خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

اشعار شاعران معاصر (لیست شاعران در صفحه نخست)


صفحه  صفحه 115 از 267:  « پیشین  1  ...  114  115  116  ...  266  267  پسین »
nazi220 زن #1,141 | Posted: 4 Sep 2013 19:09


پس از من شاعرى آيد

پس از من شاعرى آيد

كه اشكى را كه من در چشم رنج افروختم

خواهد سترد.

پس از من شاعرى آيد

كه قدر ناله هايى را كه گستردم نمى‏داند،

گلوى نغمه‏هاى درد را

خواهد فشرد


گاه منيريم و بلند اختريم

گاه منيريم و بلند اختريم

گاه اسيريم و همان ابترم

گاه چو دريا شده‏ايم با شرف

گاه به صحرا شده‏ايم بى‏هدف

گاه سر از قو پر بالش گرفت

گاه الم آمد و نالش گرفت

يار مسيحا نفسم كو كجاست؟

ناقه‏ى بى‏آب و كس ام كو كجاست؟

دست من از ناى قلم جوهريست

پشت به نون و القلمش كافريست

نون و قلم لقمه‏ى حور و پريست

شعر من از بى‏هنرى آخريست
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,142 | Posted: 4 Sep 2013 19:10


سرمه‏ى چشمان من از خاك تو

سرمه‏ى چشمان من از خاك تو

خاكم و آغشته بر افلاك تو

رشته تسبيح من از هم گسست

مهر نمازم كف دستان مست

صورتم انگاره خود باختن

تاختن اندر پى خود ساختن

اين چه بنا بوده كه در هم شكست؟

اين چه هما بوده كه اين جا نشست؟

نام هما دامگهى بيش نيست

سينه مدر عاقبت انديش نيست

موسى عمران و شب و كوه طور

سامرى با گاو تهى جور جور

طور قسم بر سر موسى نخورد

نيل بجز دشمن عيسى نخورد

سامرى آئين خدايى نبود

ز آيه‏ى تورات جدايى نبود

ذكر من اندر پى آزار من

روز و شب آماده‏ى ديدار من

تكيه به دانشگه و دانش مكن

دانش خود را به نمايش مكن

آب روان زاده آواز اوست

جو همه جا همره و دمساز اوست

اوست كه در آيينه‏ام با من است

با من شيطانزده‏ى الكن است

جمله گدايان همه آبستند

فقر و بلايا و اِلم از منند

من چو به سرداب درون مى‏روم

راهى ايوان جنون مى‏روم

مست مى آلوده‏ام از نام او

دوش زدم باده‏اى از جام او

نور تو در سايه پديدار شد

چشمه‏اى از سوى تو بيدار شد
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,143 | Posted: 4 Sep 2013 19:12


ن تويى از ما به خود آگاهتر

اين تويى از ما به خود آگاهتر

ماه تو از ماه تو هم ماهتر

جان من اندر ره تقدير مرد

اين لب زيتونى از انجير مرد

دردم و در من اثر از درد نيست

غير تو حوّا كسى نامرد نيست

دل به هواى تو سحرخيز شد

تشنه آلاله و شبديز شد

خسرو و شيرين و سكندر سوار

پيش تو جانا شده‏اند بى‏قرار

جام و سبو را تو ز خود بازگير

راه خدا آگاهى و پرواز گير

راه بهشت از دل ما بگذرد

گر سرما تيغ جفا بگذرد

بگذرد اين ماتم ديرين ما

از غم پيران سلاطين ما

دار مرا برده به ديدار يار

يار چه خواهد ز من هوشيار؟

جان من از قامت من درگذر

ماه من از هاله‏ى احمر گذرتشنه آبيم و سزاوار آب

مست و مى آلود و خراب خراب

مست مى از جام و خراباتى‏ام

خاكى‏ام از دهر و سماواتى‏ام

باد صبا زلف تو را شانه كرد

بلبل بى‏دانه در او لانه كرد

بلبل بى‏دانه‏ى من لانه كو؟

لانه‏اى در مزرع كاشانه كو؟

كو كه زنم لاف ديار از ازل

خادم و آلاله‏اى‏ام در بغل

از سرم آزادى‏ام از ياد رفت

ناله و دردم پى فرياد رفت

داد مرا گوش طراوت شنيد

گو به طراوت چمنم را كه چيد؟

كام و زبان را به ادب باز كن

چون گهر از نام دل آغاز كن

حلقه‏ى دف را به زر آميختند

خرقه به ديوار و در آويختند

تا كه در اين حلقه نمك سركشند

جامه ي پروانه اي در بر كشندتوسن و شبديزم و پاييز نى

خسرو و شيرينم و پرويز نى

رنگ بهارم به بهاران بگو

جام خمارم به خماران بگو

دم مزن از بربط و تنبور و نى

دف بزن از بابت مخمور و مى

نى بنواز از غم هشيارها

در شب ديوانه‏ى بيدارها

دانش پرواز من از عندليب

تا كه رسيدم نوك صدها صليب
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,144 | Posted: 4 Sep 2013 19:13


سجده به درگاه خدا مى‏زنيد

سجده به درگاه خدا مى‏زنيد

شعله به دامان ندا مى‏زنيد

ما به ندا آمده‏ايم بس نبود

جز من خاشاك كسى خس نبود

آب روان را به روان آوريد

روح و روان را به جوان آوريد

آب روان بحر وجودم نم است

اشك من از روزنه‏ى شبنم است

شب بنما آيه‏ى قرآن خويش

بهر سماع و دل و عرفان خويش

دل به جلاخانه ي قرآن اسير

حاجت اين دلشده هم پند پير

بوعلى هم بنده‏ى خان شماست

بولهب هم دشمن جان شماست

سوختم اين دلشده درمان نشد

دربدر از كوى رفيقان نشد

قامت محراب مرا انزواست

اين چه دوائيست كه هرجا رواست

چرخش تسبيح و طوافست عمل

صلح و به شمشير غلافست عمل

چون خم شمشير تو ابرو بود

ماه به افتاده‏ى گيسو بود

ور نه همان خال تو دامم بود

قاتل بى‏دانه‏ى جانم بود
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,145 | Posted: 4 Sep 2013 19:21


زاهد و عابد شده ز انگور مست

دختر رز پيش من از دور مست

دختر رز گشته ز مى رازدان

گرد بساط من و مى مرزبان

مى به ستوه آمده از جام او

ترك مى‏ام واجب و با نام او

موعد وصل من و مى در رسيد

خرمگس معركه هم سر رسيد


ادب

ما به ادب رفته، شديم بى‏ادب

واى بر احوال دلى بى‏ادب

بى‏ادب از بى‏ادبان پند گير

جامه مدر صورت لبخند گير
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,146 | Posted: 4 Sep 2013 19:23


تزویر
جامه‏ى تزوير و ريا بركنيم

گاهى به درياى شفق سر زنيم

دل به شفق سر زد و سرداب ديد

آب طراوت ته مرداب ديد

ديد كه آب آمد و تعظيم كرد

قامت شاهانه‏ى خود ميم كرد

آبى و در حسرت دريا شديم

دربدر از كوچه‏ى فردا شديم

ميم وجود من ميم ماه نيست

جز من و يوسف كسى در چاه نيست

اين چه عذابيست كه بر ما رسيد؟

اين چه بهاريست كه سرما رسيد؟

سرو سكوتيم و سراسر عروج

گاهى به غار آمده گه در عروج

اوج مدائن همه در خاك شد

جور و جفا از چمنم پاك شد

ما به چمنزار و شقايق شديم

غرق بر افلاك و حقايق شديم

ما كه ز افلاك به خاك آمديم

در پى صد خوشه‏ى تاك آمديم

خوشه‏اى با دختر رز بس نكوست

آبِ همان خوشه مرا آرزوستما به زمين آمده با آرزو

دانه‏ى گندم شده بى‏آبرو
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,147 | Posted: 4 Sep 2013 19:26


سوز درون

سوز درون را چه كنم چاره نيست

چاره‏ى ما رفتن سياره نيست

چاره ما ديدن همسايه‏گيست

شاه و گدا هم ره و همپايه گيست

پايه‏ى اين سلطه به هم بشكند

آخر اين شادى ز غم بشكند


كوچه‏ى دل در خم بن بست اوست

آخر هر كوچه‏ى تن مست اوست

كوچه دگر شاهد جاروب نيست

شاهد آب و گِل مرطوب نيست

خار به آزار گل آمد ز دوش

نقش نقابى شد و شد خرقه پوش

خرقه بسوزان كه بسوز آورى

شام غريبانه به روز آورى

روز من اندازه‏ى شب تار شد

تن به جزام آمد و بيمار شد

بيم دل از دام و رياكار بود

در دل ويرانكده بسيار بود

چون كه توان از سر ما پر گشود

زخم كهنسال من هم سر گشود

زخم جوانى همه از دود بود

عمر همانند جوانرود بود

رود صلابت به رگ ما نبود

اين همه غم با دل و تنها نبود

با غم خود خو كنم اى جان خويش

تكيه بر اربابم و جانان خويش

خويش بيا تا به جفا بنگريم

بر سر بى‏درد و دوا بنگريم

درد من از عدن و برين با من است

زخم دل از ديدن پيراهن است

من شده يعقوب و دل ايوب من

بد شده شيطان و نبى خوب من
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,148 | Posted: 4 Sep 2013 19:30


زمزم دریا ی او

كوثر و زمزم نم درياى او

صاعقه با بارشى از ناى او

فصل كسوف آمد و خورشيد رفت

ماه بروج آمد و ناديد رفت

حورى صفت بودم و شيطانى‏ام

غارنشين بودم و دالانى‏ام

خاك ندانست كه من افلاكى‏ام

واى خطا رفته و من خاكى‏ام

خاك من از خاك يمين آمدست

آتش و آذر به كمين آمدست

خاك بيا تا ره بيعت رويم

نعره زنان راهى هيئت رويم

ما كه سزاوار توئيم از ازل

كور بود چشمه آب از امل

آ كه توان از كف خود داده‏ايم

بابت نانى دف خود داده‏ايم

دف به ستوه آمده از كوفتن

كوفتن همره شده با سوختن

خانقه آسايش آتش بود

سوز درون مايع سركش بود
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,149 | Posted: 4 Sep 2013 19:34


دود چراغ

دودِ چراغ من محزون مشو

نور من از نافذه بيرون مشو

نور تو در روزن ديوار بود

ذرّه‏اى از نور تو انوار بود

واى به حال من بى نور تو

يا كه خورم دانه‏ى انگور تو

مست مى دانه‏ى انگور بود

سينه‏ى من لانه‏ى انگور بود

تا كه رسيدم به دوا درد شد

سينه‏ام از مهر تو دلسرد شد

مهر تو چون موسم پائيز شد

گل به گلستان تو آويز شد

آب روان را به گلستان بريد

لاله‏ى غمديده به دستان بريد

روزى دل از ديدن گل شاد شد

رنگ دل همچون گل شمشاد شد

نام دراويش به شاهان رسيد

خرقه شاهان به غلامان رسيد

ارث غلامان نمدى بيش نيست

ابجد آنان عددى بيش نيستطاسم و در جفر بشر سوختم

تخته‏ام از نردِ شرر سوختم

جم شده تخفيف جماران دوست

جامع افتاده خماران اوست

جام جم از خسرو خوبان اوست

قطره‏اى از كوثر جانان اوست
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,150 | Posted: 4 Sep 2013 19:38


محراب

نعره زد آنكس كه به محراب رفت

آب ننوشيد و به گرداب رفت

كوفه ز دامان غم آزرده شد

صوفى در اين قائله پژمرده شد

ناله او تا به ثريا رسيد

بيرق وى بر تن ديبا رسيد

صوفى بيا تا ره ديگر رويم

ره بشكافيم و به حيدر رويم

لاف تقدس مزن اى زاهدا

زاهد و عابد نكنند جان فدا

پنجره‏اى رو به درون باز كن

ديده نهان كرده و اغماز كن

چشم تر اندازه‏ى سيلاب شد

طاقت هر ديده دگر تاب شد

روز در ايوان تو دف مى‏زدم

پرسه به دالان صدف مى‏زدم

تا كه بيابم گهر از بهر خويش

خويش بيابم نهراسم ز نيش

من كه خراباتى شدم بارهاست

گرد وجودم نى و نيزارهاست

نى بنواز از غم هجران من

از غم ويرانه‏ى ايران من

اين وطن از شاه و گدا پُر بود

تا كمر اندازه‏ى آخُر بود

روزى به شاهنشه خود جام داد

از لب ناموس خود انعام داد

روز دگر خسرو و شيرين شديم

عاشق و معشوقه‏ى ديرين شديم

قاصدك اين جا خبر از جام نيست

شكر خدا هاله‏اى ابهام نيست

هاله نظر بر زر و زيور كند

بار نظر بر خَم استر كند

من نظرم را به چمن دوختم

يك گره بر باكره اندوختم

باكى ز انظار برونى نبود

غافل از احوال درونى نبود
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
صفحه  صفحه 115 از 267:  « پیشین  1  ...  114  115  116  ...  266  267  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / اشعار شاعران معاصر (لیست شاعران در صفحه نخست)

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا