تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Molla Hadi Sabzevari | ملا هادی سبزواری

صفحه  صفحه 10 از 21:  « پیشین  1  ...  9  10  11  ...  20  21  پسین »  
#91 | Posted: 12 Aug 2014 10:42
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره٨٧
یار با ما بیوفائی میکند
بی سبب از ما جدائی میکند

میکند با آشنا بیگانگی
با رقیبان آشنائی میکند

راه مردم میزند گیسوی او
شمع رویش رهنمائی میکند

کاسهٔ گردون بکف بگرفته مهر
وز فروغ او گدائی میکند

رهزن چشمش بمحراب ازفسون
عابد آسا پارسائی میکند

ذیل ظلش را مبادا کوتهی
طالع ما نارسائی میکند

زاهداردردی کشد از جام ما
ترک این زهد ریائی میکند

کی ز مفتاح خرد بابی گشود
عشق او مشکل گشائی میکند

بر امید اسرار رو کانجام کار
کار خود سرخدائی میکند
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#92 | Posted: 12 Aug 2014 10:43
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره٨٨
گل رنگ نگار ما ندارد
بوی خوش یار ما ندارد

زیباست چمن ولی صفائی
بی لاله عذار ما ندارد

در در صدف نگوئی این بحر
چون دُر کنار ما ندارد

نغز است ربیع و لیک آنی
چون تازه بهار ما ندارد

گل سر بکمند او نهاده
او میل شکار ما ندارد

عمری است که از برش پیامی
پیکی بدیار ما ندارد

اسرار ز دست شد دل و یار
فکر دل زار ما ندارد
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#93 | Posted: 12 Aug 2014 10:45
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره٨٩
گر آسمان دو سه روزی بمدعا گردد
بود که گوشه چشمی بسوی ما گردد

نشسته ام برهت روز و شب بامیدی
که خاک راه توام بلکه توتیا گردد

اگر تو زهر چشانی مرا بود تریاق
وگر تو درد رسانی مرا دوا گردد

ز غنچه لبش ار عقده دلم نگشاد
کیم نسیم بهاری گره گشاه گردد

همین نه بلبل دستانسرایت اسرار است
که بر سراغ تو در هر چمن صبا گردد
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#94 | Posted: 12 Aug 2014 10:48
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره٩٠
در دل از شمع رخش انجمنی ساختهاند
بی گل و سنبل و نسرین چمنی ساخته اند

از کران ازلی تا بکران ابدی
درج در کسوت یک پیرهنی ساخته اند

وه چه عقد النظری نی نی سرالسر است
جز یکی نیست چسان ما و منی ساخته اند

شد تجلی جلالی سبب مظهر قهر
این دوبینان ز چه رواهرمنی ساخته اند

ملک حسن بدل بست بر اورنگ جلال
بنگر اهرمنان ما و منی ساخته اند

ساعتی هجر تو بر درد کشان دردت
دوزخی نی نی دوزخ شکنی ساخته اند

یوسفی بوکه درآید ز تک این چه طبع
از توسل به بزرگان رسنی ساخته اند

کشف اسرار چو آئین زانروی است
که نقاب رخ اسرار تنی ساخته اند
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#95 | Posted: 12 Aug 2014 10:50
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره٩١
هر آنگو دیده بگشاید براو چشم از جهان بندد
ز جان یکسر برید آنکس که دل بر جان جان بندد

مخوانم زان قد و طلعت بسوی طوبی و جنت
بلی جائی که او باشد که دل بر این و آن بندد

مه من سر بسر مهر است نبندد در بروی کس
اگر بندد همان آتش بجان آن پاسبان بندد

در میخانه خواهد محتسب بندد بفصل گل
بپای داوری میرم که دست این عوان بندد

گره افکنده در کارم بتی کز اشک گلنارم
گره ها ساحر چشمانش بر آب روان بندد

فغان عالم آشوبم نماید رستخیز حشر
اگر سیل دو چشمم ره نه بر خیل فغان بندد

همین نی چشم بد از یار کند عقدالنظر اسرار
که از سر دهان او رقیبان رازبان بندد
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#96 | Posted: 12 Aug 2014 10:52
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره٩٢
دل نبود آن دلی که نه دله باشد
مشغله را کن یله مشعله باشد

نامهٔ حق است دل بحق بنگارش
نیست روا پرنقوش باطله باشد

گام بره چون زنی که در پی کامی
پای تو چوبین ورله چیچله باشد

بعد مسافت اگرچه در ره او نیست
تا سر کویش هزار مرحله باشد

نی ز ملک چو نشان و نی بفلک پوی
ره بسوی او نفوس کامله باشد

روح که قدسی نگشت و نفس که ناطق
روح بخاری و نفس سائله باشد

سلسله باید همین ز گیسوی دلدار
نغز جنوبی که اینش سلسله باشد

زیب ندارد مگر بعشق جهانسوز
خلوت اسرار اگر چه چل چله باشد
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#97 | Posted: 12 Aug 2014 10:53
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره٩٣
بر دلم قهر و رضای تو لذیذ
بر تنم رنج و شفای تو لذیذ

همه اطوار تو زیبا و پسند
فرق سر تا کف پای تو لذیذ

خواه مهر از تو رسد خواه جفا
مهر تو نغز و جفای تو لذیذ

چه بسازی چه بسوزی سازیم
چه ولا و چه بلای تو لذیذ

نسبتم را بسگ در گاهت
خواه لاخواه بلای تو لذیذ

گر برانی ز درت ور خوانی
خود تو دانی همه رای تو لذیذ

چه گذاری چه نوازی حکمی
مانی و جمله نوای تو لذیذ

زهر از دست توام نوش بود
درد یعنی که دوای تو لذیذ

از تناسب بر اسرار اسرار
زان لب نکته سرای تو لذیذ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#98 | Posted: 12 Aug 2014 10:57
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره٩٤
سر که ندارد ز تو سودا بگور
دیده که بیند نه بروی تو کور

نی چه خطا رفت کدامین سراست
کز نمک لعل تواش نیست شور

جمله عوالم بتو باشد عیان
نور رخت گشته نهان از ظهور

دیدهٔ خفاش چه و نور مهر
طاقت پروانه چه ونار طور

مرده دلاقبر تن خاکی است
زنده شو از عشق و درآی از قبور

زین ملکاتت چه ملکهاچه ملک
تبرز ذاحصل ما فی الصدور

این که برت نور شد از ظلمت است
قاعدهٔ باسر مخروط نور

مایهٔ ظلمت ز صور دور کن
تا شنود گوش دلت نفخ صور

ای که شنیدی که از او نیست شر
رمز بآنست که نبود شرور

ز اینهٔ دل اگرت رفت زنگ
زنگیت اندر نظر آید چو حور

از دل خود دیدنش اسرار جوی
خیر ز یاذاتک فقد المزور
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#99 | Posted: 12 Aug 2014 10:59
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره٩٥
جاء الصبا بعطر ریاحین و الزهر
از زلف یار میرسد این باد مشک اثر

پیک خجستهٔ مقدم فرخنده مرحبا
اهلا حمام کعبة لیلای ما الخبر

در آرزوی سر و قد خوش خرام او
القلب طول عمری فی دربها انتظر

آدم باین جمال نیامد باین جهان
حوراء جنة هی ماهذه بشر

ساقی بیاد روی صبیحی صبوحی آر
قد شوشت نسیم صبا طرة السحر

تا کی نهان بمشرق خم آفتاب می
گاه الصباح یسفر و الدیک قد نعر

آن می که آب خضر هوادار درد اوست
آن می که نور موسی از آن یافت یک شرر

مشکوة دل فروغ ز مصباح باده یافت
ان او مضت ز جاجتها یخطف البصر

می سدفکر فاسد یاجوج مفسد است
اشرار ارض قلبک اسرار لاتذر
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#100 | Posted: 12 Aug 2014 11:01
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره٩٦
روردهٔ میناکشی چشم سیه مستش نگر
واندر فن عاشق کشی حسن زبردستش نگر

از بهر قتل عاشقان مژگان او ناوک زنان
از قامتش تیر و کمان ز ابروی پیوستش نگر

شد خونخوری آئین او کس جان نبرداز کین او
تا ساعد سیمین او رنگین بخون دستش نگر

چون ماهی در خون طپان هردم هزاران دل وجان
زین بحر عشق بیکران افتاده در شستش نگر

در پیش آن بالابلند سروچمن برخود بخند
ای باغبان اغماض چند سرو و قد پستش نگر

تنها نه از من برده دل آن رشک خوبان چگل
هر مرغ دل زان نغز گل لغزیده پابستش نگر

جلداست و چابک در جفا پس سرگران اندر وفا
در قتل ارباب صفا چالاک و تر دستش نگر

ابرو و زلف مه جبین محراب و زناری قرین
تقریب کفر از دین ببین توحید و سربستش نگر

ای خیر مطلق ذات تو نفی از توهم اثبات تو
با آنکه صد ره مات تو اسرار شد هستش نگر
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
صفحه  صفحه 10 از 21:  « پیشین  1  ...  9  10  11  ...  20  21  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Molla Hadi Sabzevari | ملا هادی سبزواری بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites