انجمن لوتی
صفحه  صفحه 80 از 718:  « پیشین  1  ...  79  80  81  ...  717  718  پسین »
شعر و ادبیات

Saib Tabrizi | صائب تبریزی

 زن
#791   Posted: 9 Jun 2014 22:40
andishmandارسالها: 24502
غزل شمارهٔ ۷۸۷

بر رو چو برگ گل ندویده است خون ما
چون داغ لاله عشق مکیده است خون ما

ای تیغ لب مدزد که از شوق بوسه ات
چندین حجاب پوست دریده است خون ما

مشکل که سر ز خاک خجالت برآورد
خنجر به روی تیغ کشیده است خون ما

از خارزار نیشتر اندیشه کی کند؟
در شاهراه تیغ دویده است خون ما

چون شمع صبحگاهی و چون لاله سحر
هرگز به قیمتی نرسیده است خون ما

چون روز در قلمرو مژگان برآورد؟
از تیغ او امید بریده است خون ما

صائب هزار لاله سیراب سر زده است
بر هر گل زمین که چکیده است خون ما
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
 زن
#792   Posted: 9 Jun 2014 22:41
andishmandارسالها: 24502
غزل شمارهٔ ۷۸۸

از بس سترد گرد ملال از جبین ما
در زیر خاک ماند چو دام آستین ما

چشم ستاره جوهر آزار ما نداشت
روزی که بود باده لعلی نگین ما

از اضطراب ما دل سنگ آب می شود
جای ترحم است به پهلونشین ما

نخجیر ما ز سایه خود طبل می خورد
صیاد کرده است عبث در کمین ما

آفت به گرد خرمن ما هاله بسته است
با برق در تلاش بود خوشه چین ما

دل را به نقد از الم نسیه می کشد
کاری که می کند نظر دوربین ما

صائب چرا ز فکر هم آواز خون خوریم؟
ز اهل سخن بس است خروشی قرین ما
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
 زن
#793   Posted: 9 Jun 2014 22:42
andishmandارسالها: 24502
غزل شمارهٔ ۷۸۹

رحمت گرفته روی ز گرد گناه ما
آیینه تیره روز ز روی سیاه ما

هر قطره ای که در صدف ابر رحمت است
چون مهره گل است ز گرد گناه ما


بر جسم آنقدر که فزودیم همچو شمع
شد مایه زیادتی اشک و آه ما

ما چون حباب، تشنه محویم ازین محیط
سهل است موج اگر برباید کلاه ما

ما در رکاب جذبه توفیق می رویم
رطل گران چگونه شود سنگ راه ما؟

چون بحر در کشاکش موج است مضطرب
روی زمین ز ریگ روان گناه ما

ما را غلط به لشکر اصحاب فیل کرد
از دور دید کعبه چو کوه گناه ما!

داریم چشم آن که شود روز بازخواست
سر پیش پا فکندن ما، عذر خواه ما

صائب که را گمان که سیه مست غفلتی
در شاهراه توبه شود خضر راه ما؟
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
 زن
#794   Posted: 9 Jun 2014 22:50
andishmandارسالها: 24502
غزل شمارهٔ ۷۹۰

صبح جهان بود نفس غم زدای ما
جان تازه می شود زدم جانفزای ما

بیدار شد ز خواب گرانجان بی غمی
هر کس شنید ناله دردآشنای ما

ته جرعه ای بود که به خاکش فشانده اند
دریا، نظر به ساغر مردآزمای ما

چون کوه قاف موج پریزاد می زند
از جوش فکر گوشه خلوت سرای ما

وحشی تر از نگاه غزال رمیده ایم
از مردمان کناره کند آشنای ما

انصاف نیست بار شدن بر شکستگان
پهلوی خشک خویش بود بوریای ما

بالین ز سر گرانی ما نیست در عذاب
از دست خود بود چو سبو متکای ما

چون پست فطرتان غم روزی نمی خوریم
کز خوردن دل است مهیا غذای ما

فارغ ز کسب آب و هواییم چون حباب
کز اشک و آه خود بود آب و هوای ما

چاه حسود در ره ما چشم حسرت است
تا گشته است راستی ما عصای ما

صیقل به چشم آینه ماست ناخنک
از موجه خودست چو دریا جلای ما

هر بی جگر به ما طرف جنگ چون شود؟
برخاستن بود ز سر جان لوای ما

دست حمایت از ره آهستگی شده است
موری فتاده است اگر زیر پای ما

افلاک را به سلسله جنبان چه حاجت است؟
بی آب، سیر و دور کند آسیای ما

چندین هزار گمشده را رهنما شده است
دلهای شب به کعبه مقصد درای ما

آسوده تر ز دیده قربانیان بود
از ترک آرزو دل بی مدعای ما

قرصی نبود اگر چه فزون رزق ما چو مهر
یک ذره بی نصیب نشد از عطای ما

از رنگ زرد ماست دل لاله زار خون
گر سرخ نیست چون گل حمرا قبای ما

در عین خاکساری اگر تندیی کنیم
با چشم سازگار بود توتیای ما

می گردد از سعادت جاوید کامیاب
بر هر سری که سایه فکن شد همای ما

ما را اگر چه چون دیگران نیست خرده ای
کان زرست از رخ زرین، سرای ما

هر عقده ای که زلف سخن داشت، باز کرد
صائب زبان خامه مشکل گشای ما
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
 زن
#795   Posted: 9 Jun 2014 23:25
andishmandارسالها: 24502
غزل شمارهٔ ۷۹۱

رزق ملایک است نوای رسای ما
چون می شود بلند نگردد نوای ما؟

با آن که عمرهاست ازان بزم رفته ایم
بتوان سپند سوخت ز گرمی به جای ما

بر دل هزار نشتر الماس می خوریم
خاری اگر شکسته شود زیر پای ما

لرزد چنان که بر گهر خویش جوهری
بر آبروی فقر و قناعت گدای ما

صد پیرهن ز گرد کسادی گرانترست
در چشم این سیاه دلان توتیای ما

شبنم برد به دامن ما همچو گل نماز
بلبل کند ز غنچه گل متکای ما

جنگ گریز می کند از کاه، کهربا
در عهد بی نیازی طبع رسای ما

ویرانتریم ازان که کسی قصد ما کند
آهسته سیل پای کشد از قفای ما

هر چند عاجزیم، در آزار ما مکوش
آتش شکسته دل شود از بوریای ما

خورشید را به هاله آغوش می کشیم
کوتاه نیست همت دست دعای ما

صائب کسی است اهل بصیرت که نگذرد
بیگانه وار از سخن آشنای
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
 زن
#796   Posted: 9 Jun 2014 23:26
andishmandارسالها: 24502
غزل شمارهٔ ۷۹۲

آمد خزان و تر نشد از می گلوی ما
رنگی درین بهار نیامد به روی ما

چون موجه سراب اسیر کشاکشیم
هر چند متصل به محیط است جوی ما

باد مراد کشتی ما زور باده است
بر دوش خلق بار نگردد سبوی ما

دریا به سعی، گرد یتیمی ز ما نبرد
آب گهر چگونه دهد شستشوی ما؟

در آفتاب عشق که شد موم سنگها
خام است همچنان ثمر آرزوی ما

موی سفید هیچ کم از جوی شیر نیست
در کام آرزوی دل طفل خوی ما

ما چون نسیم خدمت آن زلف کرده ایم
گلها کنند پاره گریبان ز بوی ما

از خویش رفته را نتوان نقش پای یافت
رحم است بر کسی که کند جستجوی ما

صائب به آب خلق نداریم احتیاج
از اشک خود چو شمع بود آب جوی ما
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
 زن
#797   Posted: 9 Jun 2014 23:27
andishmandارسالها: 24502
غزل شمارهٔ ۷۹۳

دستی که شد به گردش پیمانه آشنا
دیگر نشد به سبحه صد دانه آشنا

میزان عدل میل به یک سو نمی کند
عارف بود به کعبه و بتخانه آشنا

بر نقطه دل است چو پرگار سیر من
این مرغ قانع است به یک دانه آشنا

هر جا شراب هست، غم آشنا مخور
بیگانه می شود به دو پیمانه آشنا

زان لب همین نظاره خشکی است رزق من
باشد بخیل تا به در خانه آشنا

امروز داغ لاله رخان نیست چشم من
با آتش است کشتی پروانه آشنا

تا بر سر که سایه کند چتر داغ عشق
این آفتاب نیست به هر خانه آشنا

دیگر دلم ز زخم نمایان کمر نبست
تا شد به زلف و کاکل او شانه آشنا

شد نفس بد گهر ز مدارا گزنده تر
ز احسان نمی شود سگ دیوانه آشنا

بی دردسر به کعبه مقصود می رسد
هر سر که شد به صندل بتخانه آشنا

روشن کند سواد خط سرنوشت را
چشمی که گشت با خط پیمانه آشنا

روشن کند سواد خط سرنوشت را
چشمی که گشت با خط پیمانه آشنا

پرهیز نیست اهل خرابات را ز هم
دست سبوست با لب پیمانه آشنا

تا دل ز شوق آب نگردد، نمی شود
زین نه صدف به گوهر یکدانه آشنا

عقل است سنگ راه، و گرنه به یک نظر
اطفال می شوند به دیوانه آشنا

نقش کسی درست نشیند که چون نگین
باشد درین بساط به یک خانه آشنا

صائب ز آشنایی عالم کناره کرد
هر کس که شد به معنی بیگانه آشنا
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
 زن
#798   Posted: 9 Jun 2014 23:28
andishmandارسالها: 24502
غزل شمارهٔ ۷۹۴

افکنده اند در جگر سنگ رخنه ها
از موج تازیانه حکم تو آبها

در مجلس شراب تو از شوق می زنند
پروانه وار سینه بر آتش کبابها

شادم ز پیچ و تاب محبت که می رسد
آخر به زلف، سلسله پیچ و تابها

از آه ما در انجمن حسن می پرد
چون نامه های روز قیامت نقاب ها

بیدار شو که در شب یلدای نیستی
در پرده است چشم ترا طرفه خوابها

بیداری حیات شود منتهی به مرگ
آرامش است عاقبت اضطراب ها

تسلیم شو، وگرنه برای سبکسران
تابیده اند از رگ گردن طناب ها

صائب به این خوشم که مرا آزموده اند
شیرین لبان به باده تلخ عتابها

ای حسن پرده سوز تو برق نقاب ها
روی عرق فشان تو سیل حجاب ها

از نقطه های خال تو در هر نظاره ای
بیرون نوشته حرف شناسان کتاب ها

از انفعال روی تو گلهای شوخ چشم
بر پیرهن فشانده مکرر گلابها

در رشته می کشند گهرهای آبدار
در موج خیز حسن تو دام سرابها
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
 زن
#799   Posted: 9 Jun 2014 23:31
andishmandارسالها: 24502
غزل شمارهٔ ۷۹۵

وقت است جوش باده زند لاله زارها
میگون شود ز لاله لب جویبارها

طوفان لاله از سر دیوار بگذرد
گردد نهفته در گل بی خار، خارها

زرین تر از بساط سلیمان شود زمین
ریزد ز بس شکوفه به هر سو نثارها

گردد گل پیاده ز نشو و نما سوار
وز جوش گل، پیاده نماید سوارها

از خون لاله و نفس گرم نوبهار
آید به جوش چون خم می کوهسارها

نوخط شود زمین چو بناگوش گلرخان
دست نگار بسته شود شاخسارها

چون فوج طوطیی که هوا گیرد از زمین
بالد به خود ز نشو و نما سبزه زارها

گل چیدن احتیاج نباشد که می شود
از جنبش نسیم پر از گل کنارها

هرگز گمان نبود که با این فسردگی
آرد به جوش، دیگ مرا این شرارها

خواری گل همیشه بهاری است بی زوال
عزت بود رهین خزان و بهارها

ای وای بر نظارگیان، گر درین چمن
می بود رنگ بست، گل اعتبارها

در لقمه موی را نتوان دید تیره شب
در فقر، خوشگوار بود ناگوارها

صائب قدم شمرده نهد بر بساط گل
در پای رهروی که شکسته است خارها
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  ویرایش شده توسط: andishmand  
 زن
#800   Posted: 9 Jun 2014 23:33
andishmandارسالها: 24502
غزل شمارهٔ ۷۹۷

نتوان به بی مثال رسید از مثال ها
از ره مرو به موج سراب خیال ها

بانگ جرس ز خوبی یوسف چه آگه است؟
در کنه ذات حق نرسد قیل و قال ها

زرین چو برگ های خزان دیده گشته اند
از باد دستی تو، زبان سؤالها

ما چون قلم تمام زبان شکایتیم
در خلوتی که قال شمارند حالها

از اشتیاق دام تو مرغان دوربین
در بیضه می دهند سرانجام بالها

در روزگار چشم تو جام تهی نماند
یکسر شدند ماه تمام این هلال ها

داغی که بود بر دل مجنون دورگرد
شد تازه از سیاهی چشم غزال ها

ده در شود گشاده، شود بسته چون دری
دارند ده زبان ز ده انگشت، لالها

در عهد پاکدامنی او نمی رود
دلهای بد گمان به ره احتمال ها

صائب ز خوابهای پریشان خلاص شد
هر کس که ساده کرد دل از خط و خال ها
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
صفحه  صفحه 80 از 718:  « پیشین  1  ...  79  80  81  ...  717  718  پسین » 
شعر و ادبیات

Saib Tabrizi | صائب تبریزی


این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.

 

 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2021 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA