شعر و ادبیات

ضرب المثلها


صفحه  صفحه 71 از 75:  « پیشین  1  ...  70  71  72  73  74  75  پسین »
 مرد
#701   Posted: 11 Oct 2012 16:10
آب ريخته جمع شدنى نيست Dont cry over the spilled milk

تا پول داری رفيقتم، قربون بند کيفتم friend who share is a friend who cares

تا پول داری رفيقتم، قربون بند کيفتم full purse never lacks friends

بزن قدش give me five

عجله كار شيطان است Haste is from the Devil

آدم عجول كار را دوباره ميكنه Hasty work، Double work

خجالت سرش نمی شود He has no sense of shame

آنقدرها هم احمق نیست He is no fool

هر فرازى را نشيبى است High places have their precipices

آب از سرش گذشته It is all up with him

از سرش هم زیاد It is much more than he deserves

انگار آسمون به زمين افتاده It is not as if the sky is falling

گذشته ها گذشته Let bygones be bygones

آدم زنده زندگى مى خواد Live and let live

خیلی وقته همدیگه رو ندیدیم long time، no see

سرت تو کار خودت باشه Mind your own business

خداقوت more power in your elbow
* رنگین کمان پاداش کسی است که تا آخرین قطره زیر باران می ماند *
 
     
  
 مرد
#702   Posted: 11 Oct 2012 16:10
به شما ربطی نداره None of your business

هرکه ترسید مرد,هركه نترسيد برد Nothing venture, nothing have

اومدی و نسازی Now،now ،now !

از دل برود هر انكه از ديده رود out of sight out of mind

از چاله به چاه افتادن Out of the flying pan into the fire

نو که اومد به بازار كهنه شد دل آزار Out with the old،in with the new

سلام منو به... برسون Say hello to... for me

خیلی زود رنج است She is very touchy

آرزو بر دلش می ماند She will never realiz this wish

کاچى به از هيچى Somthing is better than nothing

ناگهان سر و کله اش پیدا شد Suddenly he showed up

نظر لطف شماست That's kind of you

شتر در خواب بیند پنبه دانه The cat dreams of mice

هنوز اول شب The night is still young

مستى و راستى There is truth in wine

وقت طلاست Time is money

با کسی نان و نمک خوردن To break bread with someone

سنگ تمام گذاشتن To bring down the house

از خر شیطان پایین آمدن to get down off a high horse

آشپز كه دو تا شد،‌ آش يا شور ميشه يا بي نمك Too many cooks spoil the broth

سر بزنگاه Under the wire
* رنگین کمان پاداش کسی است که تا آخرین قطره زیر باران می ماند *
 
     
  
 مرد
#703   Posted: 11 Oct 2012 19:04
Boy_Toy
شما ظاهرا متوجه حرفای من نمیشی
به شما میگم پست کوتاه نذار ولی بازم کارت رو ادامه میدی
 
     
  ویرایش شده توسط: shakaat  
 مرد
#704   Posted: 30 Mar 2013 15:04
چون طمع پدید آید؛ همه محالات باور کند

صیادى گنجشکى گرفت، گنجشک گفت:مرا چکار خواهى کرد؟ گفت بکشم و بخورم.
گفت: از خوردن من چیزى حاصل تو نخواهد شد ولی اگر مرا رها کنى سه سخن به تو می‌آموزم که برای تو بهتر از خوردن من است.
صیاد گفت بگو.
گنجشک گفت یک سخن در دست تو بگویم، و یکى آن وقت که مرا رها کنى و یکى آن وقت که بر کوه نشینم. گفت: اوّلی را بگو. گفت: هر چه از دست تو رفت برای آن حسرت مخور.
پس صیاد او را رها کرد و بر درخت نشست و گفت: محال را هرگز باور مکن و پرید بر سر کوه نشست و گفت: اى بدبخت اگر مرا می‌کشتى اندر شکم من دو دانه مروارید بود هر یکى بیست مثقال، که توانگر مى‌شدى و هرگز درویشى به تو نمی‌رسید .
مرد انگشت در دندان گرفت و دریغ و حسرت خورد و گفت باز از سومی بگو.
گنجشک گفت: تو آن دو سخن را فراموش کردى سومی را می‌خواهی چکار؟ به تو گفتم برای گذشته اندوه مخور و محال را باور مکن. بدان که پر و بال و گوشت من ده مثقال نیست آن وقت چگونه در شکم من دو مرواریدچهل مثقال وجود دارد و اگر هم بود حالاکه از دست تو رفته، غم خوردن چه فایده؟
گنجشک این سخن گفت و پرید و این مَثَل براى آن گفته می‌شود که چون طمع پدید آید؛ همه محالات باور کند.
هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
 
     
  
 زن
#705   Posted: 21 Jun 2013 14:31
nazi


بُل گَپو مَکُن.

** پرش بزرگ نکن . کنایه به کسی است که مثلأ می خواهد راه صد ساله را یک شبه طی کند.

***************************************

* بَعدَه بِهار کِرِه دونَه و رار.

**بعد از بهار مشک مخصوص کره را درست کن . کنایه به کدبانوی ناوارد و بی نظم است که به موقع کارش را انجام نمی دهد.

***************************************

* بَچَه ایگُه بَوم ایزَنُم ای گُه مَهلی لَری . دیم ایزنُم ای گُه مَحلی پُر خَری.

** بچه می گوید : پدرم مرا کتک می زند می گوید خیلی لاغری ، مادرم هم کتک می زند و می گوید خیلی غذا می خوری . منظور همراه و همفکر نبودن خانواده است.

***************************************

* بَی نُفت خُش وَ قَهره.

** با بینی خودش هم قهر است. به آدم های بهانه گیر و قهر قهرو می گویند.

***************************************

*بَی یَه شیتَه وَ جا بُل اِی کِنِه.

**با یک سوت از جا می پرد . به آدم هایی گفته می شود که از خود چیزی ندارند و زود تحریک می شوند و فریب می خورند.

***************************************

*بِنگِشتَه بُردن وَ بِهِشت دَرَه وُ گُه آی وطن.

**گنجشک را بردند در باغ بهشت او از آنجا گریخت و فریاد زد وطن یاد وطن یاد.

***************************************

* بُل گَپو مَکن

** پرش بزرگ نکن . کنایه به کسی است که مثلأ می خواهد راه صد ساله را یک شبه طی کند.

***************************************

*بَرف وَ نَزیکی قُرب نیاره.

** برفی که نزدیک باشد چندان ارزشی ندارد. قدر انسانهای نیک را که در بین آنها زندگی می کنند نمی دانند هرگاه که آنها را از دست دادند آن موقع می فهمند که چه گوهری را از دست داده اند.

***************************************

*بِرَه ی نَر وَ کِلَه نی خوسِه.

**بره نر (قوچ) در آغل نمی خوابد. منظور مردی که جوهر کار و معرفت دارد و اعتماد به نفس بالایی هم داشته باشد هرگز بی کار و بی عار نمی گردد.
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
 
     
  
 زن
#706   Posted: 21 Jun 2013 14:35
nazi


*بیمار بَی اما بیمار پرست نَبی.

**بیمار باشی اما بیمار پرست ( پرستار بیمار) نباشی.

***************************************

*بی غَم در جهان و بی خَر در قافِلَه.

**بدون غم در جهان و بدون خر در کاروان ( کنایه به افراد بی تعهد و بی مسئولیت در برابر زندگی ).

***************************************

* بَنه ی نَه بَهسَه.

** جَوالی که آن را جمع و جور نکرده و نبسته باشند. به آدم های چاق و شل و وا رفته می گویند.

***************************************

* بَی پوز تِفنگ گَپ ایزَنه.

** با دهانه تقنگ حرف می زند. خیلی عصبی و تند است.

***************************************

* بید و نَبیدِت یَکی یَه.

** بودن و نبودنت یکی است ( کنایه به فرد بی مسئولیت و لا ابالی است ) .

***************************************

*باغبون وَخت ثمر گوشِش کَرِه.

**باغبان وقتی که باغش به ثمر می رسد گوشش کر می شود ( یعنی عمدأ خود را به آن راه می زند تا از محصول باغ به کسی ندهد ) .

***************************************

* به خدا وَش نی وَرا که تُنگُر سَر تُنگُر بِنه.

** به خدا از او بر نمی آید که ریگی را بر روی ریگی دیگر بگذارد.

***************************************

* بُوت اُسا بی که خُت ایخَی اُسا بَی.

**پدرت استاد بود که خودت می خواهی استاد شوی.

***************************************

*بارَلِتَه وَش اَردی.

** بارهایت ( گندم هایت ) را به وسیله او آسیاب کردی( منظور اینکه با زرنگی از طرف بارها را کشیدی).

***************************************
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
 
     
  
 زن
#707   Posted: 21 Jun 2013 14:37
nazi


* بو سیر وَت ایا.

** بوی سیر از تو می آید ( کار کار خودت است).

***************************************

* اَر اي تِيَه كور وابُو ، اُوتيَه وَ فِكرش ني

** اگر اين چشم كور شود ، چشم ديگر به فكر اوبه فكرش نيست . (كنايه به بی عاطفگي و بي اعتنايي مردم نسبت به هم است)

***************************************

* اَر مخمل كني خارا بپوشي ، همو كنگر كَنه ِريچال فروشي..

** اگر مخمل و پارچه پرنيان بپوشي همان كنگر چين و ماست فروش هستي كه قبلا بودي . ( كنايه به تازه به دوران رسيده است كه شخصيت را در مال و منال مي داند)

***************************************

* اَر اَوُردي سِيم يَه كلكي مًوَت اَيُم يَه دلگي

** اگر برايم كلگ آوردي . من هم به تو يك كت (يل) مي دهم . كلگ (نان بلوط) يعني هم متقابلا جبران مي كنم.

***************************************

* اَرپوس ميشه بووِن وَ نَي گرگ. هيچ وَخت گُرگ ميش نيابو.

** اگر پوست ميش را به تن گرگ كنند هيچ وقت گرگ ميش نمي شود. كنايه به ( آدمي است كه طبيعتا شرور و طمع خوار است با لباس و عنوان تغيير ماهيت نمي دهد.

***************************************

* اي نُون مُنِه سُرفه خُمِه ايخُم بِخَرمِش

** اين ناني كه درون سفره خودم است ، خودم ميخواهم بخورم . كنايه از( چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است).

***************************************

* يتيم خاس آش بخره نُفتش كَهنِس

** يتيم خواست آش بخورد خون دماغ شد. كنايه از (بدشانسي آدم بدبخت را مي رساند).

****************************************

* اَر اِي خي بُوتَه نِگُن ، بُوكسي نَه نِگُه.

** اگر مي خواهي فحش پدر به تونگويند ، نبايد به پدر كسي بد بگويي.

****************************************

* اَرسَگ لَرهِ دُز هم ناچِاقه

** اگر سگ لاغره دزد هم بيماراست .

****************************************
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
 
     
  
 زن
#708   Posted: 21 Jun 2013 14:41
nazi


اَفتوُ دِنداش تُندتَر

** گرماي آخر آفتاب (نزديك غروب) شديدتر است.

****************************************

* آفتوُ وَ كو لت دَراومَه كِه تونَه اِيبينم

** آفتاب از كدام طرف در آمده كه تورا مي بينم. (به كسي كه دور به دور و خيلي با فاصله به ديدار فاميل يا دوستانش مي رود).

****************************************

* اوسُه كه اولت بي ، نَه بيت يه نُون سُهته، بَعدِش ايخي يَه جُفت خطيرِ جُفتَه.

** آن وقت كه اول زندگي ات بود يك نان سوخته هم دربساط نداشتي . حالا اين آخر سري جفت ، جفت ، سلماني و آرايشگر مي خواهي.

****************************************

* اول خَرتَ بِسون ، اوسو آخِرتَه بووند.

** اول الاغت را بگیر ، آن وقت آخورت را ببند.

****************************************

* اَر خُو دیدی خیر بُو.

** اگر خواب دیدی خیر باشد.

****************************************

* وُ تازه شَ داره.

** او تازه اش را دارد ( منظور کسی است که سلام نکرده قصد فروانروایی دارد).

****************************************

* او چُه خَشِه که دل خَشِه.

** آنجا خوش است که دل خوشش می آید (یعنی آنجا یا چیزی که آدم به میل خودش انتخاب می کند زیباتر از انتخابی است که به او تحمیل شده است).

****************************************

* ایما اَوُ پاشی اِی کنیم که خَهک راسا نِبو.

** ماها آب پاشی می کنیم که خاک بلند نشود ( منظور اینست که سعی میکنیم فتنه را بخوابانیم).

****************************************

* اَندَی بوشَ ایِ بِرِه و َ بو گَندوُن.

** وگرنه بوی او را می برد به منطقه بو های گند (کنایه به کسی است که قصد بی آبرویی کسی را دارد).

****************************************

* اَو وَ مِله ی کوتاه ای یَرگرده.

** آب به تپه های کوتاه بر می گردد (کنایه به کسی است که زورش به کس دیگری نمی رسد و خشم یا زورش را بر سر بی گناهی خالی می کند).
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
 
     
  
 زن
#709   Posted: 21 Jun 2013 14:44
nazi


* ایخُم بِگُم آخُه بُوت تفنگچی بِی ، که خُت تفنگچی بِی.

** میخوام بگم آخه مگه پدرت تفنگچی بود که خودت میخواهی تفنگچی باشی.

****************************************

* اَر بَرد سِيا كِه وُ هم سِيا اي كِنه.

*** اگر سنگ صدا كرد او هم صدا مي كند . منظور انسان صبور و تودار و كم حرف است.

****************************************

*اَور گَمبو خَوَر كُن.

*** ابري كه تنبل ها را خبر مي كند. اواخر تابستان ابري آسمان را مي پوشاند ، تنبل ها با ديدن آن ابر سياه با دستپاچگي پشت بام خانه خود را قير اندود مي كنند و خرمن هاي خود را مي كوبند و خلاصه همه كارهاي عقب افتاده خود را انجام مي دهند.

****************************************

*اَر دنيا نَه وَش بِدي حَلا هَم ناراضيَه.

*** اگر دنيا را به او بدهيد هنوز هم ناراضي است. كنايه به آدم طمع خوار و آزمند است.

****************************************

* اَر دو دل یِکَه بِخُون مَه تو بِخیلی.

** اگر دوتا دل همدیگر را بخواهند ، مگه تو حسودی که بدت میاد.

****************************************

*جُومَم دِرسيَه اَصلُم نَه پِرسيَه.

*** اگر پيراهنم پاره است ، اصل و ماهيتم نپريده و از بين نرفته است.

**** از اسب افتادم از اصل كه نيافتادم.

****************************************

*اوسِني كه مالَل بار اي كِه كافلاح تَشُ و خار اي كِه .

*** آن موقع كه مال ها كوچ مي كردند ، كافلاح ( قايد فلاح) شروع به روشن كردن اجاق مي كرد- كنايه از آدم هاي بي نظم و بدون برنامه است كه كارشان برعكس بقيه است
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
 
     
  
 زن
#710   Posted: 21 Jun 2013 14:46
nazi


اَو وَ دَسِش تُپ ني كِنه.

*** آب از دستش چكه نمي كند – كنايه از آدم هاي خيلي خسيس

*اَر تُو خارِ كَنگَري مو خار زولُم.

***اگر تو خار (تيغ) گنگر هستي من خار زول هستم – كنايه به دو نفر كه زير بار همديگر نمي روند ، و از هر نظر خود را از ديگري پايين تر نمي دانند.

****************************************

*اَر نَميريم نَه پيريم.

*** اگر نميرم پير نيستم. يعني اگر زنده بمانم ، آن قدر پير نيستم و مي توانم زحمات يا محبت هاي شما را جبران كنم.

****************************************

*اومَم يَه چي بِخَرُم ، يَه چي گِرو خَردُم.

*** آمدم چيزي بخورم ، چيزي مرا گرفت و خورد.

****************************************

* اِي سُه بِنِش پَر شالِت.

***حال بگذارش لاي شالي كه به كمر بسته اي.- كنايه به كسي است كه بدون مشورت كاري انجام مي دهد يا حرفي مي زند و نتيجه اي ندارد يا هم نا خوشايند است – (حالت طنز و عصبانيت)

****************************************

* اَفتوش مَهلي تُنده.
*** آفتابش خيلي تند (شديد) است.( كنايه به آدم عصبي مزاج است)

****************************************

* اَستَ ني يَبو ، دَس وَ نِهنگ تَشِش بِگِري.

*** اصلا نمي شود دست را نزديك آتشش بگيري. يعني فعلا خيلي عصباني و خشمگين است ، اصلا نمي شود با او حتي حرف زد. خيلي تند است.

****************************************

* اَو دريا وَ لَك سگ حِروم نِيابو.

*** آب دريا با آب خوردن يك سگ نجس نمي شود. منظور اينست كه جامعه بر اثر حركت زشت و پليد يك نفر بدنام نمي گردد
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
 
     
  
صفحه  صفحه 71 از 75:  « پیشین  1  ...  70  71  72  73  74  75  پسین » 
شعر و ادبیات

ضرب المثلها

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites