فرهنگ و هنر

Ancient China | چين باستان


صفحه  صفحه 3 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین »
 #21 Posted: 9 Jan 2013 15:16
Ancient China | چین باستان

عقاید چینیان باستان

چینیان باستان عقاید مختلف و تقریباً عجیبی داشتند.

چینیان باستان عقیده داشتند که زمین همانند صفحه‌ای صاف است که آسمان چون سرپوشی روی آن قرار گرفته و کشور خودشان، چین را مرکز زمین می‌دانستند و اعتقاد داشتند که کاخ خاقان نقطه مرکزی و اصلی زمین است و خاقان‌های آنان نیز محور و اساس همه مردمان و خلایق جهان هستند. چینیان باستان با توجه به اینکه برای آسمان احترام خاصی قائل بودند، وقتی که به آسمان نگاه می‌کردند، در مقابل آن خضوع و کوچکی می‌کردند و حتی زارعان و کشاورزان چینی به آسمان توجه زیادی داشتند و چون می‌گفتند که از آسمان نزولات زیادی می‌آید و آفتاب از آسمان می‌تابد و با این عوامل است که محصولات آنها رشد می‌کند، پس برای آن احترام خاصی قائل بودند.
     
 #22 Posted: 9 Jan 2013 15:16
Ancient China | چین باستان

پرستش آسمان

چینیان باستان معتقد بودند که اگر آسمان خشمگین می‌شود و طوفان پیش می‌آید یا صاعقه و رعد و برقی زده می‌شود و یا شهاب سنگی به زمین می‌افتد، همه اینها به خاطر این است که در زمین حالت نامطلوبی صورت گرفته، به این معنا که این حوادث بر اثر بی‌عدالتیها و بی‌نظمیهایی است که در روی زمین روی داده است و آسمان را خشمگین کرده است لذا باید مردم اعمال خود را درست و اصلاح کنند.

از دید چینیان باستان زمین مانند دیگر ارکان جهان تابع آسمان است و..... و برای خود نظمی دارد. آنان می‌گفتند چون رشد نباتات به سوی آسمان و بالا است و دود آتش هم به سمت آسمان است پس باید آسمان را احترام کرد. این عقاید در میان چینیان باستان وجود داشت تا اینکه به دوران و عصر کنفوسیوس می‌رسد که البته او توانست به این عقاید نظم خاصی ببخشد. کنفوسیوس در قرن ۶ق.م زندگی می‌کرد. البته سخن گفتن و بیان عقاید کنفوسیوس در اینجا امکان ندارد چون نیاز به بررسی کلی و جامعی دارد و هدف ما از ارائه این مقاله معرفی عقاید چینیان باستانی است.
     
 #23 Posted: 9 Jan 2013 15:16
Ancient China | چین باستان

پرستش ارواح

از دیگر عقاید چینیان می‌توان به روح پرستی یا جان پرستی یا پرستش ارواح اشاره کرد در پرستش ارواح ابتدا ارواح اجداد مهم بود و گفته شده که قدیم‌ترین مراسم چینیان عقیده چینیان، پرستش ارواح بوده است. مدتها بود که عالمان و محققان بعد از کنفوسیوس عقیده داشتند که نیاکان یا اجداد پدری، اجداد اولیه بوده و مهم جلوه کرده است امّا بعدها متوجه شدند که قدیمی‌ترین پرستش ارواح، اجداد مادری بوده است.

در این جا لازم است اشاره کنیم به اینکه آنان به یک نوع حلول روح هم اعتقاد داشتند چون معتقد بودند که ارواح نیاکان مادری دوباره در نوزادان حلول می‌کند. امّا در دوره‌ها و اعصار بعدی مردها بر زنان برتری یافتند و مراسم دینی پرستش نیاکان پدری در جایگاه برتری قرار گرفت.

چینیان با قرار گرفتن در مقابل لوح‌های که از ارواح خود درست کرده بودند به عبادت و دعا و نیایش می‌پرداختند و هدایا و پیشکش‌های زیادی را به ارواح خود تقدیم می‌کردند. آنان علاوه بر ارواح به آبها و کوهها و جنگلها و صخره‌های بزرگ هم احترام قائل بودند. زمین در نزد چینیان باستانی معروف بودو مادر کل، زمین بوده است.
     
 #24 Posted: 9 Jan 2013 15:17
Ancient China | چین باستان

مراسم عید جوانی

از دیگر عقاید چینیان می‌توان به برپائی اعیاد جوانی اشاره کرد و مراسمی که در آن جوانان را برای ازدواج مهیا می‌کردند. به عنوان مثال در فصل بهار بعد از کار سخت زمستانی دختران زیبا و جوان و دم بخت را در معرض تمایلات مردان جوان قرار می‌دادند تا آنها نامزد خودشان را انتخاب کنند و برعکس در فصل پائیز بعد از کار تابستانی، پسران را در معرض تمایلات دختران قرار می‌دادند تا دختران همسران خود را در معبد معروف به آسمان انجام می‌داد زیرا امپراتور و خاقان خودش را انتخاب کنند.

آسمان هم در نزد چینیان، مذکر بود. و پادشاه و خاقان هم مراسمات دینی خود را فرزند یا پسران آسمان می‌دانست. در بعضی کتابها مخصوصاً در کتابی به نام شانگ‌تی (Shangti) در مورد خدایی به نام شانگ‌تی سخن گفته که این خدا را خدای ملکوت یا خدای آسمان می‌گفتند و کار این خدا این بود که حکومت را به امپراتور واگذار می‌کرد.

گرانت (Grant) در کتاب تمدن چین عنوان می‌کند که «این خدا هیچ فایده‌ای ندارد و جز اینکه عنوان پسر آسمان را به پادشاه می‌دهد». مردمان چین باستان معتقد بودند که اگر پادشاه آداب دینی را به طور کامل انجام دهد، محصولات کشاورزی فراوان خواهد شد و طبیعت رشد و نمو پیدا خواهد کرد و زندگی مردم انتظام و قوام پیدا می‌کند.
     
 #25 Posted: 9 Jan 2013 15:17
Ancient China | چین باستان

قائده تائو

در جهان از نظر چینیان قدیم و باستانی یک اصل کلی و مؤثر مطرح بود که آن را تائو می‌گفتند که اساس زندگی مردم بر این اصل پایبند بود. گرانت در تاریخ تمدن چین در مورد تائو نظرات گوناگونی بیان می‌کند و به طوری که تائو را گاهی اوقات با مانا تشبیه و مقایسه می‌کند. در آئین تائو دو اصل جدا از هم معرفی می‌شود اولی یانگ که نر معرفی شده و دومی یین که ماده معرفی شده است.

تفاوت بین این دو اصل در گذشته و قدیم در اوضاع اجتماعی مردم تأثیر داشت و از اتحاد این نر و ماده همه چیز به وجود می‌آمد. تائو به طور کلی عبارت بود از قانون ثابت جریان اشیاء و روش مقرر برای حرکات همه موجودات. چینیان معتقد بودند که تائو در عالم هستی ازلیت دارد و قانون تائو قانونی است سرمدی و همچنین بر طبق آئین تائو راه و روش حرکت تمام موجودات عالم به طرف کمال است و این حسن تناسب و کمال بر طبق تائو امکان‌پذیر است و انسان‌ها برای اینکه بتوانند به کمال برسند باید خود را با تائو هماهنگ کنند.
     
 #26 Posted: 9 Jan 2013 15:18
Ancient China | چین باستان

پرستش زمین

یکی دیگر از عقایدی که در چین باستان مطرح بود پرستش زمین قبل از تائو بود.

همانطور که اشاره شد چینیان باستان به کشاورزی توجه زیادی داشتند، لذا دین آنها براساس عامل کشاورزی گذاشته شده بود. در چین قدیم در هرده و آبادی مردم تپه‌ای از خاک و گل به علامت حاصلخیزی برپا می‌کردند و بربالای تپه درختی می‌نشاندند و در اطراف آن درخت نهال‌های کوچکی می‌کاشتند. در اصل به آن خاکریز در چین قدیم (شی Shih) می‌گفتند.

روستائیان و مردمان در زمان معینی از سال در اطراف تپه‌ها و خاکریزها جمع می‌شدند و عبادتهای خاصی را به نام خدایان زمین برگزار می‌کردند، این عبادتها به صورت سرودهایی دینی و حتی رقص و پای‌کوبی بوده و هدفشان این بود که خدایان زمینی کمک کنند و محصولات کشاورزی آنها را زیاد کنند. پس از آنکه سرزمین چین به حالت مدنیت اولیه رسید و مقداری فرهنگ مردم تکامل یافت مسأله امپراتوری در چین مطرح شد و در همه جا خاک ریزهایی به نام شی برپا شد و در مرکز هر ایالت خاک‌ریز بزرگ‌تری قرار داشت و در مرکز حکومت خاقان تپه بسیار بزرگی با رنگ‌های متفاوت در ۵ طبقه بنا شد و هر طبقه رنگ خاصی داشت و در برابر این خاک‌ریز عظیم خاقان در تابستان حاضر می‌شد و در آنجا زمین را شخم می‌زد و ارواح و خدایان اراضی یا زمین را ستایش می‌کرد و برای آسایش و امنیت مردم دعا می‌کرد و این اعتقاد تا قبل از حکومت کمونیستی چین ادامه داشت.

چینیان علاوه بر این به خدای آسمان هم اعتقاد و ایمان داشتند و آنرا تین (Tin) که به معنای آسمان است، می‌نامیدند. در متن‌ها اشاره‌ای داشتیم به عقیده پرستش ارواح در میان مردمان چین باستان، در اینجا لازم می‌دانم اشاره‌ای مختصر داشته باشم به تقسیم بندی چینیان از ارواح به دو گونه ارواح نیک و ارواح بد. چینیان ارواح نیک را شن (Shen) و ارواح بد و خبیث را کوی (Kewi) می‌نامیدند. آنها معتقد بودند که شنها در اراضی آسمان و اراضی بارور و حاصلخیز در درختان و گیاهان و باران و آتش و کوهها و دریاها و چشمه‌سارها و هر چه که نافع باشد وجود دارند و معتقد بودند که ارواح اجدادشان از جنس شنها هستند ولی کوی‌ها یا ارواح بد در تاریکی‌ها و ظلمات قرار گرفته‌اند و انسان‌ها برای فرار از آنها باید به نور و روشنائی متوسل شوند.
     
 #27 Posted: 9 Jan 2013 15:18
Ancient China | چین باستان

مراسم تدفین اموات در چین قدیم

مراسم تدفین اموات در چین قدیم با تشریفات خاصی انجام می‌شد. چینیان افراد ثروتمند را وقتی می‌خواستند دفن کنند بسیاری از اموال شخصی آنها را همراهشان دفن می‌کردند و اعتقاد داشتند که این اموال در اختیار آنها قرار می‌گیرد و از این جهت چینیان قدیم شباهتی به مصریان قدیم داشتند به عنوان مثال یکی از حاکمان برجسته چین در سال ۶۲۲ق.م به نام دوک مو وصیت کرده بود که بعد از مرگش سه نفر از شایسته‌ترین یاران و نزدیکانش را همراه او به خاک بسپارند.

در چین باستان رسم این بود که در هر منزلی ضریحی می‌ساختند که این ضریح به عنوان اجداد آن خانواده شهرت داشت و بر روی آن روی تخته چوبی اسامی اجداد را می‌نوشتند. در میان قبایل، ضریح مفصل‌تری آماده کرده بودند و در مقابل آن ضریح به عبادات و دعا و همچنین برگزاری مراسمات ازدواج و غیره می‌پرداختند. در فصل پائیز و در فصل بهار اقوام قبیله به زیارت ضریح می‌آمدند و حتی در فصل پائیز روی کاغذهایی شکل پتو و لحاف می‌کشیدند و این نقاشیها را آتش می‌زدند و تصور می‌کردند که با این عمل مردگان آنها از سرما حفظ خواهند شد.
     
 #28 Posted: 9 Jan 2013 15:20
Ancient China | چین باستان

بزرگترین اثر تاریخی و اثر بیوگرافی در تاریخ چین

کتاب "شی جی" (یادداشتهای تاریخی) بزرگترین اثر تاریخی و اثر بیوگرافی در تاریخ چین بوده و در تاریخ و ادبیات چین بعد از آن تاریخ تاثیرات عمیقی برجای گذاشته است. این کتاب در قرن اول قبل از میلاد در سلسله "هان غربی " نگاشته شد. در این اثر امور سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و تاریخی حدود ۳۰۰۰ ساله از چین باستان تا دوران "هان غربی" تشریح شده است. این کتاب اولین اثر تاریخی بیوگرافی چین است که قهرمانان آن شخصیتهای دوره های مختلف هستند.
     
 #29 Posted: 9 Jan 2013 15:20
Ancient China | چین باستان

قبل از تشریح نقش مهم "شی جی" در تاریخ شناسی و ادبیات چین باید نویسنده آن به نام"سی ما چیان" معرفی شود. "سی ما چیان" تاریخ شناس و ادیب در دوران سلسله "هان غربی" چین است. وی در یک خانواده ادیب متولد شده و پدر وی یک مقام دولتی در زمینه تاریخ بوده است. "سی" در کودکی نسبت به مسایل مختلف تفکر می کرد و در خصوص شخصیتها و رویدادهای تاریخی دیدگاه های خاصی داشت.

هنگامی جوان بود برای آشنایی با آداب و رسوم اجتماعی ، وضعیت اقتصادی و محصولات مناطق مختلف به بسیار مکانهای دیدنی و مناطق مختلف مسافرت کرد و مدارک زیادی در ارتباط با شخصیتها و رویدادهای تاریخی را جمع آوری نمود. چندی بعد، وی جایگزین پدرش در مقام دولتی شد و مسئولیت تألیف مدارک تاریخی دولت را برعهده گرفت. در آن زمان، مدارک تاریخی در ارتباط با زمانهای قبل دیدگاه های تاریخی مختلف در بر گرفت و بسیار تنگ نظرانه تهیه شده بود.

"سی" ضمن تنظیم مدارک باستانی برای تالیف یک کتاب جامع تاریخی آماده شد. اما وی به علت یک رویداد سیاسی توسط دولت مجازات شد. وی از نظر بدنی و روحی بسیار آسیب دید. با وجود انتصاب مجدد وی در دولت روح و روان وی کاملأ تغییر کرده و تنها هدف او از زندگی خود تالیف کتاب یاد شده بود. وی طی ۱۳ سال کتاب "شی جی"را با ۱۰۳ مقاله وبیش از ۵۰۰ هزار کلمه به رشته تحریر در آورد.

این کتاب به پنج بخش "بن جی" ، "بیائو"، "شو"، "شی جیا" و "لیه جوان" تقسیم می شود و محورهای عمده آن شخصیتهای سیاسی مانند پادشاهان تاریخی است. در این پنج بخش رویدادهای متنوعی تشریح شده است. "بن جی" دوران رونق و زوال پادشاهان سلسله های تاریخی و رویدادهای بزرگ تاریخی را ثبت کرده ، "بیائو" با جدول های آن، رویدادهای بزرگ تاریخی در دوران مختلف تاریخ را نشان داده، "شو" تاریخچه علم نجوم، تقویم، آبیاری، اقتصاد، فرهنگ و غیره را ثبت کرده، "شی جیا" فعالیتها و رویدادهای دوک ها و اشراف سلسله های تاریخی را یاد داشت کرده و "لیه جوان" زندگی نامه شخصیتهای معتبر قشرهای مختلف سلسله های تاریخی و تاریخ برخی اقلیتهای ملی را ثبت کرده است.
     
 #30 Posted: 9 Jan 2013 15:20
Ancient China | چین باستان

"شی جی" یک یادداشت تاریخی واقعی است. "سی ما چیان" همانند تاریخ نویسان قبلی نبود که تالیف کتاب تاریخی را تمجیدی برای از دستآوردهای پادشاهان و مقامات با فضیلت و زمان سلسله خود بدانند. کتاب "شی جی" از کتب تاریخی جامعه فئودالی دیگر فراگیرتر است. "سی" نه تنها زمینه های سیاسی را شرح داده، بلکه امور سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، علم نجوم، جغرافیا و آداب و رسوم را مرتبط ساخته و آنها را یکپارچه کرده و یک جهان تاریخی غنی و پررنگ ایجاد نموده است.

او سرنوشت خاصی داشت و به همین سبب، به انفجار نیروی حیاتی و تحقق ارزش های شخصی توجه می کرد. بنابراین، کتاب مذکور در مقایسه با کتابهای تاریخی گذشته بسیار متفاوت بوده و احساس عشق و نفرت در آن مشخص است. در این کتاب به طبقه حکمفرما به ویژه عالیترین گروه حاکم سلسله "هان" کنایه زده شد و از آنها انتقاد گردیده است، مخالفتهای مردمی گسترده با حکومت ستمگران منعکس گردیده و شخصیتهای قشر پایین مورد تمجید قرار گرفته اند. "سی" بسیاری رویدادهایی را که از لحاظ سنتی و تاریخی و اخلاقی شایسته تألیف در کتاب نبوده، در کتاب خود یادداشت کرده و به نظر وی این رویدادها پر ارزش بوده است.

کتاب "شی جی" ارزش ادبی زیادی دارد. ارزش به لحاظ هنری وی با استفاده از مدارک تاریخی واقعی، بسیاری شخصیتها را ترسیم کرده است. این شخصیتهای غیر عادی، جاذب ترین و مهمترین بخشهای کتاب را تشکیل می دهد.

شیوه تعریف "شی جی" ساده و زنده، ساختار آن روشن و جملات آن بسیار زیبا است. به ویژه تعریف صحنه های خیالی دلربایی و جذابیت کتاب را افزایش داده است. زبان این کتاب چکیده و ساده و روان بوده و "عالیترین دستآورد زبانی زبان دوران باستان چین" خوانده می شود.
     
صفحه  صفحه 3 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین » 
فرهنگ و هنر

Ancient China | چين باستان

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites