تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

"شعر شاعران افغانستان"

صفحه  صفحه 10 از 18:  « پیشین  1  ...  9  10  11  ...  17  18  پسین »  
#91 | Posted: 23 Aug 2013 20:59
از شراب کهنهء خویش تا هنوز مستانه ایم
کشتن و بستن خویش را ما هنوز افسانه ایم

آن درخت اتفاق را باز خدای من کی برد
میرسد هر جا بهار و ما هنوز بی دانه ایم

دیگران صعود نمودند تا به مهتاب و مریخ
ما نگشتیم فارغ از جنگ تا هنوز در لانه ایم

سرعت رشد حریفان چابکتر از وقت بود
در رکود و در توقف ما هنوز یکدانه ایم

میگشایند مشکلات را دست بدست و پا بپای
پا و دست یکدیگر را ما هنوز زولانه ایم

آنکه پیش ما به دنیا چشم دیده را گشود
شاد و آباد گشته است او ما هنوز ویرانه ایم

دشمن مکار بسوزاند چو شمع مصنوعی
بر چراغ مرده ای ما تا هنوز پروانه ایم‎

*** محمد عارف یوسفی***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#92 | Posted: 23 Aug 2013 21:02
حسن تو نازم که کرد واله و شیدا مرا
عشق تو نازم که برد جانب صحرا مرا

شد ز فراق تو کور دیده من عاقبت
باز چو یعقوب کرد بوی تو بینا مرا

مهر تو از یاد برد میله و جشن و سرور
درد و غمت دور کرد از همه غم ها مرا

عقد محبت ببند ناله من گوش کن
تا که شود گوشه یی عقده دل وا مرا

بی تو به تحقیق بود ماضی من تلخ و زشت
با تو شود بی گمان آتیه زیبا مرا

پنجره یی سوی من باز شد از دور دست
تیر نگاهی درید پرده تقوا مرا
صاحب ویرانه یی "جاهد" اگر نیستم

*** محمد احسان جاهد یادگار***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#93 | Posted: 23 Aug 2013 21:04 | Edited By: andishmand

راته نن واړوه سترګې
را ته نن واړوه سترګې
چې معلومه ده سبا ورځ
وبه مرم ای كبر جنې
زما خو توره ده رڼا ورځ
راشه رحم پر ما وكړه
تل به نه وي پا تې ستا ورځ
نه لري ستا زړه با يللی
ستا په غم كې د خندا ورځ
خپل مين كړه نن خوشحا له
چې معلومه ده سبا ورځ

***مجیب الرحمان اتل وردک***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#94 | Posted: 23 Aug 2013 21:13
لب درياچه ها کج می کند ابروی ماهش را
به چنگ باد و آتش می دهد طرح نگاهش را

دلم را می کشاند سمت قبرستان، بیا طوفان!
ببر با خود، بسوزان پیرهن های سیاهش را

همان عصری که پیش این مترسک ها زمینم زد
به گندم ها قسم، روی سرم پاشید کاهش را

دعای موش کورم پلک ابری را نجنبانید
تامل می کند باران، نمی شوید گناهش را

چنین رسوا، چنین صوفی، جدا از خویش می خواهد
اسیر زلف زنجیرم، پذیرم هر سه راهش را

سپیدی را سیاهی خوش کند در جنگل مویش
قطارم می رود، آهسته بردارد کلاهش را‬

*** زهرا حسین زاده ***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#95 | Posted: 31 Aug 2013 22:05
كعبه دل

فكر من را با خـــــــودش درگيركرد
عشق من را پيش خــود تفسير گرد

خواب ديدم سر بكف فــــــرمان برم
خـــــواب را در پيش من تعبير كرد

جلوه گر شد هر طـرف در پيش من
شُهرتِ آفـــــــــــــــاق را تنوير كرد

عقل را در عشـق فــــرمان بر نمود
ايـــــن چنـين احساس را تقدير كرد

قایقی بي بـــــــــاد بان در روي آب
ناخداي عقل را تكفير كـــــــــــــــرد

با همين احساس مـــــا هستي نمود

دست و پاي عــــــقل در زنجير كرد
قلب را در كـــــــعبه اي دل جا نهاد

گردش بت خــــــــانه را تحذير كرد
از همه آلــــــــــوده گي ها پاك شد

جسم و جــان خويش را تطهيركرد

*** سید ظاهر موسوی***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#96 | Posted: 31 Aug 2013 22:07 | Edited By: andishmand
زندگي

زندگــــــــــــــي زيباست اي يارم
زندگــــــــــي را دوست مي دارم

زندگــــــــــــــي درياست در دريا
آنــــــــــــچه در در ياست گفتارم

زندگــــــــــــي ابريست باران زا
هـــــر كــــــجا بذريست مي بارم

زندگــــــي تخــــــم محبت هاست
هـــــــــر دلي زيبا ست مي كارم

زندگــــــــي شهر است پر غوغا
در هياهــــو هــــــــا ست بيدارم

زندگي تلخ است و شيرين است
گــــــــــرچه من ديريست بيمارم

***سيدظاهرموسوي ***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#97 | Posted: 31 Aug 2013 22:10
شهر شعر

شهر شعر و شهر شاعـــــــــــــر شهر يار
خــــــــــــــوانده ام حـــرف دلت را بار با ر

مست گشتم زين همه در و گــــــــــــــوهر
باده را بس كـــــــــــن ، مياور مي چه كار

شاد گشتم درمـــــــــــــــــــــــــيان دوستان
رفته است از خـــــــــــــاطـــــــراتم غم كنار

قـــــطره از بــــحر عميق "تـــــــــــركمان"
مي چشم من خوش گوار است خـوش گوار

گـــــــــــرچـــــــــــــه من شاعر نبودم نيستم
مي شوم شاعـــــــــــــــــــر به اذن كر دگا ر

حــــــــــــــــــــــــرفها دارم به گوش دل بسي
صنعت شعري نــبـــــــــــــــــــــــــاشد آشكار

ياوه را بس كــــــــــــــن تو بيش از اين مگو

دوستان را بيش از اين عــــــــــــــــذري ميا ر

***سيدظاهرموسوي ***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#98 | Posted: 31 Aug 2013 22:12
باميان

باميان اي سرزمـــــــين سبزه زار
سبز و شاداب تــــــو در فصل بهار

يــك فــــــــضاي پاك داري بي مثال
آب پاك جـــــاري داري خوش گوار

مردم خون گـــــــــرم داري مهربان
جان من بادا فـــــــــــــدايت اي ديار

سالهاي سال در ايــــــن مـــرزوبوم
بود تنديس بــــــــــــــــزرگت استوار

قـوم دون شاه مامـه را ويـران نمود
چشم صلــصالش از اين غم اشك بار

پيكرت را باز هــــــــــــم ويران نمود
قطعه، قطعه در مــــــــيان اين حصار

هردوچشمت را به يغــــــــما برده اند
تا نبيني اين چنين ليــــــــــــل ونهار

جرم خود را باز بر گــــــــــو بي گناه
بي گناهي جــــــــــــــــرم باشد آشكار

در خيــــــالم روز ترميمت كــــــــــنند

بعدي چـــــــــــــندين سال شايد انتظار
مــــــــن سرودم شعر ها در وصف تو

در رسايت مــــــــــــــي سرايم بار بار
باميان؛ مــــــــــــــن نقش زيباي تو را

در ضمير دل كشيدم يـــــــــــــــــاد گار
بام و ديـــــــــــوار و درت را اي وطن

تا ابد آباد خــــــــــــــــــــــــواهم پايدار
صلح مي خـــــواهم در اين شهر كهن

صلح و آرامش هميشه برقــــــــــــرار
مردم اين سرزميـــــــــــــــــن آزاد باد

زير چتر رحمت پــــــــــــــــــرورد گار

***سيدظاهرموسوي***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#99 | Posted: 31 Aug 2013 22:15
آزاردل

هرکس پیی آزارمن آمد دل آزاری کــــــــــــند
تا خویش را خــندان کند برمــن جـفا کاری کند

هرکه ربود قلب ازبرم یک روزگردید بـی وفا
قلبم ربود از نزدمــــن او دزدی تـــر راری کند

یک روز بنشست دربرم روزدیگر رفت ازبـرم
یک روز مـایل گشته ویـک روز بــیزاری کند

مـــــــــــــرغ دلم پرپر شده درشاخسار زندگی
برمــــرغک بی چــــاره ام او مـیل شیکاری کـند

گفتم مـــــــرو هرجامشین نامحرمان بیند تورا
سرمه کشید درچشمی خــود اومــیل بازاری کـند

ای باغبان آبش بده گلهای مـن خشکیده است
آن باغبان وقتــــی خزان بین آب را جـــــاری کند

غم آمده ازچــــــــهارسو کرده اسیرم درقـفس
کس نیست تابرحال دل یک لحظه غم خواری کند

هرگز ندیدم بی وفا مــــــــاننداو برخویش تن
پیدا شودیک با وفا ؟ بامـــــــــــن وفاداری کند

این جگرصدپاره را مـــرهم نـــهید ای دوستان
شاید طبیب من رسد برقلب مـــــــــــن کاری کند

ترکم نمود آن بی وفا،رفت ازبرم گــریان شدم
بنشست نـــــزد دیـگران تـــــــــــایار درباری کند

گفـــــــتم مرو ازپیش من تو یار جـــــانان منی
این چشم مـــن گـریان شده این قـلب من زاری کند

گفـــتا تو محزون چرا؟ دراین سرای زنــــدگی
این حـــــالت محــــــزون تویک کاری دشواری کند

گفتم ندیدم روز خوش دراین دیاری پر جـفا
کو یارکی دل جــــوی من ،ازمن پرستاری کـــــــند ?

ظاهرموسوی تابکـــــــــــی باحالت شورونــو ا
تا باغ خشک سینه را یـک روز گـــل کاری کند

*** سید ظاهر موسوی***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#100 | Posted: 31 Aug 2013 22:16
دریغا

دریغا زندگـــــی یک نوبهاراست
خزان امـــد دیگر پــــایان کاراست

نظرکــن عمر گل بسیارکوتااست
گل زیبای مــــن هـــم داغ داراست

گلستان جـــــــلوه گاه خاص دارد
که رنگ و روی اوهـم یادگا راست

شبی درخواب مــــــی گفتم نگارا
جواب امـد که یارت درمـزار است

نگارا جیگرم صـــــــد پاره گشته
کـه زخـــم جـیگرم من بیشماراست

شکایت میکند بلبل زگلـــــــــــها
دریغ ودردهـــمدوش تو خـــاراست

زهجران گل وبلبل چـــــــــه گویم
موسوی هم دراینجا اشک باراست

***سید ظاهر موسوی***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
صفحه  صفحه 10 از 18:  « پیشین  1  ...  9  10  11  ...  17  18  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / "شعر شاعران افغانستان" بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites