تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

اشعار ترکی

صفحه  صفحه 35 از 56:  « پیشین  1  ...  34  35  36  ...  55  56  پسین »  
#341 | Posted: 10 Jun 2012 07:31


باخ تشته شیعه، گل داده آغلا

عطشان حسینی سال یاده آغلا
یاندێ بۇ آیدا دللَر سۇسۇزدان

سوْلدۇ سارالدێ گۆللَر سۇسۇزدان

جان وئردی آخر اصغر سۇسۇزدان

چون اوْلمادێ سۇ سقّاده آغلا

عطشان حسینی سال یاده آغلا
نازلێ سکینه الده سۇ جامێ

عبّاسه گلدی، وئردی سلامی

چون شه قێزێدێ وار ایحتیرامی

یانێر سۇسۇزدان، شهزاده آغلا

عطشان حسینی سال یاده آغلا
عبّاس اوْ طئفلین بیلدی خیالین

گؤردۆ عطشده‌ن سوْلمۇش جمالین

سیلدی گؤزینده‌ن اشک-ی-ملالین

آغلار اوْ حاله سقّاده آغلار

عطشان حسینی سال یاده آغلا
گئچدی قۇلۇندان اعداء یانێندا

باشێن اۇجاتدێ زهراء یانێندا

جان وئردی عطشان دریا یانێندا

غرق اوْلدۇ قانلێ دریاده آغلا

عطشان حسینی سال یاده آغلا
اکبر سۇسۇزدان اؤز قانێن ایچدی

اصغر بوْغازێن اوْخ تئشنه بیچدی

حدّینده‌ن امّا چوْخ ظۆلم گئچدی

قان جوشه گلدی صحراده آغلا

عطشان حسینی سال یاده آغلا
معناده تشتین شُغلی فغاندی

سۇ تشت ایچینده بیر لخته قاندێ

آل-ی-عبانین گۆلزاری یاندێ

گلدی حَرملَر فریاده آغلا

عطشان حسینی سال یاده آغلا
ای سۇ دؤنئیدۇن قانه حیاده‌ن

قاتل حسین‌ین باشێن جفاده‌ن

جان اۆسته کسدی عطشان قفاده‌ن

آغلا بۇ ظۆلم-وْ-بیداده آغلا

عطشان حسینی سال یاده آغلا
قوْشار: کریمی مراغه‌ای     
#342 | Posted: 10 Jun 2012 07:33


گلدی محرّم، قدسیان آغلار حسینه

سۇ تَشتینده ائیله‌ر فغان آغلار حسینه

بۇ حسرته صاحیب زامان آغلار حسینه
باخ تشته سال یاده، سۇسۇز سقّانی شیعه

یاد ائیله حال-ی-اصغر-ی-عطشانی شیعه

سوْلدۇردۇ دۆشمن، نوگل-ی-لئیلانی شیعه

قان آغلا! پئیغمبرده قان آغلار حسینه

بۇ حسرته صاحیب زامان آغلار حسینه
ای سۇ نده‌ن شرم ائتمه‌دۇن آل-ی-عباده‌ن

آخدۇن حسین‌ین قێزلارێ یاندێ جفاده‌ن

قاتل، حسین باشێن سۇسۇز کسدی قفاده‌ن

فکر ائتمه‌دۇن پیر-وْ-جاوان، آغلار حسینه

بۇ حسرته صاحیب زامان آغلار حسینه
ای سۇ دؤنئیدۇن قانه سن کرب-وْ-بلاده

اصغر چالاندا ال-آیاق، ایستی هواده

اوْلدۇن گوارا لئشگه‌ر-ی-ابن-ی-زیاده

ائتدۇن ربابی باغرێقان آغلار حسینه

بۇ حسرته صاحیب زامان آغلار حسینه
باخدێ سنه قان آغلادێ عطشان رقیّه

یاندێ سکینه ائیله‌دی افغان رقیّه

عبّاسین ائتدی گؤزیاشێن آلقان رقیّه

سقّا ائده‌ر اشگین روان آغلار حسینه

بۇ حسرته صاحیب زامان آغلار حسینه
اشگیله دوْلدۇرسۇن گره‌ک شیعه بۇ تشتی

دونیانێ آغلاتدێ حسین‌ین سرگذشتی

دۇتمۇشدۇ شور-ی-العطش یکسر اوْ دشتی

سۇ تشتیده ائیله‌ر فغان آغلار حسینه

بۇ حسرته صاحیب زامان آغلار حسینه
تشتی گؤره‌نده، محنتیم اوْلدۇ زیاده

بیر آیرێ تشتی چۆن سالێر بۇ تشت یاده

گؤرره‌م حسین‌ین باشێنێ تشت-ی-طلاده

عطشان دوْداقدا خئیزران آغلار حسینه

بۇ حسرته صاحیب زامان آغلار حسینه
ای تشت اوْلۇرسان گه سر-ی-یحیی‌یه بستَر

گاهی اوْلۇرسان مجتبیٰ قانیله احمر

معصومه‌نی گاهی قوْیۇرسان بی‌برادر

«زینب»له باهم هر زامان آغلار حسینه

بۇ حسرته صاحیب زامان آغلار حسینه
قوْشار: کریمی مراغه‌ای     
#343 | Posted: 10 Jun 2012 07:34


گینه عالمی غم آلدێ، گینه ماه-ی-ماتم اوْلدۇ

کی بۇ آیدا قدّ-ی-زینب، غم-وْ-غۆصصه‌ دن خم اوْلدۇ
علم-ی-عزا وۇرۇلدۇ، گینه فرشه طاق-ی-عرشه

چکیلیبدی قاره گویا، باشاباش رواق-ی-عرشه

گینه یا حسین شوعاری، یازێلێبدێ صاق-ی-عرشه

شه-ی-دینه بزم-ی-ماتم، گینه عرش-ی-اعظم اوْلدۇ
بۇ آیێن مصیبت‌ینده‌ن، گۆن عزا دۇتۇب، آی آغلار

فلک-وْ-مَلک دییه‌رلر، هامێ وای حسین وای آغلار

دئییب اصغره آناسێ، گؤزۆ یاشلێ لای-لای آغلار

اوْنۇن اوْخلانان بوْغازێ، هامێ شیعه‌یه غم اوْلدۇ
گینه نُه رواق اوْلۇبدۇ، مَلکوته بیت الحَزَن

گینه تئکیه‌لر آچێلدێ، دؤشه‌نیب بساط-ی-شیون

گینه شمع-ی-بزم-ی-ماتم، ائدیب آسمانی روشن

هامێ تئکیه‌لرده برپا، گینه قاره پرچم اوْلدۇ
عَر‌صات-ی-محشر اوْلدۇ، بۇ آیێن اوْنۇندا برپا

بالالار قالێب آناسێز، آنالار قالێبلا ثکلا

هامێ گؤزده اشک-ی-حسرت، هامێ دیلده واحسینا

آخان اشگ‌لر جماله، گۆلۆن اۆسته شبنم اوْلدۇ
بۇ آیێن اوْنۇندا توفان، قوْپۇب عرصه‌ی-ی-بلاده

یێخێب اشقیاء حسینی، یۆزۆ اۆسته کربلاده

آناسێ آچێبدێ باشێن، باباسێ گلیبدی داده

دئدیله‌ر حسین بۇ عالم، بیزه اؤزگه عالم اوْلدۇ
بۇ آیێن اوْنۇندا قاچدێ، چؤله قوْرخۇدان اۇشاقلار

دۆشۆب اسمه‌گه بدن‌لر، بؤلۆنۆبدۆ گۆل دوْداقلار

نئچه گوشواره اۆسته، بوْیانێب قانا قۇلاقلار

هامێ قلب قانه دؤندۆ، هامێ دیده پُر نم اوْلدۇ
بۇ آیێن اوْنۇندا بیر اوْخ، دگیب اصغره فلکده‌ن

آیێرێب اوْ طفلی سۆتده‌ن، آچێب اَللَرین بله‌کده‌ن

آناسێ دئدی دۆشئیدی، الۇن «حرمله» بیله‌کده‌ن

نه بالاما سۇ تاپێلدێ، نه یارایا مرهم اوْلدۇ
دئدیم آغلاما عزیزیم، سۇ خیالین آت آماندێ

سۇ کی اوْلمادێ ایچئیدۇن، بوْغازۇندا پارچالاندێ

یۆزۆن اللرۇن لیباسۇن، بله‌گۇن قانا بوْیاندێ

آناوۇن اوْغۇل اؤلۆنجه، هر آیێ محرّم اوْلدۇ
آقا یا حسین قاپۇندا، دئمیره‌م، «زهیر»‌م، «حرّ»‌م

هله ذرّه قطره‌یم من، سنه وصلیم اوْلسا کرّم

یۆزۆ قاره بیر ایته‌م من، یاتارام قاپۇندا هۆرره‌م

بۇ شرفلی آستانه، دۆشه‌ن ایت مکرّم اوْلدۇ
قوْشار: کریمی مراغه‌ای     
#344 | Posted: 10 Jun 2012 07:39


دولوب محببتون ای شوخ و دلستان دیلیمه

آلیب قراریمی الدن وئریب توان دیلیمه

کمان قاشون، گؤزون، اوخ کیپریگون، ساچین گؤزه لیم

آتیر کمند، چکیر یای گئدیر نشان دیلیمه

آلاولی سینه مین آهی وجودیمی کول ائدر

اگر سو سپمسه بو چشم خونفشان دیلیمه

یوخومدو چاره دایاننام همیشه چم خمیوه

ولی باتیرمیاسان طعنیله تیکان دیلیمه

گتیر جمالیوی قوی سینمه قادان جانیما

سرین سرین نفسونله سو سپ یانان دیلیمه

نه قدری گیزله دیرم درد عشقی سینه مده

دیلیمده جوشه گلیر غم اولور روان دیلیمه

می الستله مستم نه آبدستله پست

کی دگمه ییب الیمه جام و استکان دیلیمه

آنا دیلیم ائله شیریندی جاندان ایسته ملی

آچاندا من دیل آنام چوخ دئییبدی جان دیلیمه

دیلیم شیریندی عسلدن اودور کی غم یئمه رم

اگر وورا آریلار نیش هر زامان دیلیمه

منم او ترک، کی آدیم غزللرین دوزودو

من آذر اوغلویام آذر وئریبدی جان دیلیمه

منم او ترک، بخارئیله سمرقندی

باغیشلاییبلا قرا خالیمه ماتان دیلیمه

منم او ترک، کی غربتده اللی ایل یاشارام

تجاوز ائیله مز اهواز و اصفهان دیلیمه

منم او ترک، کی دالدان چیخاردارام دیلینی

قاهاررام انگینی هر کیم دیسه یامان دیلیمه

منم او ترک، سوزوم جمله سوزلرین گوزیدو

سوزوم اوزوم کیمی دوز، باغلاما یالان دیلیمه

دیلین فضیلتی یوخدور ملاک تقوادی

گئد اوز کمالیوه گول گولمه ای فلان دیلیمه

یقول اکرمکم عند ربّی اتقاکم

قویوب پیمبر اکرم گوزل بیان دیلیمه

همیشه امر به معروف دور منیم هدفیم

اگر کومک لیق ائده حیّ لامکان دیلیمه

منافقه دئیرم ال گوتور بو تفرقه دن

گولوب محاسینیمه یازما داستان دیلیمه

گلین وئره ک ال اله دشمنین قازاق کوکونو

یئتیرمه زهریلی عقرب کیمی زیان دیلیمه

کریمی ام دیلیمی رایج زامان ائده رم

توجّه ائتسه آقام صاحب الزّمان دیلیمه

استاد کریمی مراغه ای     
#345 | Posted: 10 Jun 2012 07:40


قیش چیخدی گزیر کوچه نی بو تازه جوانلار

یوخ یوخ نه جاوان درس تمدن اوخویانلار

چون مدرسه قورتولدی چیخوب ائیله تماشا

چارراه خیاباندا دوشوب گؤر نئجه غوغا

قیزلار کی چیخور مدرسه دن خیلی دل آرا

نازیله گئدیر منزله گویا که مارالدی

بیردن گوروسن آتدیلار بمب رنگی سارالدی

بو بوینی یوغون قانمور اوشاقدور چوخی قورخار

یا حملی وار آرواددی جانیم زحمتی آرتار

یا تریکی دور نعشه قاچار معرکه قالخار

ظاهرده موحصلدی اوزی اهل کمالدی

لیکن کافی تشبیهدی لاب او مالدی که مالدی

چارشنبه سوریده اولوبدور بئله مرسوم

بو رسملری واجب ائدوبدور ننه کلثوم

تصدیق ایلیوب چوخلارینی زینب پاشا مرحوم

بیر ساعت اوتور دقتیله ائیله تماشا

بیر بیر او یازان رسملری ائیلیوم انشاء

اولسون شب چارشنبه گرکدور هامی دلشاد

چیخسونلار داما قیز گلین اوغلان کیشی آرواد

هر دامدا گرگ اود یانا اولموش بئله ایجاد

قیزلار اونون اوستوندن او ساعتده آتیلسون

اما آتیلاندا دییه جاق بختیم آچیلسون

دامدان ائیله کی اندیلر قورتولدی تماشا

بیر مجمعه خوش شب چره ائیلر مهیا

خورما یمش ایگده سوجوق و فخری و حلوا

بیر عیده خانیم قلبیده بیر نیت ایده رلر

گیزلینجه قولاق آسماقا جدیت ایده رلر

شال ساللاماقا بعضی ایدر شوقیله رغبت

باغلاللار انون شالینه هر شیدن اوساعت

خوش یمن اولار گر دولما پیشیرسه شاما آرواد

شامدان صورا بیر آز بادام اویناللا یاتاللار

آرواد کیشی هر تک تکی مقصوده چاتاللار

کریمی مراغه‌ای دن     
#346 | Posted: 10 Jun 2012 07:44


من ایستیره‌م اوزومو آغلایام نه ائتمه‌لی‌ام؟

اولن دیلک‌لره یاس ساخلایام نه ائتمه‌لی‌ام؟

من ایستیره‌م کوزه ریب اودکیمین کول اولسامدا

قارانلیقین اوره‌گین داغلایام نه ائتمه‌لی‌ام

چوخ ایستیره‌م قوناقیم اولسا شعریمین پری‌سی

قیزیل غزل قولونا باغلایام نه ائتمه‌لی‌ام

من ایستیره‌م سویو چاتدیرماغا یارین باغینا

جوشوب شلاله کیمین چاغلایام نه ائتمه‌لی‌ام

منیم ده اوخشاماغا محتشم دیاریم وار

صفالی باغچالی‌یام باغلی‌یام نه ائتمه‌لی‌ام

اوزوم‌ده یاسلی گوزوم‌ده سوزوم‌ده شعریم‌ده

آچیق دئیم ساوالان داغلی‌یام نه ائتمه‌لی‌ام

... و ایستیره‌م نه عطا اولسا عاصمه ائل ده‌ن

سیزه‌ده بیر نئچه پای ساخلایام نه ائتمه‌لی‌ام؟

عاصم اردبیلی     
#347 | Posted: 10 Jun 2012 07:46


ازدیلر پهلوی عشقی دورمه‌دی جان تیتره‌دی

فاطمه تا آخ دئدی دین اسدی ایمان تیتره‌دی

معجرین آلدی اله داده چاغیرسین آللهی

اَل گویه قوزانامیش مسجیدده ارکان تیتره‌دی

رنگی سولموش گوللرین‌نن اَل چکنده فاطمه

یئل گیجه‌لندی نوایه گلدی طوفان تیتره‌دی

زینبین نیسگیل‌لرین ییغمیشدی یاره قلبینه

یاره‌لی گئتدی قالیب زینب هراسان تیتره‌دی

گئتدی مولا تیکیه‌گاهی یئر گؤیو ماتم توتوب

مظلوم اؤلدو فاطمه تاریخده عصیان تیتره‌دی

هر سازین بیر سوزی وار هر عاشقین بیر معشوقی

سسله‌دیم یا فاطمه مست اولدو دیوان تیتره‌دی

شاعیر: شریفه جعفری     
#348 | Posted: 10 Jun 2012 07:46


قوی اوپوم گوزلرووی بلکه اورک دینجل‌سین

سن ده بیر کلمه دانیش منده دیلک دینجل‌سین

قوزا یئردن باشوو سال قولومون اوستونده

قؤل دولاشسین بویونا یانقی بیلک دینجل‌سین

باشووا دونمه‌ده یورقون دگیلم آمما آخی

اؤت قالا بیر دفعه وورقون کپه‌نک دینجل‌سین

پیشمیشم گون آلوویلا دؤداغیم قوپ قورودو

سنده بیر دامجی دامیز ساخسی سه‌نک دینجل سین

شاعیر: شریفه جعفری     
#349 | Posted: 10 Jun 2012 07:47


سوسوزام، یانقی‌یام بیر دامجی دامیز

دولانما خیال سیز هاوادا بولود

دیل‌لندیر چمنی، دیل‌لندیر چایی

توختاسین کونلومده یارادا بولود

گوناه‌سیر بیر قادین اؤزون اوتلادی

اؤزو محکوم اولدو آرادا، بولود

آلیب گوزه‌لرین باشین قارا دِوو

دوئوشوب یورولوب سارادا بولود

آختار کیلیدین تاپ حاق قاپیسی‌نین

اینسانلیق قویلانیر پارادا بولود

حقیقت دالدادا بئله باتیر کی

داها باشی چاتمیر دارادا بولود

«دنیز» ساز گوتور اله سیزلییا

دردلری سیغمادی تارا دا بولود

شاعیر: شریفه جعفری     
#350 | Posted: 10 Jun 2012 07:48


ائلیمین اوبامین سازینا بندم

ظولمه باش اَیمی‌ین قئزینا بندم

گورمه‌لی قئشینا یازینا بندم

الدوزلار ایچینده دان اولدوزویام

افتخاریم بو دور آذر قئزییامبینامی قویوبدور عشقیله آنام

اویره‌دیب ائلی مین دردینه یانام

اولکه‌می عزتیم شرفیم سانام

الدوزلار ایچینده دان اولدوزویام

افتخاریم بو دور آذر قئزییامکوکومو قازمالار، قورودا بیلمز

اوزگه‌لر دیلیمی اونودا بیلمز

سوزو دوشونمی‌ین، بونودا بیلمز

اولدوزلار ایچینده دان اولدوزیام

افتخاریم بو دور آذر قئزییامقوربانام آدینا آذربایجانین

یورغون اولادینا آذربایجانین

ائل چاتسین دادینا آذربایجانین

الدوزلار ایچینده دان اولدوزویام

افتخاریم بو دور آذر قئزییام

شاعیر: شریفه جعفری     
صفحه  صفحه 35 از 56:  « پیشین  1  ...  34  35  36  ...  55  56  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / اشعار ترکی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites