فرهنگ و هنر

آموزش الفبا و زبان کره ایی


صفحه  صفحه 1 از 13:  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  پسین »
 زن
#1   Posted: 29 Jan 2014 18:48


 2 Star

ارسالها: 1885
با سلام
درخواست ایجاد تاپیک در تالارفرهنگ و هنر به اسم "اموزش الفباي كره اي" رو دارم
با توجه به افزايش شديد طرفداران كره در ايران ،اخيرا خيليها علاقمند به شناخت اين زبان شدند
و بايد اعلام كنم برخلاف تصور اكثريت،زبان كره اي يا همون هانگول با مثلا زبان چيني خيلي تفاوت داره و البته خيلي اسون تره
و چون شبكه هاي ماهواره اي كره اي الان خيلي راحت در اختيار ايرانيان قرار داره فكر كنم بد نيست لوتي چنين بخشي رو هم داشته باشه
 
     
  ویرایش شده توسط: armita0096  
 زن
#2   Posted: 31 Jan 2014 18:31


 2 Star

ارسالها: 1885
درباره زبان کره ای (هانگول)

حداقل ۷۵ میلیون نفر درسراسرجهان به زبان کره ای تکلم میکنند: بیش از ۴۰ میلیون نفر درکره جنوبی و۲۰ میلیون نفر درکره شمالی 2 میلیون نفر درچین 700 هزارنفر در ژاپن و600هزارنفر در ایالات متحده آمریکا.گرامر زبان کره ای شباهت بسیاری به زبان ژاپنی دارد اما بسیاری از لغات از زبان چینی وارد این زبان شده اند.الفبای زبان کره ای ( هانگول ) طی سالهای ( 46-1443 ) باتلاشهای شاه سوجونگ کبیر اختراع شد .

زبان کره ای زبان شیرینی است با یک دستور زبان متفاوت و الفبای ساده .در گذشته ها کره ای ها از خطوط هانجا که برگرفته از کارکتر های چینی سنتی بود استفاده می کردند اما چون زبان کره ای چند هجایی است برخلاف زبان چینی و همچنین دارای یک گرامر خاص می باشد , نوشتن بر اساس تک هجا ها کمی سخت بود و نارسایی هایی ایجاد می کرد . بنابراین برآن شدند که الفبای کره ای را تعریف کنند.
در حال حاضر الفبای کره ای( حروف صامت) 19 حرف دارد برخی از این حروف ها صدای کشیده یا مشدد دارند برخی دو صدا دارند برخی درحالت سکون یک صدا و در حالتی که همراه حروف مصوتی باشند یک صدای دیگر! اما حروف مصوت در کره ای بسیار فراتر می رود و از چند صدای پایه و بقیه ترکیبی از صداهای ساده تشکیل شده است که باهم 21 مصوت می شوند. در آموزش جدید من تصمیم گرفتم مصوت ها و صامت هارا باهم آموزش دهم.
 
     
  ویرایش شده توسط: armita0096  
 زن
#3   Posted: 31 Jan 2014 18:41


 2 Star

ارسالها: 1885
نگرشی کلی بر الفبای زبان کره ای:


به زودی توضیح دقیقشون هم میدم
 
     
  
 زن
#4   Posted: 31 Jan 2014 18:44


 2 Star

ارسالها: 1885
آشنایی با مصوت ها:

مصوت های ساده در زبان کره ای یا عمودی در هجا قرار می گیرند یا تحتانی(افقی). هریک از دسته ها(عمودی یا افقی) شامل سه جور صدا هستند یا آرام تلفظ می شوند یا کشیده و یا شامل هیچ یک یعنی آرام یا کشیده نیستند در این صورت به آنها صداهای خنثی می گویند.

دسته ی اول: صداهای عمودی

ㅏ این صدا تلفظ آرام و بلند دارد صدای a برای مثال در Dast دست و یا صدای aa برای مثال در Baba بابا

ㅓ این صدا تلفظ کشیده و کوتاه دارد و چنین صدایی در فارسی وجود ندارد این صدارابه شکل eo یا u نشان می دهند. یعنی این صدا صدای e بسیار بسیار کوتاه که شنیده نمی شود و o در زبان انگلیسی می دهد همانطور که می دانید o در زبان انگلیسی معمولا صدای آی کوتاه یا اوی بسیار ک.تاه و کشیده دارد یا u که در زبان انگلیسی صدای آی کشیده.

بنابراین این صدا صدای آی کوتاه و کشیده یا اوی بسیار کوتاه و کشیده می دهد.
ㅣ این صدایی خنثی است و صدای i می دهد مانند ایران / سینی

دسته ی دوم: صداهای افقی

ㅗ این صدا تلفظ آرام و بلند دارد و صدای اوی کوتاه در فارسی را میدهد و به شکل o نشان می دهد.مانند:
اردک ordak / بُز boz


ㅜ این صدا تلفظ کشیده و کوتاه دارد و صدای اووی کشیده در فارسی است و به شکل oo نشان می دهند.مانند:
او oo / دوست doost

ㅡ این صدای خنتی که در فارسی وجود ندارد صدای eu میدهد یعنی e و اوو ی کشیده و کوتاه می دهد برای تلفظ eu یعنی e و اووو ی کشیده را از حنجره و درحالی که دندان های شما روی هم هست و درحالت عادی است تلفظ کنید.


بخش دوم : چند تا صامت یاد بگیریم!


این صامت ساده نماینده دو حرف "ک" و " گ" می باشد. اگر ابتدایی ترین صدای هجای اول باشد یا در پایان یک هجا ساکن قرار بگیرد صدای "ک" اما ما بین دو حرف مصوت صدای "گ" می دهد.

این صامت ویژه ی ㄱ می باشد و صدای "ک" می دهد.

این صامت مشدد یا کشیده ㄱ می باشد اگر ابتدای هجای اول باشد تنها صدای "ک" کشیده می دهد و اگر در هجاهای دوم یا اخر قرار بگیرد مشدد خوانده می شود.

بخش سوم: هجا بسازیم و بخوانیم!


가 ka/ 까 kka/ 카 ka
각 kak/ 깍 kkak/ 칵kak
깎 kkak/ 깤 kkakk/ 캌 kak/ 칶 kakk
در مثال های بالا ㄱ در ابتدای یک هجا بود و یا پایان یک هجا به طور ساکن بنابراین صدای "ک" گرفت. ㄲ نیز چون ابتدای یک هجا بود و یا پایان ان به صورت ساکن پس صدای "ک" کشیده می دهد.
حال مثال های زیر:
가끼 kak' gi
این کلمه شامل دو هجا است ㄱ در هجای اول قرار دارد پس صدای ک میدهد ㄲ که صدای مشدد دارد وقتی در هجای دوم قرار گرفت در اصل به شکل 각기 تلفظ می شود.

갘구 kak goo = 각구 kak goo = 가꾸 kak'goo


가 ka / 거 ku,keo/ 기ki/ 고 ko/ 구 koo/ 그 keu


가구 ka goo / 거기 keo gi /구가 koo ga /그거 keu gu(geo)/ 기그 ki geu

걱고 keok go =거꼬 keok'go

بخش چهارم: تمرین بیشتر!

1.کلمات زیر را تلفظ کنید.

쿠가 /국/ 키국/ 구크/ 컥/ 컥기

2.کلمات زیر را بنویسید.

kik ga / kik ka/ kkook


بخش پنجم : جواب تمرین ها

1.
kkoo ga/ kook/ ki gook/ koo keu/ keok(kuk) / keok gi
2.
긱가 (= 기까,킥가,키까) / 긱카(= 킥카,킼카,깈카) / 꾹(=꿐)
 
     
  
 زن
#5   Posted: 31 Jan 2014 18:46


 2 Star

ارسالها: 1885
آشنایی با حرف ㅇ :

بخش اول: صامت یاد بگیریم!
این حرف در زبان کره ای در ابتدا یا پایان هجا قرار می گیرد در ابتدا ی هجا صدایی ندارد و مانند الف در زبان فارسی عمل می کند و ساخت یک هجا که با مصوت شروع شود را ممکن می سازد چون کره ای مانند فارسی نمیتواند با مصوت اغاز شود.
این حرف در پایان هجا صدای نگ تو دماغی میدهد . اگر این حرف پایان هجا باشد و هجای بعدی نیز به کمک o بیصدا با مصوت شروع شود آنگاه گ بسیار کوتاه و تو دماغی تر تلفظ می شود.


بخش دوم: هجا بسازیم و بخوانیم!


아 a/ 어 eo / 이 i/ 오 o/ 우 oo/ 으 eu
앙 an'g /엉 eon'g /잉 in'g /옹 on'g /웅 oon'g / 응 eun'g
앙이 An'g' i /웅아 on'g' a /궁이 koon'g' i/겅 keon'g


بخش سوم: تمرین بیشتر!


تلفظ کنید:
가꿍이가 / 욲이 /긱이 /깈이 /아구잉끼 /강아بخش چهارم: جواب تمرین ها

kak' goon'g'i ga/ ook' gi / kigi/ kiki / A goo in'g kki / kan' g'a
 
     
  ویرایش شده توسط: armita0096  
 زن
#6   Posted: 31 Jan 2014 18:48


 2 Star

ارسالها: 1885
ㅅ/ㅆ/ㅈ/ㅉ/ㅊ


بخش اول: صامت یاد بگیریم!


این حرف نماینده حرف " س" و "ش" می باشد. این حرف در کنار مصوت ها ی مختلف یکی از صداهای "ش" یا "س" را اختیار می کند. تا اینجا با شش حرف مصوت ساده آشنا شدیم و این حرف با تمام مصوت های ساده ی ㅏ/ㅓ/ㅡ/ㅜ/ㅗ صدای " س" می دهد و همراه ㅣ صدای " ش " می دهد.بعدا به صدای این حرف با دیگر حروف های مصوت ترکیبی خواهیم پرداخت.

این حرف صدای کشیده یا مشدد ㅅ می باشد و اگر ابتدای یک هجا باشد و ان هجا هجای ابتدائی باشد آنگاه صدای کشیده خواهد داشت اگر در هجا های میانی قرار گیرد صدای مشدد می دهد.
نکته مهم: حرف ㅅ و مشدد یا کشیده ان یعنی ㅆ اگر در حالت سکون و پایان یک هجا قرار بگیرند صدای "ت" یا "د" بسیار کوتاه می دهد.


این حرف که از حرف ㅅ به وجود آمده صدای " ج" یا " چ" می دهد این حرف در هجای ابتدایی صدای "چ" و در هجا های میانی صدای "ج" و درپایان هجا و در صورت ساکن واقع شدن صدای "ت" یا "د" کوتاه می دهد.

این حرف صدای ویژه ی ㅈ می باشد و صدای "چ" می دهد . این حرف نیز در پایان هجا و ساکن صدای "د " یا "ت" کوتاه می دهد.

این حرف هم مشدد ㅈ می باشد این حرف در هجای ابتدایی صدای کشیده و در هجاهایی میانی مشدد و در پایان هجا در صورت سکون, صدای " د" یا "ت" کوتاه می دهد.


بخش دوم: هجا بسازیم و بخوانیم!
사 Sa/ 서 seo/ 소 so/ 수 soo/ 스 seu/ 시 shi
씻 sshit/ 섯 seot/ 솟사 sot sa/ 잇이 ishi(= 이시)/갔아 ka'ssa
옸이 o' sshi / 기갓써 ki gat sseo / 썼아 SSeo' ssa /아싸 As'sa
자주 chajoo / 잦 chad(t) / 잦아 cha ja( =자자) / 짱 chhan'g /사짜 sa'jja충choon'g / 중 choon'g/ 아시 중이 Ashi joon'g' i
 
     
  
 زن
#7   Posted: 31 Jan 2014 18:51


 2 Star

ارسالها: 1885
ㄴ/ㄷ/ㄸ/ㅌ
بخش اول: صامت یاد بگیریم!این حرف صدایی بین "ن" و "د" دارد و نماینده ی حرف "ن" می باشد.


این حرف ساخته شده از ㄴ صدای "د" یا "ت" می دهد. و در پایان هجا صدای "ت" یا " د" کوتاه.این حرف مشدد ㄷ می باشد ابتدای یک هجا صدای کشیده و در هجاهای میانی و پایانی صدای مشدد و در صورت ساکن واقع شدن در پایان یک هجا صدای "ت" یا "د" کوتاه.این حرف ویژه ی ㄷ می باشد و صدای "ت" می دهد.

بخش دوم: هجا بسازیم و بخوانیم!난 naan / 단 taan/ 낟 naa'd / 닫 taa'd/ 딴 ttan / 땆 ttat('d)
난아 naanaa / 돈이 toni / 이돈이 idoni
 
     
  
 زن
#8   Posted: 31 Jan 2014 18:56


 2 Star

ارسالها: 1885
nazi220: armita0096
خسته نباشی
خدا قوت
من برم پارسی را پاس بدارم . هی دارم می خونم یاد نمی گیرم
نازی جان این چیزا علاقه میخواد وطرفداران مخصوص به خودش رو داره توی وبلاگم منو میکشن انقدر که ازم میخوان زودتر اموزش زبان کره ای بذارم
ممنون که سر زدی
******************************************************************
ㅁ/ㅂ/ㅃ/ㅍ/ㅎ/ㄹ

بخش اول: صامت یاد بگیریم!این حرف صدایی بین "م" و "ب" دارد و به طور کلی نماینده ی حرف "م" می باشد

این حرف ساخته شده از ㅁ صدای "ب" یا "پ " می دهد. به طور کلی در هجای ابتدا صدای "پ" در هجاهای میانی صدای "ب" و در پایان یک هجا و در حالت سکون صدای "م" (یا پ بسیار کوتاه)

مشدد یا کشیده ی ㅂ می باشد هجای ابتدایی صدای کشیده در هجا های بعدی(میانی و پایانی) صدای مشدد خواهد داشت و در پایان یک هجا در حالت سکون صدای "م" ( یا پ بسیار کوتاه)

حرف ویژه ی ㅂ و صدای "پ " می دهد.

این حرف را که از حرف ㅇ ساخته شده صدای " هـ" یا " ح" می دهد. و در پایان هجا در حالت سکون صدای "ت" کوتاه.

این حرف صدای "ر" یا ""ل " می دهد. به طور کلی اگر همراه مصوت باشد صدای "ر" و اگر ساکن واقع شود صدای" ل" اگر در هجای ابتدا در پایان هجا و ساکن باشد و هجای دوم نیز با همین حرف آغاز شود اما همراه مصوت انگاه از ترکیب این حرف در هجای ابتدا و هجای دوم صدای "ل" می دهد.

بخش دوم: هجا بسازیم و بخوانیم!


마 ma / 보 po / 마보 mabo / 보마 poma
빠 ppa / 아빠 ab'pa
비읍 pi eum(p)
갑아 kaba / 갚아 kapa
밤 =팜 paam
히읗 hi eut
호란이 horani
실 shil / 실라 shilla / 실아 shira
일합니다 (= 일 il +합 ham+ 니 ni + 다 ta(da)) ==> iramnida یا il hamnida
وقتی چنین جملاتی می خواهد خوانده شود دو جور تلفظ می توان داشت و تلفظ سرهم ترجیح داده می شود بنابراین
일합니다 بهتر است iramnida تلفظ شود. به یک نمونه دیگر توجه کنید...

말합니까? ( mal ham nigga / maramnigga*)

말해? mareh*?(marae?*){ mal hae?/mal heh?)
 
     
  
 زن
#9   Posted: 31 Jan 2014 18:58


 2 Star

ارسالها: 1885
تا این جا با شش حروف مصوت و 19 حرف صامت به همراه ساخت هجا و تلفظ آشنا شدیم. از این درس و چند درس بعد با مصوت های جدیدی آشنا خواهید شد که از ترکیب همین شش صدای ساده به وجود آمده اند.

مصوت های ترکیبیترکیب صدای "او ی کوتاه و کشیده" با a حرف wa را می سازد. اگر به همراه ㅇ باشد vaa تلفظ می شود اما همراه دیگر حروف ها w بسیار کوتاه تلفظ می شود به شکلی که انگار تلفظ نمی شود. مانند:

와 vaa(= وا ) / 봐 pwaa= paa (= پا ) / 돠 twaa= taa (=تا ) / 뫄 mwaa= maa (=ما)
این مصوت ترکیب "اوو" ی کشیده و کوتاه با آی کوتاه و کشیده است بنابراین صدای wu را می سازدوهمراه ㅇ باشد veo تلفظ می شد و همراه دیگر صامت ها صدای "اوی بسیار کوتاه و کشیده همراه آی کوتاه و کشیده"

워 wu(weo)= veo / 붜 pwu= pu /줘 jwu=ju/ 둬 twu= tu/ 눠 nwu= nu / 뭐 mwu(mu)

این مصوت ترکیب دو صدای خنثی ی "ای " و eu است و به شکل wee یا ee نشان می دهند اگر همراه حرف ㅇ باشد صدای wee ( اویییی کشیده) و اگر همراه دیگر صامت ها باشد تنها صدای "ای کشیده" می دهد.

مانند:
의 wee (=اوییی کشیده)/ 븨 pee / 믜 mee /늬 nee/ 희 hee
 
     
  
 زن
#10   Posted: 31 Jan 2014 19:03


 2 Star

ارسالها: 1885
ㅐ/ㅔ /تلفظ ㅅ با مصوت های ترکیبی قبلی ها

با سه صدای ترکیبی اشنا شدیم در این درس ضمن آشنایی با دو صدا ی ساده ی دیگر که از ترکیب 6 صدای ما ساخته می شوند به تلفظ صدای " ㅅ " با این مصوت ها می پردازیم.

تلفظ با مصوت های ترکیبی ㅘ/ㅝ/ㅢ و اشنایی با ㅐ /ㅔ

می دانیم ㅅ با مصوت های ㅗ/ㅜ/ㅡ صدای "س" می دهد بنابراین با ترکیب با ㅘ /ㅝ/ㅢ صدای "س" می دهد زیرا برای مثال :

솨= 소 so + 아 aa= 솨 swa= saa


숴 =수 soo+어 u = 숴 swu=su

싀= 스 seu+이 i = 싀 see=si

بنابراین اگر بخواهیم برای مثال بنویسیم سیاه می نویسیم 싀아흐 و اگر بنویسیم 시아흐 غلط است چون نوشتیم شیاه.
صدای e کشیده دارد و از ترکیب حرف a و i کوتاه است بنابراین به شکل ae می نویسند اما در تلفظ صدای " e کشیده دارد " مثل تلفظ e در نویسه =nevisehصدای e کوتاه دارد و از ترکیب eo(u) و i کوتاه است به شکل e می نویسند مانند ارادت eradat


نکته: به یاد داشته باشید ㅅ به همراه ㅐ و ㅔ صدای "س" می دهد پس

새 = sae (=seh) / 세 =se**************************** ****************************
خب فعلا توضیحات الفبا رو تا همینجا میذارم
قطعا خیلی ها ذوق کردند.ولی اکثریت هم هنگ کردند
اما خب من این مطالبو برای طرفداران واقعیش میذارم
از دفعه ی بعد یکم روی معنی کلمه و محاوره کار میکنیم . دوباره بر میگردم روی کارکردن با الفبا تا از گیجی در بیاید
اینم بگم خود من اول کلمات رو دقیق یاد گرفتم و معنی هارو متوجه شدم و بعدا رفتم سراغ الفبا
اما خب اصولش اینه که ادم از الفبا شروع کنه
وقت هم نشد از مدیران بابت ایجاد این تاپیک تشکر کنم
 
     
  
صفحه  صفحه 1 از 13:  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  پسین » 
فرهنگ و هنر

آموزش الفبا و زبان کره ایی


این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites