تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Orfi Shirazi | عرفی شیرازی

صفحه  صفحه 54 از 61:  « پیشین  1  ...  53  54  55  ...  60  61  پسین »  
#531 | Posted: 18 May 2012 08:51
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۵۲۷ »نه رو از ناز می تابد، گه نظاره ماه من
ندارد از لطافت عارضش تاب نگاه من

به فتوای کسی خون مرا ریزی که در محشر
کنم گر دعوی خون، باز خواهد شد نگاه من

مرا کشتی که خوش حالی به آن غایت که پنداری
تو خواهی بود، فردای قیامت، دادخواه من

به نزدیک شما، ای کشته گان عشق، می آیم
به درد حسرت آرایش کنید آرامگاه من

ز حسرت می روم سوی تو، از غیرت نمی بینم
که از رویت مبادا لذتی یابد نگاه من

ز عشق کوهکن شیرین به خود می نازد و خسرو
به این خوش دل که دارد این غرور از عز و جاه من

بر افکن پرده از حیرت، چو عرفی بی زبانم کن
چرا بسیار می کوشی در اثبات گناه من

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#532 | Posted: 18 May 2012 08:51
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۵۲۸ »تا تیغ به کف یابی، بر نفس دو دستی زن
تا سنگ به دست آید، بر شیشهٔ هستی زن

چون مرغ چمن تا کی بر آّب و هوا کوشی
پروانه صفت خود را بر شعله پرستی زن

اندوه مسلط کن بر شادی دون فطرت
شمشیر بلندی را بر تارک پستی زن

نا دیده عدم، خامی، در زن به وجود آتش
چون سیر عدم کردی، باز آ، در هستی زن

در راه طلب، عرفی، با هوش و سبک می رو
چون هوش ز پی ماند، در کوچهٔ مستی زن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#533 | Posted: 18 May 2012 08:52
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۵۲۹ »بیار شیشهٔ می، بر گل و کلاه فشان
فروغ می به گریبان مهر و ماه فشان

ز باغ همت ما زهرخنده می روید
به دست ماه بچین و به روی جاه فشان

مجاوران حرم را در آستانهٔ عشق
غبار ناصیه آشوب بر جباه فشان

وکر به مشهد عشق آستین فشان آیی
سر قصب بفشان و به خاک راه فشان

بسوز گریهٔ من، ای بهشت بر در وصل
که مشت شبنم و برگ گلاب شاه فشان

کرشمه ای که نگیرم به جیب حسن آرام
بسوز پرده ای و در دامن نگاه فشان

دمید صبح فنا، دیده باز کن عرفی
بسوز دامن دود و به صبحگاه فشان

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#534 | Posted: 18 May 2012 08:52
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۵۳۰ »ای گریه، خون دل به کنار هوس مکن
گلبرگ باغ قدس به دامان خس مکن

یک ره به کعبه داری و صد ره به سومنات
باریک شارعیست، نگه باز پس مکن

صد شاهباز گرسنه پرواز می کنند
ای کبک پر شکسته کنار از قفس مکن

این دشت لاله زار فریب است، زینهار
خضری بجو، گوش به بانگ جرس مکن

فریاد ناسرشته به خون کی دهد اثر
آزار دل مجوی و عذاب نفس مکن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#535 | Posted: 18 May 2012 08:54
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۵۳۱ »هنگام و دم نزغ، خراب نقس است این
این حالت نزع است، دلم را هوس است این

می آیی و در خرمن ما می زنی آتش
در طعنه میندیش، که خاشاک خس است این

طوطی چو رود سوی شکر تلخ دهانان
گویند که بیداد به رنگ مگس است این

افغان مکن ای مرغ گرفتار، فرو میر
این باغ ارم نیست، درون قفس است این

گفتم نگهی کن، که به شکرانه دهم جان
رو تافت که عرفی نه چنان کار کس است این

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#536 | Posted: 18 May 2012 08:54
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۵۳۲ »میان دعا بر دل شب مزن
ز لب ناله برچین و یا رب مزن

مزن لاف اسلام، اگر می زنی
چو ملزم بر آنی به مشرب مزن

به جولان خود هم مزن خنده ای
همین گو ز بالای اشهب مزن

پی حسنت الوانت این مست گل
که در خون سرشتی به قالب مزن

به شمشیر ترک طلب کشته شو
شبیخون فرصت به مطلب مزن

شبیخون زند غم به عرفی، بگو
که بانگ هزیمت به مرکب مزن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#537 | Posted: 18 May 2012 08:57
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۵۳۳ »ز خونم روی میدان تازه گردان
تمنای شهیدان تازه گردان

ز دل یک لخت دارم نیم خورده
جگر بریان کن و خوان تازه گردان

به عالم وقتی آسان مردنی بود
به بالینم بیا وان تازه گردان

اگر توفان نوحی خواهی از خون
کهن ریشم به مژگان تازه گردان

برقص ای نیم بسمل صید، در دل
شکستن های مژگان تازه گردان

ز چاک جامه گر دل می گشاید
شکر خند گریبان تازه گردان

دلا در خون سرشتی خاکم، اکنون
کهن دیوار ایمان تازه گردان

ز میدان رو متاب، از شیر مردی
مرو، نام شهیدان تازه گردان

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#538 | Posted: 18 May 2012 09:13
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۵۳۴ »کو می شوقی که دل مست جنون آید برون
هر نگاه از دیده با صد موج خون آید برون

ناله تا نزدیک لب صد جا شود پا مال او
جان بیمار از درون سینه چون آید برون

چون رود فرهاد با آن جذبه، شاید گر شبی
صورت شیرین ز قید بیستون آید برون

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#539 | Posted: 18 May 2012 09:13
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۵۳۵ »ساقی بیا و دامن گل بر سبو فشان
مست شراب هم به ریاحین فرو فشان

ای باغبان تو بزم فرو چین که بی خودیم
دامان گل بیار و بر حرف خو فشان

خاموش واعظا که دم گرم نیستت
جامی بگیر و بر جگر گفت و گو فشان

توفان ناز و عشوه اساس امید کند
ای دل جهان جهان طلب آرزو فشان

پیشت رخم در آتش دل پایدار نیست
ای خضر هر نفس دم آبی فرو فشان

عرفی گل و گلاب چه ریزی به خاک ما
مشتی خس و شیشهٔ زهری فرو فشان

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
#540 | Posted: 18 May 2012 09:13
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« غزل شماره ی ۵۳۶ »تو ای زاهد برو افسانهٔ باغ ارم بشنو
ولی از وصف کوی او به بانگ شمه هم بشنو

به ناکامی بمیرد هر که راه عشق پیماید
عنان را نرم کن وین مژدگانی هر قدم بشنو

لب جام است در افسانه آن گه که می نوشی
گمان دارم که گویم شمه ای از حال جم بشنو

مپر ای مرغ دل در صیدگاه ناز محبوبان
ز هر جانب صدای بال شاهین راز هم بشنو

بیا ای آن که بر طرف حریم کعبه می تازی
به گرد کوی او لبیک لبیک حرم بشنو

بیا در سینهٔ عرفی که مالامال غم گردی
به حال او صدای آه درد آلود غم بشنو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از چی بگم از حالم خودم از فردام بگم دست بردار
منو توو این حاله خودم بذارو برو دست بردار
از تو نه از خودم پرم تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا درکم کن
     
صفحه  صفحه 54 از 61:  « پیشین  1  ...  53  54  55  ...  60  61  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Orfi Shirazi | عرفی شیرازی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites