خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر /

تاریخ اروپا از ابتدا تاکنون


صفحه  صفحه 20 از 229:  « پیشین  1  ...  19  20  21  ...  228  229  پسین »
sepanta_7 مرد #191 | Posted: 27 Jan 2014 18:15
کاربر

 
ج

جنگ تروآچچلوریس
خخائوس
خاروبدیس
خارون
خاریتس
خالکیدون
خروسئیس
خروسس
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #192 | Posted: 27 Jan 2014 18:15
کاربر

 
دداردانل
داردانوس
دافنیس
داموکلس
دانائوس
دانائه
دایدالوس
دئوکالیون
دگردیسی‌ها
دمتر
دمودوکوس
دوازده ایزد المپ‌نشین
دوازده خان هرکول
دوروس
دولون
دیانا
دیانیرا
دیدو (ملکه کارتاژ)
دیرکه
دیسنومیا (افسانه)
دیکتیس
دیومدس (پسر آرس)
دیومدس (پسر تودوئوس)
دیونه
دیونیسوس
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #193 | Posted: 27 Jan 2014 18:17
کاربر

 
رراپسو
رادامانتوس
رئا
ززاگرئوس
زئوس
زفوروس
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #194 | Posted: 27 Jan 2014 18:19 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
سساتیر
سارپدون
سپرخئوس
ستنلوس
ستو
ستون‌های هرکول
سربروس
سفیوس
سکولا
سلنه
سمله
سیرن
سیزیف
سیکلوپ
سیلا و کاریبد
سیلنوس
سینیسش

شکارچی (اسطوره)
شیر نیمیان
شیمر
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #195 | Posted: 27 Jan 2014 18:22 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
ع

عشتروت

ف

فایاکس
فایتون
فبوس
فدرا
فرای (یونان)
فریکسوس
فوئبه
فوبوس (ایزد)
فوبه
فورسیس
فیلوکتتسق

ققنوس
قنطروس
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #196 | Posted: 27 Jan 2014 18:34
کاربر

 
ک

کاترئوس
کادموس
کار (افسانه)
کاساندرا
کاسیوپیا
کالوپسو
کاینئوس
کئوس
کتوس
کرئوسا
کرئون (پادشاه تب)
کرئون (پادشاه کورنت)
کرونوس
کرها
کریسائور
کریوس
کستور و پولوکس
کسوتوس
ککروپس
کلئوپاترا آلسیون
کلوتایمنسترا
کلیمنه
کلیو (اسطوره)
کوبله
کودروس
کودیپه
کورونیس
کولخیس
کیرکه
کیرون
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #197 | Posted: 27 Jan 2014 18:35
کاربر

 
گ

گانومده
گاو کریت
گایا
گایا (افسانه)
گراز اریمانتوس
گراز کالیدونیان
گراس
گروئون
گره گوردین
گلائوکوس
گلون
گورگوفونه
گورگون
گوزن کرینیا
گیگانت‌ها
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #198 | Posted: 27 Jan 2014 18:36 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
ل

لائودیکه
لائوکوئون
لائومدون
لابداکوس
لاپیت‌ها
لادون
لالوداماس
لایوس
لئاندر
لئوکیپوس (اسطوره‌شناسی)
لتو
لته
لدا
لدا و قو
لوتوفاگ‌ها
لوکائون
لینکئوس
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #199 | Posted: 27 Jan 2014 18:39
کاربر

 
م

مارپسا
مارسواس
ماورونری
مایا (اسطوره)
مایندادس
متیس
مخالفان هفت‌گانه تب
مدئا
مدوسا
مگارا
مگارا (شهر)
ملئاگروس
ممنون
منلائوس (شاه اسپارت)
منوتیوس
منویکیوس
مورفئوس
موز (اسطوره)
موکنای
مویرای
میداس
مینوتور
مینوس

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #200 | Posted: 27 Jan 2014 18:40
کاربر

 
ن

نارکیسوس
ناوسیکائا
نئوپتولموس
نرئیدها
نستور
نسوس
نمسیس
نوتوس
نوکس
نیکه
نیمف
نیوبهو

ونوس
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
صفحه  صفحه 20 از 229:  « پیشین  1  ...  19  20  21  ...  228  229  پسین » 
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر / تاریخ اروپا از ابتدا تاکنون

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا