خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Orfi Shirazi | عرفی شیرازی


صفحه  صفحه 18 از 61:  « پیشین  1  ...  17  18  19  ...  60  61  پسین »
King05 مرد #171 | Posted: 10 May 2012 07:31
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۶۷ »نرنجم گر به بالینم مسیحا دیر می آید
که می داند بر بیمار از جان سیر می آید

هوس هم جوش عشق آمد، وه چه ظلم است این
که روباه مزور همعنان شیر می آید

شهنشاهی به ملک دلبری در ترکتاز آمد
... ز نور حسنش مهر و مه زیر می آید

نمکسایی کن ای عشق از برای زخم بیدردان
که زخم با نمک سود از دیم شمشیر می آید

منم آن مست ای عرفی، کز لب شیون تراز من
ترنم زود می رنجد، تبسم دیر می آید

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #172 | Posted: 10 May 2012 07:31
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۶۸ »بندهٔ دل شوم که او، خون فراغ می خورد
خدمت درد می کند، نعمت داغ می خورد

طوبی و خلد عافیت، می نخرم به مشت خس
زان که تذرو این چمن، طمعهٔ زاغ می خورد

از چمنی نمی برد، نعمت برگزیده را
آن که وظیفهٔ ثمر، از همه باغ می خورد

بی ادبی است موسی ام، ره بدهی به طور خود
کو لب شعله می گزد، شمع و چراغ می خورد

این چمن محبت است، الحذر ای بهشتیان
بوی گل بهشت ما، مغز دماغ می خورد

عرفی تشنه را ز من، مژده که گر نایستد
آب حیات از کف، خضر سراغ می خورد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #173 | Posted: 10 May 2012 07:31
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۶۹ »حرم پویان دری را می پرستند
فقیهان دفتری را می پرستند

گروهی زشت خویند اهل دانش
که زیب و زیوری را می پرستند

از آن دعوی به شیخ و برهمن ماند
که هر یک داوری را می پرستند

برافکن پرده تا معلوم گردد
که یاران دیگری را می پرستند

عجب داریم ما از اهل عصیان
که دامان تری را می پرستند

به هر عزت که عشاق مجازی
ز ما خود خوشتری را می پرستند

ز اهل درد شو عرفی که این جمع
گرامی گوهری را می پرستند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #174 | Posted: 10 May 2012 07:31
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۷۰ »چون عشق بت ز کعبه به دیرم حواله کرد
تسبیح شکر گو شد و ناقوس ناله کرد

بر آستان دیر نهادیم روی گرم
هر ذره صد معامله با روی لاله کرد

آب حیات چون طلبد کس، که بخت ما
این زهر هم به خون جگر در پیاله کرد

مجموعه ساز عشق الم نامه ی مرا
نا خوانده برد، خاتمه ی صد رساله کرد

تیغی که تافت رو ز جگر گوشه ی خلیل
امروز عشق بر سر عرفی حواله کرد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #175 | Posted: 10 May 2012 07:32
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۷۱ »مرا دردی است که از داروی راحت بیش می گردد
فلک بیهوده بر گرد دکان خویش می گردد

ببین کز نشتر مژگان او بختم چه پیش آرد
که موی بستر سنجاب نیش می گردد

به نوعی دیده ام از گریه ی بسیار نازک شد
که گر بر لاله و ریحان گشایم ریش می کردد

دل گم گشته ای کو تا دگر در سینه باز آید
که چون صف های مورم درد و غم در پیش می گردد

فلک چندان تُنُک مایه است تا این گرم بازاری
که یک جو عافیت گر بخشدم دل ریش می گردد

ندانم عرفی این غم دوستی را از کجا دارد
که در دنباله ی غم های بیش از پیش می گردد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #176 | Posted: 10 May 2012 07:35
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۷۲ »خم بجوش آمد، بگو چون توبه اکنون بشکند
توبه ای کز بی شرابی کرده ام چون بشکند

در چمن هرگز نکرد آن سرو قامت جلوه ای
کز خجالت باغبان صد نحل موزون بشکند

بر دهانش زن گر آرد نام همت بر زبان
تشنه ای کو جام جم بر فرق جیحون بشکند

گر دهم جامی به عشاق از خراب شوق دوست
بوی لیلی گر بیاید رنگ مجنون بشکند

در بیان شعر عرفی وقت آن خوش گر فتد
لفظ را بر لب بپیچد، شأن مضمون بشکند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #177 | Posted: 10 May 2012 07:35
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۷۳ »درد کیشان همه ناموس کش کیش همند
غمگسار هم و ناسور کن نیش همند

صبح تا شام گدای هم و شب تا به سحر
شکر دریوزه گذار دل ریش همند

زان به صورت بشتابند و به آمیزش هم
که به خلوتگه معنی همه در پیش همند

دست از ین جمع پریشان بنمای، کایشان
همه بیگانه ی خویشند و بی خویش همند

کفر و دین را ببر از یاد که این فتنه گران
در بد آموزی ما مصلحت اندیش همند

عرفی این نکته ی مجموعه ی احباب نویس
که محبان وفا تازه کن ریش همند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #178 | Posted: 13 May 2012 04:32
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۷۴ »نخورم زخم در آن کوچه که مرهم باشد
نشوم کشته در آن شهر که ماتم باشد

خجل آن کشته که چون تیغ کشد غمزهٔ دوست
احتیاجش به دم عیسی مریم باشد

گفت و گوهای حکیمانه نیالاید عشق
واگذارید که این نکته مسلّم باشد

عقل را کرده ام از مغلطه خاموش، بلی
خرقهٔ بی ادبان است که ملزم باشد

عرفی از گریه نیاساید توفان، برخیز
جم و کی نیست که او را غم عالم باشد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #179 | Posted: 13 May 2012 04:34
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۷۵ »تشنه ام رطل گران خواهم گزید
آتش آتش نشان خواهم گزید

جنت ار عرض متاع خود دهد
انتعاش ابلهان خواهم گزید

گر به خون خوردن دهندم اختیار
خون گنج شایگان خواهم گزید

نفس اگر یوسف شود نیکو بود
گرگ را یوسف به جان خواهم گزید

گفته بودم چون بدین در شه شوم
برتر از ملک کیان خواهم گزید

آنچه بگزینم بگیرند ار ز من
آنچه بستانم از آن خواهم گزید

این ندانستم که از بخت زبون
آنچه عرفی خواهد، آن خواهم گزید

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #180 | Posted: 13 May 2012 04:34
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۷۶ »هجران شب تار ما ندارد
غم عقدهٔ کار ما ندارد

تا جان به هوای گل فشانیم
گل میل کنار ما ندارد

گر عزم سفر کند خوشش باد
جان طاقت بار ما ندارد

فردوس شراب دارد اما
پیمانه گُسار ما ندارد

ساقی می ناب دارد، اما
در خورد خمار ما ندارد

هر کس که رهین حرف و صوت است
پیغام نگار ما ندارد

از بس که رمیده ایم و ترسان
غم ذوق شکار ما ندارد

عرفی نه ز دوست-دشمنان است
اما غم کار ما ندارد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
صفحه  صفحه 18 از 61:  « پیشین  1  ...  17  18  19  ...  60  61  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Orfi Shirazi | عرفی شیرازی

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا