادران بسیجی و نیروی انتظامی مهربونن هر چ بهشون بگی با احترام جوابتو میدن؟ انقد دوس دارم گیر این برادران محترم بیوفتم چندتا فوش بشون بدم بعدش با تشریفات آزادم کنن آی حال میده
.What's life? Life is love
.What's love? A kissing
.What's kissing? Come here and I'll show you

Sexy
 
     
 #49   Posted: 16 Oct 2015 20:17
  
shahrzadc: دقت کردین بعضی ها سرشون چقدر شلوغ شده که یک ساعت میان و میرن صبر نمی کنن پیام تفسیری و چند تا جواب دیگه رو بخونن ؟
من اینطوریم دیگه

دقت کردین بعضی ها با ساعت من هماهنگ نیستن
دشمنی که صادقانه کینه ورزی میکند ترجیح میدهم به دوستی که مخفیانه تحقیرم میکند
 
     
 #50   Posted: 17 Oct 2015 01:00
  
Hunters: دقت کردین بعضی ها با ساعت من هماهنگ نیستن
دقت کردین که بعضی ها یاعت حضورشون در لوتی رو اعلام نمی فر مایند تا به هم کلامی با آنان اولویت دهیم ؟
 
     
صفحه  صفحه 5 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین » 
شوخی و سرگرمی

دقت کردین

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites