تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Orfi Shirazi | عرفی شیرازی

صفحه  صفحه 47 از 61:  « پیشین  1  ...  46  47  48  ...  60  61  پسین »  
#461 | Posted: 18 May 2012 06:56
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۵۷ »صد پردهٔ تصور باطل شکافتیم
تا اندکی معادلهٔ دل شکافتیم

نوری نداشت غمکده، حسن از دریچه تافت
روزن به آن دریجه مقابل شکافتیم

آن کشته ایم کز اثر نوحه های خویش
صد بار جامه در بر قاتل شکافتیم

در جست و جوی لذت زخم نهان تو
هر موی کشته گان تو را دل شکافتیم

بهر فسون درد تو از گوشهٔ لحد
صد ره به چاه جادوی بابل شکافتیم

عرفی خجل نشین که معمای آرزو
آخر به نام مطلب باطل شکافتیم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#462 | Posted: 18 May 2012 06:56
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۵۸»خوش آن جهان چو من از داغ دل کباب شوم
زمانه را کنم آباد اگر خراب شوم

بر آن شدم که چنان آتشی برافروزم
که در میانهٔ آن تا ابد کباب شوم

دهان شیشه گشاد است، عشق نزدیک است
که بی نیاز ز کیفیت شراب شوم

چنان ز عشق مهیای تربیت شده ام
که گر ز ذره نظر یابم آفتاب شوم

رسم به مقصد و عمداٌ نایستم از ننگ
به هر طرف، چو همت، گران-رکاب شوم

چنان که همت عرفی سبک عنان کرده است
به گرد او نرسم گر همه شتاب شوم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#463 | Posted: 18 May 2012 06:57
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۵۹ »چون خیالت گذر آرد به در مسکن چشم
جوشش نور به هم در شکند روزن چشم

مشت سوزن به دلم زان مژه تا ریخته اند
گریه از پارهٔ دل دوخته پیراهن چشم

از دلم تا به در دیده صد آتشکده ساخت
گریهٔ شوق که گلخن شد ازو گلشن چشم

در تماشاگه حسن تو به هنگام نثار
سر به پیشانی خورشید زند خرمن چشم

عرفی امروز ببینم که بود بهر وداع
گریه را دست در آغوش دل و گردن چشم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#464 | Posted: 18 May 2012 06:57
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۶۰ »ما نقد را ز جمله به غماز داده ایم
در دام هر چه آمده پرواز داده ایم

بعد از هزار شکوه به غم دل نهند خلق
ما خویش را تسلی ز آغاز داده ایم

از بانگ طبل باز دل ما نمی رمد
ما کبک خود به چنگل شهباز داده ایم

مردم نهند در کف کوشش عنان خویش
ما دست خویش را به عنان باز داده ایم

ای وهم آبرو مده از کف، که بارها
الزام وسوسه به خرد باز داده ایم

عرفی به دوست کامی دشمن صبور نیست
این مژده اش به طالع ناساز داده ایم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#465 | Posted: 18 May 2012 06:57
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۶۱ »صد شکر کز حلاوت هستی گذشته ایم
وز ذوق هوشیاری و مستی گذشته ایم

ای خوشدلی مناز که ما از بساط عمر
در روزگار باد پرستی گذشته ایم

در راه راست گام به اندیشه می نهیم
از بس که بر بلندی و پستی گذشته ایم

راز درون پرده ز بیرون نوشته، لیک
دایم به این صحیفهٔ مستی گذشته ایم

عرفی به راه روان عدم جای بار نیست
تا تو کلاه گوشه شکستی، گذشته ایم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#466 | Posted: 18 May 2012 06:58
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۶۲ »چو لاله گون شوی از باده، در چمن مستم
چو مشک بیز کنی طره، در ختن مستم

دل برهمنم، از سایهٔ صنم داغم
دماغ بلبلم از نکهت چمن مستم

نه شکل سبحه شناسم نه صورت محراب
ز فکر دار و اندیشهٔ رسن مستم

مگو که خرقه و زنار پوش و باده مکش
که تیز دستم و از جام برهمن مستم

در معامله دربند می فروش، که من
حریف عشقم و از خون خویشتن مستم

حیات و موت من ای خضر عشق پرورد است
نه در لباس تو در کفن مستم

به ناله تیشهٔ فرهاد گوید این دستان
که از حلاوت بازوی کوهکن مستم

ز بزم دوست که گوید، که از قدح نوشان
تهی پیاله تر از من نبود و من مستم

بهشتیان چه شناسند مستیم عرفی
نه از شراب طهور، از می سخن مستم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#467 | Posted: 18 May 2012 06:58
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۶۳ »ماتشنگی به دجله و جیحون نمی دهیم
یک العطش به صد قدح خون نمی دهیم

آب حیات از لب ما می چکد ولی
صد چشمه زهر هست که بیرون نمی دهیم

شد رام تازیانهٔ ما توسن جنون
دیگر عنان فتنه به گردون نمی دهیم

اهل زمانه را هوس آب خضر و بس
کس را خبر از چاشنی خون نمی دهیم

بیداری از طبیعت موزون به ما رسید
کز بیم دل به قامت موزون نمی دهیم

دیوانه است عرفی و معموره دشمنی
ویرانه را به ملک فریدون نمی دهیم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#468 | Posted: 18 May 2012 06:58
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۶۴ »گاهی مصیبت خود، گاهی ملال مردم
در عشوه خانهٔ دهر این است حال مردم

تا خون دل توان خورد، ای تشنهٔ کرامت
نزدیک لب میاور آب زلال مردم

همت ز خویشتن جو، چون بایزید و شبلی
نتوان گرفت پرواز، هرگز به بال مردم

در جلوه گاه معشوق، عمرم گذشت، لیکن
گه در نظارهٔ خویش، گه در خیال مردم

بانگ ان الحق ما، بی های و هو بلند است
نتوان هلاک خود را، کرد از وبال مردم

هنگام عذرخواهی، تاوان زهر نوش است
گر جام جم نداری، مشکن سفال مردم

واله شده است عرفی، بر نقش خامهٔ خویش
تا چند فتنه گردد بر خط و خال مردم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#469 | Posted: 18 May 2012 06:59
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۶۵ »با دل چو گویم حرف او، طوفان فریادش کنم
تاب نفاقم نیست هم، کز دل نهان یادش کنم

شیرین به خسرو بست دل، عشق از ره ناموس گفت
آن به که زخم تیشه ای در کار فرهادش کنم

از رنگ و بو دورم ولی، در روضه بهر باغبان
با یاسمن ورزم ادب، تعظیم شمشادش کنم

هر کس به دل دستی زند تا یابد آسایش ز غم
من دست غم بر دل نهم کز راحت آزادش کنم

از بهر افسون دلم، عیسی نه ای آگه، که من
این مشت خاک سوخته، در دامن بادش کنم

بیم است که از باران شید، از هم بریزد صومعه
از خشت خم وز درد می، تعمیر بنیادش کنم

ز آمیزش غم با دلت، خوش می گذارد بی غمی
عرفی بمیر از ذوق غم، تا زین خبر شادش کنم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#470 | Posted: 18 May 2012 06:59
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۶۶ »چند بر بستر از آن چشم فسون ساز افتم
تکیه بر بالش و بستر کنم و باز افتم

پاسم ای شمع چه داری، نیم آن پروانه
که اگر بال بسوزند، ز پرواز افتم

بای شهباز سلامت بگشایید که من
نی ام آن مرغ که در چنگل شهباز افتم

حیرت از بس که عنان تاب الم شد، بیم است
که ز انجام ره عشق به آغاز افتم

گفت و گوییست، بنازم به لب خاموشی
که اگر لب بگشایم ز سخن باز افتم

عرفی آرام مجو از دلم، آن رفت که من
از بر تکیه گه عیش به صد ناز افتم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
صفحه  صفحه 47 از 61:  « پیشین  1  ...  46  47  48  ...  60  61  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Orfi Shirazi | عرفی شیرازی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites