خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر /

آشنایی با جنگ های تاریخی و بزرگ جهان


صفحه  صفحه 3 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین »
amirhoo3in مرد #21 | Posted: 26 Dec 2012 00:39
کاربر

 
.....
و آخرين استحكامات آنان را يعني قلعه ديود امور ((خداي عشق)) را متصرف شد.
(سال1230 ميلادي)
23ژوئيه فردريك دوم، امپراتور آملان بوسيله ي معاهده ي سان ژرمانو، با پاپ گريگوار نهم آشتي كرد.
(سال1232 ميلادي)
فردريك دوم، نيروي كمكي را در ماه مه، به فرماندهي مارشال ريكارد و فيلانژيري به قبرس فرستاد(در پي شكست طرفدارانش از نيروهاي ژان ديبلن) كه اين نيرو در 15 ژوئن شكست خورد.
(سال1236 ميلادي)
قرطبه به دست فرديناند سوم پادشاه كاستيل تسخير شد.
(سال1239 ميلادي)
عمر معاهده ي فردريك دوم با الكامل، سلطان ايوبي به سر آمد و پاپ گريگوار نهم براي برخورد با اين مسئله، مبلغيني را به فرانسه و انگلستان اعزام كرد تا تبليغ جهاد كنند. پاپ گريگوار اعلام جنگ جديد صليبي نمود. در 12 و 13 نوامبر، يك ستون جنگي صليبي به فرماندهي هانري دوبار، در نزديكي غزه قتل عام شدند.
(سال1240 ميلادي)
الصالح اسماعيل، پادشاه دمشق، براي تضعيف الصالحايوبي سلطان مصر، با فرانك ها متحد شده بود، گاليله و تيرپاد را به فرانك ها واگذاشتو الصلاح ايوبي نيز ناحيه آسكالون را به فرانك ها تسليمنمود.
(سال1244 ميلادي)
در ماه دسامبر لوئي نهم، پادشاه فرانسه، به علت بيماري، خود را در آستانه مرگ ديد سوگند خورد كه در صورت بهبود عزم جهاد كند و در ضمن از دست رفتن اورشليم نيز علت ديگري بود كه بو را به اين فكر انداخت. بيبرس سردار مصرو سلطان آينده اين كشور در غزه قواي فرقه هاي نظامي را در هم شكست و به تصرف اورشليم پرداخت و شهر راز اشغال غريبان خارج كرد.
(سال1246 ميلادي)
پاپ انيوسان چهارم، بدين اميد كه بر ضد مسلمانان مالك بيتالمقدس، با مغول ها متفق شود، پلان كارپن ايتاليائي را به عنوان سفير به قره قروم فرستاد.
(سال1248 ميلادي)
12 اوت لوئي نهم پاريس را به مقصد اورشليم ومصر پشت سر نهاد. 25 اوت ازاگ مورت به عزم قبرس به كشتي نشست. 17 سپتامبر به ليماسول رسيد. (در قبرس)....
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #22 | Posted: 26 Dec 2012 00:42
کاربر

 
(سال1249 ميلادي)
گيوم دو ويلها دوئن فرمانرواي موزه در جنگ صليبي با لوئينهم پادشاه فرانسه در حمله به مصر با لوئي متحد شد. 30 مه لوئي نهم رو به جانبمصر نهاد. 4ژوئن دمياط توسط لوئي نهم فتح شد. صالح ايوبي پيشنهاد كرد در صورت تخليه دمياط حاضر به استرداد اورشليم است كه لوئي نهم نپذيرفت. 24 اكتبر آلفونو برادر، لوئي نهم با سپاهيانتازه نفس خود از فرانسه رسيد. حال وقت آن بود كه عزم قاهره كنند.
20 نوامبر پيشروي به سوي قاهره آغاز شد. 7 دسامبر در حوالي فارسكو، نبردي سخت بين صليبيان و مصريان درگرفت و حمله ي سواران مصر دفع شد.
(سال1250 ميلادي)
8 فوريه سواران فرانك و صليبيان هرچند با تلفاتي بسيار به پيروزي رسيدند و لوئي نهم از كانال بحر الصغيرگذشت. 16 مارس تورانشاه باحمله اي برق آسا صليبيان را در هم كوبيد لوئي چاره اي جز بازگشت نداشت. 5 آوريل اردوبي لوئي نهم برداشته شد و سفر دردناك آغاز گشت. 30 آوريل بر اساس قراري كربن لوئي و سلطان مسلمان بسته شد، شهر دمياط تسليم مصريانشد. از 1250 تا 1300 بانك هاي فلورانس با جمع آوري ماليات هاي سودهاي كلاني بهجيب زدند.
(سال1254 ميلادي)
تا 24آوريل لوئي نهم در سوريه باقي ماند. او در طي اينمدت بنيه ي دفاعي شهرهاي فرانك را تقويت نمود. مقاومت و گستاخي روحانيون را در هم شكست. با پيروان اسماعيليه ناحيه ي جبل الاوت و رهبر بزرگ آنان عليه مماليك متحد شد.
در ماه مه كزاد چهارم امپراتور آلمان و شاه اورشليم درگذشت. با مرگ وي عنوان شاهي اورشليمبه پسر او سالدوي رسيد كه قانون گذاران اورشليم با وسوسهايي عجيب سلطنت او را محترم مي داشتند.
(سال1256 ميلادي)
جنگ سن ساباس بين سال 1256 تا 1258 رخ داد كه جنگ داخلي ميان مهاجرين اهل ژن در سرزمين هاي ارض مقدس بود.
(سال1265 ميلادي)
در 20 فوريه سلطان مماليك بيبروس كه بر قيصريه حمله آورده بود آن را تسخير نمود. چند روز بعد بر حيفا حمله آورد.
(سال1268 ميلادي)
15 آوريل بيبروس سلطان بوفور را در ماه مه انطاكيه را از تصرف فرانكها خارج ساخت.....
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #23 | Posted: 27 Dec 2012 01:07
کاربر

 
(سال1270 ميلادي)
آخرين جنگ صليبي با پيش آهنگي لوئي نهم و ادوارد اول پادشاه انگلشتان روي داد كه جنگهشتم صليبي بود و جلوي فتوحات بيبروس سلطان مماليكگرفته شد. 25 اوت مرگ لوئينهم (سن لوئي) كه مرگ وي اميدواري مسيحيان آسيا را از بين برد.
(سال1271 ميلادي)
بيبروس سلطان مماليك در فوريهقيصريه و در 18 آوريل قلعه مستحكم كرك دو شواليه را از فرانك ها پس گرفت. در 22 ماه مه در قيصريه معاهده هاي بين سلطان بيبروس و دولت عكا بهامضاء رسيد كه به موجب آن تماميت ارضي خاك كنوني فرنگان كه بيشتر شامل جلگه باريك ساحلي از عكا تا شهر صيدا بود براي 10 سال و 10ماه تضمين شد و فرانكها اجازه يافتند براي زيارت از جاده ي ناصره استفاده كنند.
كنت نشين طرابلس نيز به موجب قرارداد 1271 از تعرض مصون ماند.
(سال1272 ميلادي)
پس از مرگ هانري سوم پادشاه انگلستان در6 نوامبر پسرش ادوارد اول كه در آن موقع براي جنگ صليبي در بيت المقدس بود به عنوان پادشاه برگزيده شد. قبل از بازگشتن به انگلستان مهر بزرگ هانري سومبه اسقف اعظم سپرده شد، تا در غياب شاه كارها را سر و سامان دهد.
(سال1277 ميلادي)
در فوريه سلطان قلاوون پادشاه سلسله ي مماليك عزم عزمفتح طرابلس كرد و تمام ارتش مصر را به شام كشيد. در 26 آوريل، سلطان فرمان حمله ي عمومي به طرابلس را صادر كردو شهر را تصرف و مسيحيان آنشهر را نابود كرد.
(سال1290 ميلادي)
در اواخر سال سلطان قلاوون پادشاه مماليك، به علت كشتار مماليك از قاهره خارج شد، اما چندان دور نشده بود كه بيمار گشت و 6 روز بعد درگذشت و پسر وي الاشرف سوگند خورد، جنگ را نيمه تمام نگذارد.
(سال1291 ميلادي)
6 مارس الاشراف سلطان مماليكقاهره را به مقصد دمشق پشت سر نهاد. 5 آوريل الاشرفبا سپاه خود مقابل عكا برآمد. 6 آوريل محاصره آغاز شد و سلطانبراي روز جمعه18 ماه فرمان حمله ي عمومي صادر كرد و تاشب همين روز شهر عكا در جنگ سلطان اشراف آمد. ساير پايگاه هاي مسيحيان مانند تير (در ماه مه) صيدون و بيروت (در ماه ژوئيه) تورترز (در ماه اوت) سقوط كرد و دولت فرانك از پا درآمد.
(سال1297 ميلادي)
كليسا، لوئي نهم پادشاه فرانسه را رسماً تقديس كرد و اودر زمره ي قريسين درآورد....
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #24 | Posted: 27 Dec 2012 01:11
کاربر

 
(سال1306 ميلادي)
هانري دوم پسر و جانشين هوگ سوم پادشاه قبرس و عكا كه نتوانسته بود نه شهر آكو (عكا) و نه ساير بلاد مسلمين را در 1291 از تسلط مماليك حفظ كند توسط برادرش آمموري از سلطنت خلع شد.
وقتي جنگ هاي صليبي به نتيجه نرسيد، بيت المقدس در حاكميت مسلمانان ماند و حتي امپراطوري روم شرقي مضمحل شد. به نحوي كه نويسندگان بريتانيكا اين نابودي را به عنواننتيجه غم انگيز جنگ هاي صليبيتلقي كرده اند. اين ناكامي ها و شكست ها باعث شد كه غرب يك دوره بازيابي خود را شروع كند. بر خلاف نظر ويل دورانت،‌ پايان جنگ هاي صليبي شروع دوران ترقي تمدن غرب و افول تمدن و نهضت اسلامي نبود. مسلمانان حركت وسيع و نيرومندي را عليه غرب سازمان دادند. نقطه اوج مرحله سوم فتح قسطنطنيه در سال 1453 توسط سلطان محمدفاتح بود. روز فتح، روزي استثنايي در تقابل شرق و غرب بود. از نخستين ساعت آنروز فراموش نشدني 29 ماه مه،‌ تا هشتمين ساعت آن روز كه سلطان از دروازه سن رمانوس وارد شهر شد ملازمان پادشاه عبارت بودند از وزيران، پادشاهان، سربازان نگهبان و هريك از اينان بنا به گفته مورخي بيزانسي، ((چون هركولنيرومند و چون آپولون تيزهوش وزبردست و در پيكار با ده تن عادي برابر بودند.)) موذن بر فراز بلندترين مناره كليساي ابوصفيا رفت و به بانگ اذان، مردم را به نام خدا و رسول او به نماز خواند... از ايوصوفيا به قصر كنستانتين رفتند و سلطان محمد اين بيت شعر فارسي راترنم كرد:
پرده داري مي كند در قصر قيصر عنكبوت بوم نوبت مي زند بر طارم افراسياب
پيروزي مسلمانان در قسطنطنيه پايان نيافت و :
1- در سال (1456م- 861ه.ق) آن را تصرف كرد.
2- در سال (1492م- 898ه.ق) بايزيد دوم جارستان را تصرف كرد.
3- در سال (1499م- 905ه.ق) جنگ با ونيز بود، ترك ها در ساپنيزا ونيزي ها را شكست دادند.
4- در سال (1521م- 928ه.ق) سليمان اول بلگراد را گرفت.
5- در سال (1529م- 936ه.ق) ترك ها وين را محاصره كردند و ... .
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #25 | Posted: 28 Dec 2012 00:16
کاربر

 
حدوداً در قرن دهم و يازدهم هجري قمري (17 و 18 ميلادي) نوعي فروپاشي شرقاز درون آغاز شده بود و غرب رنسانس و انقلاب صنعتي را پشت سر داشت، نظام سياسي و اجتماعي غرب نيز بهسرعت شكل مي گرفت و وسيله پيشرفت و ترقي را فراهم ميكرد. پيمان هاي متنوع و متعدد غرب در ميان كشورها امضاء شد.
شرق و جهان اسلام وارد مرحله يجديدي شد و غرب دنياي اسلام را مورد حمله گسترده و همه جانبه قرار داد:
1- در سال (1798م- 1213ه.ق)مصر توسط ناپلئون فتح شد و غرب، مصر شناسي را شروع كرد.
2- در سال (1799م- 1214ه.ق)ناپلئون سوريه را فتح كرد و ترك ها را در ابوكر شكست داد.
3- در سال (1826م- 1242ه.ق)روسيه به ترك هاي عثماني در مورد صربستان اولتيماتوم داد.
4- در سال (1827م- 1243ه.ق)روسيه، فرانسه و انگلستان، عثماني را وادار كردند كه به جنگبا يونان خاتمه دهد.
5- در سال (1828م- 1244ه.ق)روسيه به عثماني اعلام جنگ داد.
6- در سال (1841م- 1257ه.ق)پنج كشور بزرگ مرزهاي عثمانيرا تضمين كردند.
7- در سال (1911م- 1329ه.ق)در جنگ بين ايتاليا و عثماني، ايتاليا تويپولي را بمباران كرد و براي نخستين بار از سوي هواپيماهاي بمب افكن در اين جنگ استفاده شد.
8- در سال (1912م- 1332ه.ق)روسيه و فرانسه و بريتانيا به عثماني اعلام جنگ دادند.
9- در سال (1923م- 1342ه.ق)مصطفي كمال رئيس جمهوري تركيه مي شود.
در سال 1948 ميلادي غربي ها با اشغال فلسطين، تاسيس اسرائيل و آواره كردن مظلومانه فلسطيني ها يكبار ديگر خاطره ي جنگ هاي صليبي را زنده كردند....
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #26 | Posted: 28 Dec 2012 00:18
کاربر

 
**پایان تاریخچه جنگهای صلیبی**
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #27 | Posted: 31 Dec 2012 16:51
کاربر

 
**دوستان ازین پست به بعد تاریخچه جنگ جهانی اول دراختیارتون قرار میگیره**
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #28 | Posted: 31 Dec 2012 16:54
کاربر

 
**جنگ جهاني اول همانطور كه در بسيارياز منابع بدان اشاره شده نتيجه جرقه ي كوچكي بود كه انبار باروتي را به انفجار درآورده باشد و ترور آرشيدوك فرانتس فرديناند وليعهد اتريش تنها بهانه اي براي آغاز اين جنگ بود
از آنجايي كه ريشه هاي اصلي جنگ جهاني دوم در اين جنگ بزرگ نهان است برآن شدم تا تحقيقي كامل با ديدي بيطرفانه از جنگ جهاني اول ارائه دهم تا راهگشاي جويندگان حقيقت باشد
ريشه هاي جنگ جهاني اول نيز به نوبهخود در نيمه دوم قرن نوزدهم پنهان است و خصوصا كه خصومتها در 30 سال آخر اين قرن به اوج خود رسيد وپس از آن نيز مي توان به وضوح ديدكه اروپا قدم به قدم به سوي جنگ پيش مي رود و زمزمه هاي وقوع جنگ از خيلي وقت پيش شنيده مي شد اما عواملي باعث شد تا اين اتفاق به تاخير افتد
سال1870 به نوبه خود بستر اتفاقات بزرگي بود اتفاقاتي كه در نوع خود بي نظير است استقلال ملت آلمان و ايتاليا كه مدتها به دنبال آن بودند سقوط ناپلئون سوم و بسياري از اتفاقات ديگر كه صفحه جديدي در تاريخ اروپا باز كرد
در اين سالها مركز اداره اروپا و مركز سياست گذاري بر تمامي اتفاقات از طرف تمامي دول ، برلين و دفتر كار بيسمارك بود.بيسمارك يك سياستمدار تمام عيار كه با سياستهاي خود به تمام اروپا جهت مي داد و نخستين هدف او پس از نيل به مقصود استقلال آلمان ، انزواي فرانسه بود چرا كه او خوب مي دانست جدي ترين خطري كه آلمان را تهديد مي كند همان فرانسه است و او در رسيدن به اين هدفش نيز موفق بود
بحران ديگري كه اروپا با آن دست به يقه بود مسئله شرق و تنش براي تصرف مناطق تحت سلطه امپراتوريعثماني بود.اتريش و روسيه هر كدام بهصورت مجزا تلاش مي كردند تا اين مناطق را صاحب شوند اما كسي از مردم اين منطقه چيزي نپرسيد در صورتي كه مردم اسلاو نژاد اين منطقه گرايش به پيوستن به روسيه را داشتند .
بيسمارك با سياستمداري تمام با وجود اختلافات ميان اتريش و روسيه كه امكان برخورد طرفين نيز وجود داشت موفق شد تا سه قدرت آلمان ، اتريش و روسيه را كنار هم جمع كرده و متحد نمايد....
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #29 | Posted: 31 Dec 2012 16:56
کاربر

 
**جنگ جهاني اول همانطور كه در بسيارياز منابع بدان اشاره شده نتيجه جرقه ي كوچكي بود كه انبار باروتي را به انفجار درآورده باشد و ترور آرشيدوك فرانتس فرديناند وليعهد اتريش تنها بهانه اي براي آغاز اين جنگ بود
از آنجايي كه ريشه هاي اصلي جنگ جهاني دوم در اين جنگ بزرگ نهان است برآن شدم تا تحقيقي كامل با ديدي بيطرفانه از جنگ جهاني اول ارائه دهم تا راهگشاي جويندگان حقيقت باشد
ريشه هاي جنگ جهاني اول نيز به نوبهخود در نيمه دوم قرن نوزدهم پنهان است و خصوصا كه خصومتها در 30 سال آخر اين قرن به اوج خود رسيد وپس از آن نيز مي توان به وضوح ديدكه اروپا قدم به قدم به سوي جنگ پيش مي رود و زمزمه هاي وقوع جنگ از خيلي وقت پيش شنيده مي شد اما عواملي باعث شد تا اين اتفاق به تاخير افتد
سال1870 به نوبه خود بستر اتفاقات بزرگي بود اتفاقاتي كه در نوع خود بي نظير است استقلال ملت آلمان و ايتاليا كه مدتها به دنبال آن بودند سقوط ناپلئون سوم و بسياري از اتفاقات ديگر كه صفحه جديدي در تاريخ اروپا باز كرد
در اين سالها مركز اداره اروپا و مركز سياست گذاري بر تمامي اتفاقات از طرف تمامي دول ، برلين و دفتر كار بيسمارك بود.بيسمارك يك سياستمدار تمام عيار كه با سياستهاي خود به تمام اروپا جهت مي داد و نخستين هدف او پس از نيل به مقصود استقلال آلمان ، انزواي فرانسه بود چرا كه او خوب مي دانست جدي ترين خطري كه آلمان را تهديد مي كند همان فرانسه است و او در رسيدن به اين هدفش نيز موفق بود
بحران ديگري كه اروپا با آن دست به يقه بود مسئله شرق و تنش براي تصرف مناطق تحت سلطه امپراتوريعثماني بود.اتريش و روسيه هر كدام بهصورت مجزا تلاش مي كردند تا اين مناطق را صاحب شوند اما كسي از مردم اين منطقه چيزي نپرسيد در صورتي كه مردم اسلاو نژاد اين منطقه گرايش به پيوستن به روسيه را داشتند .
بيسمارك با سياستمداري تمام با وجود اختلافات ميان اتريش و روسيه كه امكان برخورد طرفين نيز وجود داشت موفق شد تا سه قدرت آلمان ، اتريش و روسيه را كنار هم جمع كرده و متحد نمايد....
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
amirhoo3in مرد #30 | Posted: 31 Dec 2012 16:59
کاربر

 
اما پس از كناره گيري بيسمارك ، سياستهاي آلمان چرخش هاي واضحي كرد و رفته رفته از عظمت و قدرت آلمانكاسته شد و اختلافات و درگيري ها در مستعمرات نيز بر اين موضوع دامن زد اما بد تر از همه اين بود كه شخصي به نام دلكسه در فرانسه به قدرت رسيد. او كه قصد داشت كارهاييهمانند بيسمارك در مورد فرانسه انجام دهد موفق شد فرانسه را از انزواي كامل خارج كند و در نتيجه ديپلماسي فعال اروپا را در دست گيرد.
دلكسه با تاكيد بر اختلافات اتريش و ايتاليا در مورد همان يك ايالت و تشبيهآن به ايالات آلزاس و لرن كه توسط آلمان اشغال شده بود و دادن امتيازات در افريقا و برسميت شناختن حكومت ايتاليا در ليبي توانست در اردوگاه اتحاد مثلث شكافي ايجاد كند
از طرفي تزار روسيه به خاطر حمايتهاي بي دريغ و آشكار آلمان از اتريش در مسائل بالكان حاضر به امضاي مجدد پيمان اتحاد نشد و در واقع برايآلمان در اروپا تنها يك متحد نه چندان قدرتمند به نام ارتيش-مجارستان باقي مانده بود. يكي ديگر از علل نزديكي روسيه به فرانسه اين بود كه تزار جديد نيكلاي دوم در حالي كه به فرانسه سفر كرده بود از اين كشور خوشش آمده بود علت هم اين بود كه زبان درباري روسيه فرانسوي بود و در دربار به زبان فرانسه صحبت مي شددر نتيجه نيكلا وقتي به فرانسه سفر كرد چنين مي نمود كه در وطن خودش است اما او كه آلماني بلد نبود در آلمان احساس غربت مي كرد هرچند كه احساسات مردم بايد در نظر گرفته ميشد ولي تزار تنها از جانب خود برايهمه ي روسيه تصميم گرفت
چهره تزار نيكلاي دوم:
روسيه و اتريش بالكان را ميان خود تقسيم كردند و حكومتهاي تحت الحمايه، دست نشانده و يا مستقل را به وجودآوردند اما همين نيز درگيري هايي جزئي در پي داشت در حالي كه عثماني از اين وضعيت ناراضي بودد ازآلمان درخواست كمك كرد ولي از آنجاييكه آلماني ها مي داسنتند هرگونه جنگ ممكن است به جنگي جهاني تبديل شود از اين كار خودداري كردند....
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
      
صفحه  صفحه 3 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین » 
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر / آشنایی با جنگ های تاریخی و بزرگ جهان

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا