خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر /

تاریخ اروپا از ابتدا تاکنون


صفحه  صفحه 79 از 229:  « پیشین  1  ...  78  79  80  ...  228  229  پسین »
sepanta_7 مرد #781 | Posted: 18 Apr 2014 20:09
کاربر

 
گوردیان دومدوران ۲۲ مارس - ۱۲ آوریل ۲۳۸
(به طور مشترک با پدرش گوردیان یکم و در تقابل با ماکسیمینوس تراکس)
نام کامل مارکوس آنتونیوس گوردیانوس سمپرونیانوس رومانوس آفریکانوس
زادروز حدود ۱۹۲
مرگ ۱۲ آوریل ۲۳۸ (۴۶ سال)
محل مرگ کارتاژ
آرامگاه -
پیش از پوپینوس و بالبینوس
پس از ماکسیمینوس ترکس
دودمان گودریانی
پدر گوردیان یکمگوردیان دوم با نام کامل مارکوس آنتونیوس گوردیانوس سمپرونیانوس رومانوس آفریکانوس (به لاتین: Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus) (زادهٔ درحدود ۱۹۲ - ۱۲ آوریل ۲۳۸) به طور مشترک همراه با پدرش گوردیان یکم به مدت یک ماه در سالی که به سال شش امپراتور معروف شد امپراتور روم بود.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #782 | Posted: 18 Apr 2014 20:11
کاربر

 
  • رسیدن به قدرت

در سال ۲۳۸ میلادی گروهی از ملاکان ثروتمند رومی در آفریقا که از سیستم دریافت مالیات امپراتوری ناراضی بودند دست به شورش زده و مالیات‌گیرانی را که از سوی امپراتور ماکسیمینوس تراکس به آنجا فرستاده شده بودند را کشتند. گوردیان پدر (گوردیان یکم) در این زمان فرماندار استان‌های آفریقایی روم بود و به دنبال این رویداد از سوی شورشیان و با موافقت سنای روم به عنوان امپراتور جدید در مارس ۲۳۸ بر تخت نشست و دوران فرمانروایی خود را به طور مشترک با پسرش گوردیان دوم که در این زمان عنوان سزار مارکوس آنتونیوس گوردیانوس سمپرونیانوس رومانوس آفریکانوس آگوستوس را داشت آغاز نمود.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #783 | Posted: 18 Apr 2014 20:12
کاربر

 
  • شکست در جنگ و مرگ

دوران فرمانروایی گوردیان دوم و پدرش بسیار کوتاه بود. به دنبال شنیدن خبر انتخاب امپراتورانی جدید به‌جای ماکسیمینوس، کاپلیانوس، فرماندار نومیدیا که از حامیان وفادار به ماکسیمینوس تراکس بود برای سرکوب شورشیان که در همسایگی نومیدیا قرار داشتند حرکت کرد. گوردیان دوم فرماندهی سپاه را بر عهده گرفت و به مقابله با نیروهای کاپلیانوس پرداخت. اما سربازان تحت فرماندهی گوردیان دوم از آمادگی لازم برای جنگ برخوردار نبودند. او در ۱۲ آوریل ۲۳۸ در کارتاژ از کاپلیانوس شکست خورد و کشته شد.


پایان گوردیان دوم

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #784 | Posted: 18 Apr 2014 20:15
کاربر

 
پوپینوسدوران ۲۲ آوریل (میلادی) - ۲۹ ژوئیه ۲۳۸
(به طور مشترک با بالبینوس و در تقابل با ماکسیمینوس تراکس)
نام کامل مارکوس کلودیوس پوپینوس ماکسیموس
زادروز حدود ۱۶۴
مرگ ۲۹ ژوئیه ۲۳۸ (۷۴ سال)
محل مرگ رم
آرامگاه -
پیش از گوردیان سوم
پس از گوردیان یکم و گوردیان دوم


پوپینوس ماکسیموس با نام کامل مارکوس کلودیوس پوپینوس ماکسیموس (به لاتین: Marcus Clodius Pupienus Maximus) (زادهٔ حدود ۱۶۴ - درگذشتهٔ ۲۹ ژوئیه ۲۳۸) به طور مشترک با بالبینوس به مدت سه ماه در سالی که به سال شش امپراتور معروف شد از ۲۲ آوریل تا ۲۹ ژوئیهٔ ۲۳۸ امپراتور روم بود.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #785 | Posted: 18 Apr 2014 20:18
کاربر

 
  • شورش سال ۲۳۸

در سال ۲۳۸ میلادی و در زمان امپراتوری ماکسیمینوس تراکس، شورشی در استان‌های آفریقایی امپراتوری علیه ماکسیمینوس به‌وقوع پیوست و گوردیان یکم همراه با پسرش گوردیان دوم به عنوان امپراتوران جدید روم قدرت را در دست گرفته و توسط سنای روم به رسمیت شناخته شدند. اما این شورش توسط فرماندار نومیدیا که وفادار به امپراتور پیشین بود سرکوب و ماکسیموس همراه با سپاهش به سوی رم روانه شد. سنای روم که موقعیت خود را به خاطر حمایت آشکار از گوردیان‌ها در خطر می‌دید ماکسیمینوس تراکس را از قدرت خلع و پوپینوس ۷۴ ساله را که یکی از نظامیان برجستهٔ رومی بود همراه با بالبینوس به طور مشترک به امپراتوری روم منصوب نمود
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #786 | Posted: 18 Apr 2014 20:18
کاربر

 
  • امپراتوری مشترک

پوپینوس با عنوان امپراتور سزار مارکوس کلودیوس پوپینوس ماکسیموس آگوستوس به طور مشترک با بالبینوس در ۲۲ آوریل ۲۳۸ به قدرت رسید. ولی از آنجایی که انتخاب این دو نفر مورد قبول افکار عمومی واقع نشد و گروهی از رمی‌ها نیز نسبت به گوردیان سوم (نوهٔ گوردیان یکم) علاقه نشان می‌دادند، اعضای سنا مجبور شدند تا گوردیان سوم را نیز به عنوان جانشین امپراتور انتخاب نمایند.

پس از آن قرار بر این شد تا پوپینوس به مقابله با سپاه ماکسیمینوس پرداخته و بالبینوس به حفظ آرامش در رم بپردازد. خبر کشته‌شدن ماکسیمینوس به دست سربازان خودش سبب شد تا پوپینوس پیروزمندانه به رم بازگردد. اما عدم موفقیت بالبینوس در حفظ نظم و آرامش در شهر که به دنبال شورش پرتورین‌ها اتفاق افتاده بود سبب شده بود تا علاوه بر ریخته‌شدن خون‌های بسیار، بخش قابل توجهی از شهر نیز با خاک یکسان شود.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #787 | Posted: 18 Apr 2014 20:18
کاربر

 
  • مرگ

در سومین ماه از امپراتوری مشترک پوپینوس و بالبینوس، هنگامی که پوپینوس برای رویارویی با ایرانیان و بالبینوس برای مقابله با گوت‌ها آمادهٔ خروج از شهر می‌شدند، پرتورین‌ها که همواره از این انتصاب امپراتوران سناتوری خشمگین بودند و یاد سرباز-امپراتور ماکسیمینوس را گرامی می‌داشتند فرصتی برای انتقام یافتند. آنها در ۲۹ ژوئیه ۲۳۸ به کاخ امپراتوری یورش برده و پوپینوس و بالبینوس را به قتل رساندند.پایان پوپینوس

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #788 | Posted: 18 Apr 2014 20:20
کاربر

 
بالبینوسدوران ۲۲ آوریل - ۲۹ ژوئیه ۲۳۸
(به طور مشترک با پوپینوس و در تقابل با ماکسیمینوس تراکس)
زادروز در حدود ۱۶۵
مرگ ۲۹ ژوئیه ۲۳۸
محل مرگ رم
پیش از گوردیان سوم
پس از گوردیان یکم و گوردیان دوم


بالبینوس با نام کامل دسیموس کائلیوس کالوینوس بالبینوس (به لاتین: Decimus Caelius Calvinus Balbinus) (زادهٔ در حدود ۱۶۵ - درگذشتهٔ ۲۹ ژوئیه ۲۳۸) به طور مشترک با پوپنیوس به مدت سه ماه در سالی که به سال شش امپراتور معروف شد از ۲۲ آوریل تا ۲۹ ژوئیهٔ ۲۳۸ امپراتور روم بود.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #789 | Posted: 18 Apr 2014 20:22
کاربر

 
  • شورش سال ۲۳۸

در سال ۲۳۸ میلادی شورشی در استان‌های آفریقایی امپراتوری در اعتراض به به سیستم دریافت مالیات و علیه امپراتور وقت ماکسیمینوس تراکس به‌وقوع پیوست. شورشیان گوردیان یکم و پسرش گوردیان دوم را به عنوان امپراتوران جدید روم بر تخت نشاندند و سنای روم نیز آنها را به رسمیت شناخت . اما دیری نگذشت که این شورش توسط فرماندار نومیدیا که از افراد وفادار به امپراتور پیشین بود سرکوب و ماکسیموس همراه با سپاهش به سوی رم روانه شد. سنای روم که موقعیت خود را به خاطر حمایت آشکار از گوردیان‌ها در خطر می‌دید، ابتدا ادارهٔ دولت را به ۲۰ نفر از سناتورها واگذر کرد که یکی از آنها اشراف‌زاده‌ای بود به نام بالبینوس که سابقهٔ دو بار رسیدن به مقام کنسولی و فرمانداری بخش‌های آسیایی امپراتوری روم را داشت. آنها سپس ماکسیمینوس تراکس را از قدرت خلع و بالبینوس را همراه با پوپینوس به طور مشترک به مقام امپراتوری روم منصوب نمودند.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #790 | Posted: 18 Apr 2014 20:23 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
  • امپراتوری مشترکبالبینوس در ۲۲ آوریل ۲۳۸ با عنوان سزار دسیموس کائلیوس کالوینوس بالبینوس پیوس آگوستوس به طور مشترک با پوپینوس به قدرت رسید. پوپینوس که پیشتر بخشدار یکی از شهرها بود به شدت مورد نفرت مردم رم قرار داشت و همین امر سبب بروز ناآرامی‌ها و درگیری‌هایی در سطح شهر شد و مردم سنا را به محاصرهٔ خود درآوردند. سناتورها برای آرام کردن اوضاع و باتوجه به آن‌که می‌دانستند گروهی از رمی‌ها نسبت به گوردیان سوم (نوهٔ گوردیان یکم) علاقه نشان می‌دهند، گوردیان سوم نوجوان را نیز انتخاب و به او لقب سزار را اعطا نمودند.

پس از آن بالبینوس برای کنترل اوضاع در شهر ماند و پوپینوس به عنوان فرماندهٔ سپاه برای مقابله با ماکسیمینوس تراکس رفت. با کشته‌شدن ماکسیمینوس به دست سربازان خود، پوپینوس پیروزمندانه به رم بازگشت.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
صفحه  صفحه 79 از 229:  « پیشین  1  ...  78  79  80  ...  228  229  پسین » 
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر / تاریخ اروپا از ابتدا تاکنون

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا