تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Molla Hadi Sabzevari | ملا هادی سبزواری

صفحه  صفحه 4 از 21:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  17  18  19  20  21  پسین »  
#31 | Posted: 20 Jul 2013 02:59
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۲۷ »ای ماه جبین سیم غبغب
وی سیم ذقن بت شکر لب

بی ماه رخت شبان تیره
کارم همه دم فغان و یارب

لبریز شراب ناب جامت
وز خون جگر دلم لبالب

بتوان دو سه گام رنجه کردن
بالین مریض خویش یکشب

ای اختر حسن چهره بنمای
تا آنکه شوم خجسته کوکب

می نوشی و عشق کار اسرار
ای کاش نگردد او ز مذهب

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#32 | Posted: 20 Jul 2013 03:01
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۲۸ »پیوسته مرا ز غم تب و تاب
ای مایهٔ خوشدلی تو دریاب

می دهد که حیات این جهان هست
مانند حباب بر سر آب

پا از سر و سر ز پا ندانم
از دست تو چون کشم می ناب

شب تا به سحر چو چشم انجم
از دیدهٔ ما ربوده ای خواب

ما و تو همیشه سرگرانیم
تو از می ناب و ما ز خوناب

ما زمرهٔ عاشقان نداریم
مرگی بجز از فراق احباب

اَفسُرده دلان خالی از عشق
مَن عاشَ وَ ما عاشِقُ قَد خاب

جسمی نَحِلُ و عظمی اَنحَل
ظَهری قَوس وَ فُودی شاب

لَحمی عَصبی دَمی وَ عِرقی
مِن حَرقَة فِرقَةِ الحمی ذاب

بشگفت بهار و در چنین فصل
اِن تَلَمحَ مَن یَملَح قَد طاب

وقت گُل و توبه از می اسرار
مَن طاب مِن الشّرابِ ما تاب

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#33 | Posted: 20 Jul 2013 03:02
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۲۹ »جلوه گر در پرده آمد آفتاب
از تعین بر رخ افکنده نقاب

تا نسوزند از فروغ روی او
رفته از مهر آن مهم زیر سحاب

نی غلط گفتم نقاب و پرده چیست
بی حجابی آمده او را حجاب

شاهدان در پرده مستورند لیک
ماه من بی پرده باشد در نقاب

دیدم اندر بزم میخواران شدی
هم تو ساقی هم ساغر هم شراب

قصهٔ ما قصهٔ آبست و حوت
ای تو آب و جمله عالم سراب

تابی از آن مهر عالمتاب کو
تا فسرده دل شود فانی در آب

مصدر و تعریف و اصل و فرع تو
هم تکلم از تو هم با تو خطاب

از شراب بیخودی ساقی بده
یک دو ساغر تا شوم مست و خراب

گویم از اسرار هر ناگفتنی
پیش زاهد گر خطا و گر ثواب

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#34 | Posted: 20 Jul 2013 03:04
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۳۰ »دل و جانم فدای حضرت دوست
نی، فدای گدای حضرت دوست

هر دمی صد جهان ز جان خواهم
تا فشانم بپای حضرت دوست

چشم فتّان او بلای دل است
دل فدای بلای حضرت دوست

هست پاداش نیستی هستی
نیست شو در هوای حضرت دوست

گر فنا شد وجود ما گوشو
باد دائم بقای حضرت دوست

از دل و دین و هست و نیست برست
هرکه شد مبتلای حضرت دوست

با سگ کویش آنکه اُنس گرفت
شد سوا از سوای حضرت دوست

هر کرا کُشت خونبهایش شد
ای فدای بهای حضرت دوست

خلد و کوثر بجرعه ای بفروش
غیر مگزین بجای حضرت دوست

دِیر جویان و هم حرم پویان
همه رو در سرای حضرت دوست

جمله زیر لوای رحمت بین
خاصه اهل ولای حضرت دوست

گاه جامم بلب گهی جانم
تا چه باشد رضای حضرت دوست

دم عیسی گرفت باد سحر
از دم جانفزای حضرت دوست

گشت اسرار از سرایت فیض
مرغ دستانسرای حضرت دوست

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#35 | Posted: 20 Jul 2013 21:58
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۳۱ »باز بلبل لحن موسیقار داشت
دعوی دیدار موسی وار داشت

گل بگلزار آتش از رخسار زد
یعنی آتش نخل عاشق بار داشت

عشق او خونخوار بوده است و بود
نی همین منصور را بردار داشت

مصحف رخسار اگر بنموده است
در برابر گیسوی زنار داشت

زان شب عالم تمامی روز کرد
زین دگر روز جهان تار داشت

نی همین در کار جانبازی ست دل
عالمی را عشق بر این کار داشت

گر خرد آرد کلیمی لیک عشق
صد چو موسی طالب دیدار داشت

معنیش را رجعت و تکرار نیست
گر به صورت رجعت و تکرار داشت

باز شد با هر گدائی همنشین
پادشاهی کو ز شاهان عار داشت

زان لبم هر دم شفائی میرسد
چشم بیمارش گرم بیمار داشت

تا چه واقع شد که با صد ناز باز
کشتن اسرار را اصرار داشت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#36 | Posted: 20 Jul 2013 21:59
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۳۲ »ره و رهبر دلا محبت اوست
سود و سرمایه عشق حضرت اوست

قرة العین عارفان که فناست
نیستی در فروغ طلعت اوست

غیبتت از خودی و شرب مدام
از دوام حضور ساحت اوست

دولت فقر و کنج آزادی
بندگی گدای حضرت اوست

همگی دیده شد پی دیدار
اندر آن مشهدی که رؤیت اوست

سر بسر گوش شو سرود نیوش
اندر آن محضری که مدحت اوست

همه اندیشه شو فلاطون کیش
در خم دل که جای فکرت اوست

بر در دل نشین نگهبان باش
کین سراپرده خاص خلوت اوست

چه عجب سر به عرش سود اسرار
بندهٔ بندگان حضرت اوست

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#37 | Posted: 20 Jul 2013 22:00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۳۳ »جرعهٔ ما را ز لعل می پرستش مشکل است
گوشه چشمی بما از چشم مستش مشکل است

آنکه عالم را به تیغ بی نیازی قتل کرد
گر بیارد در حساب مزد دستش مشکل است

پسته تنگ دهانش نکته سر بسته ایست
حرف ازآن سرّی که بر گل سرببستش مشکل است

عشق بی پروا کجا و عقل پر اندیشه کو
دام برچین کین هما باما نشستش مشکل است

گر برهمن بینی و گراهرمن ور پارسا
آنکه نبود مست از جام الستش مشکل است

آنکه عالم را بمستوری کند شیدای خویش
چون درآید ساغر صهبا بدستش مشکل است

طایر دل را خلاصی نیست از دامت بلی
رستن مرغی که زلفت پای بستش مشکل است

وصف آن رخسار با اسرار هم زان یاردان
کان نمودی را که نبود بودهستش مشکل است

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#38 | Posted: 20 Jul 2013 22:03
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۳۴ »ای من فدای عاشقی هرچندخونخوارمن است
خار غمش گو جا کند در سینه گلزار من است

دادم نخستین دل بدودرسینه کشتم مهراو
لیکن مدام آن جنگجودرقصد آزار من است

تا تار گیسو ریخته جانها بتارآویخته
گویددل بگسیخته منصورم این دارمن است

آنجا که هستی حق است هستی کُل مستغرق است
جائی که نورمطلق است کی جای اظهارمن است

باشدمرا از خود تله کرمم تنم بر خود پله
نبود مرا از وی گله دوری زپندار من است

هرجا نظر انداختم جز او کسی نشناختم
زاغیار تا پرداختم دل را همه یارمن است

تا دل بسیر افتاده است هرشروخیرافتاده است
ظاهر بغیر افتاده است در خفیه درکار من است

اجرای عالم یک بیک گر خود سماک و گرسمک
جن و ملک نجم و فلک کل شرح اسرار من است

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#39 | Posted: 20 Jul 2013 22:04
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۳۵ »به چار سوق طریقت بجز متاع محبت
بکار نیست قماشی بنزد اهل حقیقت

به چشم اهل حقیقت شود مجاز حقیقت
شریعت است طریقت طریقت است شریعت

همه نظام نبوت بنصه کثرت و آداب
همه قوام ولایت بر اسطوانهٔ وحدت

نداشت نام ونشانی جمال پردگی غیب
بتابخانه کثرت نمود جلوه ز خلوت

وجود جامع آدم چو بود دانش اسماء
برید بر قد او دست حق قبای خلافت

چودر ارادهٔ حق مضمر است ارادهٔ عارف
عجب مدار که مقصودی آفرید به همّت

دلیر مظهر قهری که خویش اسپرحق ساخت
چو ختم مظهر رحمت نمود ختم فتوت

ندید دیدهٔ اسرار غیر مخزن اسرار
ز هرچه غیب و شهادت زهر چه صورت و سیرت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#40 | Posted: 20 Jul 2013 22:06
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۳۶ »ای به رَهِ جستجوی نعره زنان دوست دوست
گر بحرم ور بدپرکیست جز او اوست اوست

پرده ندارد جمال غیر صفات جلال
نیست بر این رخ نقاب نیست بر این مغزپوست

جامه دران گل از آن نعره زنان بلبلان
غنچه به پیچد به خود خون به دلش تو به توست

دم چو فرو رفت هاست هوست چو بیرون رود
یعنی از او در همه هرنفسی های و هوست

یار بکوی دلست گوی چو سر گشته گوی
بحربه جوی است وجوی این همه درجستجوست

با همه پنهانیش هست در اعیان عیان
باهمه بی رنگیش در همه زو رنگ و پوست

یار در این انجمن یوسف سیمین بدن
آینه خانه جهان او بهمه رو بروست

پرده حجازی بساز یا بعراقی نواز
غیر یکی نیست راز مختلف ار گفتگوست

مخزن اسرار او است سرّ سویدای دل
در پیش اسرار باز در بدر و کوبه کو است

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
صفحه  صفحه 4 از 21:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  17  18  19  20  21  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Molla Hadi Sabzevari | ملا هادی سبزواری بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites