تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Molla Hadi Sabzevari | ملا هادی سبزواری

صفحه  صفحه 17 از 21:  « پیشین  1  ...  16  17  18  19  20  21  پسین »  
#161 | Posted: 13 Aug 2014 10:50
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٥٧
از مژه گرچشم مستت دست در خنجر زده
نیست بد مستی عجب زان مست کان ساغر زده

برزده آن آتش طلعت بفردوس نعیم
طاق ابروحسنش از خورشید بالاتر زده

ابروی او آبروی ماه نو را ریخته
شمع از آزرم رویش خویش بر آذر زده

خط بطلان زان قد چون نیشکر کلک قدر
برالفهای قد سیمین بران یکسر زده

ای بت چین تیر مژگانت خطا هرگز نرفت
چون خور آسان گرچه در هر لحظه نیرت پرزده

مشت خاکی را نباشد دلربائی اینهمه
کیست این یارب ز روی گلرخان سر بر زده

آنهمه غوغا که در محشر شود نبود عجب
شورش از سودای زلفش در سر محشر زده

در فلک خرگاه مهر از ماه بالاتر زنند
وین هلال ابرویش از مهر و مه برتر زده

طوطی گویای اسرارم شکرریزی کند
گوئی از نوش لبت منقار در شکر زده
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#162 | Posted: 13 Aug 2014 10:51
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٥٨
دل مستمند و حیران بهوای آب و دانه
زحرم سرای شاهی بخرابه کرده خانه

چکنم چه سربپوشم که بهر طرف نیوشم
نرسد بگوش هوشم بجز از لبت ترانه

بحصار دیدهٔ کل همه نقش اوست حاصل
بسواد اعظم دل نبود جز آن یگانه

همه بر در نیازش که چه در رسد زنازش
همگی ز سوز و سازش بسرود عاشقانه

سمن و چمن هزارش گل و لاله داغدارش
همه نغمه پرده دارش نی و بربط و چغانه

بود اربیان نیارم نگه امیدوارم
کشد ار زبان ندارم ز دل آتشم زبانه

بحریم خلوت یار نبود ره تو اسرار
اگر آرزوی دیدار بودت رو از میانه
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#163 | Posted: 13 Aug 2014 10:52
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٥٩
خوشا جانی که جانانش تو باشی
خوشادردی که درمانش تو باشی

بباید ترک جان گفت و بسر رفت
بآن راهی که پایانش تو باشی

نه با ایمان بود کارش نه با کفر
هر آنکس کفر و ایمانش تو باشی

خرد زنجیری و دیوانهٔ شد
که خود زنجیر جنبانش تو باشی

بشوئی پا و سر در عشق اسرار
که شاید گوی چوگانش تو باشی
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#164 | Posted: 13 Aug 2014 10:54
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٦٠
نه بگویمت که مهری نه بخوانمت که ماهی
که حقیقت تو ناید بعقول ماکماهی

ز من بلا کشیده ز چه رو دلت رمیده
که نمیکنی تو گاهی بمن گدانگاهی

منما جفا و کینه بنمای بی قرینه
حذری ز سوز سینه که کشم ز دستت
آهی

بگذشت عمر و تا چند ز بیم طعن دشمن
برهی رود نگار و من بینوا براهی

تو بریز خون و مندیش باین صباحت از حشر
که نیاید از دل کس که باین دهد گواهی

همگی سفید روز و بکنار سبزه خرم
من و اشک سرخ و روز سیهی و رنگ کاهی

چه زیان ملازمان را که تفقدی نمایند
بگدا که نیست بارش بحرم سرای شاهی

من اگرنه در شمارم برهش امیدوارم
که ز تاجور فقیری بنهم بسر کلاهی

تو مزن مرا بخنخر تو مرا مران از این در
که بجز در تو دلبر نبود مرا پناهی

که چنین شدی بدآموز ترا بحق اسرار
که ز حال او نپرسی ز نسیم صبحگاهی
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#165 | Posted: 13 Aug 2014 10:56
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٦١
هذ اغزال هلال السمآء مضناکی
غد الغزالة فی العشق من حیاراکی

ز شوق روی تو گردید گل گریبان چاک
شقیق احمر ذوالکی بعض قتلاکی

ز آهوان نه همین صید اهل دل کردی
سلبت مهجة اهل التقی و لثنا کی

امام شهر بمحراب خود بخود گویاست
بحاجبیک بان صار بعض صرعاکی

همین نه ماه گرفت از فروغ مهر رخت
ذکاء یقتبس النور من محیاکی

ز تار زلف دو تا گر مرا شب تاری است
صباحی اسفر لیلای من ثنایاکی

ز دیده خون رودم محرم دو دیده رود
فدع یودع یا دمع طرفی الباکی

صبا ز دیدهٔ دل گویمت چسان هیهات
وهل اعبر یالروح عنک حاشاکی

گل مراد برآید مرا توچون ببر آئی
اشم نکهته و رد التثم فآکی

اگرچه ورد زبان ورد سوسن و سمن است
فانت قصد ضمیری و کل اسماکی

ز بخت بد چو به بیداریم از او محروم
فلیت عند رقادی سمحت رؤیاکی

ز دوست چشم امید این بود که دید اسرار
سمعت فیه اقاویل کل افاکی
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#166 | Posted: 13 Aug 2014 10:57
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٦٢
صبا برگو بآن شیرین که گاهی
چه باشد گر کنی برمانگاهی

اگر بر ما گدایان رحمت آری
تو کاندر کشور دل پادشاهی

مدام از عمر برخوردار باشی
اجب ربی رجائی یا الهی

جفا از حد مبر جانا که ترسم
بسوزانم دو عالم را به آهی

ز بیم مدعی تا چند و تا کی
رود دلبر به راهی من براهی

ره دل زد بصورت خوش بیانی
دهد چشمش بدین معنی گواهی

خدا را زان بت خونخوار پرسید
که اسرار حزین دارد گناهی
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#167 | Posted: 13 Aug 2014 11:00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٦٣
دلا دیریست دور از دلستانی
جدا از بارگاه لامکانی

سوی ملک مغان کردی سفرها
برای دوستان گو ارمغانی

همه یاران بنزلگه غنودند
تو با این دیو رهزن همعنانی

کجاپوئی روان آلوده مهلا
بشا دروان سلطانی رو آنی

چنین فرشی و بیسامان نشاید
که عرشی و شه سامانیانی

مبین بر ظاهرت کز روی معنی
جهان جانی و جان جهانی

همه از آن حسنت خوشه چینند
که آن حسن را دریا و کانی

بجان باشد سپهرت گوی چوگان
بتن گر قبضه ای زین خاکدانی

که دایم جان او انباز جسم است
تو آخر خارج از کون و مکانی

ز من مینوش و می نوش از خم عشق
که به این آب ز آب ندگانی

همین نی نقش تصویرت بدیع است
که اسرار معانی را بیانی
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#168 | Posted: 13 Aug 2014 11:03
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٦٤
پا مانده در گل در سرزمینی
جاکرده در دل مهر حبینی

کارم فتاده با شوخ چشمی
دارم نیازی با نازنینی

زد حاصلم برق ای خرمن حسن
رحمی بفرما بر خوشه چینی

ای ابر رحمت لب تشنگی چند
وی برق سرکش تاکی بکینی

بر آستان نی باری است باری
زان بوستان نی گل آستینی

عشقم در آفاق آوازه افکند
حسن چنان راست عشق چنینی

یارب چه باشد کز در درآید
پیک عنایت از پاک بینی

ای سالک ره از خود خبردار
بس رهزنت هست در هر کمینی

ساقی بفرما فکر خمارم
مشکل شود حل از خم نشینی

از زلف رویت آمد پدیدار
در چشم زاهد کفری و دینی

ابروی طاقت هرکس که دیدی
حسن آفرین را کرد آفرینی

در وادی عشق افتاد اسرار
نه خضر راهی نه هم قرینی
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#169 | Posted: 13 Aug 2014 11:04
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٦٥
خاک در تو ما را به ز آب زندگانی
در سر هوای سرورت عمریست جاودانی

هر درد و غم که داری خواهم بجان که باشد
دردازتوعافیت ها غم از تو شادمانی

دست شکستگان گیر ای صاحب مروت
فریاد خستگان رس ای آنکه میتوانی

نبود پناه ما را جز خاک آستانت
رو بر درکه آریم گر از درت برانی

آن بخت کو که باشم چون بندگانت بخدمت
وان شاه حسن باشد بر تخت حکمرانی

گر تند باد غم داد گلزار عمر بر باد
یا رب نبیند آسیب آن تازه ارغوانی

ترکان چشم مستت غارتگر دل و دین
باشد کرشمهٔ هایت آفات آسمانی

این کاروان آهم از کعبه دل آیند
لعل سرشک اسرار آورده ارمغانی
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#170 | Posted: 13 Aug 2014 11:06
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
غزل شماره١٦٦
الاقد صاد عقلی بالدلالی
بتی شیرین کلامی خورد سالی

ظریفی مهوشی آشوب شهری
ملیح ذوالمحاسن و المعالی

هوالسفاح سفاک الدمائی
هوالفتان فتاک الوصالی

شفاهک قد تروی کالشقایق
و صدغک قد تلوی کالحبالی

به رویت غازه با خون شهیدی است
ثغورک ام اقاح ام لالی

نصیبی من وصالک نیل طیف
سلوی عن جمالک بالخیالی

مرا هرگز به خاطر نگذرانی
و غیرک قط لم بخطر ببالی

تو گشتی شمع بزم افروز اغیار
و انی بت فی وهم اللیالی

گر او برکند بنیادم مبیناد
بنای حسنش آسیب زوالی

بود روز من و مویش شب تار
حواجبه و شخصی کالهلالی

ز هجرت دوست جانم سوخت اسرار
بحد رق اعدالی لحالی
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
صفحه  صفحه 17 از 21:  « پیشین  1  ...  16  17  18  19  20  21  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Molla Hadi Sabzevari | ملا هادی سبزواری بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites