تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Orfi Shirazi | عرفی شیرازی

صفحه  صفحه 32 از 61:  « پیشین  1  ...  31  32  33  ...  60  61  پسین »  
#311 | Posted: 17 May 2012 17:41
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۳۰۷ »چو مرغ سدره که در آشیان بیاساید
به چین زلف تو جان بیاساید

برانم از در یار، ای ادب، که یک چندی
ز ننگ بوسه ام آن آستان بیاساید

ز رشک حوصله ام آسمان بود دلگیر
کرشمه ای که دل آسمان بیاساید

مکن هلاک به بازیچه ام، بزن زخمی
که خون چکان لبم از الامان بیاساید

مبر به باغ، ببر سوی گلخنم، کانجا
ز بوی سوختگی مغز جان بیاساید

دلش که مانده شود آسمان، در آزارم
هزار سال پس از من جهان بیاساید

چنان به ماتم دل در غمت کنم شیون
که کشته گان غمت را روان بیاساید

فغان که تلخ سرشتند، پیکرم، عرفی
نشد که زاغی از این استخوان بیاساید

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#312 | Posted: 17 May 2012 17:41
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۳۰۸ »آواره دلی کو روش خیر نداند
پر آبله پایی که ره سیر نداند

عاشق هم از اسلام خراب است، هم از کفر
پروانه چراغ حرم و دیر نداند

زنهار مکاوید دلم، کاین مغ سرمست
آیین شر و قاعدهٔ خیر نداند

جز با دل عرفی نبرم نغمهٔ منصور
کیفیت این زمزمه را غیر نداند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#313 | Posted: 17 May 2012 17:45
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۳۰۹ »به حکم عشق چو بر اهل صدق ره گیرند
گناهکار ببخشند و بی گنه گیرند

مجو به محمل شاهی، که در ولایت عشق
گدا به تخت نشانند و پادشه گیرند

چه ظلمت است که بینندگان نمی دانند
که شبچراغ ستانند یا شبه گیرند

خمیر مایهٔ آسایش است لای شراب
بگو که صاف کشان جرعه ای ز ته گیرند

کمند کوته و بازوی سست و بام بلند
به من حوالهٔ نومیدی ام گنه گیرند

در معامله بگشا به کشور عرفی
که خرده بر گهر آفتاب و مه گیرند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#314 | Posted: 17 May 2012 17:55
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۳۱۰ »عیدی چنین، که زاهد، اندوه دین ندارد
ناید ز دل که ما را، اندوهگین ندارد

مردم به عید قربان، در عیش و من به حسرت
کان حسرت شهادت، عیدی چنین ندارد

صورت نبسته فرهاد، کارش، وگر نه شیرین
گو یک نفس که گلگون، در زیر ران ندارد

کافرتر است زاهد، از برهمن، ولیکن
او را بت است در سر، در آستین ندارد

در خلوت ار به جاه است، این عرض و طول طاعت
باور کنم که زاهد، خود را بر این ندارد

آن ها که دانی ای دل، از زاهدان بی دین
ظاهر مکن به عرفی، کو نیز دین ندارد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#315 | Posted: 17 May 2012 19:52
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۳۱۱ »آنجا که بخت بد به تقاضا غلو کند
کاری که یأس هم نکند، آرزو کند

بسا دانه های مهر فشاندیم و خاک شد
تا ریشه در زمین که فرو کند

طالب به کام می رسد ار سعی کامل است
بازش مدار اگر جست و جو کند

داروی عیسی به قدح داشتم ولی
مشفق نداشتم که مرا در گلو کند

غسل شهید عشق به آتش سزد نه آب
چون شعله را به آب کسی شست و شو کند

این بی غمی که با دل عرفی سرشته اند
پر صبر بایدش که به درد تو خو کند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#316 | Posted: 17 May 2012 19:52
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۳۱۲ »آن طره چون علم به سر دوش می زند
نازک سبک عنان به کف هوش می زند

زنهار به هوش باش در این بزم آتشین
تا نغمه حلقه ای به در گوش می زند

من در نفس گدازی و این عشق بدگمان
قفلم هنوز بر لب خاموش می زند

ای خاک مست شو که ز غیرت امام شهر
سنگی به جامِ رِند قدح نوش می زند

در صیدگاه غمزهٔ او تا به روز حشر
امید در میانهٔ خون جوش می زند

عرفی به اهل هوش حرام است جام درد
عشق این صلا به مردم بیهوش می زند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#317 | Posted: 17 May 2012 19:53
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۳۱۳ »در ره سودای او، فرزانه در خون می رود
آشنا بر برگ گل، بیگانه در خون می رود

ساغر آسودگان غلتد چو مستان در شراب
می کشان عشق را، پیمانه در خون می رود

بس که خون آلوده خیزد، دود از شمع دلم
در هوای محفلم، پروانه در خون می رود

از برون لب ندانم چون شود، لیک آگهم
کز ته دل با لبم، افسانه در خون می رود

گریه در خواب و جگر پر نیش، مژگان در دماغ
ناله مستور و نفس مستانه در خون می رود

از نگاه گرم، عرفی، دیده مالا مال بود
گریه زد موجی و آتشخانه در خون می رود

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#318 | Posted: 17 May 2012 19:53
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۳۱۴ »به جهان چه کار سازم، که به ساختن نیرزد
به کدام ملک تازم، که به تاختن نیرزد

ز سماع هر دو عالم، چه ستانم و چه یابم
که به یافتن نشاید، به شناختن نیرزد

نه تو مرد دلنوازی، نه دل آن قدر که شاید
که گر از نوا بیفتد، به نواختن نیرزد

همه قلب را چه سوزی، بگداز سیم قلبی
که برای سیم خالص، به گداختن نیرزد

به کرشمهٔ تو، عرفی، دل و دین بباخت، لیکن
نه چنان دلی و دینی، که به باختن نیرزد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#319 | Posted: 17 May 2012 19:53
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۳۱۵ »کسی کز فقر جوید کام، درویش کی ماند
دلی که ریش باید، مومیای ریش کی ماند

چو نشتر میخلد پای تمنا در دلم، آری
تمنایی که در دل بشکند، نیش کی ماند

کجا در دل گذارم ناله، وصلش در نظر دارم
کسی کاین صید بیند، ناوکش در کیش کی ماند

تماشای معانی را، اگر چشمی به دست آری
فضولی های عقل اصلاح اندیش کی ماند

ز احسان غم آخر هر سر مویم توانگر شد
کسی کش غم ولی نعمت بود، درویش کی ماند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#320 | Posted: 17 May 2012 19:54
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۳۱۶ »لب حرف شفا گفت، دلِ سوخته تب کرد
این حرف دل آشوب مرا دشمن لب کرد

بلهانه به آفات قدر ساخته بودم
این عقل فضول آمد و تحقیق سبب کرد

غمناک پسین، زین مرو از راه، که ایام
تاراجگر عمر تو را، عیش لقب کرد

با دختر رز عیب نه، و عقد حرام است
ادراک مرا حیرت این نکته عزب کرد

صوفی به کرامات دگر فتنه شد امروز
این طرح فساد است که در پردهٔ شب کرد

هر مسأله کز علم و ادب طرح نمودم
منعم به جواب سخن از اصل ونسب کرد

کوکو زدن فاختهٔ سرو در آغوش
در جامهٔ معشوق مرا گرم طلب کرد

در وصل تو دانم دل عرفی اِلمی داشت
آخر به کنایت، گله از شرم و ادب کرد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
صفحه  صفحه 32 از 61:  « پیشین  1  ...  31  32  33  ...  60  61  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Orfi Shirazi | عرفی شیرازی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites