خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Orfi Shirazi | عرفی شیرازی


صفحه  صفحه 60 از 61:  « پیشین  1  ...  58  59  60  61  پسین »
paaaaaarmida #591 | Posted: 14 Mar 2013 21:32
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۶۱ »ای کعبه رو این طرف که بی سازی نیست
طوفی و خروشی و تک و تازی نیست

سر تا سر کوچهٔ خرابات مغان
آشفته و مست رو، که طنازی نیست

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۶۲ »آگه نیم از عیش که شهد چه گلوست
راحت نشناسم که چه می، در چه سبو ست

زخمی دانم که سینه گوید عشق است
وین دل فدای او که نمک خوردهٔ او ست

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۶۳ »حسن آن باغی که خلد ازو بی رنگ است
عشق آن داغی که دوزخش نیرنگ است

این حسن تو داری و ترا نیست شرف
وین عشق مرا هست و هنوزم تنگ است

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۶۴ »دل دشمن شادی ست و در کار غم است
از عافیت آسوده و بیمار غم است

بیماری دل مایهٔ او، زردی ماست
رو زردی ما بهار گلزار غم است

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۶۵ »با معصیتم که کرده ای امن کنشت
با عاطفتت که می برد آب بهشت

دوزخ همه عافیت چو دلسوزی خصم
جنت همه زخم چون عشوهٔ زشت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
paaaaaarmida #592 | Posted: 14 Mar 2013 21:33
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۶۶ »ای آن که رهت به بزم مقصودی نیست
صد روشنی ات ز شمع بی دودی نیست

غلمان مطلب جزای طاعت، زنهار
با دوست کن این بیع که بی سودی نیست

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۶۷ »عرفی دل ما بسی پریشان نظر است
هر دم هوسش به غمزه ای راهبر است

زنهار به رنگ و بوی دنیا مگرو
کاین باغچه را شکوفه ای بی ثمر است

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۶۸ »صحرای هوس خار تمنا خیز است
زین ره به سفر مرو که غوغا خیز است

این بادیهٔ کفر تو سودا کردی
زین مرحله کوچ کن که یغما خیز است

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۶۹ »دل در هوس وصل تسلی طلب است
در پردهٔ صورت است و معنی طلب است

گفتم که به یأس دل تسلی یابد
فریاد که یأس هم تسلی طلب است

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۷۰ »مستوری دل طلب که مستی این جاست
دریوزه گزین که چرب دستی این جاست

دست از همه بگسل و در آویز به دوست
یک رنگی و نیستی و هستی این جاست

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
paaaaaarmida #593 | Posted: 14 Mar 2013 21:35
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۷۱ »آن شور که این مفرد و این وافی چیست
یک جرعه بس، این دُرد و این صافی چیست

در هر دو جهان یک درم، آن گاه سره
چندین محک تمیز صرافی چیست

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۷۲ »ای مهر تو هیچ وکین دشمن هم هیچ
آهنگ سرود هیچ و شیون هم هیچ

از هر چه نقاب می گشایی عشق است
عرفی همه هیج و هیچ گفتن هم هیچ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۷۳ »از عشق شراب نیستی جوید روح
زین می شکند صراحی توبه نصوح

آن جا که محیط عشق توفان خیز است
گهوارهٔ اطفال بود کشتی نوح

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۷۴ »فردا که معاملان هر فن طلبند
حسن عمل از شیخ و برهمن طلبند

زان ها که دروده ای جوی نستانند
آن ها که نکشته ای به خرمن طلبند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۷۵ »ایوب به صبر خویشتن می نازد
یعقوب به بوی پیرهن می نازد

داوود به لحن خویشتن می نازد
این عشق به ناله های من می نازد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
paaaaaarmida #594 | Posted: 14 Mar 2013 21:36
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۷۶ »آن کس که عنان تافت ز ما گمره شد
وان کس که عنان سپرد کارآگه شد

یوسف به در آورد و زلیخا گردید
هر کس که به ریسمان ما در چه شد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۷۷ »عرفی که قدم در دهن تیشه نهد
از بس غم دل بر دل غم پیشه نهد

تا تحت الثری فرو شود، گر نه مدام
بار دل خود به دوش اندیشه نهد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۷۸ »عرفی که به هرزه گردیم خو می داد
دیدم که عنان به یار خو رو می داد

از بهر دل اندشهٔ تنگی می کرد
تعلیم گشادگی به ابرو می داد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۷۹ »در دیدهٔ هجر خواب پژمرده شود
دل بی لبت از شراب پژمرده شود

بی روی تو چون گل ز دم سرد خزان
از آه من آفتاب پژمرده شود

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۸۰ »عشق آمد و گوید که زبان بگشایند
وز مژدهٔ من دل جهان بگشایند

راحت نه عیان است، مناذی بزنند
تا روی نقاب بستگان بگشایند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
paaaaaarmida #595 | Posted: 14 Mar 2013 21:38
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۸۱ »شوخی که ز خنده چشمهٔ نوش شود
خورشید به سایه اش هم آغوش شود

خندید و کرشمه کرد و از خود رفتم
آری دو شیرابه زود بیهوش شود

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۸۲ »رفتم به جنازهٔ یک تن که فسرد
صد سال ز باغ عیش گل چید و بمرد

گفتم چه برون برد از این باغ و بهار
گفتا دل پر خون که تو هم خواهی برد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۸۳ »جمعی به درت گریه و آه آوردند
جمعی همه دید و نگاه آوردند

جمعی دیدند خواهش عفو تو را
رفتند و چهان چهان گناه آوردند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۸۴ »در باغ دلم که روضه نعتش گوید
آب طلبت روی چمن می شوید

خرم شجر آرزوی وصال جانان
صد نامیه از هر ورقش می روید

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۸۵ »از خامشی ام جان یه سخن می سوزد
وز بی خودیم نقش وطن می سوزد

حیرت ز هم آغوشی من می نالد
اندیشه ز آرزوی من می سوزد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
paaaaaarmida #596 | Posted: 14 Mar 2013 21:46
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۸۶ »عشق تو خرابات نشین می باشد
کوی تو بهشت عقل و دین می باشد

در دور تو هست جای دل در کف دست
در عهد تو جان در آستین می باشد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۸۷ »دردا که اجل رسید و درمان نرسید
توفیق به غور شور بختان نرسید

مرگ آیت یأس خواند در شهر دلم
کفر آمده ساخت دیر، ایمان نرسید

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۸۸ »از زهر ستیزه خوی او می شویند
از چشمهٔ حسن روی او می شویند

از پیچش دل طرهٔ او می شکنند
از گریهٔ مشک روی او می شویند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۸۹ »وقت است که یاران به گلستان ریزند
گل های نشاط در گریبان ریزند

بلبل به هوای باغ بشکست قفس
این مژده به شاخ و برگ بستان ریزند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۹۰ »در سردی یخ بند که لرزد خورشید
خون بسته شود چون بقم در رگ بید

گل دسته ای از دود شرر بسته شود
کاندر کف روزگار ماند جاوید

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
paaaaaarmida #597 | Posted: 14 Mar 2013 21:47
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۹۱ »شاهی که فلک هم گهر او نشود
سنجیدن او به سعی بازو نشود

هم سایهٔ او نهند در کفه مگر
ور نه دو جهانش هم ترازو نشود

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۹۲ »عرفی دل و طبع تو ستمگار مباد
نیش تو به سینهٔ کس کار مباد

شیرین منشان جلوه کنندت به ضمیر
این چشمهٔ نوش نیشتر زار مباد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۹۳ »آن کس که ز راه نفسم بسته کند
دل را ز هجوم داغ گل دسته کند

بیماران را دم مسیح است علاج
ای وای بر آن کس دم او تفته کند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۹۴ »شاها نفسم باغ ثنا خواهد شد
عمر تو گلستان بقا خواهد شد

حیف از لب آستانهٔ دولت تو
کالوده به بوس لب ما خواهد شد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۹۵ »ای ملک غمت هر چه فرازست و فرود
وز تیغ تو چاک صبر را جوش وجود

آن خال سیه نیست که از لطف جبین
جای گرهٔ زلف تو گردیده کبود

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
paaaaaarmida #598 | Posted: 14 Mar 2013 21:49
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۹۶ »جمعی ز کتاب سخنت می جویند
جمعی ز گل و نسترنت می جویند

آسوده جماعتی که رو از دو جهان
بر تافته از خویشتنت می جویند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۹۷ »عشق آمد و از مژدهٔ غم شادم کرد
وز بندگی عافیت آزادم کرد

هر موی مرا به یک جهان درد آراست
چندان که خراب بودم آبادم کرد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۹۸ »عرفی دل ما کیش دگرگون نکند
دریوزه جز از درون پر خون نکند

سامان بهشت اگر در این کوچه کشید
امید سر از دریچه بیرون نکند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۹۹ »عرفی چه خروشی که فلان گمره شد
ملزم کنمش که بایدش آگه شد

چون ما و تو بسیار تعصب کیشان
ملزم نشدند و گفت و گو کوته شد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۱۰۰ »مردیم که آه ما دل شب نگزد
در جام رود می ای که مشرب نگزد

مردیم ولی نه زود مردیم، نه شاد
غم دست به هم ساید و هم لب نگزد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
paaaaaarmida #599 | Posted: 14 Mar 2013 21:50
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۱۰۱ »آنم که تنم همیشه از جان به بود
آلایش دامنم ز دامان به بود

اوقات حیات خویش را سنجیدم
هر وقت که در خواب گذشت آن به بود

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۱۰۲ »دیدم جایی که فتح باب آنجا بود
منزل گه آرام و شباب آنجا بود

باز نظر و منع نقاب آنجا بود
خفاش آنجا و آفتاب آنجا بود

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۱۰۳ »آن کس که لوای عشق بر دوش آید
با نیستی ابد هم آغوش آید

گر صور دمند و گر مسیحا آرند
این کشته نه مستی ست که با هوش آید

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۱۰۴ »ای عیش به آلایشت آمیخته اند
وی غم ز صفای سینه ات ریخته اند

ای عشق عجب درد سرشتی، پیداست
کز آب و گل منت بر انگیخته اند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۱۰۵ »بر ساغر من که عشق از او نشأه برد
حد نیست کسی را که به دعوی نگرد

از جرعهٔ خویش اگر به خاک افشانم
دریای محیط از او به کشنی گذرد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
paaaaaarmida #600 | Posted: 14 Mar 2013 21:53
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۱۰۶ »رفتم به حرم که درد ایمان دانند
معموری دل ز کفر ویران دانند

گفتند برو به دیر کاین سنگ سیاه
قدر گهرش صنم تراشان دانند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۱۰۷ »گر سنگ ملامت به دلم نستیزد
از هر سر مو چشمهٔ آز انگیزد

ریزد می از آن سیه که بشکست ولی
گر نشکند این شیشه می اش می ریزد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۱۰۸ »تا رنگ من از شراب رهبان کردند
بی رنگی ام آبروی ایمان کردند

صوفی بت هستیم به صد پاره شکست
دردا که تعلقم پریشان کردند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۱۰۹ »رخسار تو باغ را سراسیمه کند
بوی تو دماغ را سراسیمه کند

پروانه به رقص آید و از شوق درون
صد شمع چراغ را سراسیمه کند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۱۱۰ »زین گونه که دل به عقل زشتم طلبد
وز بیت حرام در کنشتم طلبد

بیم است که از رشک و ترحم فردا
دوزخ نپزیرد و بهشتم طلبد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
صفحه  صفحه 60 از 61:  « پیشین  1  ...  58  59  60  61  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Orfi Shirazi | عرفی شیرازی

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا