تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
فرهنگ و هنر

آموزش الفبا و زبان کره ایی

صفحه  صفحه 9 از 13:  « پیشین  1  ...  8  9  10  11  12  13  پسین »  
#81 | Posted: 9 Feb 2014 21:12


저는 한국어를 공부합니다 = من زبان کره ای را مطالعه می کنم아버지는 일본어를 공부합니다 = پدرم زبان ژاپنی را مطالعه می کند어머니는 중국어를 공부합니다 = مادرم زبان چینی را مطالعه می کند친구가 영어를 공부합니다 = دوستم زبان انگلیسی را مطالعه می کند저는 밥을 먹습니다 = من غذا را می خورم아버지는 텔레비전을 봅니다 = پدرم تلویزیون را نگاه می کند한국 = کره어 = زبان
     
#82 | Posted: 9 Feb 2014 21:14
پاسخ مثبت به سوالات

이것은 시계입니까 = این شیء ساعت است ؟


네 , 시계입니다 = بله ساعت است이것은 공책입니까 = این شیء دفتر است ؟네 , 공책입니다 = بله دفتر است저것은 가방입니까 = آن شیء کیف است ؟네 , 가방입니다 = بله کیف استاین ها چون جوابشان مثبت است از این قوائد استفاده می شوند اما اگر بخواهیم جوابمنفی بدهیم باید از قائده ی دیگری استفاده کنیم
     
#83 | Posted: 9 Feb 2014 21:14
پاسخ منفی به سوالات

پست قبل نحوه ی دادن جواب مثبت بود این پست نحوه ی دادن جواب منفی이것은 시계입니까 = این شیء ساعت است ؟아니오 , 시계가 아닙니다 = نه ساعت نیست이것은 공책입니까 = این شیء دفتر است ؟아니오 , 공책이 아닙니다 = نه دفتر نیست저것은 가방입니까 = آن شیء کیف است ؟아니오 , 가방이 아닙니다 = نه کیف نیست아니오 = نه아닙니다 = نیست이 و 가 را بعد اسم به کار ببریدگرامر اینکه کجا 이 و کجا 가 میاد هم در پست های قبل توضیح دادم
     
#84 | Posted: 9 Feb 2014 21:16
مکالمات
از این به بعد هر پست بدون تیتر ، تمرین برای مکالمه ست이것은 무엇입니까 = این شیء چیست ؟ ( igason mooashim niga )이것은 책입니다 = این شیء کتاب است ( igason chegim nida )저것은 무엇입니까 = آن چیز چیست ؟ اشاره به دور( chogason mooashim niga )저것은 창문입니다 = آن چیز پنجره است اشاره به دور ( chogason changmoonim nida )이 = این / اشاره به نزدیک저 = آن / اشاره به دور것 = شیء / چیز

     
#85 | Posted: 9 Feb 2014 21:16
생일 축하합니다 = تولدت مبارک ( sengil chooka ham nida ) محترمانه ی رسمیه안녕하세요 = سلام چطورید( aniang haseyo )برای بزرگتر به کار می ره و محترمانه است안녕하십니까 = سلام چطورید( aniang hashim nika ) این هم محترمانه ی رسمیه안녕히 주무세요 = شب بخیر / شب خوب بخوابید( anianghy choomoo seyo )محترمانه ی رسمیه좋은 아침입니다 = صبح بخیر( cho oon achimim nida )محترمانه ی رسمیه새해 복 많이 받으세요 = سال نو مبارک ( sehe pok many padoo seyo )محترمانه ی رسمیه
     
#86 | Posted: 9 Feb 2014 21:17
فعل دادن연필 주세요 = لطفا مداد بدهید ( yan pil choo seyo )책 주세요 = لطفا کتاب بدهید ( cheg choo seyo )의자 주세요 = لطفا صندلی بدهید ( oeeja choo seyo )장갑 주세요 = لطفا دستکش بدهید ( jangab choo seyo )모자 주세요 = لطفا کلاه بدهید ( moja choo seyo )فعل 주다 معنی دادن می دهد و زمانی استفاده می شود که می خواهیم چیزی را بگیریماما اضافه کردن 세요 به خاطر موءدبانه شدن جمله است و برای بزرگتر باید به این شکلاستفاده کرد اما اگر 세요 را حذف کنیم کاملا دوستانه است و برای بزرگتر کاربرد ندارد و فقطمی توان برای دوستان وافراد کوچکتر استفاده کرد در اینجا اگر 를 و 을 را به اسم اضافه کنیمیعنی بعد از اسم بیاریم معنی -را- می دهد اما اگر اضافه نکنیم در اینگونه جمله ها اشکالی نداردمثلا : 책을 주세요 = لطفا کتاب را بدهیدکاربرد برای دوستان : 책을 줘 یا 책 줘 وقتی 세요 حذف می شه یکم دیکتش هم عوض می شهتلفظ : cheg cho
     
#87 | Posted: 9 Feb 2014 21:17
اعضای بدن코 = بینی ( ko ) تلفظی بین ک و گ و اینکه محکم ادا می شه입 = دهان ( ib )입술 = لب ( ib sool )눈 = چشم / برف ( noon )귀 = گوش ( ky ) تلفظی مثل کیی و کویی اما این کلمه سریع گفته می شه발 = پا ( قسمتی از پا که با کفش پوشیده می شه ) ( pal )손 = دست ( son )얼굴 = صورت ( ol kool )다리 = کل پا ( tary )목 = گلو / گردن ( mog )어깨 = شانه ( ogge )손가락 = انگشت دست ( son garag )손목 = مچ ( son mog )가슴 = سینه ( kasoom )머리 = سر / مو ( در جمله گاهی مو و گاهی سر معنی می شه مثلا 머리 모양이 = مدل مو )( mory )

     
#88 | Posted: 9 Feb 2014 21:18
نشانه مفعولی


چه زمان از 를 و چه زما از 을 استفاده می کنیم :هر گاه آخرین حرف سیلاب آخر مفعولمون حرف مصوت بود از 를 مثل : 의자 که می شه의자를 و هر گاه آخرین حرف سیلاب آخر مفعولمون صامت بود از 을 استفاده می کنیممثل : 책 که می شه : 책을
     
#89 | Posted: 9 Feb 2014 21:19 | Edited By: armita0096
مکالمات

*************از این به بعد هر پست بدون تیتر ، تمرین برای مکالمات************
اسمت چیه ؟ کارت چیه ؟ درامدت چقدره ؟ کتابت کجاست ؟ترجمه ی کره ای این جمله ها تقریبا همانند فارسی هستند مثلا :이름이 뭡니까 = اسمت چیه = iroomy moom nikaدر جواب : 이름이 알립니다 = اسمم علی است =iroomy Alim nidaحالا چرا بعد از 이름 کلمه ی 이 اومده : در اینجا اسم در نقش فاعل قرار گرفته و تاکید برروی 이름 است و برای کاملتر کردن آن میاید در بعضی مواقع 이 میاید و در بعضی مواقع 가چه موقع 이 و چه موقع 가 میاید ؟ = هر موقع آخرین حرف کلمه ای که 이 و 가 بعد از آن میایدصامت باشد 이 میاید هر موقع مصوت باشد 가 میایدمثال 가 :

시계가 어딥니까 : ساعت کجاست : shige ga odim nikaدر جواب = 시계가 벽에 걸어 있어요 = ساعت به دیوار آویزان است =shige ga piage kara isayo این جمله فقط برای یادگیری 가 بود نیازی به یادگیری بقیه جمله نیست     
#90 | Posted: 9 Feb 2014 21:21
ساخت افعال

در زبان کره ای از هر ریشه ی فعل چند مدل زمان حال می شه ساخت که من همه رو دونه دونه می گم

اما زمان گذشته و آینده در درس های بعد گفته خواهد شداگر به آخر فعل هامون ㅂ- 니다 و 습니다 اضافه کنیم محترمانه ی رسمی می شوداگر 요 اضافه کنیم محترمانه ی غیر رسمی می شودبقیه رو اینجا توضیح نمی دم چون گیج می شید به مرور خواهم گفت다 را از آخر همه ی افعال بر می داریم و به آن ㅂ- 니다 و 습니다 اضافه می کنیماینها زمان حال ساده هستند : مثلا :사랑하다 و 감사하다 و 좋아하다 و 고맙다 که می شه :사랑합니다 و 감사합니다 و 좋아합니다 و 고맙습니다اینکه چه زمانی ㅂ- 니다 و 습니다 اضافه می کنیم :هر گاه در آخر آخرین سیلاب فعل ما حرف بی صدا( صامت ) باشد ما 습니다 اضافه می کنیم مثل 고맙다 اگر 다 را حذف کنیمحرف آخر آخرین سیلابمونㅂ است و چون صامته 습니다 اضافه می کنیمو تلفظ آن می شود :고맙습니다 = ممنونم / مرسی ( به صورت محترمانه ی رسمی ) ( komap soom nida )در اینجا ㅂ- پ تلفظ نمی شه استثناست و -م- تلفظ می شهاما چه زمان از ㅂ-니다 استفاده می کنیم : هر گاه بعد از حذف 다 حرف آخر آخرین سیلابمون حرفصدادار ( مصوت ) بود ㅂ-니다 را اضافه می کنیم مثل : 사랑하다 و 감사하다 و 좋아하다 که بعد ازحذف 다 آخرین حرف آخرین سیلابمون ,آخرین حرف ㅏ هستش پس به آن ㅂ-니다 را اضافه می کنیم :사랑합니다 و 감사합니다 و 좋아합니다 در اینجا هم ㅂ را پ تلفظ نمی کنیمبلکه -م- تلفظ درست آن است :사랑합니다 = عاشقتم ( sarang ham nida )감사합니다 = ممنونم ( kamsa ham nida )좋아합니다 = دوستت دارم / دوست دارم ( هر چیزی رو که می شه دوست داشت )( choa ham nida )     
صفحه  صفحه 9 از 13:  « پیشین  1  ...  8  9  10  11  12  13  پسین » 
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر / آموزش الفبا و زبان کره ایی بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites