تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Orfi Shirazi | عرفی شیرازی

صفحه  صفحه 17 از 61:  « پیشین  1  ...  16  17  18  ...  60  61  پسین »  
#161 | Posted: 9 May 2012 04:10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۵۷ »شبم به خفتن و روزم به ژاژ خایی رفت
غرض که مدت عمرم به بینوایی رفت

ز ناز راندی و دانم ولی نیابم باز
که این معامله با طبع روستایی رفت

هزار رخنه به دام و مرا ز ساده دلی
تمام عمر به اندیشه ی رهایی رفت

نیافت عشق درّ شب چراغ در ظلمات
اگر که چه شب به دنبال روشنایی رفت

مقربان همه بیگانه اند از در دوست
غرور بود که نامش به آشنایی رفت

ز شیخ صومعه جستم نشان عرفی، گفت
به آستان برهمن به چهره سایی رفت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#162 | Posted: 9 May 2012 04:10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۵۸ »ای دل طمع مدار که بی غم گذارمت
وین هم قبول کن که به جان دوست دارمت

تاراج عافیت نبود کار دوستان
وبن هم ز دوستی است که دشمن شمارمت

صد ره شکسته ای دلم از جور، هیچ گاه
نگشوده ای نقاب که معذور دارمت

عرفی ز آه و ناله خموشی ، دگر بیا
تا زخم های سینه به ناخن به کارمت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#163 | Posted: 9 May 2012 04:14
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۵۹ »گلچین عشق شو به خرد واگذار بحث
تا باغ ذوق را نکند خار زار بحث

انصاف ذوق را طرف بحث خویش دار
از خلوت ضمیر به مجلس میار بحث

زان قال را ز انجمن حال رانده اند
کز روی خاموشی نشود شرمسار بحث

در بحر علم گر چه سزاوار رهبری است
کشتی شبهه را نبرد به کنار بحث

سیلاب فتنه خانه ی دین را خراب کرد
از بس که بر عقیده بود فتنه بار بحث

بیم است که از مباحث عامی شود حکیم
از بس که شبهه می نهدش در کنار بحث

سعی غرور بین که به نزد مباحثان
مطلب تمام گشت و همان برقرار بحث

بگذر ز کسب علم که آلوده کرده اند
هر مطلب تمام به چندین هزار بحث

عرفی غریب تیز زبان نیست، هان فقیه
بستان پیاله ای و مکن اندر خمار بحث

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#164 | Posted: 9 May 2012 04:14
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۶۰ »منصور و ان الحق ردن و دار و دگر هیچ
ماییم و لبالب شدن از یار و دگر هیچ

گر راه به مراسم کده ی عشق بیابی
الماس بنه بر دل افگار و دگر هیچ

بر لوح مزارم بنویسید پس از مرگ
کای وای ز محرومی دیدار و دگر هیچ

از کعبه گر این بار برون ام بگذارند
ناقوس به دست آرم و زنار و دگر هیچ

عرفی به غلط شهره به زرق است ببینید
صد گل زده بر گوشه ی دستار و دگر هیچ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#165 | Posted: 9 May 2012 04:20
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۶۱ »نزدیک لب رسانده شکستیم جام صلح
دشمن غیور بود نبردیم نام صلح

ناکرده صلح چشم نمودی و این سزاست
آن را که اعتماد کند بر دوام صلح

دیری است که از زیارت ما بهره مند نیست
بت خانه ی عداوت و بیت الحرام صلح

آنان که حسن و عشق موافق شناختند
بر جنگ لایزال نهادند نام صلح

از شوق می تپید و ز بیم تو عمرها
مرغ دل رمیده نمی گشت رام صلح

ای دور باش غمزه رهم ده که بهر شوق
گیرم ز التفات نهانش پیام صلح

عرفی تمام عمر ستم دید و صبر کرد
هرگز نیافت مرغ تلافی به دام صلح

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#166 | Posted: 9 May 2012 04:20
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۶۲ »چنان غم تو به آزار جان ما گستاخ
که با رخ تو کند خوی آشنا گستاخ

قبای ناز چو پوشی بعد ازین یاد آر
که می گشاد کسی بند این قبا گستاخ

نهال قد تو را رشک شاخ گل گفتم
به شاخ گل نوزد بعد ازین صبا گستاخ

به عشق ساده رسد محرمی، نه عقل فضول
کجاست قرب ادب پیشه و کجا گستاخ

ادب ز من طلبد شوخ آشنا رویی
که از تبسم او می شود حیا گستاخ

از آن سبب در بیکانه کوفت حسن غیور
که با کرشمه ی او هست آشنا گستاخ

عطای دوست شرابی دهد که از آن آمد
گناه پیشه به هنگامه ی جزا گستاخ

در آن مقام که از ناز حسن دلگیر است
از این مترس که بیگانه ای، در آ گستاخ

نیافت ره به حریم یگانگی عرفی
که همتش به ادب بود، مدعا گستاخ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#167 | Posted: 9 May 2012 04:21
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۶۳ »در ازل رفتم به سیر کعبه و یاری نبود
آمدم در دیر، راهب بود و بیکاری نبود

کفر و دین و کعبه و دیر از ازل بودند، لیک
صلح و جنگی بر سر تسبیح و زناری نبود

در سبک روحی مثل بودند طاعت پیشه گان
از مصلای ریا بر دوش کس باری نبود

سیر کوی زاهدان کردم، چه ها دیدم، مپرس
هیچ سر بی کوبش سنگی و دیواری نبود

باز کردم دیده را دزدیده بر باغ مجاز
مشت زاغی آشنایان بود، جز خاری نبود

در تماشاگاه حسن، اهل نظر بودند جمع
دیده ها بگشوده و محروم دیداری نبود

بر سر خم رفتم و زاهل خرابات مغان
اولین جوش خم می بود و هشیاری نبود

از لب هر ذره ام خون اناالحق می چکد
طعنه ی نامحرم و اندیشه ی داری نبود

عشق بود، اما دل خود می گزید و جان خویش
بود بیماری ولی مجنون بیماری نبود

عشق اگر غم داد، جان و دل ستد، عیبی مکن
تیغ اول بود آشوب خریداری نبود

همچو لذت در شدم در ریشه ی دل های ریش
راست گویم خون دل بودست، خونخواری نبود

داستان هستی عرفی و دعوی های او
این زمان گویا برآمد، در ازل باری نبود

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#168 | Posted: 9 May 2012 05:07
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۶۴ »عشق اگر مرد است، مرد او تاب دیدار آورد
ورنه چون موسی بسی آورد، بسیار آورد

تا فریبد ابلهان را در متاع روی دوست
آسمان پیش از تو یوسف را به بازار آورد

بس که زخم غمزه خوردم زمین مشهدم
خرمن خنجر به جای بوته ی خار آورد

کافری دان عشق را کز شغل من گر وارهد
گردن روح القدس در قید زنار آورد

بگذر از دارالشفای عشق کز بهر علاج
هر نفس آید مسیح آن جا و بیمار آورد

مو به مویم دوست شد، ترسم که استیلای عشق
یک انالحق گوی دیگر بر سر دار آورد

ای که عرفی را مسلمان خوانده ای، او را بکاو
تا ز کفرآباد دل، بت های پندار آورد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#169 | Posted: 10 May 2012 07:19
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۶۵ »ذوق در خاک تپیدن اگر از دل برود
تا ابد کشته ی زار از پی قاتل برود

به وداعی که مرا می بری ای دل بگذار
که بمیرم من و جان از پی محمل برود

بحر عشق است و به هر گام هزاران گرداب
این نه بحریست کزو کشته به ساحل برود

گر بمیرم بنما چهره به من روز وصال
حسرت روی تو حیف است که از دل برود

چاره ی کار به تدبیر نیامد، هیهات
کو رسولی که بر جادوی بابل برود

آید انگشت گزان روز جزا در محشر
آن که ابله به جهان آید و عاقل برود

تا به زانو به گل از گریه فرو شد عرفی
ور چنین گریه کند تا مژه در گل برود

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#170 | Posted: 10 May 2012 07:24
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۶۶ »خوش آن محفل که از می گر سرایم رو بسوزاند
به هر جانب که غلتم داغ در پهلو بسوزاند

میا در باغ ما رضوان که نخل آرای این گلشن
به هر جانب که رو آرد، نسیمش رو بسوزاند

لبم گر با ترنم آشنا گردد در این معنی
صد آتش خانه از یک نعره ی یا هو بسوزاند

ز بهر عافیت زانو نرنجانی که از گرمی
سر شوریده ی من عشق را زانو بسوزاند

اگر یک دم نفس در دل نگهدارم، ز هر مویم
جهد برقی که چندین خانه از هر سو بسوزاند

چنان با نیک و بد عرفی، به سر بر کز پس مردن
مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
صفحه  صفحه 17 از 61:  « پیشین  1  ...  16  17  18  ...  60  61  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Orfi Shirazi | عرفی شیرازی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites