خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
ورزش انجمن لوتی / ورزش /

Wrestling | كشتى


صفحه  صفحه 8 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین »
Alijigartala مرد #71 | Posted: 22 Feb 2013 20:01
کاربر
 
کشتی پهلوانان ایران


      
Alijigartala مرد #72 | Posted: 22 Feb 2013 20:05
کاربر
 
کشتی پهلوانان ایران


      
rezassi7 مرد #73 | Posted: 22 Feb 2013 20:07
کاربر

 

ایران نایب قهرمان کشتی فرنگی جهان شد

ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎﯼ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ 2013 - ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ
ﺳﺎﻋﺖ 18 ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ 12 ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮﯼ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺳﻪ ﺩﻭﺭﻩ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺍﯾﻦ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﯿﻢ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ 2010 ﺩﺭ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ،
2011 ﺑﻼﺭﻭﺱ ﻭ 2012 ﺭﻭﺳﯿﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺭﺍ
ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﮐﻨﺪ ﻭ
ﻣﻘﺎﺑﻞ 12 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪ. ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ
"ﮐﻮﮔﯿﺎ ﺷﻮﯾﻠﯽ " ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺭ ﻓﯿﻨﺎﻝ
ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ :
55 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ:
ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﺟﯽﭘﻮﺭ - ﺑﯿﮏ ﺧﺎﻥ ﻣﺎﻧﮑﯽﺍﻑ )ﺑﺮﻧﺪﻩ ( )ﯾﮏ ﺑﺮ ﺻﻔﺮ، ﺻﻔﺮ
ﺑﺮ ﯾﮏ، ﺻﻔﺮ ﺑﺮ (2
60 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ:
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﻤﺪ ﭘﺎﭘﯽ - ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﻮﯾﻼﮐﻒ )ﺑﺮﻧﺪﻩ ( ) ﺻﻔﺮ ﺑﺮ 3، 2 ﺑﺮ ﺻﻔﺮ
ﻭ ﺻﻔﺮ ﺑﺮ (2
66 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ:
ﺍﻓﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥﮔﺮﺩ - ﺁﺩﺍﻡ ﮐﻮﺭﺍﮎ )ﺑﺮﻧﺪﻩ 4) ( ﺑﺮ ﺻﻔﺮ، ﺻﻔﺮ - ﯾﮏ ﻭ
ﺻﻔﺮ ﺑﺮ ﯾﮏ(
74 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ:
ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻋﻠﯿﺰﺍﺩﻩ - ﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﻮﻑ )ﺑﺮﻧﺪﻩ ( ) ﯾﮏ ﺑﺮ ﯾﮏ* ﻭ 6 ﺑﺮ
ﺻﻔﺮ(
84 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ:
ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻌﻤﺖﭘﻮﺭ - ﺍﻟﮑﺴﯽ ﻣﯿﺸﯿﻦ
96 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ:
ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻧﯿﻞ ﻧﯿﺮﻧﮓ - ﻧﯿﮑﯿﺘﺎ ﻣﯿﻠﯿﻨﮑﻒ
120 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ :
ﺑﺸﯿﺮ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﺰﺍﺩﻩ - ﺷﻮﻫﺮﻭﺩﯼ ﺍﯾﻮﺑﻒ

روزگار غریبی ست نازنین ...
      
Alijigartala مرد #74 | Posted: 22 Feb 2013 20:09
کاربر
 
کشتی پهلوانان ایران


      
LorenzoLotto مرد #75 | Posted: 28 Mar 2013 21:45
کاربر

 
آغاز تحریم های بین المللی علیه کشتی ایران

فیلا تحریم ها علیه ایران را به بهانه عدم همکاری با فدراسیون جهانی کشتی و کمیته بین المللی المپیک آغاز کرد


خبرآنلاین ؛ سید اکبر میرروشن و ابراهیم جوادی، دو نامزد ایرانی از میان نامزدهای انتخابات هیات رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا حذف شدند. این آغازی است برای تحریم های شدید علیه ایران به دلیل عدم اصلاح اساسنامه فدراسیون کشتی و عدم برگزاری مجمع انتخاباتی کشتی. فدراسیون کشتی که از دیروز دور جدیدی از درگیری های داخلی را هم آغاز کرده با نامه ای مواجه شد که شوک بر انگیز بود.

"میشل دوسون"، دبیرکل فدراسیون جهانی کشتی در نامه‌ای به کیم، رئیس کنفدراسیون کشتی آسیا به طور رسمی از حذف نام سیداکبر میرروشن و ابراهیم جوادی از فهرست نامزدهای انتخابات هیات رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا خبر داد.در این نامه "بدهی‌های مالی فدراسیون ایران به فیلا"، "عدم همکاری با فدراسیون جهانی کشتی و کمیته بین‌المللی المپیک" و "فعالیت‌های غیرقانونی فدراسیون کشتی ایران" دلایل حذف میرروشن و جوادی از لیست کاندیداهای حضور در مجمع انتخابات هیات رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا عنوان شده است.انتخابات یادشده فروردین جاری در هند برگزار می‌شود.


فدراسیون کشتی ایران که توانسته بود به واسطه لابی یکی از نزدیکان مارتینتی یعنی رضا فتاحی با فیلا به طور موقت لابی های نزدیکی داشته باشد با کنار رفتن مارتینتی و عدم تحقق وعده هایش در قبال فدراسیون جهانی حالا به مشکل خورده است. ایران که اساسنامه اصلاح شده اش را برای فیلا فرستاده بود نتوانست مجوز لازم را برای تائید کسب کند و حالا تحریم های این نهاد بین المللی برای ورزش اول ما که در المپیک هم بهترین نتایج را گرفته بود آغاز شده است.

دعوا میان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش بی شک دلیلی مهم است در این نابه سامانی. خطیب هم که هر روز منتقدانش بیشتر می شوند ، بعد از کنار رفتن محمد بنا تمام امیدش به حضور رسول خادم است. رسول که این روزها درگیر فعالیت های انتخاباتی برای شورای شهر تهران شده است.

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود
نی نام ز ما و نه نشان خواهد بود
زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل
زین پس چو نباشیم همان خواهد بود

حکیم عمر خیام


*******

مردم فقط "یک بار" بايد بمونن تا موفق بشن،
ولى جمهوری اسلامی "هر بار" باید موفق بشه تا بمونه . . .
      
LorenzoLotto مرد #76 | Posted: 28 Mar 2013 21:49 | Edited By: مدیر
کاربر

 
خطیب: فیلا غلط می‌کند، تهدید کند

سرپرست فدراسیون کشتی از نامه فیلا مبنی بر حذف نمایندگان کشورمان از انتخابات هیئت‌رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: فیلا غلط می‌کند ما را تهدید کند


فارس - حجت‌الله خطیب درباره نامه فدراسیون جهانی کشتی مبنی بر عدم اجازه به نمایندگان کشورمان برای حضور در انتخابات هیئت‌رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا گفت: برای اولین بار است که این موضوع را از شما می‌شنوم مگر می‌شود که چنین موضوعی صحت داشته باشد؟

این صحبت‌ها در حالی از سوی خطیب مطرح می‌شود که روز گذشته نامه‌ای از سوی فیلا با امضای میشل دوسون دبیرکل فدراسیون جهانی کشتی برای فدراسیون ایران مبنی بر عدم حذف نمایندگان کشورمان از انتخابات هیئت‌رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا به علت تغییرات مکرر در فدراسیون ایران و عدم پرداخت بدهی‌های معوقه به فیلا ارسال شده بود.

خطیب درباره بدهی‌های ایران به فیلا گفت: چنین موضوعی هم درست نیست البته فدراسیون‌هایی مانند آمریکا حدود 100هزار دلار بدهکار هستند، ما همچنین حدود 20 تا 30 هزار فرانک سوئیس بدهکاریم که مبلغی نیست. نمایندگان هم مشکلی برای حضور در انتخابات کنفدراسیون کشتی آسیا ندارند.

سرپرست فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: فیلا غلط می‌کند ما را تهدید کند. ایران در حال حاضر ترسیم کننده سیاست‌های فدراسیون جهانی کشتی است و با قدرت می‌گویم که آنها جرأت چنین کاری را ندارند.

ویرایش توسط amirhoo3in

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود
نی نام ز ما و نه نشان خواهد بود
زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل
زین پس چو نباشیم همان خواهد بود

حکیم عمر خیام


*******

مردم فقط "یک بار" بايد بمونن تا موفق بشن،
ولى جمهوری اسلامی "هر بار" باید موفق بشه تا بمونه . . .
      
LorenzoLotto مرد #77 | Posted: 12 Apr 2013 06:06
کاربر

 
بنا دیوار سكوت را شكست
اگر شرایط خوب باشد در كشتی نوكری می كنم

در فرودگاه مصاحبه می كردم كه شخصی دم گوشم گفت بگو كه آقا رسول چقدر در پیشرفت كشتی فرنگی تاثیر داشته، در پاسخ به صحبت هایش گفتم: این كار 10 ساله است، آقا رسول سه ماه است آمده، چه دخلی به ایشان دارد؟!نقل از كیهان ورزشی _ محمد بنا پس از ماه ها، سكوت خود را شكست و در مصاحبه ای مفصل بسیاری از حرف های نگفته اش را بازگو كرد.

بخش هایی از این مصاحبه در ادامه می آید.

- ... وقتی آقایان در جام جهانی كشتی آزاد اول شدند فكر كردند جام جهانی فوتبال را فتح كرده اند. در نهایت چه شد؟ قدرت كشتی ما را نشان داد؟ گفتند تا حالا ندیده بودیم كشتی آزاد ما این همه رو به جلو برود! عزیز من رو به جلو در مقابل كی؟ كشتی گیرهای درجه دو و سه؟ می گفتند آقا دیدی گنجی چه سالتویی زد؟! بابا بیچاره كشتی گیر ژاپنی انگار سیگار می فروخته كه آوردنش!

- پس از المپیك خادم پیغام فرستاد كه از من حمایت كن كه من هم كردم. بیش از 10 بار از خادم حمایت كردم اما یك بار از انتقادات من مبنی بر بی برنامگی ها و بی پولی ها حمایت نكرد. آقای خادم تو تازه آمدی و تازه نفس هستی، بگذار 5، 6 سال بگذرد و ببین باز هم همین حالت را داری؟

- در فرودگاه مصاحبه می كردم كه شخصی دم گوشم گفت بگو كه آقا رسول چقدر در پیشرفت كشتی فرنگی تاثیر داشته، در پاسخ به صحبت هایش گفتم: این كار 10 ساله است، آقا رسول سه ماه است آمده، چه دخلی به ایشان دارد؟!

- دیگر به زندگی در خارج فكر نمی كنم و هرگز برای زندگی ایران را ترك نمی كنم.

- شب ها وقتی می خواهم بخوابم اگر صدای خر و پف مادرم را نشنوم خوابم نمی برد.

- تمام جایزه المپیك را به دخترم كه در ایران نیست دادم چون قولش را به او داده بودم.

- روزی كه به ایران آمدم دیگر كسی مرا نمی شناخت و فكرش را نمی كردم كه در ایران به من كار بدهند.

- در این سال ها كه در كشتی كار می كنم از برخی دروغ ها و نامردی ها خیلی زجر كشیدم اما در میدان جواب آنها را دادم.

- روزی كه حمید سوریان را جای رنگرز در تركیب تیم ملی گذاشتم خیلی ها فشار آوردند و حتی یك نفر كه حالا نماینده مجلس است علیه من لشكركشی كرد!

- دو بار به خانه كشتی رفتم و دیدم مسئول آنجا می گوید ما سر جمع دو وعده دیگر عدس پلو داریم كه به بچه ها بدهیم، وقتی امكانات ضعیف و بی توجهی فدراسیون را دیدم تصمیم به كناره گیری گرفتم.

- فكر نمی كنم خطیب را بخواهند اما مسئله ماندن یا رفتن اینها فراتر از بحث ورزش است و زمینه بزرگتری به نام انتخابات ریاست جمهوری دارد.

- بنا تا دیروز خوب بود اما وقتی گفت خسته شده ام انگ زدن ها شروع شد و ...

- در بی پولی های فدراسیون كشتی، رسول خادم هم بیست جور كار بی خودی به گردنشان انداخته و 120 نفر را هر روز به عنوان كارآموز به خانه كشتی می برد و ...

- در دیداری كه با رئیس جمهور داشتم نگفتم ادامه می دهم بلكه در پاسخ به درخواست ایشان گفتم اگر شرایط مهیا باشد ادامه می دهم. الان هم می گویم كه اگر شرایط خوب باشد در كشتی نوكری می كنم.

- من با دیوانه هایی كار می كردم كه می دانستند من 100 پله از آنها دیوانه ترم!

- انتخاب چمن گلی به عنوان بهترین مربی جهان پشت پرده داشت.

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود
نی نام ز ما و نه نشان خواهد بود
زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل
زین پس چو نباشیم همان خواهد بود

حکیم عمر خیام


*******

مردم فقط "یک بار" بايد بمونن تا موفق بشن،
ولى جمهوری اسلامی "هر بار" باید موفق بشه تا بمونه . . .
      
shomal مرد #78 | Posted: 8 Dec 2013 20:12
کاربر

 
انتخابات فدراسیون کشتی و نگرانی‌های پیش رو / ورود براي همه آزاد نيست!


در حاليكه زمان زيادي تا پايان مهلت ثبت نام مجمع عمومي فدراسيون كشتي باقي نمانده، پيشكسوتان اين رشته با تاكيد بر حضور گوش شكسته ها در مصاف رسيدن به صندلي رياست، ورود هر فردي غير از خانواده خود در انتخابات مجمع را غير اصولي و مخرب خواندند. به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اعلام مهلت 10 روزه ثبت نام مجمع فدراسيون كشتي از سوي وزارت ورزش كه از شنبه هفته گذشته آغاز شد، رسول خادم به عنوان نخستين گوش شكسته مدعي، پاي به عرصه رقابت گذاشت و با توجه به شرايط بحراني فدراسيون كشتي براي در دست گرفتن سكان هدايت اين مجموعه اعلام آمادگي كرد. فدراسيوني كه تنها ميراث آن از زمان سرپرستي حجت اله خطيب، چيزي بيش از 7 ميليارد تومان بدهي است و هر روز هم كه مي گذرد، طلبكاري جديد براي دريافت مطالبات از گوشه و كنار كشور قد علم مي كند!

وزارت ورزش با توجه به تمام اين حواشي رسول خادم را با تكيه بر پيشينه قهرماني و مديريتي اش مامور رسيدگي به امور منصوب و به عنوان سرپرست وارد گود كرد. مرد طلايي المپيك آتلانتا نيز بدون قيد و شرط درخواست وزير ورزش را اجابت كرد و وارد عرصه مديريت فدراسيون شد. خادم بعد از مدتي سرپرستي در فدراسيون بحران زده دست به ريسك بزرگتري زد. او با ثبت نام در انتخابات مجمع عمومي ثابت كرد، مي خواهد با گرو گذاشتن اعتبار و توانمندي اش، گامي مثبت در خروج ورزش اول ايران از بحران هاي مالي و مديريتي بردارد.

حضور رسمي سرپرست فدراسيون در انتخابات مجمع از همان ابتدا از سوي اهالي كشتي و گوش شكسته هاي پيشكسوت با اقبال خوبي روبرو شد، چرا كه اعضاي اين خانواده سالها بود مديري از جنس كشتي را در راس امور فدراسيون نديده بودند. محمدرضا يزداني خرم و متعاقب او حجت اله خطيب، جزو مديران 8 سال اخير فدراسيون بودند كه هر دو از خارج خانواده بزرگ كشتي وارد گود شدند و هر كدام به نحوي با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم كردند.

به عنوان مثال محمدرضا يزداني خرم با وجود پيشينه درخشان مديريتي خود در حالي وارد عرصه كشتي شد كه از همان ابتدا بسياري از پيشكسوتان اين رشته او را مناسب اين مسئوليت ندانستند و مقابل او جبهه گرفتند. هر چند يزداني خرم هم با قاطعيت خاص خود برابر آنها ايستاد، اما رفته رفته با گسترش تبعات منفي ماجرا ترجيح داد كمي نرمي نشان دهد و به نوعي از سياست هاي خود عقب نشيني كند. در زمان رياست يزداني خرم بسياري از چهره هاي شناخته شده و پيشكسوت كشتي عطاي ماندن در عرصه را به لقايش بخشيدند و با شعار عدم همكاري با رئيسي خارج از خانواده كشتي، صحنه را خالي گذاشتند.

اين داستان در فدراسيون تحت سرپرستي حجت اله خطيب هم به شكلي وسيع تر ادامه داشت و روند استعفاهاي سريالي مسئولان فدراسيون و كادر فني تيم هاي ملي ، مديريت اين فرد ناآشنا با كشتي را با چالشي عميق مواجه ساخت. محمد علي صنعتکاران عضو هيات رئيسه و نايب رئيس فدراسيون، اسداله رضايي مشاوراجرايي فدراسيون، مهدي خالدي رئيس کميته امور بين الملل، عبدالرسول ممتازان رئيس هيات کشتي استان خوزستان، علي اکبر نژاد رئيس هيات کشتي تهران و همچنين عزيزاله اطاعتي نايب رئيس انستيتو بين المللي کشتي از جمله چهره هايي بودند كه در زمان خطيب در فاصله اي محدود و نزديك به هم از سمت خود استعفا دادند.

پيشكسوتان كشتي اما با توجه به اتفاقات مذكور ديگر تاب تكرار آنرا ندارند و هم اكنون كه حضور رسول خادم در راس امور فدراسيون روزنه هايي از اميد را ايجاد كرده، حاضر نيستند اين بارقه اميد را با ورود فرد ديگري غير از خانواده خود كم سو و از بين رفته بدانند.

در همين راستا مي توان به تازه ترين گپ و گفت دوستانه خبرنگار مهر با بزرگاني همچون منصور برزگر، علي اكبري حيدري، حسين ملاقاسمي، ابراهيم جوادي، منصور مهدي زاده و رحيم علي آبادي در خصوص مديري از جنس كشتي اشاره كرد كه به دليل عدم تكرار مكررات و نظرات مشابه آنها از پرداختن جامع به اين گفته ها خودداري مي كنيم. فقط آنچه از ميان گفته هاي همسان اين مردان سرد و گرم چشيده مي توان دريافت اين است كه ورود براي همه در رقابت مجمع عمومي فدراسيون كشتي مجاز نيست و شرط اول براي مدعيان رياست، كسوت و پيشينه درخشان آنها در دنياي گوش شكسته هاست.
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #79 | Posted: 8 Dec 2013 20:20
کاربر

 
شرایط حضور 4 ملی‌پوش در تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی اعلام شد

کادرفنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان شرایط حضور چهار ملی‌پوش در اردوهای آماده‌سازی این تیم‌های را اعلام کرد.


به گزارش خبرنگار مهر، با استناد به مفاد بند 8 از فرآیند انتخاب تیم ملی كشتی فرنگی بزرگسالان و به تشخیص اعضای كادر فنی، محمد فقیری و سعید عبدولی می‌باید در مسابقات بین‌المللی جام یادگار امام (ره) شركت كند و در صورت كسب نتیجه مناسب (قرار گرفتن در موقعیت دو نفر برتر این رقابت‌ها در وزن ذیربط مطابق مفاد بند سوم از بخش ج فرآیند انتخاب تیم‌های ملی كشتی كشور در سال 1393) در این دوره از رقابت‌ها، مجوز حضور در انتخابی مرحله نهایی تیم ملی را بدست خواهد آورد.

لازم به توضیح است بر مبنای مفاد بند 9 بخش ج فرآیند مذكور، این کشتی‌گیران می‌توانند در رقابت‌های جام جهانی تیم ملی كشتی فرنگی بزرگسالان ایران را همراهی كنند ولیكن همراهی وی در صورت عدم حضور در جام یادگار امام (ره) و عدم كسب نتیجه لازم، مبنایی جهت حضور در مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم ملی محسوب نخواهد شد.

همچنین سایر كشتی گیران شركت كننده در رقابتهای جهانی بوداپست در صورت تمایل، با هماهنگی كادر فنی می‌توانند در رقابت‌های جام یادگار امام (ره) به عنوان مسابقه تداركاتی شركت كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی كادر فنی تیم ملی كشتی آزاد بزرگسالان شرایط حضور دو كشتی گیر در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی مشخص شد.

طبق اعلام کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد و با استناد به مفاد بند 8 از فرآیند انتخاب تیم ملی كشتی آزاد بزرگسالان، مهدی تقوی می‌باید در مسابقات بین‌المللی جام تختی شركت كند و در صورت كسب نتیجه مناسب (قرار گرفتن در موقعیت دو نفر برتر این رقابت‌ها در وزن ذیربط مطابق مفاد بند سوم از بخش ج فرآیند انتخاب تیم‌های ملی كشتی كشور در سال 1393) در این دوره از رقابتها، مجوز حضور در انتخابی مرحله نهایی تیم ملی را بدست خواهد آورد.

ضمن اینکه بر مبنای مفاد بند 9 بخش ج فرآیند مذكور، تقوی می‌تواند در مسابقات جام جهانی تیم ملی كشتی آزاد بزرگسالان ایران را همراهی كند ولیكن همراهی وی در صورت عدم حضور در جام تختی و عدم كسب نتیجه لازم، مبنایی جهت حضور در مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم ملی محسوب نخواهد شد.

در ضمن كمیل قاسمی در صورت ارائه‌ عملكرد مناسب در مسابقات جام جهانی و اخذ نظر مثبت كادر فنی در این خصوص مجاز به شركت در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی خواهد بود.

همچنین سایر كشتی گیران شركت كننده در رقابت‌های جهانی بوداپست در صورت تمایل، با هماهنگی كادر فنی می‌توانند در رقابت‌های جام تختی به عنوان مسابقه تداركاتی شركت كنند.
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #80 | Posted: 8 Dec 2013 20:42
کاربر

 
عليرضا رضايي مسئول كميته اجرايي جام تختي و يادگار امام شد

نایب رئیس فدراسیون کشتی به عنوان مسئول كميته اجرايي مسابقات جام تختي و يادگار امام (ره) منصوب شد.


به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم سرپرست فدراسيون كشتي در حكمي عليرضا رضايي نايب رئيس و سخنگوي فدراسيون را بهعنوان مسئول كميته اجرايي رقابت‌هاي بين‌المللي كشتي آزاد جام تختي و كشتي فرنگي جام يادگار امام (ره) منصوب كرد. اين رقابت‌ها در بهمن ماه سال جاري برگزار خواهد شد.

این دو تورنمنت داخلی از اهمیت زیادی برای حوزه مدیریت تیم های ملی کشتی برخوردار است، بطوریکه شركت در مسابقات بين المللي جام يادگار و تختي، مبناي اصلي حضور در جام هاي جهاني كشتي فرنگي و آزاد است.

همچنين عمده نفرات شركت كننده در اين رقابت هاي بين المللي از ميان كشتي گيران برتر رقابت هاي قهرماني بزرگسالان كشور كه دي ماه سالجاري برگزار مي شود، انتخاب خواهند شد.
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
صفحه  صفحه 8 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین » 
ورزش انجمن لوتی / ورزش / Wrestling | كشتى

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا