خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
ورزش انجمن لوتی / ورزش /

Persepolis FC | باشگاه پرسپولیس


صفحه  صفحه 99 از 105:  « پیشین  1  ...  98  99  100  ...  104  105  پسین »
mahsabax زن #981 | Posted: 1 Oct 2015 23:39
کاربر

 
‎‏ ‏
در روز سیاه پرسپولیسی ها علی دایی هم عذادارشد
‎ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻧﯿﻮﺯ : ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺍﺳﺒﻖ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻫﺎﺩﯼ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺷﻮﮐﻪ ﮐﺮﺩ ﺧﺒﺮ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺩﺍﯾﯽ ﻋﻠﯽ ﺩﺍﯾﯽ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﻭﯼ ﺭﺳﯿﺪ. ﺩﺍﯾﯽ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺻﺒﺎﯼ ﻓﻌﻠﯽ ﺻﺒﺎﯼ ﻗﻢ ﺍﺯ ﺣﺎﺟﯿﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﻨﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﻣﮑﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ. ‏
      
mahsabax زن #982 | Posted: 2 Oct 2015 03:38
کاربر

 

ﭘﺎﺳﺦ ﻃﺎﻫﺮﯼ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ
ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۴
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻧﯿﻮﺯ : ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻫﺎﺩﯼ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﻓﻘﯿﺪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻃﺎﻫﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ. ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻫﺎﺩﯼ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻫﻤﺪﺭﺩﯼ ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﻓﻘﯿﺪ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﻋﻠﯽﺍﮐﺒﺮ ﻃﺎﻫﺮﯼ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ. ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﻋﻠﯽﺍﮐﺒﺮ ﻃﺎﻫﺮﯼ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ 24 ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺑﻮﺩ، ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻧﮑﻨﺪ. ﻃﺎﻫﺮﯼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ 24 ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺷﻮﺩ.
      
pixy_666 مرد #983 | Posted: 2 Oct 2015 23:12
کاربر

 
بازتاب جهانی درگذشت هادی نوروزیرسانه‌های معتبر جهان خبر درگذشت هادی نوروزی را بازتاب دادند.
به گزارش ایسنا، هادی نوروزی کاپیتان با اخلاق و متعصب قرمزپوشان صبح پنجشنبه به علت سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

خبرگزاری رویترز در بازتاب این خبر آورده است: بازیکنی که در ابتدای فصل به عنوان کاپیتان تیم قهرمان 9 دوره لیگ ایران انتخاب شده است، در سن 30 سالگی درگذشت. هر چند این بازیکن خیلی زود به بیمارستان منتقل شد ولی این امر فایده‌ای نداشت و او درگذشت. نوروزی در سال 2000 به بزرگ‌ترین باشگاه فوتبال در ایران پیوست و در تیم‌های پایه این باشگاه شروع به فعالیت کرد و در سال 2008 اولین بازی خود را برای تیمش انجام داد و زمانی که افشین قطبی هدایت تیم فوتبال ایران را بر عهده داشت برای تیم ملی ایران نیز به میدان رفت. او پس از یک دوره کوتاه در نفت تهران به پرسپولیس برگشت و به عنوان کاپیتان در این تیم شروع به فعالیت کرد.

پایگاه پرتغالی‌زبان torcedores نیز درباره این بازیکن نوشت: این بازیکن ایرانی در حالی که 30 سال بیشتر نداشت در خواب از دنیا رفت و دچار سکته قلبی شد. او 10 سال بازیکن حرفه‌ای بود و تمام دوران فوتبالش را در داخل ایران در تیم‌هایی چون فجر سپاه، داماش، پرسپولیس و نفت گذراند.

همچنین سایت اخبار فوتبال هلند نوشت: فوتبال ایران به دلیل درگذشت بازیکن 30 ساله پرسپولیس در شوک فرو رفت. او در پرسپولیس مدت زیادی را بازی کرد و در این تیم به عنوان کاپیتان مشعول به کار بود و در هفته اول لیگ جاری موفق شد با گلی زیبا دروازه پدیده را باز کند. پس از درگذشت این بازیکن، مربی و هم‌بازی‌های سابق او نظیر علی دایی، جواد کاظمیان و خیلی دیگر از هم‌تیمی‌های فعلی و سابقش به این حادثه واکنش نشان دادند.

خبر درگذشت این بازیکن خوش‌اخلاق ایرانی در سایت‌ها و روزنامه‌های دیگری نیز بازتاب داشته است.
به راستی آیا این خداوند است که انسان را آفریده است یا عکس آن؟؟
      
pixy_666 مرد #984 | Posted: 3 Oct 2015 22:37
کاربر

 
ترانه علیدوستی: جمله همسر «هادی نوروزی» یکی از هولناک‌ترین چیزهایی بود که شنیدمترانه علیدوستی بازیگر سینما و تلویزیون درباره فریادهای همسر هادی نوروزی در ورزشگاه آزادی مطلبی نوشته و از این زاویه به درگذشت کاپیتان تیم پرسپولیس واکنش نشان داده است.

این بازیگر سینما در اینستاگرامش نوشت:
زمانی که همسر هادی نوروزی به پیست تارتان ورزشگاه آمد با فریادهایی خطاب به حضار می‌گفت: « دیدید بالاخره به ورزشگاه آزادی آمدم، اما ای کاش هیچ وقت نمی‌آمدم، هادی من الان کجاست.»

مرگ واقعیت دارد و همیشه تلخ است. اما این جمله، ورای آن حس شوم و آشنایی که از سوگ عزیزانمان می‌شناسیم، یکی از هولناک‌ترین چیزهایی بود که در حاشیه‌ی این حادثه‌ی تلخ شنیدم.

پدرم عمری بازیکن و ملی‌پوش فوتبال بود. در دوران اوج جوانی و درخشش او، حضور مادرم هنوز در ورزشگاه ممنوع نبود.

اینکه همسر ورزشکار حق نداشت هم‌نفس او در پیروزی و شکست کنارش باشد، اما اجازه دارد اولین بار چمن ورزشگاه را در روز از دست رفتن عزیزش لمس کند، یعنی ما مشکل بزرگی داریم. مشکلمان فرهنگی‌ست که در آن سوگ، جایگاه والاتری از حقوق ما، و هم‌قدمی ما و مردانمان را دارد.

به زنی که هر چه گشتم نام خودش را در اخبار پیدا نکردم، صمیمانه این روزهای سخت را تسلیت می‌گویم.
به راستی آیا این خداوند است که انسان را آفریده است یا عکس آن؟؟
      
pixy_666 مرد #985 | Posted: 3 Oct 2015 22:38
کاربر

 
تکرار یک رفتار زشت این بار در مراسم تشییع پیکر کاپیتان پرسپولیسجام جم ورزشی: امروز پیکر هادی نوروزی کاپیتان پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تشییع شد.

به گزارش جام جم ورزشی، در مراسم تشییع پیکر کاپیتان فقید پرسپولیس شاهد حضور پرشمار هواداران بودیم، هوادارانی که بابت از دست دادن کاپیتان تیم خود بسیار اندوهگین و ناراحت بودند. اما متاسفانه در مراسم تشییع پیکر یک فرد مشهور باز هم شاهد افرادی بودیم که رفتارهای ناپسندی از خود نشان دادند؛ سلفی گرفتن! در واقع برخی از افراد حاضر در ورزشگاه به دنبال سلفی گرفتن با تابوت کاپیتان فقید پرسپولیس و البته عکس انداختن به چهره های مشهوری بودند که به ورزشگاه آمده بودند.

این دست از رفتارهای ناپسند در مراسم تشییع پیکر هر فرد مشهور دیگری هم دیده شده بود. برخی هرگز موقعیت را درک نمی کنند و به دنبال عقده گشایی هستند. هنوز یادمان نرفته تلاش های فردی که زیر تابوت سیمین بهبهانی برای سلفی گرفتن تلاش می کرد. مشابه همین حرکت امروز بارها در ورزشگاه آزادی دیده شد.

سلفی گرفتن بی احترامی به یک فرد تازه در گذشته است. اما بسیاری این مطلب را هرگز درک نخواهند کرد.
به راستی آیا این خداوند است که انسان را آفریده است یا عکس آن؟؟
      
mahsabax زن #986 | Posted: 4 Oct 2015 01:21
کاربر

 

ﺑﻨﮕﺮ:ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺍﺗﺎﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ24/ ﺑﻪ ﻫﺎﻧﯽ
ﺭﺳﯿﺪ

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻧﯿﻮﺯ : ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺗﯿﻢ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﮔﻔﺖ:ﻫﺎﺩﯼ ﮔﻔﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﺯﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﯿﺮﻡ. ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻨﮕﺮ ،ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﻫﺎﺩﯼ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ:ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﻣﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺍﺗﺎﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﻢ.ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺷﻮﮎ ﻫﺴﺘﻢ. ﻭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ:ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 30 ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﻫﺎﺩﯼ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﻝ ﻫﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.ﺍﻭ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺭﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﺕ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ.ﺍﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺟﺎﻡ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ. ﺑﻨﮕﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩ:ﺷﺐ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﻔﺖ ﻭ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻡ.ﺑﺎ ﺍﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﻓﺮﺩﺍ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﺍﯼ؟ﮔﻔﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﺯﺩﻡ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﯿﺮﻡ.ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ.ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ 24 ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺎﻧﯽ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺗﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.
      
mahsabax زن #987 | Posted: 4 Oct 2015 01:23
کاربر

 

ﭘﯿﺎﻡ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻼﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﻭ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻧﯿﻮﺯ : ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ، ﺭﺋﯿﺲ ﻓﯿﻔﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﯼ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ. ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﺴﯽ ﻧﯿﻮﺯ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ، ﺟﻮﺯﻑ ﺳﭗ ﺑﻼﺗﺮ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﻧﻮﺷﺖ: ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﺑﺖ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻏﻢﺍﻧﮕﯿﺰ ﻫﺎﺩﯼ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ، ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﺍ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺍﻭ ﺩﺭ ﺳﻦ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ۳۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ. ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﻣﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ. ﺭﺋﯿﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﮐﻼﻡﻣﺎﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﯼ ﺑﺎﺷﺪ.
      
pixy_666 مرد #988 | Posted: 5 Oct 2015 12:40
کاربر

 
تراژدی چند وجهی برانکو در پرسپولیس ؛ جمع کردن تیمی که کمرش شکسته!


برانکو سخت‌ترین روزهای عمر مربیگری‌اش را سپری می‌کند. او حالا باید پرسپولیس ماتم زده از سکو تا درون زمین چمن را بدون کاپیتان باتجربه تیمش انرژی بدهد و آنها را برای پیروز شدن تحریک کند.

مهر نوشت: حالا برانکویی که دختر بچه هادی نوروزی را بغل گرفته تا آرامش کند، باید به هزار و یک چیز فکر کند، به داغ جدایی دوست و رفیقش، به تنها ماندن خانواده کاپیتان تیمش، به روحیه نابود شده جوانان تیمش که مدام گریه می‌کنند، به خلا یکی از دو تا باتجربه‌اش و به روزهای آتی که این هواداران ماتم زده نیاز فوری به اندکی شادی دارند.

برانکو نگاهی می‌اندازد به هانا که با دکمه‌های کت وی بازی می‌کند و از دور و بر خود چیز زیادی نمی‌داند. رو به خبرنگاری می‌کند و با بغض می‌گوید: من آدم با تجربه‌ای هستم و موارد زیادی دیده‌ام اما این واقعا یک تراژدی است.

با فوت ناگهانی هادی نوروزی که همه اهالی فوتبال را با شوک مواجه کرد، پرسپولیس هم به لحاظ روحی و هم از منظر تاکتیکی متضرر شد.
صرف نظر از اینکه بازگرداندن بازیکنان باشگاه به شرایط معمولی کار بسیار سختی است و این تیم با همه بازیکنانش نیازمند روانشناس است تا به شرایط خوب خود برگردد، برانکو هم در این میان کار بسیار سختی دارد و باید به هر شکل ممکن جای نوروزی را پر کند.

در واقع باید تاکید کرد که پرسپولیس طبق نظر اکثر کارشناسان به این دلیل با مشکل امتیازگیری مواجه بود که از نظر تجربی ضعف مهره داشت، حالا تصور کنید که از میان این همه کم تجربه، کاپیتان با تجربه این تیم هم هوس سفر به آسمان‌ها به سرش بزند.

در چنین شرایطی چه باید گفت؟
برای برانکو که مسئول اصلی تیم به شمار می‌رود، این تراژدی چند وجهی است، او باید کمر شکسته تیمش را راست کند و به جوان‌های بهت زده و بی‌انگیزه‌اش آمپول انرژی بزند و آنها را به جنگیدن وادارد و کیست که نداند این چه کار سختی است.

حالا او مانده و بنگر و کفشگری و علیپور و عالیشاه و طارمی و ... که فقط دوست دارند یک گوشه بنشینند و زانوی غم بغل کنند، سخت است به اینها بگویی بلند شو و با تمام قدرت بدو!
به راستی آیا این خداوند است که انسان را آفریده است یا عکس آن؟؟
      
mahsabax زن #989 | Posted: 6 Oct 2015 17:04
کاربر

 

ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ: ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻤﻨﻮﻡ/ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﻨﺪ

ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺮﺣﯿﻢ ﻫﺎﺩﯼ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﻫﻤﺴﺮ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮﺩ. ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺎﺩﯼ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺗﺮﮎ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ:ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺎﺩﯼ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ:ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﺎﺩﯼ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﺍﺯ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﯾﺎﺩ ﺷﻮﺩ.
      
mahsabax زن #990 | Posted: 6 Oct 2015 17:06
کاربر

 

ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۴ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﺷﺪ/ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ
ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻧﯿﻮﺯ : ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﺮﻑ ﻭ ﺣﺪﯾﺚ ﻫﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۴ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۴ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻫﺎﺩﯼ ﻧﻮﺭﺯﯼ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ، ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۴ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﭘﻨﺪﺍﺭ ﺧﻤﺎﺭﻟﻮ، ﻣﺪﯾﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯾﻬﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﯽ ﺍﮐﺒﺮ ﻃﺎﻫﺮﯼ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻧﺼﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ.
      
صفحه  صفحه 99 از 105:  « پیشین  1  ...  98  99  100  ...  104  105  پسین » 
ورزش انجمن لوتی / ورزش / Persepolis FC | باشگاه پرسپولیس

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا