خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
پارسی زبانان غیر ایرانی انجمن لوتی / پارسی زبانان غیر ایرانی /

تاجیکستان


صفحه  صفحه 5 از 37:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  ...  37  پسین »
sepanta_7 مرد #41 | Posted: 17 Sep 2013 12:25
کاربر

 
اصل سی و یکم
اشخاص حق دارند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به ادارات دولتی مراجعه نمایند.

اصل سی و دوم
هر شخصی حق دارد صاحب ملک و میراث باشد. هیچ کس نمی‌تواند حقوق اشخاص را نسبت به مالکیت محروم و محصور کند. اخذ مال یا ملک جهت احتیاجات دولت تنها براساس تراضی با صاحب مال یا ملک و بازپرداخت ارزش مال یا ملک گرفته می‌شود.

ضرر مادی و معنوی که از ناحیه افراد و مقامات دولتی به صورت غیرقانونی ایجاد شده براساس قانون از حساب و اموال مقامات گرفته می‌شود.اصل سی و سوم
دولت از خانواده همچون اساس جامعه حمایت می‌کند. هر کس حق تشکیل زندگی را دارد. مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده‌اند حق دارند بدون هیچگونه ممنوعیتی به عقد و ازدواج یکدیگر درآیند. نسبت به تشکیل زندگی جهت ازدواج زنان و مردان از حیث حقوق با یکدیگر برابرند. تعدد ازدواج ممنوع است.


اصل سی و چهارم
مادر و کودک از حیث حمایت و مساعد مورد توجه خاص دولت هستند. والدین برای تربیت کودکان و فرزندان بالغ خود از حیث حضانت و نگهداری مسئول هستند. دولت برای حفظ و نگهداری کودکان یتیم و بی‌سرپرست مساعدت لازم را می‌نماید.


اصل سی و پنجم
هرکس می‌تواند شغلی را که بدان تمایل دارد انتخاب کند. مزد کار از حداقل مزد محنت (سختی) نباید کم‌تر باشد. برای اجرای یک کار به افراد مزد برابر و مساوی داده می‌شود. هیچ کس را نمی‌توان به انجام کاری مجبور کرد. مگر مواردی را که قانون معین کرده است.

در کارهای سخت و خطرناک استفاده از زنان و کودکان و افراد نابالغ ممنوع است.اصل سی و ششم
هرکس دارای حق سکونت است این حق برای ساختمان‌های دولتی، شرکت‌های عمومی و خصوصی از ناحیه دولت تأمین می‌شود.

اصل سی و هفتم
هر یک از افراد ملت از حق تفریح، استراحت بهره‌مند است این حقوق براساس قانون معین می‌شود. هر یک از افراد در روز، هفته، سال از حق استراحت بهره‌مند است. حقوق ایام استراحت از ناحیه دولت تأمین می‌شود.


اصل سی و هشتم
هر یک از افراد ملت حق تندرستی و سلامتی دارد، سلامتی افراد از طریق مراکز درمانی و طبی بدون پرداخت پول تأمین می‌شود (درمان افراد در مراکز درمانی نیاز به پرداخت وجه نیست).

اشکال دیگر مراکز درمانی و بهداشتی را قانون معین می‌کند.اصل سی و نهم
اشخاص به هنگام پیری، بیماری، نقص عضو، کم شدن قابلیت کار، محرومیت از سرپرست و سایر مواردی که قانون عادی معین کرده است از حقوق تأمین اجتماعی برخوردارند.


اصل چهلم
اشخاص حق دارند در جمعیت و گروه‌های فرهنگی، علمی، هنری شرکت کنند و از دستاوردهای آن استفاده نمایند. ثروت‌های فرهنگی و معنوی را دولت حمایت می‌کند. مالکیت معنوی در حمایت قانون است.

اصل چهل و یکم
هر شخص حق تحصیل دارد. دولت ایجاد مراکز و مدارس جهت یادگیری را حمایت می‌کند. این مدارس بدون پرداخت وجه به آن‌ها معلومات می‌آموزند.

اشکال دیگر معلومات علمی را قانون معین می‌کند.


اصل چهل و دوم
در قلمرو کشور "تاجیکستان" اشخاص وظیفه دارند اصول قانون اساسی و قانون عادی را رعایت نمایند. حقوق آزادی، شأن و شرف دیگران را محترم شمارند. ندانستن قانون پاسخگویی افراد را استثناء نمی‌کند.


اصل چهل و سوم
حفظ و صیانت از میهن، حمایت از آن، حفظ منافع دولت، حفظ استقلال و امنیت کشور وظیفه هر یک از افراد ملت است. ترتیب خدمت نظام وظیفه (سربازی) را قانون معین می‌کند.

اصل چهل و چهارم
حفظ و نگهداری مواهب طبیعی، طبیعت، زمین، ثروت‌ها و منابع طبیعی، آثار تاریخی، فرهنگی و استفاده خوب از آن‌ها وظیفه هر یک از افراد کشور "تاجیکستان" است.

اصل چهل و پنجم
پرداخت مالیات را که قانون معین کرده است وظیفه هر شخص می‌باشد. قوانینی که نحوه جدید پرداخت مالیات را معین می‌کنند و بر این اساس وضع اقتصادی مردم را سنگین‌تر می‌نمایند قابلیت اجرایی ندارند (قانون عطف بماسبق نمی‌کند).
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #42 | Posted: 17 Sep 2013 12:40
کاربر

 
اصل چهل و ششم
در هنگام تهدید صریح به حقوق و آزادی‌های افراد ملت، استقلال و تمامیت ارضی، آفات و بلایای طبیعی که در نتیجه آن مقامات قانون اساس نتوانند به صورت مستقل عمل نمایند. با اتخاذ تدابیر موقتی برای حمایت شهروندان، دولت وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌گردد. مهلت وضعیت فوق‌العاده تا سه ماه است. در موارد ضروری مهلت تعیین شده را رئیس جمهور می‌تواند طولانی نماید.

اصل چهل و هفتم
در دوره وضعیت فوق‌العاده حقوق و آزادی‌هایی که در اصول 16، 17، 18، 19، 20، 22، 25، 28 قانون اساسی پیش‌بینی شده است محدود نمی‌گردند در هنگام اعلان وضعیت فوق‌العاده مجلس عالی منحل نمی‌گردد. نظام حقوقی وضعیت فوق‌العاده را قانون اساسی معین می‌کند.

قسمت سوم- مجلس عالی

اصل چهل و هشتم
مجلس عالی مقام عالی و قانون‌گذار و وضع‌کننده قانون در جمهوری "تاجیکستان" است. اعضای مجلس عالی به مدت 5 سال انتخاب می‌شوند. سن اعضای مجلس از 25 سال نباید پایین‌تر باشد. تشکیل و نحوه فعالیت مجلس عالی را قانون معین می‌کند.

اصل چهل و نهم
صلاحیت مجلس عالی:

1- وضع قانون و تغییر و یا اصلاح و یا لغو آن.

2- تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی.

3- تعیین خط‌مشی اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری "تاجیکستان".

4- تأسیس کمیسیون (کمیته) مرکزی انتخابات و همه‌پرسی.

5- تعیین همه‌پرسی.

6- آماده نمودن طرح قوانین و دیگر مسائل مهم دولتی برای همه‌پرسی.

7- تعیین انتخابات رئیس جمهور.

8- تعیین انتخابات مقامات عالی و محلی نمایندگان.

9- قبول تشکیل و انحلال وزارت و کمیته‌های دولتی.

10- تصدیق و قبول افرادی که به عنوان نخست‌وزیر، معاون اول، وزیران و رؤسای کمیته‌های دولتی معرفی شده‌اند.

11- تصدیق فرمان رئیس‌جمهور در مورد تعیین و یا برکناری رئیس بانک ملی و معاونان وی.

12- انتخاب و قبول رئیس و معاون و قضات دادگاه عالی اصول قانون اساسی، رئیس، معاونان و قضات دادگاه عالی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهوری.

13- قبول تعیین و برکناری دادستان کل و معاونان وی.

14- تصدیق برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و قبول رسانیدن کمک اقتصادی به سایر کشورها.

15- تصدیق بودجه دولت، تعیین بودجه کل کشور و در صورت کسری بودجه دولت نحوه جبران آن، نظارت بر اجرای بودجه، تعیین سیاست پولی کشور، اجازه استقراض از سایر دولت‌ها و پرداخت وام از سایر کشورها.

16- تعیین سیاست پولی و مالی.

17- تعیین خطوط مرزی استان‌ها و ناحیه‌ها و در موارد ضروری تغییر دادن آن‌ها.

18- تصدیق و قبول عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی.

19- تأسیس و تشکیل دادگاه‌ها.

20- تصدیق و قبول پیشنهادات رئیس جمهوری درباره جنگ، صلح و وضعیت فوق‌العاده.

21- تصدیق و قبول نشانه‌های دولتی.

22- مشخص نمودن رتبه و درجات نظامی، دیپلماسی و عناوین مخصوص.

23- تصدیق مهر دولت.

24- اعلان عفو عمومی.

25- لغو مصوبات ریاست مجلس عالی در مواردی که این مصوبات با قانون اساسی و دیگر قوانین متضاد باشد.

26- اجرا و عملی کردن صلاحیت‌هایی که قانون اساسی و قانون عادی آن‌ها را معین نموده است.اصل پنجاهم
شکل و نحوه فعالیت مجلس عالی با اجلاسیه است. اجلاسیه مجلس عالی از طرف ریاست مجلس عالی دو بار در یک سال تشکیل می‌گردد. اجلاسیه یکم مجلس عالی به وسیله کمیته انتخابات و همه‌پرسی یک ماه پس از انتخاب نمایندگان خلق تشکیل می‌گردد.

اجلاسیه مجلس عالی زمانی صورت می‌گیرد که در آن حداقل دو سوم از نمایندگان خلق (ملت) شرکت داشته باشند.


اصل پنجاه و یکم
نحوه تشکیل کار مجلس و حضور نمایندگان ملت را قانون اساسی و قانون عادی تعیین می‌کند. ریاست مجلس به عهده رئیس عالی مجلس است. در هیأت ریاست مجلس عالی، رئیس مجلس، معاون اول و معاونان وی، رؤسای کمیته‌های دائمی مجلس دیده می‌شوند. مجلس عالی می‌تواند دیگر نمایندگان مجلس عالی خلق را نیز عضو ریاست مجلس عالی انتخاب کند.

اصل پنجاه و دوم
صلاحیت ریاست مجلس عالی عبارت است از:

1- دعوت مجلس عالی.

2- تشکیل اجلاسیه‌های مجلس عالی.

3- ترتیب و تشکیل کمیته‌ها، کمیسیون‌های دائمی مجلس عالی.

4- تشکیل رابطه‌های بین پارلمانی.

5- فعالیت نشریه‌های عالی را رهبری می‌کند مسئولین و مدیران نشریات را تعیین و آن‌ها را عزل و نصب می‌کند.

6- قبول نسبت به تعیین سران نمایندگی دیپلماسی دولت "تاجیکستان" در سایر کشورها و همچنین نمایندگی‌های جمهوری در سازمان‌های بین‌المللی.

7- اجراء و عملی کردن صلاحیت‌هایی که قانون اساسی و قانون عادی آن‌ها را معین نموده است، ریاست مجلس عالی در حیطه صلاحیت خود آن‌ها را قبول و عملی می‌کند.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #43 | Posted: 17 Sep 2013 12:51
کاربر

 
اصل پنجاه و سوم
مجلس عالی از میان نمایندگان خلق، رئیس مجلس عالی، معاون اول رئیس مجلس عالی، معاونان رئیس، رؤسای کمیته‌ها و کمیسیون‌های دائمی مجلس عالی را انتخاب می‌کند.

یکی از معاونان رئیس مجلس عالی، نماینده خلق از ایالت خودمختار کوهستانی بدخشان می‌باشد. رئیس مجلس عالی با رأی مخفی و پنهان اکثریت نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود.اصل پنجاه و چهارم
صلاحیت رئیس مجلس عالی عبارت است از:

1- رهبری و هدایت مسائلی که در اجلاسیه بررسی می‌شود.

2- ریاست اجلاسیه و ریاست مجلس عالی را به عهده دارد.

3- پیشنهاد معاون اول رئیس مجلس عالی، معاونان رئیس، رؤسای کمیته و کمیته‌های دائمی مجلس عالی با اوست.

4- مصوبه‌های مجلس عالی و ریاست آن را امضاء می‌نماید.

5- نمایندگی مجلس عالی را در داخل و خارج از کشور به عهده دارد.

6- موافقتنامه‌های بین‌المللی بین‌المجالس (بین پارلمان‌ها) را امضاء می‌نماید.

7- هدایت و رهبری مجلس عالی را به عهده دارد.

8- اجراء و عملی نمودن صلاحیت‌های دیگری که قانون اساسی و قانون عادی معین کرده است.اصل پنجاه و پنجم
معاون اول و معاونان رئیس مجلس عالی با مشورت و صلاحدید رئیس مجلس سایر وظایف او را اجراء می‌نمایند. در صورت عدم حضور رئیس مجلس عالی وظایف او را معاون اول اجراء می‌کند.


اصل پنجاه و ششم
مجلس عالی برای ترتیب و شکل‌گیری لایحه قانونی و نحوه محاکمه آن‌ها از بین نمایندگان خلق کمیته و کمیسیون‌های دائمی تشکیل می‌دهند. مجلس در موارد ضروری کمیسیون‌های تحقیق و تفتیش و دیگر کمیسیون‌های موقتی تشکیل می‌دهد.

اصل پنجاه و هفتم
نماینده مجلس عالی حق دارد از هر شخص صاحب منصب معلوماتی را کسب نماید که برای اجرای وظایف نمایندگیش ضروری است. نماینده مجلس عالی می‌تواند آزادانه افکار و عقاید خویش را ابراز کند.

اصل پنجاه و هشتم
وکیل (نماینده مجلس عالی) غیر از وظیفه نمایندگی نمی‌تواند به سایر مشاغل به استثناء فعالیت‌های علمی اشتغال ورزد. اتباع "تاجیکستان" نمی‌توانند در یک زمان نماینده بیش‌تر از دو ارگان نمایندگی باشد.

اصل پنجاه و نهم
نماینده مجلس عالی تعرض‌ناپذیر است. بدون موافقت مجلس عالی حبس، اجبار در بیان اظهارات و دادن جریمه ممنوع است. نماینده مجلس عالی را بدون اجازه و موافقت مجلس ملی نمی‌توان دستگیر کرد مگر در هنگام بروز جنایت، در صورت استعفا و یا هنگامی که براساس حکم دادگاه نماینده مجلس از سمت نمایندگی عزل گردید ارتباط او با مجلس عالی قطع می‌گردد. نحوه پرداخت حقوق و مزایا نماینده مجلس عالی را قانون تعیین می‌کند.

اصل شصتم
نماینده خلق، رئیس جمهور، حکومت، دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی و مجلس نمایندگان استان بدخشان حق پیشنهاد لایحه‌های قانونی را دارند.

اصل شصت و یکم
مصوبات و قانون مجلس عالی با رأی اکثریت نمایندگان مجلس خلق قبول می‌گردد. قوانینی که تصویب آن‌ها را قانون اساسی پیش‌بینی کرده است با رأی حداقل دو سوم کل نمایندگان مجلس خلق قبول می‌گردد.

اصل شصت و دوم
قانون (مصوبه) مجلس "تاجیکستان" برای امضاء به رئیس جمهور پیشنهاد می‌شود. اگر رئیس جمهور با مصوبه راضی نباشد آن را ظرف مدت 15 روز با ذکر موارد نقص و رفع آن‌ها بر می‌گرداند. اگر مجلس عالی مصوبه سابقش را با تصویب دو سوم نمایندگان خلق مجدداً تصدیق نماید رئیس جمهور باید آن را امضاء کند. اگر رئیس جمهور در مدت تعیین شده مدت 15 روز مصوبه را برنگرداند موظف است آن را امضاء کند.


اصل شصت و سوم
مجلس عالی می‌تواند به طور اختیاری پیش از انقضای مدت نمایندگی با رأی حداقل دو سوم از نمایندگان خلق منحل گردد. به طور کلی صلاحیت نمایندگان خلق "تاجیکستان" در روز آغاز اجلاسیه اول دعوت از او جهت شرکت در مجلس عالی قطعی می‌گردد.


قسمت چهارم- رئیس‌جمهور

اصل شصت و چهارم
رئیس‌جمهور، رئیس‌ دولت و حاکمیت اجرای حکومت با اوست. رئیس‌جمهور مجری اصول قانون اساسی و قوانین عادی است. حقوق و آزادی‌های افراد ملت، استقلال کشور، حفظ تمامیت ارضی و برقراری دولت، همکاری بین مقامات دولتی و ارتباط مقامات، رعایت موافقت‌نامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی از وظایف رئیس‌جمهور است


اصل شصت و پنجم
رئیس‌جمهور را ملت "تاجیکستان" با آرای عمومی، مستقیم و با رأی شخصی پنهانی به مدت 5 سال انتخاب می‌نمایند. هر یک از افراد ملت (شهروند) "تاجیکستان" که از سن 35 تا 65 سالگی را دارد و زبان تاجیکی (دولتی) می‌داند و در کشور "تاجیکستان" حداقل 10 سال اقامت دارد می‌تواند به نامزدی ریاست‌جمهوری انتخاب شود، شخصی به ریاست‌جمهوری نامزد می‌شود که حداقل 5% رأی‌دهندگان به پیشنهاد نامزدی او رأی مثبت داده باشند. رئیس‌جمهور بیش از دو بار نمی‌تواند به سمت ریاست‌جمهوری انتخاب گردد.


اصل شصت و ششم
انتخاب رئیس‌جمهور زمانی معتبر است که در آن بیش از نصف افراد انتخاب‌کننده شرکت داشته باشند، نامزدی به عنوان رئیس‌جمهور شناخته می‌شود که بیش از نصف شرکت‌کنندگان در انتخابات به او رأی مثبت داده باشند. ترتیب انتخاب رئیس‌جمهور را قانون معین می‌کند.


اصل شصت و هفتم
رئیس‌جمهور پیش از شروع سمت ریاست‌جمهوری در مجلس عالی بدین صورت سوگند یاد می‌کند "من به عنوان رئيس‌جمهور سوگند یاد می‌کنم که از قانون اساسی و قوانین جمهوری حمایت نمایم. حقوق، آزادی‌ها و شرف شهروندان را تضمین نمایم. سرزمین و استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی "تاجیکستان" را حفظ نموده و به ملت "تاجیکستان" صادقانه خدمت نمایم". نمایندگی ریاست‌جمهور پس از سوگند وی قطعی می‌گردد.


اصل شصت و هشتم
ریاست‌جمهور نمی‌تواند غیر از سمت ریاست‌جمهوری سمت دیگری را داشته باشد. حقوق و مزایای رئیس‌جمهور را مجلس عالی تعیین می‌کند.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #44 | Posted: 17 Sep 2013 13:28
کاربر

 
اصل شصت و نهم
صلاحیت ریاست جمهور عبارتند از:

1- نماینده کشور "تاجیکستان" در داخل کشور و در مناسبات بین‌المللی است.

2- وزارت‌ها و کمیته‌های دولتی را با رضایت مجلس عالی تأسیس و منحل می‌کند.

3- نخست‌وزیر، معاونان اول، معاونان معاون اول، وزیران، رؤسای کمیته‌های دولتی را تعیین و یا عزل می‌کند و در جهت تصدیق (رأی اعتماد) به مجلس عالی پیشنهاد می‌کند.

4- تعیین و عزل رئیس بانک ملی و معاونان او.

5- دستگاه اجرائی (دفتر رئیس جمهور) را تأسیس می‌نماید.

6- تعیین و یا سبکدوش رئیس ایالت خودمختار کوهستانی بدخشان، رؤسای استان‌ها، شهر دوشنبه و ناحیه با پیشنهاد تصدیق آن‌ها از طرف مجلس‌های نمایندگی مربوطه.

7- نامزدی رئیس، معاونان و قضات دادگاه قانون اساسی، رئیس، معاونان و قضات دادگاه عالی اقتصادی را برای انتخاب و رأی اعتماد به مجلس عالی معرفی می‌نماید.

8- با رضایت مجلس عالی دادستان کل و معاونان اول را تعیین و یا عزل می‌نماید.

9- با پیشنهاد وزیر دادگستری دادستان نظامی و دادستان‌های استان خودمختار بدخشان، دادستان‌های استان‌های دیگر، شهر دوشنبه و سایر شهر و ناحیه‌ها را تعیین و یا عزل می‌نماید.

10- متصدی و مسئول خزانه‌داری کل بوده و اطلاعات لازم را به مجلس عالی ارائه می‌دهد.

11- برای تنظیم سیستم پولی کشور به مجلس عالی پیشنهاد ارائه می‌دهد.

12- مصوبات مجلس عالی را امضاء می‌کند.

13- اسناد مقامات دولتی و اقدامات آن‌ها را در صورتی که مغایر با قانون اساسی و یا قانون عادی باشد لغو می‌کند.

14- سیاست خارجی کشور "تاجیکستان" را رهبری می‌کند. موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی را امضاء و جهت تصویب به مجلس عالی نمایندگان پیشنهاد می‌کند.

15- سفرا و سران نمایندگی دیپلماسی را در سایر کشورها و هم چنین نمایندگان جمهوری "تاجیکستان" را جهت شرکت در عهدنامه‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی با توافق ریاست مجلس عالی تعیین می‌کند.

16- اعتبارنامه نمایندگان و سفرای کشورهای خارجی را قبول می‌نماید.

17- ریاست جمهور فرمانده کل قوای مسلح کشور "تاجیکستان" می‌باشد. سران نیروهای نظامی کشور "تاجیکستان" را تعیین می‌نماید.

18- هنگام خطر واقعی حالت‌های فوق‌العاده اعلام می‌کند و فرمان را فوراً جهت تصویب به مجلس عالی پیشنهاد می‌کند.

19- در سراسر خاک جمهوری و یا در نقاط خاص وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کند و فوراً جهت تصویب به مجلس عالی پیشنهاد می‌کند و به سازمان ملل متحد اطلاع می‌دهد.

20- شورای امنیت کشور را تأسیس و رهبری می‌نماید.

21- پناهندگی سیاسی می‌دهد.

22- مسأله قبول تابعیت و یا رد تابعیت نسبت به شهروند را حل می‌نماید.

23- اعلام عفو می‌کند (ریاست‌جمهور).

24- نشان‌های عالی جنگی، رتبه‌های دیپلماسی و سایر عناوین اعطاء می‌نماید.

25- به افراد جامعه نشان‌های دولتی و سایر عناوین افتخاری کشور "تاجیکستان" اعطاء می‌نماید.

26- اجراء و عملی نمودن سایر اعمالی که قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است.اصل هفتادم
رئیس‌جمهور در قلمرو صلاحیت خویش فرمان می‌دهد. درباره اوضاع کشور به مجلس عالی اطلاعات و آگاهی می‌دهد. در مورد مسائل مهم و ضروری به مجلس عالی پیشنهاداتی ارائه می‌دهد.

اصل هفتاد و یکم
در صورت فوت، استعفاء و سایر مواردی که به رئیس‌جمهور امکان انجام وظیفه ریاست‌جمهوری نمی‌دهد، وظایف او تا انتخاب رئیس‌جمهور جدید بر عهده رئیس مجلس عالی است و وظایف رئیس مجلس عالی به عهده معاون اول او خواهد بود. در صورت به وجود آمدن موارد فوق ظرف مدت سه ماه انتخابات ریاست‌جمهوری جدید برگزار می‌شود. موضوع استعفاء و فقدان صلاحیت رئیس‌جمهور با اکثریت آراء نمایندگان خلق در مجلس عالی حل می‌شود به استثنای مواردی که در اصل 72 ذکر گردیده است.

اصل هفتاد و دوم
رئیس‌جمهور حقوق تصرف و خلل‌ناپذیری دارد. در صورت عدم رعایت سوگند انجام شده از ناحیه رئیس‌جمهور و انجام جرم و جنایت از ناحیه وی مجلس عالی براساس تصمیم دادگاه قانون اساسی با رأی حداقل دو سوم از کل نمایندگان مجلس از وظیفه رئیس‌جمهوری خارج می‌گرداند. تخلف از سوگند و صدور جنایت از ناحیه رئیس‌جمهور را حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس مطرح می‌کنند. در چنین حالتی ریاست اجلاسیه مخصوص مجلس عالی بر عهده رئیس دادگاه عالی گذاشته می‌شود و نمایندگان خلق سوگند یاد می‌کنند که در بررسی این موضوع از روی وجدان، قانون اساسی و عدالت عمل کنند بعد از فقدان مسئولیت رئیس‌جمهوری تحقیق و تفحص نسبت به موضوع ادامه می‌یابد و رئیس‌جمهور استیضاح می‌گردد و پرونده او به دادگاه جهت رسیدگی داده می‌شود.


قسمت پنجم - حکومت

اصل هفتاد و سوم
هیأت دولت (حکومت) عبارت از نخست وزیر، معاون اول و معاونان او، وزراء و رؤسای کمیته‌های دولتی می‌باشد و جهت تصویب به مجلس عالی نمایندگان پیشنهاد می‌کند. اعضاء هیأت دولت نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند و نماینده مجلس باشند و اشتغال به کاری داشته باشند. هیأت دولت مصوبه قانونی مجلس عالی و (قرارها و تصمیم‌های مجلس عالی) فرمان و اوامر رئیس‌جمهور را اجراء می‌کند.

اصل هفتاد و چهارم
هیأت دولت براساس قوانین جمهوری "تاجیکستان" که اجرای قوانین در قلمرو "تاجیکستان" حتمی است عمل می‌کند. هیأت دولت وکالت خویش و بعد از انتخاب رئیس‌جمهور جدید انجام شده می‌پذیرد اگر هیأت دولت تأیید کند که نمی‌تواند به طور عادی فعالیت نماید به رئیس‌جمهور اعلان استعفاء می‌نماید. ترتیب تشکیل و فعالیت و وکالت هیأت دولت را قانون معین می‌کند.


قسمت ششم- حاکمیت محلی

اصل هفتاد و پنجم
دولت برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و لوایح بودجه دولت را جهت تصویب به مجلس عالی ارائه می‌دهد. استقراض از سایر دولت‌ها و پرداخت وام به کشورهای دیگر را با رضایت و اجازه مجلس عالی حل می‌کند. مسأله امکان کسر بودجه دولت و نحوه جبران آن را به مجلس عالی پیشنهاد می‌کند.


اصل هفتاد و ششم
حاکمیت محلی عبارت از مقامات قوه مقننه واجرائیه بوده که این مقامات در حیطه صلاحیت خود عمل می‌کند. این مقامات اجرای قوانین اساسی و قوانین عادی، اسناد مجلس عالی و ریاست‌جمهوری را تأمین می‌نمایند.

اصل هفتاد و هفتم
مقام قوه مقننه محلی در استان‌ها، شهرها و ناحیه‌ها مجلس نمایندگان مردمی بوده که از طرف رئیس رهبری می‌شود. نمایندگان مجلس محلی به مدت 5 سال انتخاب می‌شوند. مجلس محلی نمایندگان مردمی بودجه محل و گزارش اجراء آن را تصدیق نموده راه‌های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی محل، پرداخت مربوطه را مطابق قوانین معین نموده طریق پیشبرد کار سازمان‌های خدمت‌رسانی را تعیین کرده وکالت‌های دیگر را طبق قانون اساسی و سایر قوانین عملی می‌نماید.

اصل هفتاد و هشتم

حاکمیت قوه مجریه در محل بر عهده نماینده رئیس‌جمهور یعنی رئیس استان و شهر و ناحیه می‌باشد. مقامات نمایندگی و قوه مجریه در واحدهای مرزی بر عهده رئیس است. رئیس‌جمهور رؤسای استان خودمختار بدخشان و سایر استان‌ها، شهر دوشنبه و دیگر شهر و ناحیه‌ها را تعیین و عزل می‌نماید و نامزدی آن‌ها را برای تصدیق به مجلس‌های مربوطه پیشنهاد می‌نماید. رئیس در نزد مقامات ذیصلاح اجرائی و مجلس نمایندگان استان مربوطه مسئول است. مقام خودگردانی در دهات جماعت می‌باشد. تشکیل و نحوه فعالیت مقامات حاکمیت محلی را قانون تنظیم می‌کند.

اصل هفتاد و نهم
مقامات نمایندگی و رئیس در حیطه صلاحیت خود اسناد حقوقی که اجرای آن‌ها در قلمرو آن حتمی است را اجراء می‌کنند. در صورتی که این اسناد با قانون اساسی و قوانین عادی موافقت ننموده‌اند این اسناد از طرف دادگاه ذی‌صلاح لغو می‌گردد.

اصل هشتادم
مجلس محلی نمایندگان استان بدخشان و دیگر استان‌ها، شهر دوشنبه و سایر شهرها هرگاه قانونی اساسی و قوانین عادی را به صورت منظم و مرتب اجرا نکند مجلس عالی می‌تواند آن مجلس را منحل کند و انتخابات جدید تشکیل دهد.

قسمت هفتم- ولایت مختار کوهستانی بدخشان

اصل هشتاد و یکم
ولایت مختار کوهستانی بدخشان بخش ترکیبی و جدا نشدنی "جمهوری تاجیکستان" می‌باشد. حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان بدون رضایت و توافق مجلس نمایندگان خلق تغییر داده نمی‌شود.

اصل هشتاد و دوم
نمایندگان خلق "تاجیکستان" از ولایت مختار کوهستانی بدخشان مطابق اصول و معیارهای مقرر شده در قانون و صرف‌نظر از تعداد جمعیت آن انتخاب می‌شود.

اصل هشتاد و سوم
صلاحیت ولایت مختار کوهستانی بدخشان در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و صلاحیت‌های دیگر ولایت را قانون اساسی تنظیم می‌کند.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #45 | Posted: 17 Sep 2013 13:49 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
قسمت هشتم- محاکم

اصل هشتاد و چهارم
قوه قضائیه (محاکم) قوه‌ای مستقل بوده حقوق و آزادی اشخاص، سازمان‌ها و مؤسسات را محترم شمرده و عدالت را تضمین می‌نماید. قوه قضائیه در کشور تاجیکستان تشکیل شده است از دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی اقتصادی، دادگاه ایالت خودمختار کوهستانی بدخشان، دادگاه ایالت شهر دوشنبه و سایر شهر و ناحیه‌ها. تشکیل دادگاه ویژه و فوق‌العاده ممنوع است. تشکیل و ترتیب فعالیت دادگاه‌ها را قانون اساسی تعیین می‌نماید وکالت دادگاه‌ها 5 سال است.

اصل هشتاد و پنجم
اشخاصی به عنوان قضات دادگاه‌های عالی، دادگاه عالی اقتصادی، دادگاه ایالت و شهر دوشنبه منصوب می‌شوند که سن او از سی سال کم‌تر و از شصت سال بیش‌تر نباشد. حداقل پنج سال سابقه در امر قضاوت داشته باشد. شخصی به سمت قاضی شهر و ناحیه منصوب می‌گردد که سنش از بیست و پنج سال کم‌تر و از شصت سال بیش‌تر نباشد و حداقل سه سال سابقه در امر قضاوت داشته باشد.

اصل هشتاد و ششم
قضات دادگاه‌های نظامی و دادگاه ایالت خودمختار کوهستان بدخشان و استان‌ها، شهر دوشنبه و سایر شهر و ناحیه‌ها با پیشنهاد وزیر دادگستری و توسط رئیس‌جمهور تعیین و عزل می‌نماید.

اصل هشتاد و هفتم
قضات در اعمال خویش کاملاً مستقل بوده تنها براساس قانون اساسی و قوانین عادی عمل می‌کند. دخالت در امور قضائی و قضاوت ممنوع است.

اصل هشتاد و هشتم
قضاوت یا به صورت یک مرحله‌ای و یا چند مرحله‌ای است. رسیدگی توسط قضات براساس اصل برابری و تساوی متداعنین (طرفین دعوی) صورت می‌گیرد. تشکیل جلسات دادگاه به صورت علنی است مگر در مواردی که قانون استثنا‌ء نموده باشد. رسیدگی به دعوی در دادگاه‌ها به زبان دولتی (تاجیکی) و یا به زبان اکثریت افراد آن منطقه است. اشخاصی که به زبان رسمی آشنا نباشند از کمک مترجم برخوردار خواهند شد.

اصل هشتاد و نهم
دادگاه قانون اساسی مرکب از هفت قاضی است و یکی از آن‌ها نماینده استان خودمختار بدخشان است. سن این افراد نباید از سی سال کم‌تر و از شصت سال بیش‌تر باشد. قضات دادگاه‌های قانون اساسی از بین علماء و حقوقدانانی که بیش از ده سال سابقه در امر قضاوت دارند انتخاب می‌شوند.

صلاحیت دادگاه قانون اساسی:


1- تعیین مطابقت، اسناد حقوقی مجلس عالی، ریاست‌جمهوری، دادگاه‌ عالی، دادگاه عالی اقتصادی و دیگر مقامات دولتی و سایر قراردادهایی که دولت "تاجیکستان" که هنوز قوه قانونی ندارد با قانون اساسی است.

2- حل اختلافات بین مقامات دولتی در خصوص میزان صلاحیت آن‌ها.

3- اجرای وکالت‌های دیگر مطابق قانون اساسی و سایر قوانین.


مصوبه دادگاه قانون اساسی نهایی است.


اصل نودم
دادگاه نمی‌تواند وظیفه دیگری را اجراء نماید. وکیل مقامات نمایندگی، عضو احزاب و سازمان‌های سیاسی باشد به استثنای فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و آموزگاری.

اصل نود و یکم
قضات حقوق خلل‌ناپذیری دارند. او را بدون اجازه مقاماتی که آن‌ها را انتخاب کرده‌اند حبس و الزام به جوابگویی ممکن نیست. قاضی را نمی‌شود دستگیر نمود به استثنای مواردی که او در هنگام ارتکاب جنایت دستگیر شود.

اصل نود و دوم
تصمیمات و کمک‌های حقوقی در تمام مراحل رسیدگی تضمین داده می‌شود. طرز تشکیل و ترتیب فعالیت کمک وکلا و دیگر کمک‌های حقوقی را قانون اساسی تعیین می‌نماید.


قسمت نهم- دادستان

اصل نود و سوم


نظارت بر اجرای دقیق قانون در سرتاسر قلمرو دولت "تاجیکستان" بر عهده دادستان کل است و دادستان‌های شهر و ناحیه در حیطه وظایف خود عمل می‌کنند.اصل نود و چهارم
دادستان‌های کشور "تاجیکستان" زیر نظر دادستان کل کشور "تاجیکستان" عمل می‌کنند. دادستان کل در نزد مجلس عالی و رئیس‌جمهور "تاجیکستان" مسئول است.

اصل نود و پنجم
دادستان کل "تاجیکستان" به مدت 5 سال انتخاب می‌شود. دادستان کل دادستان‌های تابع خود را تعیین و منصوب می‌کند. مدت انجام وظیفه دادستان‌ها 5 سال است. فعالیت، صلاحیت و نحوه عملکرد دادستان‌ها را قانون معین می‌کند.

اصل نود و ششم
دادستان کل و دادستان‌های تابع او به صورت مستقل و بدون دخالت مقامات قوه مجریه عمل می‌کند و تنها از قانون اطاعت می‌نماید.

اصل نود و هفتم
دادستان نمی‌تواند به مشاغل دیگری و وکیل مجلس باشد، عضو احزاب و سازمان‌های سیاسی باشد، مشغول صاحب کاری باشد به استثنای کارهای علمی و تحقیقاتی و آموزگاری.قسمت دهم- ترتیب تغییر اصول قانون اساسی

اصل نود و هشتم
تغییر و اصلاح اصول قانون اساسی از راه همه‌پرسی صورت می‌پذیرد. همه‌پرسی باید با رأی دو سوم از کل نمایندگان خلق برگزار شود. ترتیب همه‌پرسی را قانون معین می‌کند.

اصل نود و نهم
تغییر و اصلاح در مورد قانون اساسی را رئیس‌جمهوری و یا با پیشنهاد حداقل دو سوم از نمایندگان مجلس اعلام می‌کند. پیشنهاد تغییر قانون اساسی سه ماه پیش از همه پرسی در مطبوعات چاپ می‌شود.

اصل صدم
حکومت جمهوری، تمامیت ارضی، ماهیت دمکراتیک، حقوق بنیادین و دنیوی دولت "تاجیکستان" تغییرناپذیر و خلل‌ناپذیر است.


منبع: سفارت تاجيکستان

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #46 | Posted: 17 Sep 2013 14:02
کاربر

 
اسدالله‌اف:
سه "هكر" از دو شركت تلفن همراه در "تاجيكستان" ۴۸ميليون دلار سوءاستفاده كردند

سخنگوي وزارت کشور "تاجکستان"گفت: سه "هكر" كه با نفوذ به سيستم دو اپراتور بزرگ تلفن همراه در شهر "دوشنبه" پايتخت "تاجيكستان" حدود ۴۸ ميليون دلار سوءاستفاده كرده بودند، شناسايي و بازداشت شدند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، "سخنگوي وزارت كشور تاجيكستان"، اين اقدام هكرها را يك جنايت بزرگ در اين كشور عنوان كرد.

اسدلله اف افزود: هكرها از ماه مي تا اكتبر (ارديبهشت تا مهر) سال گذشته در شهر "دوشنبه" پايتخت كشور، اتاقي اجاره كرده و با استفاده از تجهيزات كامپيوتري مخصوص به سيستم‌هاي اين شركت‌ها نفوذ و در نتيجه از شركت‌ "بابيلون.ام" به مبلغ ۴۷.۵ ميليون دلار و از شركت‌ "تي.سل" هزار دلار بهره‌برداري كرده بودند.

اين دو شركت ارائه كننده خدمات تلفن همراه بيش از دو ميليون مشترك در "تاجيكستان" دارند.

وي تصريح كرد: "دنيس رحيم‌اف"، "جمشيد جوره‌اف" و "پرويز نظراف" ساكنان دوشنبه، سه هكر شناسايي شده هستند كه در نتيجه عمليات ماموران اداره مبارزه جنايت‌هاي سازمان يافته شناسايي و بازداشت شدند.

وزارت كشور "تاجيكستان" با استناد به مواد ۲۹۸ و ۲۹۹ جنايات بزرگ مبني بر غيرقانوني بودن وارد شدن به اطلاعات كامپيوتري و يا تغيير دادن اطلاعات كامپيوتري اين اقدام هكرها را در رده جنايات بزرگ اعلام كرد و بر همين اساس براي آنها پرونده قضايي باز شده است.

"رمضان رحيم‌اف" "وزير كشور تاجيكستان" ابتداي سال جاري گفته بود: ميزان جنايات بزرگ در "تاجيكستان" در حال افزايش است و بر همين اساس در نظر داريم در كوتاهترين زمان مركز مبارزه با اين نوع جنايتها را تاسيس كنيم.

وي از كشور‌هاي اروپا و روسيه براي مبارزه با جنايات مجازي در كشورش درخواست كمك كرده بود.

هم اكنون در "تاجيكستان" يك شعبه مبارزه با جنايات بزرگ فعال است.باشگاه خبرنگاران/تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۲ - ۱۶:۴۰

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #47 | Posted: 17 Sep 2013 14:06
کاربر

 
دختران تاجيک تا سن 18سالگي حق ازدواج ندارندپارلمان "تاجيكستان" قصد دارد با اصلاح قانون خانواده، سن مجاز براي ازدواج دختران را با يك سال افزايش،18سالگي تعيين کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، پارلمان "تاجيكستان" قصد دارد با اصلاح قانون خانواده، سن مجاز براي ازدواج دختران را با يك سال افزايش، 18 سالگي تعيين كند.

اين پيشنهاد در جلسه شوراي مجلس نمايندگان "تاجيكستان" بررسي و براي تصويب به جلسه علني اين مجلس ارائه خواهدشد.

نهاد افزايش سن قانوني براي ازدواج دختران در" تاجيكستان" در پي درخواست "امامعلي رحمان " رئيس جمهوري اين كشور تهيه شده است.

اين در حالي است كه بر اساس قانون خانواده در" تاجيكستان" سن مجاز براي ازدواج دختران 17 سالگي بوده و در موارد استثنا، مي‌توانست در سن 16 سالگي نيز صورت گيرد.

رئيس جمهوري "تاجيكستان" در 24 آوريل سال جاري ميلادي در پيام سالانه خود به پارلمان اين كشور، تصويب اين قانون را براي آمادگي بهتر جوانان در زندگي مستقل، تأمين شرايط لازم خانوادگي و تأمين حقوق و منافع كودكان مهم ارزيابي كرده بود.

در سال 1993 ميلادي كه جنگ داخلي در "تاجيكستان" جريان داشت، دولت اين كشور به منظور تأمين امنيت بانوان سن ازدواج براي دختران را از 18 سال به 17 سال كاهش داد و در برخي موارد دختران مي‌توانستند در سن 16 سالگي نيز ازدواج كنند.

پس از استقرار ثبات و امنيت در "تاجيكستان"، كارشناسان تاجيك لزوم افزايش سن مجاز ازدواج براي دختران را مطرح كردند. اين كارشناسان يكي از عوامل بالا بردن سن ازدواج را افزايش موارد طلاق در ميان خانواده‌هاي جوان عنوان كرده‌اند.

بر اساس آمار رسمي، در" تاجيكستان" ميزان طلاق در ميان خانواده‌هاي جوان تاجيك از 2 هزار و 900 مورد در سال 2005 به 5 هزار و 850
مورد در سال گذشته افزايش يافته است.


باشگاه خبرنگاران/ تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۲

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #48 | Posted: 17 Sep 2013 14:12
کاربر

 
پایتخت فرهنگی "تاجیکستان" کجاست؟"خجند" که به گفته خجندیان "خوب جمع" یعنی محل جمع شدن خوبان است، بعنوان پایتخت فرهنگی "تاجیکستان" دل فرزندانش را در گذشته و امروز ربوده و آنان را به سرودن چکامه‌های زیبا در وصف این شهر واداشته است.

شهر "خجند" واقع در شمال "تاجیکستان" مرکز استان "سغد" این کشور در گذشته و امروز به عنوان مرکز فرهنگی، تجاری، اقتصادی و از کانون‌های اصلی فرهنگ و تمدن آسیای مرکزی محسوب می‌شود که در تاریخ شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بوده است.

"خجند" در زمان شوروی به دستور مقامات و سردمداران به "لینین‌‌آباد" تغییر نام داد و سال تأسیس این شهر را که در کنار "سیحون" یا "سیر دریا" قرار گرفته، 1936 می‌باشد در حالی که به نوشته مورخین این شهر تاریخ بیش از 2500 سال دارد و مساحت خجند 2852 هکتار و جمعیت آن نزدیک به 2 میلیون نفر می‌باشد که اکثر مردم آن "تاجیک" هستند.

"خجند" به عنوان پایتخت فرهنگی "تاجیکستان" معرفی شده و در آن شش دانشگاه بزرگ وجود دارد که بیش از 30 هزار نفر دانشجو در آن در حال تحصیل می‌باشند.

همچنین در "خجندگ 45 کارخانه صنعتی، 60 مدرسه، 12 کتابخانه، 3 آموزشگاه موسیقی، سالن تأتر، سینما، موزه، مراکز تجاری، 9 بیمارستان و چندین استراحتگاه و ... وجود دارد.

مردم "خجند" با مهمان‌نوازی، هنرمندی، استعداد در کسب هنر و علم و دانش و حفظ سنن ملی و دینی خویش انگشت‌نمای منطقه هستند و این شهر در گذشته و حال به عنوان مکان خوب و مساعد گردشگری و تفریحی برای جهانگردان داخلی و خارجی محسوب شده است.

سیحون شاهرگ زنده شهر است و این رودخانه که از مرکز شهر عبور نموده آن را به 2 قسمت تقسیم می‌کند و در حفظ طراوت آن نقش مهمی دارد.

وجود مدارس و حوزه‌های علمیه، مساجد، اماکن تاریخی و بازارها و کاروانسراها و مراکز تجاری این شهر را شهره آفاق نموده است.

کوه‌هاى "قورمه" و رشته کوه‌هاى "چنغل" از سمت جنوب و مغرب به سوى شمال و مشرق مرز آن را تشکیل می‌دادند.

مرز غربى سرزمین خجند رود کوچک "آقسو" بود که پس از پیوستن به رود سیحون، مرز خجند را با شهر "اشروسنه" تشکیل می‌داد.

مرز شرقى خجند در امتداد ساحل سیحون تا گذرگاه آبى "چهل محرم" امتداد داشت و مرز شمال شرقى آن از چهل محرم در امتداد رود سیحون به سوى شمال شرقى به روستاى "پونوک" و کوه "چنغل" متصل می‌شد.

خجند در مقایسه با دیگر شهرهاى "تاجیکستان" از لحاظ وضع اقتصادى و فرهنگى در موقعیت برترى قرار داشته و دارد؛ چون این شهر از قدیم در مسیر جاده ابریشم بوده است در حال حاضر نیز همان موقعیت پیشین را بین 3 جمهورى "ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان" دارد.

به گفته کارشناسان خجند خاکى حاصلخیز دارد و کشت انواع سبزى و میوه در آنجا متداول است.

کشت غله، برنج، یونجه، دانه‌هاى روغنى، پنبه، انواع میوه و سبزى، تاکدارى و جالیزکارى در خجند رواج دارد، این منطقه از کهن‌ترین مناطق پنبه کارى آسیاى مرکزى بوده و تولید منسوجات پنبه‌اى آن به بیش از 2 هزار سال می‌رسد.

زردآلو، شفتالو، بادام، انجیر و انار از میوه‌هاى خجند است و دامدارى در میان اهالى آن رایج بوده به همین سبب تولید روغن، شیر و گوشت فراوان وجود دارد ، همچنین نگهدارى و پرورش زنبور عسل، مرغ، صید ماهى، شکار و جمع آورى میوه‌هاى درختى به اقتصاد مردم خجند یارى می‌رساند.

برخى اهالى آن ابریشم و پنبه صادر می‌کنند و یکی از کارخانه‌های عظیم قالی بافی در این شهر قرار دارد.

خجند در آغاز قرن چهاردهم (بیستم میلادی) از طریق راه آهن با تاشکند و شهرهاى مرکزى روسیه پیوند یافت و 2 خط راه‌آهن که اهمیت محلى داشت در آن احداث گردید.

از مراسم و آداب و رسوم خجند جشن‌هاى نوروزى مهم ترین عید است.

مردم خجند و نواحی آن از قدیم الایام تاکنون سنت‌ها و آداب و رسوم نیاکان و نیک نام خویش را حفظ کرده و در پویایی آنها همواره تلاش نموده‌اند این سنن را در سینه‌های خود محفوظ بدارند و آنها را از باد روزگاران ایمن نگه دارند.

جشن نوروز در میان این مراسم و عیدها جایگاه ویژه و ممتازی دارد و با پایان فصل دی و آب شدن برف و دمیدن نخستین سبزه‌ها و شکوفه‌ها در دامن کوه و تپه‌ها "گل بایچیچک" می‌روید و در واقع این گیاه مژده بهار و نوروز می‌آورد.

علما و دانشمندان بسیارى از این شهر برخاسته‌اند از جمله "شیخ مصلح‌الدین نورى" عارف مشهور و از پیروان طریقت کبرویه و یکى از قطب‌هاى شناخته شده عرفان، "ابوعمران موسی بن عبدالله مؤدب خجندى" ادیب فاضل و صاحب حکم و امثال، "کمال خجندى" شاعر و عارف قرن هشتم، "برندق خجندى"، شاعر قرن هشتم و آغاز قرن نهم و ... از جمله بزرگان معاصر این شهر هستند.

"خجند" که به نوشته تذکره و تاریخ نامه‌ها "طراز جهان" و به گفته خجندیان "خوب‌ جمع‌" یعنی محل جمع شدن خوبان است، دل فرزندانش را در گذشته و امروز ربوده و آنان را به سرودن چکامه‌های زیبا واداشته است.

درباره معنی واژه خجند تحقیقات بسیاری انجام گرفته‏ است، برخی از دانشمندان این واژه را به معنی "خوب جند" یعنی "شهر خوبان" گفته‏‌اند.

برخی دیگر آن‌ را "خاجکند" یعنی‏"شهر خواجگان" می‏‌دانند و گروهی دیگر خجند را به معنی‏ "سدامنه و خباز" گفته‏‌اند اما اغلب محققان معتقدند که واژه‏ خجند شکل تغییر یافته کلمه "خورجند" از زبان قدیمی ایرانی‏ شرقی یعنی "خور" -خورشید- "جند" شهر به معنی "شهر خورشید" یا "خورشید شهر" است و این البته بیشتر به حقیقت‏ نزدیک است.


باشگاه خبرنگاران/ تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۳۹۲ - ۱۷:۵۷

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #49 | Posted: 17 Sep 2013 14:18 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
شعری در وصف شهر خجند

دریا خموش می‌گزرد از بر خجند

سیحون طراز را به هوس سیر دیدنیست

آواز خود نمی کند از آن جهت بلند

اینجا صدای عشق و محبت شنیدنیست

هر گه که می رسد نفس گرم نوبهار

از شوق دوستداری خود او دمیدنیست
"اعظم خجسته"

شهر خجند

گیسوی خوبانش کمند

با خنده‌ها، با عشوه‌ها با غمزه‌ها

از خیل مشتاقان ببین دلها چه راحت می‌برند.

از رود سر آیینه‌ای در باغ و راغ و رسته‌ها روز و شباندر هر خیابان سبزه‌ها روییده مانند پرند

شعر کمال و روح او تا جاویدان

در پیکر او می‌دوند

بی چون و چند.

چون بخارا،

چون سمرقند،

دوست می‌دارم ترا، شهر خجند.

خنده صبح تو در آیینه دریای سیر

کهکشان را می‌کشد بر جوی شیر

در فلات تاجیکستان بی‌نظیر

این وطن را کام از تو شهد و قند

دوست می‌دارم ترا شهر خجند.در فضای باغ و راغ و رسته‌ها،

رقص ناز نکهت گلدسته‌ها،

می‌برد غم از ضمیر خسته‌ها،

بخت تاجیک را تو پرواز بلند،

دوست می‌دارم ترا شهر خجند!

در تو هم لعل بدخشان،
هم جلای ریگ دریای زرافشان،

هم شکوه رشت و ختلان،

وحدت تاجیک را تو پایبند،

دوست می‌دارم ترا شهر خجند!

چون بخارا،

چون سمرقند،
دوست می‌دارم ترا، شهر خجند!

نعمت آتش

خجند من، گل روییده از بهار تویم،

مثال لاله یاقوت کوهسار تویم.

بغل کُشای که آغوش تو بهشت من است،

بهشت نسیه چه خواهم، چو در کنار تویم.


دلم ز مهر تو جوشد مثال سیحونرود،

گهی خموشم و گه موج بی‌قرار تویم.

به هر کجا، که روم قبله نماز منی،

نماز عشق تو خانم، که سجده دار تویم.

ز خویش بگذرم و لیک نگذرم از تو،

چو میوه غول به ره صدق استوار تویمشبانگهان که مزارت به خواب ناز رود،

فروغ آتش زردشتی مزار تویم.

ز گرد خاک بزرگان خفته‌ات، رستم،

ز خاک پاک تویم، طفل خاکسار تویم.

همیشه هر نفسی با تو افتخار کنم،

تو افتخار من استی، من افتخار تویم.شاعر تاجیکی:نورمحمد نیازی

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #50 | Posted: 17 Sep 2013 14:26
کاربر

 
تحصیل 100 هزار دانشجوی ایرانی در تاجیکستان

به دلیل پایداری و ارتباط عالی بین ایران و تاجیکستان هم اکنون 100 هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه های تاجیکستان مشغول تحصيل هستند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي باشگاه خبرنگاران؛ دولت علی حاتم اف، سفیر تاجیکستان طی سفر به ایران و حضور در مراسم آیین نکوداشت فارغ التحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه های داخل که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد گفت: در ابتدا این نکته را باید بیان کنم که علم اگر در ثریا هم باشد مردمان فارس می توانند به آن دست پیدا کنند چنانچه در خصوص رابطه خوب ایران و تاجیکستان نیز باید بگویم که جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که استقلال ما را شناخت.

وی افزود: دانشجویان خارجی که در دانشگاه های داخل مشغول تحصیلی هستند بعد از فارغ التحصیلی سفیر ایران در کشور خودشان می شوند.

وی تصریح کرد: هم اکنون 300 شرکت ایرانی در تاجیکستان فعالیت دارند و این در حالی است که 100 هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه های تاجیکستان نیز مشغول تحصیل هستند و ما امیدواریم این تبادل علمی بین ایران و تاجیکستان روز به روز افزایش یابد.


باشگاه خبرنگاران/تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۰

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
صفحه  صفحه 5 از 37:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  ...  37  پسین » 
پارسی زبانان غیر ایرانی انجمن لوتی / پارسی زبانان غیر ایرانی / تاجیکستان

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا