تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Baba Taher | بابا طاهر

صفحه  صفحه 2 از 9:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  پسین »  
#11 | Posted: 1 May 2012 06:31
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۳۱ »غریبی بس مرا دلگیر دارد
فلک بر گردنم زنجیر دارد

فلک از گردنم زنجیر بردار
که غربت خاک دامنگیر دارد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۳۲ »خور از خورشید رویت شرم دارد
مه نو زابرویت آزرم دارد

بشهر و کوه و صحرا هر که بینی
زبان دل بذکرت گرم دارد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۳۳ »غم عشقت بیابان پرورم کرد
فراقت مرغ بی‌بال و پرم کرد

بمو واجی صبوری کن صبوری
صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۳۴ »شوانم خواب در مرز گلان کرد
گلم واچید و خوابم را زیان کرد

باغبان دید که مو گل دوست دیرم
هزاران خار بر گل پاسبان کرد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۳۵ »دل عاشق به پیغامی بسازد
خمار آلوده با جامی بسازد

مرا کیفیت چشم تو کافیست
ریاضت کش ببادامی بسازد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
     
#12 | Posted: 1 May 2012 07:13
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۳۶ »دگر شو شد که مو جانم بسوزد
گریبان تا بدامانم بسوزد

برای کفر زلفت ای پریرخ
همی ترسم که ایمانم بسوزد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۳۷ »هر آنکس عاشق است از جان نترسد
یقین از بند و از زندان نترسد

دل عاشق بود گرگ گرسنه
که گرگ از هی هی چوپان نترسد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۳۸ »بلا رمزی ز بالای ته باشد
جنون سری ز سودای ته باشد

بصورت آفرینم این گمان بی
که پنهان در تماشای ته باشد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۳۹ »پسندی خوار و زارم تا کی و چند
پریشان روزگارم تا کی و چند

ته که باری ز دوشم برنگیری
گری سربار بارم تا کی و چند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۴۰ »دلا خوبان دل خونین پسندند
دلا خون شو که خوبان این پسندند

متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست
گروهی آن گروهی این پسندند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
     
#13 | Posted: 1 May 2012 07:24
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۴۱ »مرا نه سر نه سامان آفریدند
پریشانم پریشان آفریدند

پریشان خاطران رفتند در خاک
مرا از خاک ایشان آفریدند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۴۲ »خوشا آنانکه سودای ته دیرند
که سر پیوسته در پای ته دیرند

بدل دیرم تمنای کسانی
که اندر دل تمنای ته دیرند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۴۳ »چو آن نخلم که بارش خورده باشند
چو آن ویران که گنجش برده باشند

چو آن پیری همی نالم درین دشت
که رودان عزیزش مرده باشند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۴۴ »خوشا آنانکه هر از بر ندانند
نه حرفی وانویسند و نه خوانند

چو مجنون سر نهند اندر بیابان
ازین گو گل روند آهو چرانند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۴۵ »خوشا آنانکه تن از جان ندانند
تن و جانی بجز جانان ندانند

بدردش خو گرند سالان و ماهان
بدرد خویشتن درمان ندانند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
     
#14 | Posted: 1 May 2012 12:45
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۴۶ »خوشا آنانکه پا از سر ندونند
مثال شعله خشک وتر ندونند

کنشت و کعبه و بتخانه و دیر
سرائی خالی از دلبر ندونند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۴۷ »خوشا آنانکه هر شامان ته وینند
سخن با ته گرند با ته نشینند

مو که پایم نبی کایم ته وینم
بشم آنان بوینم که ته وینند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۴۸ »خوشا آنان که با ته همنشینند
همیشه با دل خرم نشینند

همین بی رسم عشق و عشقبازی
که گستاخانه آیند و ته بینند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۴۹ »لاله کاران دگر لاله مکارید
باغبانان دو دست از گل بدارید

اگر عهد گلان این بو که دیدم
بیخ گل بر کنید و خار بکارید

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۵۰ »مو آن رندم که نامم بی‌قلندر
نه خان دیرم نه مان دیرم نه لنگر

چو روج آیو بگردم گرد گیتی
چو شو آیو به خشتی وانهم سر

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
     
#15 | Posted: 1 May 2012 12:49
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۵۱ »تویی آن شکرین لب یاسمین بر
منم آن آتشین دل دیدگان تر

از آن ترسم که در آغوشم آیی
گدازد آتشت بر آب شکر

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۵۲ »گلش در زیر سنبل سایه پرور
نهال قامتش نخلی است نوبر

زعشق آن گل رعنا همه شب
چو بلبل ناله و افغان برآور

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۵۳ »بروی ماهت ای ماه ده و چار
به سرو قدت ای زیبنده رخسار

که جز عشقت خیالی در دلم نی
بدیاری ندارم مو سر و کار

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۵۴ »دمی بوره بوین حالم ته دلبر
دلم تنگه شبی با مو بسر بر

ته گل بر سر زنی ای نو گل مو
به جای گل زنم مو دست بر سر

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۵۵ »دیم آلاله‌ای در دامن خار
واتم آلالیا کی چینمت بار

بگفتا باغبان معذور میدار
درخت دوستی دیر آورد بار

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
     
#16 | Posted: 1 May 2012 13:41
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۵۶ »دلم زار و دلم زار و دلم زار
طبیبم آورید دردم کرید چار

طبیبم چون بوینه بر موی زار
کره در مون دردم را بناچار

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۵۷ »سه درد آمو بجانم هر سه یکبار
غریبی و اسیری و غم یار

غریبی و اسیری چاره دیره
غم یار و غم یار و غم یار

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۵۸ »زدل نقش جمالت در نشی یار
خیال خط و خالت در نشی یار

مژه سازم بدور دیده پرچین
که تا وینم خیالت در نشی یار

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۵۹ »الاله کوهسارانم تویی یار
بنوشه جو کنارانم تویی یار

الاله کوهساران هفته‌ای بی
امید روزگارانم تویی یار

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۶۰ »بی تو تلواسه دیرم ای نکویار
زهر در کاسه دیرم ای نکویار

میم خون گریه ساقی ناله مطرب
مصاحب این سه دیرم ای نکویار

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
     
#17 | Posted: 1 May 2012 13:42
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۶۱ »فلک زار و نزارم کردی آخر
جدا از گلعذارم کردی آخر

میان تختهٔ نرد محبت
شش و پنجی بکارم کردی آخر

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۶۲ »اگر شیری اگر میری اگر مور
گذر باید کنی آخر لب گور

دلا رحمی بجان خویشتن کن
که مورانت نهند خوان و کنند سور

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۶۳ »اگر شیری اگر ببری اگر کور
سرانجامت بود جا در ته گور

تنت در خاک باشد سفره گستر
بگردش موش و مار و عقرب و مور

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۶۴ »دلا اصلا نترسی از ره دور
دلا اصلا نترسی از ته گور

دلا اصلا نمیترسی که روزی
شوی بنگاه مار و لانهٔ مور

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۶۵ »جره بازی بدم رفتم به نخجیر
سبک دستی بزد بر بال من تیر

برو غافل مچر در کوهساران
هران غافل چرد غافل خورد تیر

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

زندگیبه من آموخت هر چیز قیمتی دارد...پنیر مجانی فقط در تله ی موش یافت می شود
     
#18 | Posted: 21 Jun 2012 09:01
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۶۶ »بوره بلبل بنالیم از سر سوز
بوره آه سحر از مو بیاموز

تو از بهر گلی ده روز نالی
مو از بهر دل‌آرامم شو و روز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۶۷ »جدا از رویت ای ماه دل افروز
نه روز از شو شناسم نه شو از روز

وصالت گر مرا گردد میسر
همه روزم شود چون عید نوروز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۶۸ »مو که سر در بیابانم شو و روز
سرشک از دیده بارانم شو و روز

نه تب دیرم نه جایم میکند درد
همیدونم که نالونم شو و روز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۶۹ »بی ته سر در بیابانم شو و روز
سرشک از دیده بارانم شو و روز

نه بیمارم که جایم میکری درد
همیدانم که نالانم شو و روز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۷۰ »غم و درد مو از عطار واپرس
درازی شب از بیمار واپرس

خلایق هر یکی صد بار پرسند
تو که جان و دلی یکبار واپرس

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     
#19 | Posted: 21 Jun 2012 09:02
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۷۱ »خداوندا بفریاد دلم رس
تو یار بیکسان مو مانده بیکس

همه گویند طاهر کس نداره
خدا یار مو چه حاجت کس

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۷۲ »گلی که خود بدادم پیچ و تابش
باشک دیدگانم دادم آبش

درین گلشن خدایا کی روا بی
گل از مو دیگری گیرد گلابش

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۷۳ »قضا رمزی زچشمان خمارش
قدر سری ز زلف مشگبارش

مه و مهر آیتی ز آنروی زیبا
نکویان جهان آئینه دارش

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۷۴ »به قبرستان گذر کردم کم وبیش
بدیدم قبر دولتمند و درویش

نه درویش بیکفن در خاک رفته
نه دولتمند برده یک کفن بیش

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۷۵ »شب تار است و گرگان میزنند میش
دو زلفانت حمایل کن بوره پیش

از آن کنج لبت بوسی بموده
بگو راه خدا دادم بدرویش

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     
#20 | Posted: 21 Jun 2012 09:03
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۷۶ »فلک نه همسری دارد نه هم کف
بخون ریزی دلش اصلا نگفت اف

همیشه شیوهٔ کارش همینه
چراغ دودمانیرا کند پف

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۷۷ »دلی دیرم ولی دیوانه و دنگ
ز دستم شیشهٔ ناموس بر سنگ

ازین دیوانگی روزی برآیم
که در دامان دلبر برزنم چنگ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۷۸ »وای آن روجی که در قبرم نهند تنگ
ببالینم نهند خشت و گل و سنگ

نه پای آنکه بگریزم ز ماران
نه دست آنکه با موران کنم جنگ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۷۹ »دلی دیرم چو مو دیوانه و دنگ
زده آئینه هر نام بر سنگ

بمو واجند که بی نام و ننگی
هر آن یارش تویی چه نام و چه ننگ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« دوبیتی شماره ی ۸۰ »حرامم بی ته بی آلاله و گل
حرامم بی ته بی آواز بلبل

حرامم بی اگر بی ته نشینم
کشم در پابی گلبن ساغر مل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     
صفحه  صفحه 2 از 9:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Baba Taher | بابا طاهر بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites