تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Orfi Shirazi | عرفی شیرازی

صفحه  صفحه 49 از 61:  « پیشین  1  ...  48  49  50  ...  60  61  پسین »  
#481 | Posted: 18 May 2012 07:21
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۷۷ »



من کینه را به مهر خریدار نیستم
دل پیش توست ولی به دل یار نیستم

آغاز دوستی است، عنان از ستم بگیر
در ماندهٔ محبت بسیار نیستم

تا کرده ام وداع محبت رسیده ام
یک منزل است راه و گرانبار نیستم

گویم گهی خوش آمد آسودگی، هنوز
درد ترا هنوز سزاوار نیستم

ترک وفا به جور نه آیین دوستی است
زین شیوه ظن مبر که خبردار نیستم

اما چنین که از تو وفا خوار گشته است
عیبم که می کند که وفادار نیستم

در عشق روستایی و در عقل شهری ام
ناموس را به جهل خریدار نیستم

عرفی ز من شکایت معشوق نشوی
مست شراب عشقم و هشیار نیستم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#482 | Posted: 18 May 2012 07:21
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۷۸ »



عفوت آوردم، دل شرمنده را آتش زدم
خط آزادی نمودم بنده را آتش زدم

کاو کاو خانه کردم، جنس بی قیمت نبود
شگر گفتم گوهر ارزنده را آتش زدم

خنده ار با گریه دیدم بر در رد و قبول
گریه را مقبول خواندم، خننده را آتش زدم

بانگ هیهاتی ز دل بر داشتم کز گرمی اش
مرده را بیدار کردم، زنده را آتش زدم

دیده از مقصود بستم، چشمهٔ لذت گشود
خان و مان طالع فرخنده را آتش زدم

دوستان را تا شدم آیینه دار از خوب و زشت
مو به موی عرفی شرمنده را آتش زدم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#483 | Posted: 18 May 2012 08:35
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۷۹ »



از باغ جهان رخ ببستیم و گذشتیم
شاخی ز درختی نشکستیم و گذشتیم

دامن کش ما بود فریب غم ناموس
زین کشمکش بیهده رستیم و گذشتیم

هر گه که به ما راحتیان راه گرفتند
لختی دل آن طایفه جستیم و گذشتیم

پا بست در آتش زدن و رفتن از این دشت
خود را به دل سوخته بستیم و گذشتیم

گفتند که از کعبه گذشتن نه ز هوش است
گفتیم که ما مردم مستیم و گذشتیم

صد جا به کمند آمده بودیم در این راه
جون برق ز بند همه جستیم و گذشتیم

هر گاه که چشم من و عرفی به هم افتاد
در هم نگرستیم و گرستیم و گذشتیم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#484 | Posted: 18 May 2012 08:35
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۸۰ »



کو عشق که در غمزدگی نام برآرم
دستی به سزای دل خود کام برآرم

بد خوی شوم روزی و این جان غم اندیش
از غمکدهٔ سینهٔ بد نام برآرم

سررشتهٔ زنار جهانی به کف آمد
یک رشته گر از پردهٔ اسلام برآرم

گر روشنی راز برون افکنم از دل
گلبانگ ان الحق ز در و بام برآرم

معشوق وفادشمن و عیب است که در عشق
ناباخته هستی به وفا نام برآرم

از دام غم آزاد مشو کز دل عرفی
اهوی حرم نیست که از دام برآرم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#485 | Posted: 18 May 2012 08:35
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۸۱ »



دلی از نقشبندی های عشق آزاد می خواهم
دلی چون نامهٔ مجنون مادر زاد می خواهم

به جانم زنده گردانی، شفایم داده بیماری
بخواهم پاره کردن اوراق یک یک، باد می خواهم

نمی سنجم ملال خویش و بهر خوشدلی هر دم
نوای عندلیب و سایهٔ شمشاد می خواهم

تو محتاجی و من محتاجم ای خلوت نشین، لیکن
تو استعداد می خواهی و من ارشاد می خواهم

جگر خوردن مرا از های و هو خاموش می دارد
وگر نه عندلیبم، فرصت فریاد می خواهم

ندارم دستگیر، امیدوار از بخت بنشینم
نبینم دادگر، از خاک کسری داد می خواهم

به دلق آتش زدم، زنار بستم، یا صنم گفتم
ز زاهد طعنه، از راهب مبارک باد می خواهم

ندارم حجتی بهر مکافات فلک، عرفی
به عالم بر خلاف خود کسی را شاد می خواهم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#486 | Posted: 18 May 2012 08:36
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۸۲ »



منم که آب گل و رنگ لاله می طلبم
در این لباس شراب دو ساله می طلبم

شکست جام شرابم ز سنگ توبه، ولی
در این خزان دیت خون لاله می طلبم

ز باده توبه حرام است در شریعت عشق
اگر قبول نداری، رساله می طلبم

متاع ملک شهادت که کیمیای دل است
اگر دعا نفروشد ز ناله می طلبم

تمام طالب ماه اند اهل دیده و من
که زادهٔ آدمیم، شکل هاله می طلبم

چنان به وادی مستی ز خویش گم گشتم
که لب ز باده و دست از پیاله می طلبم

علاج درد تو، عرفی، حکیم نشناسد
که من برون شفا این مقاله می طلبم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#487 | Posted: 18 May 2012 08:36
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۸۳ »



دل کز لبت چغانه به گوشش نمی زنم
مست است، این ترانه به گوشش نمی زنم

این بس جزای طعنهٔ زاهد که هیچ گاه
قول شرابخانه به گوشش نمی زنم

عهدش نماند کاین دو جهان گشت باز رمز
بی مهری زمانه به گوشش نمی زنم

گل گوش جان گشوده و با بلبلان باغ
یک بانگ بلبلانه به گوشش نمی زنم

عرفی به نغمه گوش بیالوده و ما هنوز
از ناله تازیانه به گوشش نمی زنم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#488 | Posted: 18 May 2012 08:36
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۸۴ »



تا به کی همره اندیشهٔ باطل باشم
وز دیار طرب آواره تر از دل باشم

گر گذشتم ز در کعبه نه از بی خبریست
مصلحت نیست که با طالب منزل باشم

گر به قانون معین نزیم عیب مکن
حکم عشق است که آشفته شمایل باشم

من که دارا و سکندر علف تیغ من اند
رسد آنم که در این معرکه بسمل باشم

من که از کشته شدن هم دلم آرام نیافت
جای آن است که منت کش قاتل باشم

من که نامی نکشیدم چمن گل نشدم
گر به مسجد روم از میکده غافل باشم

عنکبوتش به زوایا همه تار زنند
خانقاهی که منش مرشد کامل باشم

دین و دل آفت آزادگی آمد، عرفی
نه از این است که بی مذهب و بیدل باشم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#489 | Posted: 18 May 2012 08:37
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۸۵ »



تا کی دهم به دست تماشا زمام چشم
فالی زنم که گریه بر آید بنام چشم

ای گریه بی مضایقه از در درآ که من
هر دم به خون دل بنویسم سلام چشم

از بس که حیرت آمد و بیگانگی فزود
امشب خیال دوست نگردید رام چشم

صد نوحه هست بر لب و نسپرده راه گوش
صد گریه هست در دل و نشنیده نام چشم

عرفی فسرده چون نبود مجلسم که باز
خالی است شیشهٔ دل و خشک است جام چشم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#490 | Posted: 18 May 2012 08:37
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۴۸۶ »



از دل غم او دریغ داریم
این می ز سبو دریغ داریم

تا در سر کوی تو بلغزند
پای از لب جو دریغ داریم

دوزیم ز چاک سینه مرهم
زین رخنه رفو دریغ داریم

خود چیست متاع دین که آن را
از روی نکو دریغ داریم

سیراب و معززیم، شاید
آب از سگ کو دریغ داریم

عالم همه ریش و آن مه ما
یک خنده از او دریغ داریم

تو گل به جهان فشانی و ما
سنگش ز سبو دریغ داریم

عرفی بد ما مگو که اسرار
از بیهده گو دریغ داریم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
صفحه  صفحه 49 از 61:  « پیشین  1  ...  48  49  50  ...  60  61  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Orfi Shirazi | عرفی شیرازی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.



 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites