خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

عاشقی به نام فاحشه


صفحه  صفحه 1 از 56:  1  2  3  4  5  ...  53  54  55  56  پسین »
sozan_panter #1 | Posted: 20 Sep 2011 07:21
کاربر

 

باورت بشود یا نه !
گوشهایم هنوز بــاکــره اند...!!

بــاکــره و آکبند...!!

هنوز کسی پــرده ی گوشهایم را...!!

با نجوای ندریده است...!!
جنین ارزوهایم بخاطر مشت های ظالمانه ی غرورت سقط شد
نترس دیگر از باتو بودن باردار نمیشوم غرور تو نازایم کرد
      
sozan_panter #2 | Posted: 20 Sep 2011 07:22
کاربر

 

...بسم خالق خط خطی ها...

نه بلدم و نه دوس دارم کتابی حرف بزنم...

از روزمرگی متنفرم...

سوالاتی تو ذهنمه میخوام بپرسم...

چرا خدا انسان را آفرید؟

چرا ابلیس تعظیم نکرد؟

چرا حوا اون میوه رو کند؟

چرا اون برادر اون یکی رو کشت؟

چرا نماز صبح دو رکعته؟

چرا مشروب حرومه؟

چرا زن خونه دارمون باید بشه فاحشه؟

چرا زن باید بکارت داشته باشه؟

چرا زن باید روسری سرش کنه؟

چرا اینقدر به فاحشه میگن بی خدا؟

چرا همه آخوندا اینقدر ادعای دین دارن؟

چرا اینقدر خیانت زیاد شده؟

چرا فاحشه تنهاست؟

چرا وقتی تو خیابون زنی روسریش بیوفته خیلیها بهش میگن خراب؟

چرا من اینقدر سوال میکنم؟

چرا ؟
جنین ارزوهایم بخاطر مشت های ظالمانه ی غرورت سقط شد
نترس دیگر از باتو بودن باردار نمیشوم غرور تو نازایم کرد
      
sozan_panter #3 | Posted: 20 Sep 2011 07:25
کاربر

 


در سرزمین من
هیچ کوچه ای
به نام هیچ زنی نیست
و هیچ خیابانی ...
بن بست ها اما
............فقط زنها را می شناسد انگار...
در سرزمین من
سهم زنها از رودخانه ها
تنها پل هایی است
که پشت سر آدمها خراب شده اند...
اینجا
نام هیچ بیمارستانی
مریم نیست
تخت های زایشگاهها اما
پر از مریم های درد کشیده ای است
که هیچ یک ، مسیح را
آبستن نیستند ...
جنین ارزوهایم بخاطر مشت های ظالمانه ی غرورت سقط شد
نترس دیگر از باتو بودن باردار نمیشوم غرور تو نازایم کرد
      
sozan_panter #4 | Posted: 20 Sep 2011 07:36
کاربر

 

سر سطر بنویسید :
پسران کراک وتریاک
دختران شیشه و هرزه گی
...مادران دق مرگی
پدران سگ دو برای نان.
... ...بنویسید:
بابا نای نان دادن ندارد.
بابا کار ندارد
بنویسید
بابا سهمیه ای برای استخدام ندارد
تلاش بی ثمر
آن مرد با الگانس آمد.
آن مرد باتوم دارد.
باتوم درد دارد.
درد من برای آن مرد حال دارد
ببخشید
بنویسید:
درد من برای آن مرد نان دارد
صاحبخانه بابا را جواب کرده
حاج رحیم برای چندمین بار به حج میرود
بابا پول قبض آب ندارد
نقطه
در انتها
بنویسید:
بابا دارد دارش را میسازد
جنین ارزوهایم بخاطر مشت های ظالمانه ی غرورت سقط شد
نترس دیگر از باتو بودن باردار نمیشوم غرور تو نازایم کرد
      
sozan_panter #5 | Posted: 20 Sep 2011 07:39
کاربر

 

جنین های سقط شده
جنین های شلاق خورده
جنین مادران اعتیاد و پدران تجاوز و معلمهای طرد
جنین های بی جفت سرنگهای فشارو مواد بیهوشی
جنین های تقلبی القاح های مصنوعی،
این ساعتی ست که تولید مثل سگ ها و جفت گیری
میمون ها در آن ممنوع می شود
و همسر زیبای تو که سرخی ناخن هایش را به سرب سیاه
شهر بخشیده ست
حالا با ماتیکی بنفش زیر پل کریم خان می ایستد و
می گوید:

ده تومان.....

روزی که از ارتفاع بند بریده ی مادران مان سقوط می کردیم
چه طور ندانستیم
تا فرود چند فریاد است؟..
جنین ارزوهایم بخاطر مشت های ظالمانه ی غرورت سقط شد
نترس دیگر از باتو بودن باردار نمیشوم غرور تو نازایم کرد
      
sozan_panter #6 | Posted: 20 Sep 2011 07:44
کاربر

 

حیا را که خوردم!
آبرو را غی کردم!
بکارتم را که آتش زدم
خود ارضایی را ترک کردم
هم آغوشت که شدم
هم صحبتیت را ترک کردم
سیگار را که خاموش کردم
الکل را سرکشیدم
گشنه که شدم
نوزادم را خوردم
خیانت که دیدم
رگت را بریدم
.
رگت را که بریدم
خونت را چشیدم
تو را که کشتم
خود را عقیم کردم
تنها که ماندم
خدا را فراموش کردم
.
خدا را که فراموش کردم
فاحشه شدم
حالا تو بگو
من به هیولای کدام قصه شباهت دارم؟
تو بگو
جنین ارزوهایم بخاطر مشت های ظالمانه ی غرورت سقط شد
نترس دیگر از باتو بودن باردار نمیشوم غرور تو نازایم کرد
      
sozan_panter #7 | Posted: 20 Sep 2011 07:45
کاربر

 


حالم به هم می خورد
از نشخوار واژه ....عشق امروزي !
در کلام که نمی دانند
اع ش غ ! را چگونه می نویسند؟
در قاموس اینان ع ش ق یعنی:
I Love You......!
وسپس فیلمی که مخفیانه!!
از معشوقشان می گیرند...
تا عشق شان مستدام باشد
تا وقتی گیتی هست
تا وقتی سی دی هست
شبها خرناس هوس
روزها سر درآخور چشم چرانی
سیاه دلان بیدل
عشق را قباله آبا و اجدادیشان می دانند
که شب بخوابند و صبح بگویند:
من عاشق تو هستم ....
من مجنون دیده ام
لیلی شنیده ام
...عشق خوانده ام
اما در آخر الزمان
اینجا عشق یعنی:
هوس...نفس اماره...گناه...
آی ای عشق...
حالم دارد به هم می خورد
جنین ارزوهایم بخاطر مشت های ظالمانه ی غرورت سقط شد
نترس دیگر از باتو بودن باردار نمیشوم غرور تو نازایم کرد
      
sozan_panter #8 | Posted: 21 Sep 2011 13:55
کاربر

 

پدری دخترش را کشت
به دنبال دلیل
پاره روزنامه ای را می خوانم
برای شرف و غیرت
خدای من...معنای شرف و غیرت چیست؟
شرف من وتو کی ننگین شد..می دانی؟
شرفِ من و تو روزی ننگین شد که.....خندیدن دخترکانمان در کوهساران جرم شد
شرفِ من وتو روزی ننگین شد که...عشق بوی لجن گرفت و جرم شد
شرفِ من وتو روزی ننگین شد که....احساس فروشی محترم و تن فروشی جرم شد
شرفِ من و تو روزی ننگین شد که....دیدن موی زنانمان جرم و تیغ مردانمان شرف شد
شرف ِمن و تو روزی ننگین شد که....زن مال ما و نه همراه ما شد
شرف من و تو روزی ننگین شد که
ای خدا
چه بگویم
دل ِخونم
از این غیرت و ناموسِ بی ناموسان
ناموسِ من وتو آزادی ست
راستی می دانی کجا به فاحشگی رفته است؟
جنین ارزوهایم بخاطر مشت های ظالمانه ی غرورت سقط شد
نترس دیگر از باتو بودن باردار نمیشوم غرور تو نازایم کرد
      
sozan_panter #9 | Posted: 21 Sep 2011 13:56
کاربر

 

زن ام کردند
وقتی سینه هایم ، هنوز بالغ شدن را در زمان ندید
چشمانم برای یک بار ،هوس را غنچه نکرد
وقتی دستهایم عروسک رویا را در آغوش نگرفت
انداختند
چادر سفیدی با مردی که
فقــــــــــــط
هم خوابی و بچه
مادرم کردند
بدون آن که بدانم زن چیست سجده نشستم خدا را
تا فرزندم ، زن بعدی نباشد!
جنین ارزوهایم بخاطر مشت های ظالمانه ی غرورت سقط شد
نترس دیگر از باتو بودن باردار نمیشوم غرور تو نازایم کرد
      
sozan_panter #10 | Posted: 21 Sep 2011 14:07
کاربر

 


پــــــــــدر آن شب اگر خوش خلوتی پیدا نمی کردی

تو ای مـــــــــادر اگر شوخ چشمیها نمی کردی

تو هم ای آتش شـــــــــــهوت شرر بر پا نمی کردی

کنون من هم به دنــــــیا بی نشان بودم

پدر آن شــــــــب جنایت کرده ای شاید نمی دانی

به دنیایم هدایت کرده ای شاید نمی دانی

از این بابت خیانت کرده ای شاید نمی دانی...

نمــيـدانــــي....
جنین ارزوهایم بخاطر مشت های ظالمانه ی غرورت سقط شد
نترس دیگر از باتو بودن باردار نمیشوم غرور تو نازایم کرد
      
صفحه  صفحه 1 از 56:  1  2  3  4  5  ...  53  54  55  56  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / عاشقی به نام فاحشه

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا