خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Molla Hadi Sabzevari | ملا هادی سبزواری


صفحه  صفحه 2 از 21:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  18  19  20  21  پسین »
akhavan مرد #11 | Posted: 19 Jul 2013 02:47
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۸ »گرفته سبزه و گل روی صحرا
سقاک اللّه ساقی هات خمراً

ز هجرانت بسوزیم و بسازیم
لعل اللّه یحدث بعد امراً

وفا در عهد حسنت گشته نایاب
احسن العهد للحسناه یدری

ز لعلت جرعهٔ روزی چشیدیم
فاحسوا من دمآء القلب دهراً

دلم بگداخت از سوز فراغت
فاجفانی الدمآیهطلن قطراً

فروغ رخ ز تار موی بنما
ارینی فی بهیم اللیل قجراً

فروزی آتش طلعت بهر بزم
باحشائی لقد سعرت جمراً

به پیش گلشن فردوس رویش
دعوا عنا ریاحینا و زهراً

دهانت سر اسرار الهی است
فقل و اکشف لسرفیک ستراً

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
      
akhavan مرد #12 | Posted: 19 Jul 2013 02:47
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۹ »ای نام خوش تو بر زبان ها
وی یاد تو زینت بیانها

از مهر رخت چو ذره هستند
در رقص و سماع آسمانها

مرغان ترانه سنج خوانند
وصف رخ تو به بوستانها

اندر ره عشق بی سرانجام
دریاهائی است بیکرانها

ای دل بشتاب زانکه رفتند
زین کاخ مجاز کاروانها

از سروری جهان گذر کن
در باطن خود ببین جهانها

سردهنت نیافت اسرار
هر قدر شدش عیان نهانها

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
      
akhavan مرد #13 | Posted: 19 Jul 2013 02:48
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۱۰ »تا جان بتن آید بیا احوالپرس این خسته را
تا دل گشاید برگشا آن پستهٔ لب بسته را

آن سبزهٔ نورسته را تا دیدمی رستم زدین
پیوسته خواهم سجده کردآن ابروی پیوسته را

گرسوی مرغانم رهاسازدزدام از مهرنیست
ازرشک پرخواهدکشد این بال و پربشکسته را

اززهد و تقوی مشکلم نگشود ومشکل میفروش
بستاندوجامی دهداین صبحه بگسسته را

هرکیش و فن آموختم هر مشکلی کاندوختم
سیلاب عشق آمد ببرد آن خوانده و دانسته را

کالای دارائی کل جز در لباس فقر نیست
پیوند باشد با خدا درویش از خود رسته را

پائین ترین مأوا بود اسرار فرق فرقدان
از کاخ جان برخواسته برخاک او بنشسته را

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
      
akhavan مرد #14 | Posted: 20 Jul 2013 02:33
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۱۱ »
آمده از خود بتنگ کو سردار فنا
نوبت منصور رفت گشته کنون دور ما

تا نکنی ترک سرپای در این ره منه
خود ره عشق است این هر قدمی صد بلا

موجهٔ طوفان عشق کشتی ما بشکند
دست ضعیفان بگیر بهر خدا تا خدا

خضر رهی کو که ما عاجز و درمانده ایم
کعبه مقصود دور خار مغیلان به پا

از کف من برده دل آن بت پیمان گسل
رشک بتان چو گل غیرت ترک خطا

کیش تو عاشق کشی مهر و وفا کار من
از لب تو حرف تلخ وزلب من مرحبا

گرچه نکردی قدم رنج ببالین من
لااقل از بعد مرگ بر سرخاکم بیا

سینهٔ اسرار را محرم اسرار ساز
ای تو بزلف و برخ رهزن وهم رهنما

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
      
akhavan مرد #15 | Posted: 20 Jul 2013 02:34
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۱۲ »
ایزد بسرشت چون گل ما
مهر تو نهفت در دل ما

باز آی که رونقی ندارد
بی شمع رخ تو محفل ما

چون هست ندیم در بر آن گل
گل را ببراز مقابل ما

از دیده ز بسکه خون فشاندیم
در خون دل است منزل ما

صیدم کرد و نگفت چون شد
آن طایر نیم بسمل ما

ترسم که ز فیض زاهدان را
شامل شود اجر قاتل ما

یکجو مهری نگشته جز جور
زان خرمن حسن حاصل ما

از میکده گردری گشاید
نگشوده ز درس مشکل ما

اسرار ره جنون گرفتیم
کان طره شود سلاسل ما

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
      
akhavan مرد #16 | Posted: 20 Jul 2013 02:35
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۱۳ »
گرمه من برافکند از رخ خود نقاب را
گوشه نشین کند ز غم خسرو آفتاب را

خال سیه مگو بر آن لعل گرانبها بود
جوهری ازل زده نقطهٔ انتخاب را

تاب و توان ربودهٔ از دل ناتوان من
تا برخت فکندهٔ سنبل پر ز تاب را

خواهی اگر تو بنگری پیش رخش فنای خلق
بین برتاب مهر او آب و جمد مذاب را

کرده نهان مه مرا غیر چوابر تیره ای
بار خدا ازاله کن از برم این سحاب را

بهر زکوة حسن خود بوسهٔ از لبش نداد
آه چه شد که محو شد نام و نشان ثواب را

لشکر غم ز هر طرف بهر هلاک بسته صف
ساقی سیم ساق کو تا بدهد شراب را

حاصل مدرسه بجز قال و مقال هیچ نیست
اسرار زین سپس کنم رهن بمی کتاب را

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
      
akhavan مرد #17 | Posted: 20 Jul 2013 02:36
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۱۴ »بشکست بسنگ کین پر ما
نامد پی رحم بر سر ما

برتارک اختران نهم گام
آید چو خجسته اختر ما

زان ابروی چون هلال گردید
چون قوس خمیده پیکر ما

طرفی ز کتاب چون نیستم
شد رهن شراب دفتر ما

چون طره چو عطر سای باشد
عودی مفکن بمجمر ما

مهر و مه گیتی آفریدند
از پرتو مهر انور ما

آمد بوجود آب و آتش
از چشم و دل پر اخگر ما

شاهیم چو ما گدای اوئیم
خاک در اوست افسر ما

دلدار برغم مدعی گفت
اسرار بود سگ درما

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
      
akhavan مرد #18 | Posted: 20 Jul 2013 02:37
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۱۵ »کمان شد قامتم از بس کشیدم بار محنتها
دلم صد چاک شد از بسکه خوردم تیرآفتها

سپند از انجم و مجمرزمه هرشب از آن سوزد
که سارد از رخ خوب توایزد دفع آفتها

دهید ای ناصحان پندم زهول حشر تاچندم
دمی صدبار می بینم از آن قامت قیامتها

عجب دارم که صورت بست درمرآت آنصورت
که بتواند کشدباآن نزاکت عکس صورتها

زنم هر لحظه اوراق کتاب دیده را برهم
که جزنقش توگرجویم بشویم زاشک حسرتها

ز صهبای شهودش جرعهٔ ساقی کرامت کن
که بر اسرار روشن گردد اسرار کرامتها

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
      
akhavan مرد #19 | Posted: 20 Jul 2013 02:38
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۱۶ »شهنشهی طلبی باش چاکر فقرا
گدای خاک نشینی شو از در فقرا

گر آرزوست ترا فیض جام جم بردن
بکش بمیکده دردی ز ساغر فقرا

بنجم ثابت و سیار گنبددوار
رسد فروغ ز فرخنده اختر فقرا

ببر بمنظر کامل عیارشان مس قلب
که خاک تیره شود رز ز منظر فقرا

همی دهند و ستانند خسروان را تاج
بود دو کون عطای محقر فقرا

گرت بر آینهٔ دل نشسته زنگ خلاف
بکن مقابله بارای انور فقرا

مبین مرقع خاکی چه دروی اخگرهاست
نهفته اند به خاکستر آذر فقرا

چو ملک تن بود اقلیم دل قلمروشان
اگرچه تاج نمد باشد افسر فقرا

بر اهل فقر مکن فخر خواندی ار ورقی
به سینه لوحهٔ دل هست دفتر فقرا

کنند شیر فلک رام همچو گاو زمین
اگرچه مثل هلال است پیکر فقرا

گرت هوا است که عین الحیوة ظلمت چیست
سواد دیده در آن خاک معبر فقرا

مرا بدولت فقر آن دلیل روشن بس
که فخر میکند از فقر سرور فقرا

بود چو فقر سیه کردن خودی ز وجود
چو خال گونه بود زیب و زیور فقرا

ز فخر پا نهد اسرار بر فراز دوکون
نهند نام گراو را سگ در فقرا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
      
akhavan مرد #20 | Posted: 20 Jul 2013 02:39
کاربر

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۱۷ »الا یا نفس قد زموالمطا یا
خدایاده شکیبائی خدایا

چو روز وصل را آمد شب هجر
الی روحی دنت ایدی المنایا

بدل بارغم آمد کوه بر کوه
کما یعلوا هوادجها الثنایا

ز چشمم دجله‌های خون فشاندند
وناراً اضرموها فی حشایا

گرم مانده است در تن نیم جانی
الاعوجوالافدیکم بقایا

الاحبواعنا دل ادنای الورد
اعینونی علی بث الشکایا

بنال اسرار هنگام وداع است
بنا حل النوی جل الرزایا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
      
صفحه  صفحه 2 از 21:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  18  19  20  21  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Molla Hadi Sabzevari | ملا هادی سبزواری

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا