تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Alame Eghbal | علامه اقبال

صفحه  صفحه 34 از 61:  « پیشین  1  ...  33  34  35  ...  60  61  پسین »  
#331 | Posted: 5 Jun 2014 11:14
این هم جهانی آن هم جهانی

این بیکرانی آن بیکرانی

هر دو خیالی هر دو گمانی

از شعلهٔ من موج دخانی

این یک دو آنی آن یک دو آنی

من جاودانی من جاودانی

این کم عیاری آن کم عیاری

من پاک جانی نقد روانی

اینجا مقامی آنجا مقامی

اینجا زمانی آنجا زمانی

اینجا چه کارم آنجا چه کارم

آهی فغانی آهی فغانی

این رهزن من آن رهزن من

اینجا زیانی آنجا زیانی

هر دو فروزم هر دو بسوزم

این آشیانی آن آشیانی


     
#332 | Posted: 5 Jun 2014 11:14
بهار آمد نگه می غلطد اندر آتش لاله

هزاران ناله خیزد از دل پرکاله پرکاله

فشان یک جرعه بر خاک چمن از بادهٔ لعلی

که از بیم خزان بیگانه روید نرگس و لاله

جهان رنگ و بو دانی ولی دل چیست میدانی

مهی کز حلقهٔ آفاق سازد گرد خود هاله     
#333 | Posted: 5 Jun 2014 11:15
صورت گری که پیکر روز و شب آفرید

از نقش این و آن بتماشای خود رسید

صوفی! برون ز بنگه تاریک پا بنه

فطرت متاع خویش به سوداگری کشید

صبح و ستاره و شفق و ماه و آفتاب

بی پرده جلوه ها به نگاهی توان خرید


     
#334 | Posted: 5 Jun 2014 11:15

باز این عالم دیرینه جوان می بایست

برگ کاهش صفت کوه گران می بایست

کف خاکی که نگاه همه بین پیدا کرد

در ضمیرش جگر آلوده فغان می بایست

این مه و مهر کهن راه بجائی نبرند

انجم تازه به تعمیر جهان می بایست

هر نگاری که مرا پیش نظر می آید

خوش نگاریست ولی خوشتر از آن می بایست

گفت یزدان که چنین است و دگر هیچ مگو

گفت آدم که چنین است چنان می بایست


     
#335 | Posted: 5 Jun 2014 13:19


نه در اندیشهٔ من کار زار کفر و ایمانی

نه در اندیشهٔ من کار زار کفر و ایمانی

نه در جان غم اندوزم هوای باغ رضوانی

اگر کاوی درونم را خیال خویش را یابی

پریشان جلوه ئی چون ماهتاب اندر بیابانی


     
#336 | Posted: 5 Jun 2014 13:20


مرغ خوش لهجه و شاهین شکاری از تست

مرغ خوش لهجه و شاهین شکاری از تست

زندگی را روش نوری و ناری از تست

دل بیدار و کف خاک و تماشای جهان

سیر این ماه بشب گونه عماری از تست

همه افکار من از تست چه در دل چه بلب

گهر از بحر بر آری نه بر آری از تست

من همان مشت غبارم که بجائی نرسد

لاله از تست و نم ابر بهاری از تست

نقش پرداز توئی ما قلم افشانیم

حاضر آرائی و آینده نگاری از تست

گله ها داشتم از دل به زبانم نرسید

مهر و بی مهری و عیاری و یاری از تست


     
#337 | Posted: 5 Jun 2014 13:20


خوشتر ز هزار پارسائی

خوشتر ز هزار پارسائی

گامی به طریق آشنائی

در سینهٔ من دمی بیاسای

از محنت و کلفت خدائی

ما را ز مقام ما خبر کن

مائیم کجا و تو کجائی

آن چشمک محرمانه یاد آر

تا کی به تغافل آزمائی

دی ماه تمام گفت با من

در ساز به داغ نارسائی

خوش گفت ولی حرام کردند

در مذهب عاشقان جدائی

پیش تو نهاده ام دل خویش

شاید که تو این گره گشائی


     
#338 | Posted: 5 Jun 2014 13:26


بر جهان دل من تاختنش را نگريد

بر جهان دل من تاختنش را نگريد

کشتن و سوختن و ساختنش را نگريد

روشن از پرتو آن ماه دلي نيست که نيست

با هزار آينه پرداختنش را نگريد

آنکه يکدست برد ملک سليماني چند

با فقيران دو جهان باختنش را نگريد

آنکه شبخون بدل و ديده? دانايان ريخت

پيش نادان سپر انداختنش را نگريد


     
#339 | Posted: 5 Jun 2014 13:28


مرا براه طلب بار در گل است هنوز

مرا براه طلب بار در گل است هنوز

که دل به قافله و رخت و منزل است هنوز

کجا ست برق نگاهي که خانمان سوزد

مرا با معامله با کشت و حاصل است هنوز

يکي سفينه? اين خام را به طوفان ده

ز ترس موج نگاهم بساحل است هنوز

تپيدن و نرسيدن چه عالمي دارد

خوشا کسي که بدنبال محمل است هنوز

کسي که از دو جهان خويش را برون نشناخت

فريب خورده? اين نقش باطل است هنوز

نگاه شوق تسلي به جلوه ئي نشود

کجا برم خلشي را که در دل است هنوز

حضور يار حکايت دراز تر گرديد

چنانکه اين همه نا گفته در دل است هنوز


     
#340 | Posted: 5 Jun 2014 13:28


زمستان را سرآمد روزگاران

زمستان را سرآمد روزگاران

نواها زنده شد در شاخساران

گلان را رنگ و نم بخشد هواها

که مي آيد ز طرف جويباران

چراغ لاله اندر دشت و صحرا

شود روشن تر از باد بهاران

دلم افسرده تر در صحبت گل

گريزد اين غزال از مرغزاران

دمي آسوده با درد و غم خويش

دمي نالان چو جوي کوهساران

ز بيم اينکه ذوقش کم نگردد

نگويم حال دل با رازداران


     
صفحه  صفحه 34 از 61:  « پیشین  1  ...  33  34  35  ...  60  61  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Alame Eghbal | علامه اقبال بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites