خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر /

آشنایی با جنگ های تاریخی و بزرگ جهان


صفحه  صفحه 1 از 7:  1  2  3  4  5  6  7  پسین »
amirhoo3in مرد #1 | Posted: 22 Dec 2012 10:42
کاربر

 
سلام.
درخواست تاپیکی بانام آشنایی باجنگ های تاریخی وبزرگ جهان.
موضوعش معلومه.
درتالار فرهنگ و هنر.
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #2 | Posted: 24 Dec 2012 15:26
کاربر

 
**تاريخ نگاري جنگ هاي صليبی**
اصطلاح جنگ صليبي فقط مخصوص جنگ مسيحيان عليه مسلمانان به كار برده نمي شود به طوري كه اين تفكر و ايده در مورد بدعت گذاران داخليجامعه مسيحيت نيز استفاده مي شود چنانكه در 1209 ميلادي عليه ((كاتاراس)) در جنوب فرانسه به كار رفت. پاپ ها از اواسط قرن دوازدهم مهمترين نقش را در شكل گيري و دفاع از تفكر صليبي ايفا نمود همان گونه كه گفته شد. پاپ از كساني كه بر ضد دشمن مسيحيت فعاليت داشتند حمايت مي كرد و اين حمايت منحصر به افرادي كه عليه مسلمانان مي جنگيدند نبود چنانكه ويليام جنگجو در حمله به انگلستان در 1066 ميلادي دعاي وي و پرچم وي را به همراه داشت كمي پيشتر در سال 1059 پاپ مبارزه شواليه هاي نورمن كه در جنوب ايتاليا عليه بيزانس ها مي جنگيدند مبارزه بر ضد مسيحيان ارتدوكس دانست.جنگ با مشركان جنوب اروپا نيز به طور طبيعي مورد تاييد پاپبود. لكن آنچه ما در اين مقاله بدان- از نظر تاريخي و وقايع عمده اي كه در طي آن اتفاق افتاده است- مي پردازيم همان جنگ هاي دويست ساله مسيحيان عليه مسلمانان است كه در تاريخبه عنوان جنگ هاي صليبي معروف گرديده است. مناسب است كه نگاهي تاريخي و آسيب شناسانه به ثبت تاريخ جنگ هاي اسلامي در بين متفكران و مورخان اسلامي داشته باشيم. در زماني كه اسلام پيشرو دانش و بسياري از علوم در جهان بود اروپاي مسيحي در تاريكي ناداني به سر مي برد و چيزي چشمگير براي عرضه كردن به جهان اسلام نداشت ولي اتفاق هاي دوره هايصده هاي ميانه در اروپا كم كم اروپا را متحول نمود و جهان را در معرض دگرگوني قرار داد و تاريخ اروپا دوران رنسانس را تجربه كرد ولي اين جريانات كنجكاوي مسلمانان را برنينگيخت. اروپا همواره مي كوشيد كه زيان هايي كه در طول تاريخ از مسلمانان در اسپانيا بيزانس، روسيه و بيت المقدس تحمل كرده بود جبران كند و از آنان انتقام گيرد. جنگ هاي درازپاي صليبي، كشتارهاي گسترده و سهمناك مسيحيان در اسپانياي مسلمان و آواره ساختن ميليون ها مسلمان اسپانيولي از خانه و كاشانه خود و گسترش جويي هاي روسيان در دشت قيچاق و سرزمين هاي تاتاران مسلمان و سرانجام از ميان بردن حكومت مسلمانان در خطه روس....
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #3 | Posted: 25 Dec 2012 00:35
کاربر

 
... خطه روس درسده مسيحي گري از مسلمانان برداشته شد.
اما آنچه در بحث ما بسيار عمده و مهم است اين كه انديشه گران غرب همگام با اين اتفاقات از هيچگونه تحريف، دروغ زني، تهمت و افترا و وا‍ژگون سازي حقايق اسلام و انديشمندان اسلامي فعاليت جدي در مقابل تكاپوهاي دشمنانهغرب انجام ندادند.بررسي و علل و دلايل اساسي اين مسئله درخورتحقيقات مفصل و مستقلي است كه خصوصاً براي عبرت گيريو خط دهي در زمان حال به جامعه ي مسلمين بسيار كمك خواهد كرد زيرا امروز هم در دنياي اسلام در عرصه هاي مختلف خصوصاً غرب شناسي تكاپويجدي صورت نمي گيرد و بسياري از ضربات بر دنياي اسلام معلول همين ((جهل ها، كوته بيني ها و بي همتي ها))است. لكن ما بحث را از منظر تاريخي پي مي گيريم.
فيليپ حتي مي گويد: ((از ديدگاه مسلمانان غرب صرفاً وجود نداشت كيش خود مسلمانان بسيار برتر از ديگر كيش ها بود زبانشان كه زبان فرشتگان به شمار مي آمد هرگز هماورد و همتايي نمي يافت و شيوه زندگي آنان هيچگونه كاستي بههمراه نداشت از اين رو اروپاي باختري چه چيزي براي ارائه در دست داشت؟ ما هيچ دانشمند مسلماني را نمي شناسيم كه به شيوه اي جدي به آموختن زبان لاتين و يا ديگر زبان هاي جانشين آن پرداخته باشد و از هيچ اثر مهمي آگاهي نداريم كه از سوي دانشمندان مسلمان ازآن زبان هاي اروپايي به عربي برگردانيده شده باشد.)) پژ‍وهشگري ديگر در زمينه ي ناآگاهي مسلمانان از غرب به ويژه زبان هاي اروپايي مي افزايدكه تا آن جا كه او آگاه است در سده هاي مياني تنها يك كتاباز زبان اروپايي (غير از يوناني)به عربي برگردانيده شد كه درباره ي امپراطوري روم بود و در اسپانيا ترجمه شد و ابن خلدون و منجم باشي از آن در نوشته هاي خويش بهره گرفتند. تاريخ گران، جغرافي دانان و ديگر دانشمندان و انديشه گران پرآوازه ي اسلامي تنها به آوردن سخناني كوتاه، نارسا و حتي مبهم پيرامون سرزمين فرنگان بسنده كردند....
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #4 | Posted: 25 Dec 2012 00:37
کاربر

 
ادامه....
بسنده كردند و كوششي به كار نبردند تا از يك سو به اندازه ي تكاپوهاهاي دشمنانه ي فرنگان برضد خويش آگاه گردندو مسلمانان را براي رويارويي با آن دشمنان سوگند خورده آمادهسازند و از سوي ديگر از يافته ها آزموده هاي آنان بهره گيرندو در صورت نياز بر ضد خود آنان به كار برند.
تذكر اين نكته مهم است كه سنت كهن تاريخ نگاري در جهان اسلام ابعادي بس گستردهداشته و از ديدگاه چندي و چوني در سطحي بسيار والاتر از تاريخ نگاري اروپا بوده است افزون بر اين اسلام در سراسر درياي مديترانه پيوسته در حال رويارويي با مسيحي گري بوده است. با اين همه شگفت مي نمايدكه دانشمندان اسلامي تا اين اندازه درباره ي آن چه بيرون مرزهاي جهان اسلام مي گذشته بي اعتنا و از حس كنجكاوي تهي بوده اند. ((ذكر الافرنجه)) از علي بن الحسين المسعودي از تاريخگران و جغرافيدانان و جهانگردان نامدار سده چهارم، ((جامع التواريخ)) رشيد الدين فضل الله همداني تاريخگر نامدار روزگار ايلخانان و ((مقدمه ابن خلدون)) از تاريخگرانديشمند سده ي هشتم ابن خلدوناستثناهايي هستند كه مطالبي را در مورد غرب بيان كند. حال از اين مبحث كلي به همان مصداق بحث خودمان كه جنگ هاي صليبي است باز مي گرديم كه دقيقاً همان ضعف هايي كه در ثبت تاريخي و شناخت غرب گفته شد در مورد اين مصداق هم صدق خواهد كرد كه در آن روزگار دويست ساله گروه هايي از فرنگان در ميان مسلمانان مي زيستند و جان هاي بيشماري از دو سوي رزمنده برسر اين جنگ ها نهاده شد؛ از يكسو ويرانگري هاي فراوان و از سوي ديگر تاثير و تاثرهاي چشمگير چهره مي بست. با اين همه كنجكاوي هاي بسنده اي از سوي تاريخگران جهان اسلام درباره ي اين مسئله تاريخي نشان داده نشده است. چنين مي نمايد كه اين رشته از كارزارهاي در اروپا حتي نامي درزبان هاي اسلامي در آن روزگاران نيافته است. عبارت ((حروب الصليبه)) كه در ادب نوين در اشاره به جنگ هاي صليبي بكار رفته و مي رود و درنوشته هاي نويسندگان هم روزگارآن جنگ ها ديده نمي شود؛ آنان تنها واژه هاي ((فرنگ)) و ((فرنگان)) را در اين پيوند بكار برده اند....
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #5 | Posted: 25 Dec 2012 01:10
کاربر

 
.....
جنگ هاي صليبي با ويژگي هاي ويژه خود به عنوان يك پديده تاريخي به شيوه اي جداگانه- چه در كتابي جداگانه و چه در چارچوب دوره بندي عمومي تاريخي- درخور پژوهش و بررسي است، ولي اين ويژگي ها در تاريخ نگاري اسلامي بيگانه مي نمايد.
رويدادهاي زاييده يورش فرنگان به سوريه، مصر و بينالنهرين از ژايان سده يازدهم تاژايان سده سيزدهم ميلادي هرگزاز سوي تاريخگران و رويدادنويسان مسلمان موضوع رساله اي جامع و جداگانه قرار نگرفته است.
بر اين اصل كلي استثناهايي هم وجود دارد؛ به شيوه اي نمونه، عمادالدين الاصفهاني كتابي درباره ي سرنگوني بيت المقدس نوشت، ولي در كتاب هايي از اين دست، رويدادها بهشيوه اي ويژه مورد توجه نبوده بلكه خواست بنيادي نويسنده نشان دادن چهره ها و قهرمان هاي اسلامي درگير در آن رويدادها بوده است در نوشته هاي تاريخي مسلمانان رويدادهاي مربوطه به جنگ هاي صليبي گنجانيده شده است.
رويدادهايي مانند محاصره ها، كارزارها، تاراج ها،‌كشتارها، آتش بس هاي موقت، خون بها ها و گروگان گيري ها. ولي آيا اين فرنگان كه بودند و آداب و رسوم، تاريخ، فرهنگ،انديشه و شيوه زندگي آنان چه و چگونه بود، چه عواملي آنان را به جنگ با مسلمانان گسيل داشت، آنان از كدام كشور و سرزمين آمده بودند و با مردم روم شرقي(بيزانس) كه تنها يورشگراني بودند كه سوريه تاآن روزگار مي شناخت، چه تفاوتي داشتند؟ اين پرسش هايمهم تاريخي از جمله مطالبي است كه تاريخگران بدان نپرداخته اند. آنان بدين انديشه نگراييدند كه پيوندهاي ميان فرنگان را به شيوه اي درست ودقيق مورد بررسي و پژوهش قرار دهند. بايسته است اذعان كنيم كه در كتابي با عنوان ((كتاب الاعتبار)) ريخته ي خامه ي دولتمرد سوريه اي، اسامه بن منقذ، نكاتي درخور نگرش پيرامون رسوم و آداب باورها و شيوه زندگي فرنگان به چشم مي خورد ولي اين نكات در يك كتاب تاريخ جدي جنگ هاي صليبي گنجانيده نشده بلكه بخشي از زندگينامه ي خود نويسنده كتاب را تشكيل مي دهد. يك ويژگي شگفت آور ديگر نيز در مورد تاريخ نگاريجنگ هاي صليبي يادكردني است: چنين مي نمايد كه....
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #6 | Posted: 25 Dec 2012 01:14
کاربر

 
....
چنين مي نمايد كه همين اندازه از نوشته هاي نارسا و نابسنده اي كه از نويسندگان جهان اسلام پيرامون جنگ هاي صليبي در دسترس است تقريباًيكسره از سوي تاريخ نگاران عرب به دست داده شده است.
گابريلي كه يكي از كارشناسان سير آوازه تاريخ جنگ هاي صليبي است، مجموعه اي از گزارش هاي هفده تن از تاريخ گران اسلامي را پيرامون جنگ هاي صليبي گردآورده كه به گفته ي خود وي ((همه ي منابع مهم)) تاريخ اسلامي را در بر مي گيرد و زندگينامه ي اين هفده تن نشانگر آن است كه آنان از شهروندان سه سرزمين عربي سوريه، عراق و مصر بوده اند.
زادگاه دوتن از آنان در ژرفاي سرزمين هاي عربي قرار نداشته؛‌يكي از آنان بدالدين العيني، نويسنده ي كتاب(عقدالمجعمان في تاريخ اهل الزمان) است كه زادگاهش عينتاب بوده و اين شهر در درازاي تاريخ زير فرمانروايي فرمانروايان گوناگون ترك، تركمن، روم شرقي و عرب اداره مي شده و اكنون در جنوب تركيه و 45 متري هشر حلب(سوريه) واقع است ولي خود از دولتمردان و وابستگان دربارمملوكان بشمار مي رفته و در قاهره در گذشته است.
تاريخ گر ديگر عمادالدين اصفهانيدر اصفهان زاده شده وليدر ميان عربان مي زيسته و حتي در دربار فرمان روايي كه با صليبي ها مي جنگيدند، مانند نورالدين و جانشين او صلاح الدين ايوبي، عنوان دبيري داشته و در دمشق در گذشته است.
از اين رو اين دو تن نيز به عنوان تاريخگر عرب به شمار مي آيند و در نتيجه، همان گونه كه گابريلي مي آورد، چنين مي نمايد كه ايرانيان و تركان به تاريخ نگاري جنگ هاي صليبي روي كردي نداشتند؛‌همو بدان باور است كه علت بنيادي اين كه تاريخ گران اسلامي به طور كلي اين پديده مهم تاريخي را كه جهان اسلام در آن سخت درگير بوده ناچيز شمردهو به شيوه اي بسنده بدان نپرداختند. همانا حس برتري جويي نسبت به غرب در سراسر سده هاي ميانه بوده است.
همانگونه كه گفته شد بررسي چرايي و چگونگي عدم تاريخ نگاري در دوره جنگ هاي صليبياز طرف مورخان مسئله اي است كه بايد به طور جدي مورد بررسي قرار گيرد به همين خاطر است كه به ناچار اساسي ترين منابع براي اطلاعات پيرامون جنگ هاي صليبي و سئوالات زيادي كه در مورد آن مطرح مي شود همگي غربي هستند....
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #7 | Posted: 25 Dec 2012 01:19
کاربر

 
.....
آنچه ما در مورد اتفاقات اين جنگ ها مي دانيم به نقل از مورخان غربي گفته شده است. چه بسا اگر مورخان منصف و نكته بين اسلامي در مورد اين جنگ ها آثار ارزشمندي مي نگاشتند بررسيهاي ما ژرف تر و تحليل ها دقيق تر و عميق تر مي بود.
ما در اين قسمت به عمده ترين اتفاقاتي كه در دويست ساله ي (1096-1291) ميلادي جنگ هاي صليبي رخ داده است مي پردازيم:
(سال 1095 ميلادي)
در دسامبر يهوديان شمال فرانسه طي نامه هايي كه به هم كيشان خود در آلمان هشدار دادند كه ممكن است جنگ صليبيبراي نژاد ايشان ايجاد مزاحمت كند. روز سه شنبه 27 نوامبر 1095 پاپ اوربن دوم خطابه مهمي ايراد كرد و در آن از جهان مسيحي غرب خواست تا به نجات برادران خاور خود به جنبش آيند و براي جهاد مقدس آماده شوند. در اين شورا قرار شد همگان براي عيد يعني 15 اوت 1096 پس از برداشت محصول آماده حركت باشند و قسطنطنيه محل اجتماع همه جنگاوران در نظر گرفته شد و اسقف لوپري شخصي به نام ادهمارد دو منتيل را به عنوان سپه سالار براي رهبران مجاهدان برگزيد. شوراي لكرمون به دهقاناني كه در جنگ شركت مي كردند وعده آزادي مي داد. ريموند چهارم گفت تولوز درنوامبر كه هنوز پاپ اوربن دوم دركلرمون بود صليب گرفت و در21 آوريل به قسطنطنيه رسيد.
(سال 1096 ميلادي)
جنگ هاي صليبي- يك سلسله جنگ هايي است كه مسيحيان اروپا در قرون11 تا 13 از 1906 تا 1291 عليه مسلمانان برپا كردند- در اين سال آغاز شد. در اين جنگ ها اروپاييان صليبي ابتدا با سلجوقيان سپس با ايوبيان (ايوبيان و مماليك از سلاطين مصر بودند. بيشتر منابع تعداد جنگ هاي صليبي را8 رشته ذكر كرده اند) و در آخر بامماليك نبرد كردند. جنگ هاي صليبي در 9 رشته صورت گرفت. جنگ اول صليبي از 1906 تا 1099 بود كه منجر به راه يافتن مسيحيان اروپا به مشرق و اشغال اراضي مقدسه(اورشليم) شد. دسته هاي منظم تهيدستان در بهار1096 از اروپاي غربي به سوي مشرق راه افتادند. آنها پس از پيمودن دره رودخانه راين در جهت سربالايي، دره رودخانه دانوب را در جهت سرازيري پيش گرفتند. اردوي تهيدستان با تلفات سنگين به قسطنطنيه رسيد......
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #8 | Posted: 25 Dec 2012 01:20
کاربر

 
....
امپراطور بيزانس براي راحت شدن از شر آنها، آنها را براي عجله براي جنگ صليبي به آسياي صغير روانه ساخت كهدر آن جا اين گروه توسط سلجوقيان از بين رفتند. گروه هاي شواليه ها، تحت فرمان فئودال هاي بزرگ در پاييز 1096 از فرانسه و آلمان و ايتاليابه راه افتادند. بعد از يك راهپيمايي 3 ساله تنها يك پنجم صليبيون به اورشليم رسيدند.
در فاصله تابستان1096 و بهار1097، 60تا 100 هزار سربازان صليبي از اروپاي غربيوارد خاك امپراطوري روم شرقي شدند تا براي آزادي مزار مقدس رهسپار اورشليم شدند. گروه اول صليبيون كه صرفاً با عشق به جهاد بدون نظم به حركت درآمده بودند در 21 اكتبر در نزديكي مرسك واقع در ساحل رود رن به اين علت كه با رسيدن اميش سردار صليبي ويارانش به شهر ورمز در 18 ماهمه در شهر شايع شد كه يهوديان يك نفر عيسوي را در آب خفه كرده و از آبي كه جنازه اش را در آن نگه داشته اند براي مسموم ساختن چاه هاي شهر استفاده كرده اند و اين امر موجب خشم مردم شهر و عيسويان و صليبيان شد.
در روز 30 مه گودفروا بويرن دركلوتارنيژي سفلي برخلاف فرمان هانري چهارم امپراطور آلمان مردان خود را برانگيخت تا جهاد مقدس خويش را با حملهبر يهوديان اسپير آغاز كنند. (كشتار اسپر) چهارمين لشگر عظيم جانبازان صليب در اكتبر از شمال فرانسه به رهبري رابرتدوك نرماندي به عزم جهادمقدسبه حركت درآمد. پطر مقدس كه براي جنگ صليبي به حركت درآمده بود، در اول ماه اوت بهقسطنطنيه رسيد و در 6 ماه اوت سپاهيانش از سفر حركت داده نشدند.
در پايان آوريل مردي به نام‌با لشکری بیش از ده هزار تنبه قصد پیوستن به پطرمقدس برای جنگ صلیبی در خاور زمین از اینلند حرکت کرد. الکسویس امپراطور روم شرقی که مایل بود صلیبیان راهر چه زودتر به راه اندازد در آخرین روزهای ماه آوریل پیش از آنکه جنگجویان شمال فرانسهبه قسطنطتیه فرود آیند. فرمانترک لشگرگاه پلکانوم و حرکتبه شوی نیقیه را صادر کرد.....
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #9 | Posted: 25 Dec 2012 11:16
کاربر

 
(سال 1097 ميلادي)
در 26 ژوئن صلیبیون ، پادگانسلجوقی را در شهر نیقیه تصرف کردند و آن شهر را به سربازان بیزانس سپردند در 20 اکتبر صلیبیون انطاکیه را در محاصره گرفتند. در ژوئن تمام صلیبیان،‌ فلات آناتولی را درپیش گرفتند. مجاهدان صلیبی درمیانه ماه اوت به قونیه رسیدند.این شهر پاییتخت دوم ترکان بعد از نیقیه بود لذا تمام ترکان آنجا را هراسان از ترس صلیبیان ترک گفته بودند. در پایان ماه سپتامبر صلیبیان به قیصریه که ترکان آنجا را تخلیه کرده بودند رسیدند. تانکر(از سران صلیبی) در ماه اکتبر به مصیصه رسید. در اینجانیز لشکریان ترک به مجرد مشاهده وی گریختند و عیسویان با شور و شادی به درون شهر راهش دادند. در خلال نخستین ایم زمستان بالدوین در سراسر جنگ صلیبی فتوحات خویش را تا کنار فرات گسترش داده تا قلعه تل باشر و راوندان را تسخیر کرد.
(سال 1098 ميلادي)
انطاکیه که در دست ترکان سلجوقی بود در سوم ژوئن بهتصرف صلیبیان درآمد. بهمون سپر رابرت گیسکار دو شاهزاده نرمان ایتالیا پس از تصرف انطاکیه خود را فرمانروای آنجا اعلام کرد و شاهزاده نشین فرانک انطاکیه را به وجود آورد که از 1908 تا 1268 دوام یافت.
(سال 1099 ميلادي)
در ماه مه صلیبیون از انطاکیه گذشتند به طرف جنوب حرکت کردند و بدون مانع و محاربه از طرابلس، صور، صیدا، عکا قیصریه، رمله، بیت اللحم گذشتند. پس از یک محاصره سرسختانه در 15 ژوئیه اورشلیم با یورش سریع و متهورانه گودفردابوبیون فتح شد ولی او از انتخاب عنوان پادشاهی امتناع ورزید و خود را فدایی و مدافع سن سپولکر خواند. او بهماموران خود دستور داد بین اقوامساکن بیت المقدس تفحص نمایند. هر یک از عادات و آداب را جویا شوند و بعد قوانین منطبق بر این آداب تدوین و ابلاغ کرد. دولت لاتین بیت المقدس از سال 1099 تا 1148به طول انجامید.
(سال 1100 ميلادي)
در مارس، مصریان فوجی،‌سرباز از طریق دریا به کمک مردم شهر ارسوف برای مقابله با نیروهای گودفری فرستادند که با شکست مواجه شدند. مردم شهر نمایندگی را برای ارسال دسته کلید برج های شهر و پرداختخواهی سالیانه به نشانه تسلیم نزد گودفری فرستادند......
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #10 | Posted: 25 Dec 2012 17:00
کاربر

 
این هیات در23 مارس به اورشلیم رسید و گودفری پشنهادآنها را پذیرفت. اوایل آوریل دو شهر یافا و اورشلیم در روز عید پاک طی مراسمی از سوی گودفری به بطریق اورشلیم سپرده شد.
(سال 1101 ميلادي)
در آوریل و مه این سال پاپ برای تقویت نیروهای صلیبیفلسطین دسته کمکی از اهالی لمباردی(ایتالیا) اعزام داشت این نیروها در راه میان آنکارا و آماسیه به وسیله نیروهای ترک در ژوئیه و اوت این سال نابود شدند.
تسخیر باربابسترو به نبردهای جهاد مقدس پایان داد. 17 مه بودوئن اوبولونی سزار را تسخیر کرد. 7 سپتامبر بودوئندوبولونی پادشاه اورشلیم شهر رامله را تصرف کرد.
(سال 1102 ميلادي)
21 آوریل،‌ریموند رومن ژیل کنت تولوزبا با کمک جنگجویان ژن، تورتوز را از تصرف امیر طرابلس بیرون آورد.
(سال 1105 ميلادي)
هانری پنجم پسر هانری چهارمبه تحریک پاپ و طرفدارانش بر پدر شورید و او را از سلطنت خلع کرد و در این سال به جای او امپراتور آلمان شد.
(سال 1107 ميلادي)
در اکتبر شاهزاده انطاکیه بوهمن اول که از مخالفت و کارشکنی مامورین بیزانس در سوریه سخت به خشم آمده بود بندر دورازو، بندر مهم یونانی آدریاتیک متعلق به بیزانس را محاصره کرد.
(سال 1111 ميلادي)
هانری پنجم امپراتور آملان بهایتالیا لشکر کشید و در روم از دست پاپ پاسکال دوم تاج امپراتوری مقدس را بر سر گذاشت.
(سال 1113 ميلادي)
مولود اتابک موصل که از جانب پادشاه ایران مامور جنگ با فرانگها گردیده بود. در محل حینالنبره واقع در جنوب غربی دریاچه تیبریاد (همان دریاچه طبریه است که توسط صلاح الدین از دست مسیحیان خلاص شد) بر بودئن غلبه یافت و نزدیک بوداو را در 28 زوئن این سال اسیر کند.....
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
صفحه  صفحه 1 از 7:  1  2  3  4  5  6  7  پسین » 
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر / آشنایی با جنگ های تاریخی و بزرگ جهان

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا