خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر /

تاریخ اروپا از ابتدا تاکنون


صفحه  صفحه 190 از 229:  « پیشین  1  ...  189  190  191  ...  228  229  پسین »
sepanta_7 مرد #1,891 | Posted: 15 Jul 2014 18:32
کاربر

 
فتح هرمز

پادشاه پرتغال مانوئل ۱ گستاخی را بدانجا رسانده بود که خود را امپراتور پرتغال- شرق آفریقا- و پارس می‌دانست. پرتغالی‌ها سراسر شرق آفریقا تا مالاگا را در تصرف داشتند و حتی بخشی از هند و چین را نیز در اختیار داشتند و بزرگترین امپراتوری قرن شانزدهم جهان بودند. پرتغالی‌ها می‌خواستند که بر تجارت آفریقا و آسیا سلطه داشته باشند آنها سال ۱۵۰۷ سکوترا را تصرف کردندو سپس هرمز را در اختیار گرفتند.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #1,892 | Posted: 15 Jul 2014 18:33
کاربر

 
بحرین

تصرف بحرین با کمک امیر هرمز و یک فرمانده بنام دریابیگی رئیس خرافو انجام شد و با کشته شدن مقرن ابن زبیل حاکم بحرین خلافت آل جابر پایان یافت. مقرن که تابع هرمز بود ولی از پرداخت مالیات به امیر هرمز سرباز زد و بدین وسیله مجازات شد. پرتغالی‌ها بوسیله امیر هرمز بحرین را تابع خود نمودند.

بحرینی‌ها همگی شیعه بودند در حالیکه هرموز سنی بود و این مایه اختلاف و درد سر بود.

بر اساس نوشته‌های بلگریو در یک مورد شورشیان فرماندار هرمز را به صلیب کشیدند.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #1,893 | Posted: 15 Jul 2014 18:34
کاربر

 
چگونگی فتح هرمز

۲۱ آوریل سال ۱۶۲۲ سپاه ایران جزیره هرمز را از بزرگترین امپراتور قرن باز پس گرفت و جایگاه خود را در جهان در فهرست ابرقدرتهای قرن شانزدهم ثبت کرد. انگلیسی‌ها نیز ۴ کشتی خود را با خدمه فنی در اختیار ارتش امام قلی خان گذاشتند. آلبوکرک (پرتغالی) اعتقاد داشت هرکشوری که سه نقطه مالاگا- عدن و هرمز را در اختیار داشته باشد بر تجارت دنیا حاکم خواهد بود. اهمیت هرمز آنقدر بود که استعمارگران انگلیسی را نیز به طمع انداخته بود. سپاه ایران بدلیل شکایت‌های ایرانیان گمرون قصد تنبیه پرتغالی‌ها در خلیج فارس کرد و نه تنها جزیره هرمز را آزاد ساخت بلکه پرتغالیها را تا مومباسا درکنیا مجبور به عقب نشینی کرد. و این مقدمه‌ای برای شکست‌های پی در پی پرتغال در شرق آفریقا. شد و با حمایت شاه ایران، امام مسقط موفق شد قلعه عظیم ممباسا را در جنگ خونینی که به جنگ صلیبی ممباسا معروف است را تصرف کند. ایران تا سال ۱۸۲۰ پرچمدار تمام خلیج فارس و دریای عمان و بحر فارس شد. انگلیس که از شکست پرتغال خرسند بودندو به قدرت ایران اعتراف داشتندوایران را تنها رقیب قدرتمند عثمانی‌ها می‌دانستند. حتی درعهدنامه مجمل ۱۸۰۹ و عهدنامه مفصل ۱۸۱۲ مجمل و مفصل زمانی که انگلیس به عنوان ابرقدرت جهان ظهور می‌کرد حاکمیت ایران را بر کل خلیج فارس برسمیت شناخت.

در کتاب تاریخ عالم آرای عباسی چنین آمده‌است:


از فتوحات (پیروزی‌هایی) که درین سنه مبارکه مطابق احدی و ثلثین و الف(۱۰۳۱ قمری) به نیروی اقبال قرین حال اولیا دولت بیزوال گردید، فتح و تسخیر بلده هرموز است که بسعی امامقلیخان امیر الامرا فارس بوقوع پیوست... و در سال گذشته اشعاری شد (آن پیروزی به شعر درآورده شد) که بنابر ظهور بی ادبی‌های فرنگیه پرتکالیه مقیم آنجا... امیر الامرا مذکور لشکر بتادیب (مجازات) ایشان فرستده خود نیز متعاقب رفت... در این وقت که فرنگیه پای از دایره ادب بیرون نهاده به اموری که بتحریر پیوست اقدام نمودند... جماعت انگلیسی را اخبار نموده ایشان نیز بر حسب وعده آماده خدمت شدند. القصه‌امام قلی خان شجاعت شعار با جنود قاهره فارس متوجه آن صوب (سوی) گشته خود در بندر گمبرو که الیوم به بندر عباسی موسوم است اقامت کردند و افواج قاهره (سپاهیان پیروزمند) از دریا با کشتی‌ها و سفاین عبور نموده داخل جزیره هرمز شدند... القصه بعد از دو ماه و چند روز امتداد ایام محاصره و جنگ و جدال به نیروی دولت و اقبال که همواره قرین حال این دودمان والاست، قلعه رفیع بنیان هرموز که در متانت و حصانت شهره جهان و از کارنامه‌های نادره فرنگیان است، مسخر اولیای دولت ابد پیوند گردید.،... چون خبر فتح هرموز رسید، جناب خانی (امام قلی خان) مورد تحسین و آفرین شاه (عباس) و سپاه گردید و آن خبر بهجت اثر بر مبارزان قلعه گشای رکاب همایون مبارک و میمون امده در همان روز قلعه قندهار نیز بتوفیق کردگار مفتوح گشت.. از هر طرف که چشم گشایی نشان فتح... وز هر طرف که گوش نهی مژده ظفر.

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #1,894 | Posted: 15 Jul 2014 18:38
کاربر

 
امپراتوری اسپانیاپرچم


 • پایتخت تولدو (۱۵۶۱−۱۴۹۲)مادرید(۱۶۰۱−۱۵۶۱) بایادولید(۱۶۰۶−۱۶۰۱) مادرید (تا امروز−۱۶۰۶)
 • زبان‌(ها) زبان رسمی: اسپانیایی
 • زبان‌های دیگر:پرتغالی، هلندی، فرانسه، آلمانی،سیسیلی، کچوا،میکستکو،مایا،گوارانی،عربی
 • دین مسیحیت کاتولیک
 • ساختار سیاسی پادشاهی
 • - تأسیس ۱۴۹۲
 • - انقراض ۱۸۹۵
 • مساحت ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰کیلومترمربع (۷٬۷۲۲٬۰۴۳مایل‌مربع)
 • جمعیت حدود ۱۷۹۰ ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
 • تراکم جمعیت ۳ /کیلومترمربع (۷٫۸ /مایل‌مربع)
 • یکا پول رئال اسپانیایی، پزوتا

امپراتوری اسپانیا یکی اولین امپراتوری‌های جهانی تاریخ بشر است . در سده‌های ۱۵ و ۱۶ میلادی ، اسپانیا مرکز سلطه بر مستعمرهای مختلفی در مناطق جهان بود.

گرچه در واقع منظور از امپراتوری اسپانیا، مستعمره‌های اسپانیا در قاره آمریکا و جنوب شرق قاره آسیااست.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #1,895 | Posted: 15 Jul 2014 18:40
کاربر

 
فرانسه در آغاز دوره مدرن

فرانسه در آغاز دوره مدرن به دورانی از تاریخ فرانسه گفته می‌شود که از سده ۱۵ (آغاز رنسانس فرانسوی) آغاز شد و تا پایان سده ۱۸ (انقلاب فرانسه) ادامه داشت. فرانسه در این دوران (با وجود تفاوت‌های زیاد منطقه‌ای) از یک نظام فئودالی تبدیل به کشوری با حکومت مرکزی شد. این حکومت بر سلطنت مطلقه‌ای که پادشاهی را حقی از جانب خدا می‌دانست استوار بود و به صورت آشکاری از سوی کلیسا پشتیبانی می‌شد.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #1,896 | Posted: 15 Jul 2014 18:41
کاربر

 
مشترک‌المنافع لهستان–لیتوانی

مشترک‌المنافع لهستان–لیتوانی اتحادیه‌ای متشکل از لهستان و دوک نشین بزرگ لیتوانی تحت فرمانروایی یک شاه مشترک بود. این دولت در قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی، بزرگترین دولت اروپایی با ۱ میلیون کیلومتر مربع وسعت و همچنین یکی از پرجمعیت ترین سرزمین‌های اروپا با ۱۱ میلیون نفر جمعیت بود. این حکومت پس از عهدنامهٔ لوبلین در ژوئیه ۱۵۶۹ میلادی تاسیس گردید و با سومین تقسیم لهستان در ۱۷۹۵ از میان رفت.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #1,897 | Posted: 15 Jul 2014 18:44
کاربر

 
امپراتوری سوئدوسعت امپراتوری سوئد


امپراطوری سوئد به پادشاهی سوئد بین سال‌های ۱۵۶۱ (بعد از فتح استونی توسط سوئد) تا ۱۷۲۱ (زمانی که سوئد رسماً مناطق وسیعی از جنوب شرقی فنلاند را به روسیه واگذار کرد) اطلاق می‌گردد. در دورهٔ مذکور سوئد یکی از قدرت‌های بزرگ اروپا محسوب می‌شد. به سوئدی این دوره stormakstiden گفته می‌شود که معنای آن دوران قدرتمندی است. ازدیاد قدرت سیاسی و نقش سوئد به عنوان یکی از ضامنان پیمان وستفالیا، منجر به گسترش قلمرو و تحقق کامل کنترل دریای بالتیک گشت.

پس از مرگ گوستاو آدولف دوم در سال ۱۶۳۲ امپراطوری به مدتی طولانی توسط اشراف بلندپایه و عمدتاً توسط خاندان اکسنتیرنا که نقش راهنمای پادشاهان نابالغ را عهده‌دار بودند، اداره می‌شد.

منافع اشراف با سیاست یکپارچه سازی در تضاد بود یعنی حفظ مساوات در شان ومنزلت در سوئد مورد علاقهٔ پادشاهان و رعایا بود. در سرزمین‌های حاصل در دورهٔ باالفعل حکومت اشراف، رعیت‌داری برچیده نشده بود. کاهش کبیر در سال ۱۶۸۰ نقطهٔ پایان اهتمام اشراف در حفظ مسند قدرت بود و آن‌ها را مجبور به بازگردانی زمین‌های بدست آمده از دوران حکومتشان به تاج و تخت کرد.

رعیت‌داری در قلمروهای حاصل از امپراطوری مقدس روم و در استونی سوئدی همچنان به قوت خود باقی‌ماند (علت را می‌توان در سدسازی عهدنامه‌های بدست آورندهٔ آن زمین‌ها جستجو کرد) پس از پیروزی‌های متعدد در جنگ سی ساله، در جنگ دوم شمالی امپراتوری به اوج خود رسید یعنی وقتی که خصومت دیرینهٔ دانمارک با عهدنامهٔ راسکیلد در سال ۱۶۵۸ خنثی شد. با این حال در ادامهٔ جنگ و در جنگ بعدی (جنگ اسکونه) سوئد تنها با حمایت نزدیک ترین متحدش یعنی فرانسه قادر به حفظ خود شد.

در دوره کارل یازدهم امپراطوری به ثبات رسید و دوره‌ای از صلح را تجربه کرد. ولی در زمان جانشین او یعنی کارل دوازدهم، روسیه، ساکسونی و دانمارک یک جنگ هماهنگ علیه امپراطوری سوئد تدارک دیدند.

پس از پیروزی‌های اولیه سوئد، چارلز برای آخرین بار با پیمان های صلح تراوندال (۱۷۰۰) و آلترانستدت (۱۷۰۶) از امپراطوری محافظت کرد. هرچند درنهایت شکست سوئد در جنگ پلتاوا به پایان ناگهانی دوران امپراتوری سوئد انجامید.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #1,898 | Posted: 15 Jul 2014 18:48
کاربر

 
جمهوری هلندپرچم
نشان رسمی


جمهوری هلند یا جمهوری متحد هفت ایالتی هلند (به هلندی: Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) حکومتی کوچک و البته نیرومند بین سال‌های ۱۵۸۱ تا ۱۷۹۵ بود.

تا اواخر قرن شانزدهم میلادی هلند تحت سیطره اسپانیایی‌ها بود و جزئی از خاک امپراتوری هابسبورگ به حساب می‌آمد، مردم پروتستان هلند نیز از این حکومت کاتولیک ناراضی بودند و در سال ۱۵۶۸ میلادی انقلابی بر ضد اسپانیا به فرماندهی ویلیام خاموش آغاز کردند زیرا مالیات بالایی که پادشاه اسپانیا (فیلیپ دوم) از مردم می‌گرفت و تلاش در جهت مدرنیزه و تمرکز برای تغییر حالت وسطایی آن زمان داشت که سرانجام در سال ۱۵۸۱ به موفقیت رسید.

در سال ۱۷۹۵ در جریان حملهٔ انقلابی‌های فرانسه به هلند جمهوری جدیدی به نام جمهوری باتاویی جایگزین جمهوری هلند شد جمهوریی که طرفداران ناپلئون مایل‌اند آن را پادشاهی هلند بخوانند، هلند دوباره در سال ۱۸۱۳ از امپراتوری فرانسه استقلال یافت.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #1,899 | Posted: 17 Jul 2014 23:10
کاربر

 
امپراتوری بریتانیاپرچم امپراتوری بریتانیا
گسترهٔ سرزمین‌های امپراتوری بریتانیا در سال ۱۹۲۲


امپراتوری بریتانیا (به انگلیسی: British Empire) به مجموعه قلمروها، مستعمرات، متعلقات و مناطق تحت حکومت پادشاهی متحد بریتانیای کبیر گفته می‌شود که بنیان آن از سده‌های ۱۶ و ۱۷ میلادی آغاز شد و تا پایان قرن بیستم ادامه داشت.

امپراتوری بریتانیا در دوران طلایی خود، به بزرگترین امپراتوری تاریخ تبدیل شد و برای بیش از یک قرن ابرقدرت مطلق به شمار می‌رفت. مساحت نواحی تحت حکومت امپراتوری بریتانیا در سال ۱۹۲۲ به بیش از ۳۳ میلیون کیلومتر مربع و جمعیت امپراتوری به بیش از ۴۵۰ میلیون نفر رسید، و بدین ترتیب امپراتوری بریتانیا بر بیش از یک چهارم از خشکی‌های کره زمین و یک چهارم جمعیت جهان در آن دوران تسلط داشت. سرزمین‌های تحت فرمان این امپراتوری در سراسر جهان پراکنده بود و گفته می‌شد که «خورشید هیچگاه در امپراتوری بریتانیا غروب نمی‌کند». گستردگی امپراتوری بریتانیا به پراکندگی میراث سیاسی و فرهنگی بریتانیا و زبان انگلیسی در سراسر جهان انجامید.

در عصر کاوش در سده‌های ۱۵ و ۱۶ میلادی، کشورهای پرتغال و اسپانیا به عنوان پیشروان و پیشتازان اکتشاف و دریانوردی، مستعمرات و مسیرهای بازرگانی بسیاری را در سراسر جهان تاسیس کردند و از این راه ثروت بسیاری اندوختند. در رقابت با آنها، کشورهای فرانسه، انگلستان و هلند نیز کوشش‌های خود را برای ایجاد مستعمرات و شبکه‌های تجاری در سرزمین‌های قاره آمریکا و آسیا افزایش دادند. ایجاد پادشاهی بریتانیای کبیر پس از اتحاد پادشاهی‌های انگلستان و اسکاتلند، و پیروزی این کشور در چندین جنگ بر فرانسه و هلند، بریتانیا را تبدیل به قدرت استعماری برتر در آمریکای شمالی و شبه‌قاره هند نمود. با اینکه بریتانیا سیزده مستعمره مهم خود را پس از استقلال آمریکا در سال ۱۷۸۳ از دست داد، اما گسترش مستعمرات در آسیا، آفریقا و اقیانوسیه و پیروزی بر ناپلئون در سال ۱۸۱۵، بریتانیا را برای بیش از یک قرن به قدرت بلامنازع جهان تبدیل کرد و به آن کشور امکان داد که حیطه قدرت خود را بیش از پیش در جهان بگستراند. در این دوران، برخی از مستعمرات بریتانیا که دارای ساختار جمعیتی مهاجر سفیدپوست بودند خودمختاری نسبی دریافت کردند و برخی از آنان تبدیل به قلمروهای بریتانیا شدند.

تسلط مطلق اقتصادی بریتانیا با رشد کشورهای آلمان و ایالات متحده آمریکا در پایان قرن نوزدهم میلادی به تدریج به چالش کشیده شد. درگیری‌های اقتصادی و نظامی بریتانیا با آلمان نهایتاً به آغاز جنگ جهانی اول انجامید که در آن بریتانیا برای پیروزی، از نیروهای نظامی مستعمرات خود بهرهٔ بسیار برد. جنگ جهانی اول بار مالی سنگینی بر دوش بریتانیا گذاشت، و با اینکه مساحت سرزمین‌های امپراتوری پس از این جنگ به بیشترین حد خود رسید، بریتانیا مقام خود را به عنوان قدرت بی‌رقیب نظامی و صنعتی دنیا از دست داد. پس از آن و در جنگ جهانی دوم، علی‌رغم اینکه بریتانیا در شمار برندگان جنگ بود، اما هزینه‌های گزاف جنگ به پیکره امپراتوری صدمات بسیاری وارد کرد. به فاصله دو سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، بریتانیا به با ارزش‌ترین و پرجمعیت‌ترین مستعمره خود یعنی هندوستان، استقلال اعطا کرد.

در نیمه دوم قرن بیستم و در راستای فرایند مستعمره‌زدایی قدرت‌های اروپایی، بیشتر مستعمرات و مناطق تحت کنترل امپراتوری بریتانیا استقلال یافتند. این فرایند با بازگشت هنگ کنگ به چین در سال ۱۹۹۷ به پایان رسید. بسیاری از مستعمرات سابق امپراتوری پس از استقلال به عضویت اتحادیه کشورهای همسود بریتانیا درآمدند. شانزده کشور عضو این اتحادیه «قلمروهای همسود» نامیده می‌شوند که در آنها ملکه الیزابت دوم ریاست دولت را به عهده دارد. چهارده سرزمین هنوز مستقیماً تحت حاکمیت دولت بریتانیا هستند که به آنها «سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا» گفته می‌شود.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #1,900 | Posted: 18 Jul 2014 00:31
کاربر

 
گاه‌شمار امپراتوری بریتانیا

سده ۱۶ و ۱۷

 • برده‌داری و تجارت برده بین آفریقا و مستعمرات آمریکایی
 • توسعه شبکه بازرگانی بین‌المللی
 • اتحاد انگلستان و اسکاتلند و تشکیل پادشاهی بریتانیای کبیر
 • رقابت با هلند در آسیا
 • رقابت جهانی با فرانسه

سده ۱۸ و ۱۹

 • بنیان کمپانی هند شرقی در هندوستان
 • از دست دادن مستعمرات سیزده‌گانه در آمریکای شمالی
 • کاوش اقیانوسیه
 • جنگ‌های ناپلئونی
 • انقلاب صنعتی
 • لغو برده‌داری

سده ۱۹ و ۲۰

 • گسترش کار کمپانی هند شرقی در آسیا
 • ادغام ایرلند در پادشاهی بریتانیای کبیر و تشکیل پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند
 • رقابت با امپراتوری روسیه
 • گسترش مستعمرات آفریقایی از مصر تا آفریقای جنوبی
 • تاسیس شرکت نفت برمه در شبه‌قاره هند
 • اعطای خودمختاری به مستعمرات سفیدپوست‌نشین
 • تاسیس شرکت نفتی رویال داچ شل با هلند
 • تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
صفحه  صفحه 190 از 229:  « پیشین  1  ...  189  190  191  ...  228  229  پسین » 
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر / تاریخ اروپا از ابتدا تاکنون

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا