خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Ghaani | اشعار قاآنی


صفحه  صفحه 52 از 53:  « پیشین  1  ...  50  51  52  53  پسین »
shaya1368 زن #511 | Posted: 16 Jul 2014 10:15


شمارهٔ ۱۴۸


یکی را دیدم اندر ری که دایم
همی نالید از درد جدایی
به خون دل همی مویید و می‌گفت
بتان را نیست الا بیوفایی
چو بر ما حاصل آخر خود همین بود
نبودی کاش از اول آشنایی

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

شمارهٔ ۱۴۹


هر آن دیار که باشد ز اهل دل خالی
بود چو گوشهٔ ویرانه بدترین جایی
به اختیار به ویرانه عاقلان نروند
جز آن زمان که طبیعت کند تقاضایی

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

شمارهٔ ۱۵۰


ای دریغا خلق عالم بیشتر طفلند طفل
کز برای خنده می‌خواهند شیرین قصه‌ای
زان سبب در قصه باید رازها گفتن تمام
تا نباشد کودکان را در شنیدن غصه‌ای
هم مگر قاآنیا صاحبدلی پیدا شود
تا که در هر قصه یابد از نصیحت حصه‌ای


پایان
SH.M
      
shaya1368 زن #512 | Posted: 16 Jul 2014 10:20


شروع رباعیات
SH.M
      
shaya1368 زن #513 | Posted: 16 Jul 2014 10:20


رباعی شمارهٔ ۱


از کشت عمل بس است یک خوشه مرا
در روی زمین بس است یک گوشه مرا
تا چند چو گاو گرد خرمن گردیم
چون مرغ بس است دانه‌ای توشه مرا

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

رباعی شمارهٔ ۲


دوشینه فتادم به رهش مست و خراب
از نشوهٔ عشق او نه از بادهٔ ناب
دانست که عاشقم ولی می‌پرسید
این کیست کجاییست چرا خورده شر‌اب

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

رباعی شمارهٔ ۳


این دل که به شهر عشق سرگشتهٔ تست
بیمار و غریب و دربدر گشتهٔ تست
برگشتگی بخت و سیه‌روزی او
از مژگان سیاه برگشتهٔ تست
SH.M
      
shaya1368 زن #514 | Posted: 16 Jul 2014 10:20


رباعی شمارهٔ ۴


تا قبلهٔ ابروی تو ای یار کج است
محراب دل و قبلهٔ احرار کج است
ما جانب قبلهٔ دگر رو نکنیم
آن قبله ماست گرچه بسیار کج است

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

رباعی شمارهٔ ۵


ابروی کجت که دل برو مشتاقست
محراب شهان و قبلهٔ آفاقست
طاقست ولی به دلنشینی جفتست
جفتست ولی ز بیقرینی طاقست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

رباعی شمارهٔ ۶


آراسته جنتی که این روی منست
افروخته دوزخی که این خوی منست
شمشیر جهانسوز بهادر شه را
دزدیده که این کمان ابروی منست
SH.M
      
shaya1368 زن #515 | Posted: 16 Jul 2014 10:25


رباعی شمارهٔ ۷


آمد مه شوال و مه روزه گذشت
و ایام صیام و رنج سی روزه گذشت
صد شکر خدا که روزی روزهٔ ما
گاهی به غنا و گه به دریوزه گذشت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

رباعی شمارهٔ ۸


تا دل به برم هوای دلبر دارد
افسانهٔ عشق دلبر از بر دارد
دل رفت ز بر چو رفت دلبر آری
دل از دلبر چگونه دل بردارد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

رباعی شمارهٔ ۹


گر چرخ جفا کرد چه می‌باید کرد
ور ترک وفا کرد چه می‌باید کرد
می‌خواست دلم که بر نشان آید تیر
چون تیر خطا کرد چه می‌باید کرد
SH.M
      
shaya1368 زن #516 | Posted: 16 Jul 2014 10:25


رباعی شمارهٔ ۱۰


زلفین سیه که بر بناگوش تواند
سر بر سر هم نهاده همدوش تواند
ساید سر از ادب به پایت شب و روز
آری دو سیاه حلقه در گوش تواند

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

رباعی شمارهٔ ۱۱


در میکده مست از می نابم کردند
سرمست ز جرعهٔ شرابم کردند
ای دوست به چشمهای مست تو قسم
جامی دو سه دادند و خرابم کردند

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

رباعی شمارهٔ ۱۲


یک عمر شهان تربیت جیش کنند
تا نیم نفس عیش به صد طیش کنند
نازم به جهان همت درویشان را
کایشان به یکی لقمه دوصد عیش کنند
SH.M
      
shaya1368 زن #517 | Posted: 16 Jul 2014 10:25


رباعی شمارهٔ ۱۳


آشفته سخن چو زلف جانان خوشتر
چون کار جهان بی سر و سامان خوش تر
مجموعهٔ عاشقان بود دفتر من
مجموعهٔ عاشقان پریشان خوشتر

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

رباعی شمارهٔ ۱۴


آن نرگس مست فتنه‌انگیز نگر
آن خنجر مژگان بلاخیز نگر
در عهد ملک که باده مستی ندهد
اندر کف مست خنجر تیز نگر

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

رباعی شمارهٔ ۱۵


بر روز ستاره تا کی افشانی بس
در روز ستاره بالله ار بیند کس
دهرت ز مراد خویش دارد محروم
یا دست جهان ببند یا پای هوس
SH.M
      
shaya1368 زن #518 | Posted: 16 Jul 2014 10:30


رباعی شمارهٔ ۱۶


تا یار مرا ربوده از هستی خویش
واقف نیم از بلندی و پستی خویش
آنگونه ز جام عشق مستم دارد
کآگاه نیم ز خویش و از مستی خویش

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

رباعی شمارهٔ ۱۷


گفتم به زن نظام کای لولی شنگ
خواهم که به چاله‌ات فروکوبم دنگ
خیاط‌صفت لباس الفت ببریم
من از گز کیر و تو ز مقراض دو لنگ

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

رباعی شمارهٔ ۱۸


با آنکه هنوز از می دوشین مستم
در مهد طرب به خواب نوشین هستم
ای دست خدا بگیر لختی دستم
کز سخت‌دلی و سست‌بختی رستم
SH.M
      
shaya1368 زن #519 | Posted: 16 Jul 2014 10:30


رباعی شمارهٔ ۱۹


تا دل به هوای وصل جانان دادم
لب بر لب او نهادم و جان دادم
خضر ار ز لب چشمهٔ حیوان جان یافت
من جان به لب چشمهٔ حیوان دادم

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

رباعی شمارهٔ ۲۰


صدرا دیشب به باغ نواب شدم
امروز به حضرتت شرفیاب شدم
آن باغ چو روی ناکسان آب نداشت
از خجلت بی‌آبی او آب شدم

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

رباعی شمارهٔ ۲۱


گاهی هوس‌ بادهٔ رنگین دارم
گاه آرزوی وصل نگارین دارم
گه سبحه به دست و گاه زنار به دوش
یارب چه کسم کیم چه آیین دارم
SH.M
      
shaya1368 زن #520 | Posted: 16 Jul 2014 11:00


رباعی شمارهٔ ۲۲


بگذار که خویش را به خواری بکشم
مپسند که بار شرمساری بکشم
چون دوست به مرگ من به هر حال خوشست
من نیز به مرگ خود به هر حال خوشم

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

رباعی شمارهٔ ۲۳


تا دست ارادت به تو دادست دلم
دامان طرب زکف نهادست دلم
ره یافته در زلف دلاویز کجت
القصه به راه کج فتادست دلم

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

رباعی شمارهٔ ۲۴


بگذارکه تا می خورم و مست شوم
چون مست شوم به عشق پابست شوم
پابست شوم به کلی از دست شوم
از دست شوم نیست شوم هست شوم
SH.M
      
صفحه  صفحه 52 از 53:  « پیشین  1  ...  50  51  52  53  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Ghaani | اشعار قاآنی

این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا