خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Orfi Shirazi | عرفی شیرازی


صفحه  صفحه 19 از 61:  « پیشین  1  ...  18  19  20  ...  60  61  پسین »
King05 مرد #181 | Posted: 13 May 2012 04:35
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۷۷ »کو فنا تا زخم ها شمشیر بر مرهم نهند
بیخودی و هوشمندی سربه پای هم نهند

عمر فرصت کوته است و دست یغمایی دراز
تنگ چشمان را بگو تا برگ عشرت کم نهند

گرفشانم دُرد دَردی بر دل آسودگان
تهمت بیداری صد شور از ماتم نهند

اشک ریزان ترا نازم که از لخت جگر
یک چمن گل در کنار قطره ی شبنم نهند

رحمتش درفعل داروخانه را خندان کند
زخم ها را تا به چاک جامه ها مرهم نهند

اهل دل عرفی اگر یابند فرمان طرب
قصر شادی را بنا هم در زمین غم نهند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #182 | Posted: 13 May 2012 04:35
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۷۸ »در چمن حوروشان انجمنی ساخته اند
چشم بد دور که بهشتی چمنی ساخته اند

ننشیند دل این طایفه در قصر بهشت
که به معموره ی دل ها وطنی ساخته اند

چون بسنجید به فرهاد مرا، یا مجنون
که به بازیچه ی هر یک سخنی ساخته اند

ای برهمن بنگر معبد صوفی و ریا
کاین طرف دیر بت و برهمنی ساخته اند

دل شهید غم او بود که از شهر وجود
آمد آواره که جای دهنی ساخته اند

حله ها سوخته اند اهل بهشت از غیرت
تا شهیدان تو گلگون کفنی ساخته اند

تیر آن غمزه حلال است ولی جمعی را
که ز دل جامه و از جان بدنی ساخته اند

لذت شعر توعرفی به همه عالم گفت
که ترا مایل شیرین دهنی ساخته اند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #183 | Posted: 13 May 2012 05:49
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۷۹ »دل ما را به فسون جادوی بابل نبرد
هر که از بهر وفا دل ندهد جان نبرد

کی کسی رنگ وفا می طلبد، ور نه به حشر
دست ما آب رخ دامن قاتل نبرد

بیخودی راه نماید به تو مجنون تو را
هرگز از بانگ جرس راه به محمل نبرد

بحر غم جمله کنار است که از خود گذری
زورق اهل فنا منت ساحل نبرد

هر که اندیشه ی او چشمه ی کوثر نشود
پی به شیرینی آن شکل شمایل نبرد

دم شمشیر بود رهگذر عشق، ولی
هر که این ره نرود پی به در دل نبرد

عازم هیچ غم آباد نگردد غم دوست
که مرا دست در آغوش حمایل نبرد

همه عدل است چرا برمن عاقل دگری
عقل کل راه به این نکته ی مشکل نبرد

سینه خالی مکن از درد که مرد ره عشق
که سبکسار شود بار به منزل نبرد

عرفی آن شمع در آورد به محفل، کو را
خجلت جلوه ی خورشید به محفل نبرد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #184 | Posted: 13 May 2012 05:51
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۸۰ »ما کسی را نشناسیم که غم نشناسد
هست بیگانه مرا آن که الم نشناسد

من و آن غمزه که چون تیغ برآرد ز میان
طایر بتکده و مرغ حرم نشناسد

شرم باد از صنمی، برهمنی را که اگر
در حرم دیده گشاید به صنم، نشناسد

یا رب آن کس که کند تهمت شادی بر من
تا ابد کام دلش لذت غم نشناسد

با شهیدان شهادت که غم راز لبم
زخم ما مرهم و الماس به هم نشناسد

دل عرفی بود آسوده ز هر بود و نبود
دو جهانی که وجود است، عدم نشناسد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #185 | Posted: 16 May 2012 09:52
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۸۱ »مجنون تو هر دم روش تازه نسازد
بد نامیت آرایش آوازه نسازد

احزای مروت همه جمع آمده، امید
کش ناز تو بی بهره ز شیرازه نسازد

نازم به صفای مه کنعان، که زلیخا
گر غیرت حور است ، که بی غازه نسازد

دریاست به یک حوصلهٔ رحمت ساقی
در باده زند جام و به اندازه نسازد

در بزم وی ای دل مکن افغان کشی، آنجا
با نغمهٔ بی شعبه و آوازه نسازد

مرهم به از آن داغ که در حالت بهبود
همسایگی داغ تواش تازه نسازد

عرفی بکش این جام، بیاسا، که نه عیب است
گر تشنه لبی چون تو، به خمیازه نسازد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #186 | Posted: 16 May 2012 11:59
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۸۲ »دلبران نی دل به ناز و عشق غافل می برند
می کشند ازعاقلان صد رنج تا دل می برند

کشته گان غمزهٔ معشوق در روز جزا
جمله غیرت بر قبول کار قاتل می برند

نگسلی از کاروان کعبه ای دل، کز شتاب
می گذارندت به خاک عجز و محمل می برند

با سبک روحان کن آمیزش، که ماندی چون ز راه
بار غم بر دوش دل، منزل به منزل می برند

گر چه ارباب تعلق وقف توفانند، لیک
رخت اگر کمتر بود کشتی به ساحل می برند

هر کجا شمعی است روشن می کنند از بهر بزم
شمع جان هر گه که روشن شد ز محفل می برند

زحمت حجاج دیر از کعبه جویان بدتر است
ره بسی طی می شود، پیرو به باطل می برند

فتنه شو بر اهل دل عرفی که از حسن قبول
مرده را جان می دهند و زنده را دل می برند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #187 | Posted: 16 May 2012 13:10
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۸۳ »گر دَرِ عشق زنی تاب ملامت باید
دل آمادهٔ آشوب قیامت باید

در قبول نظر عشق هزاران شرط است
اول از عافیت رفته ندامت باید

تا به کی شاهد معنی بکشد بند نقاب
عمر ها بر در اندیشه اقامت باید

حسن سلمی ز تماشاگه هر بوالهوس است
چشمی از دیدن جز وِی به سلامت باید

طاقت سایه نداریم، چه اندیشه کنیم
پنجه در پنجهٔ خورشید قیامت باید

عرفی از رمز ملامت نشود دعوی عشق
همه صاحب نظرانیم، علامت باید

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #188 | Posted: 16 May 2012 13:11
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۸۴ »عصمت از لعل لبت گرد هوس می گردد
فتنه مفروش که سیمرغ مگس می گردد

در بهاران همه کس همدم مرغ چمن اند
دل من هم نفس مرغ قفس می گردد

ناله ای می کشم از درد تو گاهی، لیکن
تا به لب می رسد، از ضعف نفس می گردد

بندهء عشقم و آیین دیارش، کانجا
در به در شعله به دنبالهٔ خس می گردد

از قبول است، نه از حیله، که عرفی همه شب
می کشد باده و همراه عسس می گردد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #189 | Posted: 16 May 2012 13:14
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۸۵ »اگر چه راه به عیب تو کس عیان نبرد
گمان مبر که به عیب تو کس گمان نبرد

ز مکر نفس حذرکن، که هیچ کس حرفی
نیاورد که دو صد گوهر از میان نبرد

ترحمی که به بستر فتاده چشمهٔ خور
چنانکه برگ گلش زنند جان نبرد

جهان مهر و وفا را فدا شوم ، که در او
کسی گمان عداوت به آسمان نبرد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
King05 مرد #190 | Posted: 16 May 2012 13:14
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۱۸۶ »تا بوی نعیم ستم از خوان تو یابند
جان های شهیدان همه مهمان تو یابند

مهمان تو جمعی و مرا غم که مبادا
سوز دل ریشم ز نمکدان تو یابند

سازند به محشر هدف تیر ملامت
آن دست که کوتاه ز دامان تو یابند

آبی که بود تشنگی افزای مسیحا
زهریست که در کام شهیدان تو یابند

ای رفته به مصر از پی فرزند، به کنعان
هشدار که او را ز گریبان تو یابند

جان دو جهان را که دم حشر بجویند
یک یک ز سر نشتر پیکان تو یابند

معراج ملایک به جز این نیست که در عشق
پروانگی شمع شبستان تو یابند

عرفی چه بود ناز و نعیم تو که دایم
ماتم زدگان را همه مهمان تو یابند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
      
صفحه  صفحه 19 از 61:  « پیشین  1  ...  18  19  20  ...  60  61  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Orfi Shirazi | عرفی شیرازی

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا