خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Iraj shamsi Zadeh | اشعار اعتراض آمیز ایرج شمسی زاده


صفحه  صفحه 6 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6
mereng مرد #51 | Posted: 13 May 2012 05:07
کاربر

 
یـِچـــــی:یک چیزی ایخـُم:میخواهم
سیت:برایت
‏ تِی:تا
خُمونی:خودمانی
سی:برای
دَشتِســــــونــــــــی:دیار دشتستان
      
mereng مرد #52 | Posted: 13 May 2012 05:11
کاربر

 
سیلی:نگاهی
تیه م:چشمم
کِه:کرد
اوکِه:آب کرد
مث:مثل
موری:مورچه
ره:رفت
رو که:راه رفت
وزنجیل:زنجیر
مینَلش:موهایش
چیشل:چشمها
نار:انار
      
mereng مرد #53 | Posted: 13 May 2012 05:29
کاربر

 
نبيدُم سر حساب صد يك عشق
تو انداختی موُنهَ تو شاخك عشق
لويدُم هف دس زنديمهَ ،روزی
كه شهی دلمهَ بريدی بی تك عشق
می خوام اُمشو بدمُ كَه كهنه ديم باد
می خوام اُمشو درآرم بُن چك عشق
گِنُم بيدُم تو مَزْری بی خيالی
مُونهَ كردی لِلك توُ آسك عشق
هني بو شير ميدا دهنِ عقلم
كه خَردم گول رنگ بيگك عشق
دلُم خوسيده بی تو سينه آروم
يهو پهرس و خوُ بی تك تكعشق
پسين سيزهَ ، كه ميزهَ نرمه تيلی
مُونهَ ششتی و تيرۀ بُرمك عشق
گُتی اِی عاشقی ، ملكيتِ وركش
گُتم جوُنمَ بخوا سی پنجك عشق
می گفتی غم نخوا سی فرشو جاجيم
می سازيم بی همی كل بَلتك عشق
بسازن پاشلی پی سيك ديوار
مُو توش می برشنُم سيت مُشتك عشق
تليت كشك و پرپين و پيازی
می سازُم ريش می ريزُم مَنگك عشق
فسنجون و كباب و مرغ و ماهی
همه ش هيچن ورِ اُداغك عشق
شكر هر گ ی نبوُ حلوا بسازيم
لوُولمهَ می كنُم رنگينكعشق
خدا اِی دادمون كاكل زری نی
گُتش سيت می كنُم توُ مختك عشق
وشكّۀ مهربونيت گرم بی دل
كه از پَر چين می كردُمچرخك عشق
چه بيدن او گپل ، قول و قرارل ؟
كه زنديمون زده خَمپيسك عشق
كجا رهَ حرفل شيرين تر از قند
چه وابيد قوللت شی كُردك عشق ؟
گپل توُ باغ بُن گَرميزكت كو
كه دادی وعده توُ اُو بُردك عشق
نچَشتُم غيرِ قهر از دُولك مهر
نخَردُم غيرِ جَر تو تينك عشق
تو نَم اِی عاشقی گَردۀ « كمالی »
بايس محكم بيندی دُومك عشق
نخواری مث مُو ، گول غولك نفس
نگيرت دُوم دادا پيرك عشق
************************************************** *
      
mereng مرد #54 | Posted: 13 May 2012 05:29
کاربر

 
رِزِ بُن باغ : ضرب المثلی كه كنايه از پرداختن به جزئيات است
نبيدُم : نبودم
مُونهَ توُ : مرا در
لويدُم : باختم
شهی دلمهَ : شاه دل در ورق بازی
ديم باد : به باد
بن چك : ريشه و اساس
گنُم : گندُم
مَزری : مزرعه
للك : گندم خرد شده ( گوينه )
آسك : آسياب دستی
هنی : هنوز
خَردُم : خوردم
بيگك : عروسك
خوسيده بی : خوابيده بود
پهرس وِ خوُ : از خواب پريد
پسين سيزهَ ... : بعدالظهرسيزده بدر باران نم نمی می زد
تيرۀ بُرمك : باران تند چشمك
گُتی اِی : گفتی اگر
ملكيتَ : گيوه ات را
پنجك : يك پنجم
همی : همين
كل بَلتك :حصير
پاشلی : تنوری
پی سيك : كنار و در زاويه ديوار
مُشتك : نوعی نان محلی
منگك : نوعی سبزی خودرو و خوردنی
هر گ ی : هر گاه
لُوولمهَ : لب هايم را
اِی : اگر
گُتش : بزرگش
مختك : گهواره
و شكّۀ ... : اشاره به يك بازی محلی
خمپيسك : كپك
شی كُردك : زير كُردك ( لباسی كه از نمد درست میكنند )
باغ بُن گرميزك : باغی در روستای نينزك برازجان
اُوبردك : تونلی كه برایرسيدن به عمق چاه می زنند
نچشتُم : نچشيدم
دُولك : پارچ آبی كه قديم با پوست درست می كردند تا آب در آن خنك بماند
تينك : ماهی تابه
تو نَم اِی : تو هم اگر
گردۀ : همانند
بايس : بايد
دُومك كش شلوار
نخواری : نخوری
دُوم : دام ، تله
دادا پيرك : عنكبوت
      
mereng مرد #55 | Posted: 23 Jun 2012 14:03
کاربر

 
‎ایرج شمسی زاده بالغ بر صدها شعر داره.اما متأسفانه بدلیل نداشتن حق مجوز پراکنده هستن.من تا جایی که توان داشتم اشعارش رو با ترجمه گذاشتم و دیگه وقت بسته شدن تاپیکه‎
‎اگر کسی پیشنهاد یا انتقادی داشت میتونه در خصوصی باهام در میان بزاره‎

سپاسگزارم...محمد‎
      
mereng مرد #56 | Posted: 4 Nov 2012 22:57
کاربر

 
‎آخرین سروده ی استاد در تمجید از شهرداری که پس از سالها به شهر امید داد و به دلیل بیماری استعفا داد!!‏‎

شهر من پای تو را میبوسد
شهر من باز تو را میجوید
شهر من زاییده ی کوشش توست
حاصل تجربه و محنت توست
کوچه ها خسته تر از قبل شدند
سبزه ها ناله کنان زرد شدند
شهر من باز به دنبال تو است
ساحلش باز هوادار تو است
ماهیانش همه گریان شده اند
شهر من چشم براه هست هنوز
شهردارش گل گلهاست هنوز
تا که شهرم به سر پا باشد
نام تو ورد زبانها باشد
صد شفا بهر تو باشد آمین
‏...زنده بماند آمین
      
صفحه  صفحه 6 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Iraj shamsi Zadeh | اشعار اعتراض آمیز ایرج شمسی زاده

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا