تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Molla Hadi Sabzevari | ملا هادی سبزواری

صفحه  صفحه 5 از 21:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  ...  21  پسین »  
#41 | Posted: 20 Jul 2013 22:07
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۳۷ »گردی از آن رهگذرم آرزوست
افسر شاهی بسرم آرزو ست

ترک به تارک به میان عقد فقر
شاهم و تاج و کمرم آرزوست

با چمن و خلد ندارم سری
خفتن آن خاک درم آرزوست

چند بمانم پس این نه حجاب
سیر فضای دگرم آرزوست

ذوق پر افشانی با غم نماند
تیر ز شصتت به پرم آرزوست

جام می ناب نخواهم دگر
خوردن خون جگرم آرزوست

عشق نگیرد مگر از درد زیب
سینه پر از شررم آرزوست

بلکه به بیند بتو این چشم تار
گرد تو کحل بصرم آرزوست

بو که رسد بوت بدل سینه را
چاک زدن هر سحرم آرزوست

طوطی جان تا که شکرخا شود
حرفی از آن لب شکرم آرزوست

چند سبا هدهد باد صبا
خود ز سلیمان خبرم آرزوست

تا بکیم تفرقه یعقوب وار
بوی قمیص پسرم آرزوست

گرچه چو عیسی پدری نیستم
وصل حقیقی پدرم آرزوست

معتکف هستی خود بودمی
چند شد از خود سفرم آرزوست

آرزو اسرار همه حاجتست
رفتن این خود ز برم آرزو است

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#42 | Posted: 20 Jul 2013 22:10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۳۸ »خانهٔ دل حریم خلوت اوست
جان کامل سریر حضرت اوست

همه آینهٔ رخ آدم
آدم آیینه بهر طلعت اوست

آدمی چونکه معرفت اندوخت
قابل خلعت خلافت اوست

نبود او ذات لیک نعت وی است
نیست معنی ولیک صورت اوست

در تک و پو همه سوی آدم
آدم احرام بند خدمت اوست

حق بود بود و کل نمودوی است
اوست بحر و همه نداوت اوست

کجی دال و راستی الف
کج مبین جمله از مشیت اوست

گل سرا پا نیازمند ویند
بس حقیقت همین حقیقت اوست

اوست ذات الذوات پس همه جا
اصل هر حب همین محبت اوست

حادث و در زوال مصنوعات
دایم و لم یزل صنیعت اوست

همت از مرد حق طلب میکن
همت مرد حق ز همت اوست

به حقارت بما مبین زاهد
سر اسرار از سریرت اوست

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#43 | Posted: 20 Jul 2013 22:12
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۳۹ »شهر پر آشوب و غارت دل و دین است
باز مگر شاه ما بخانه زین است

آینهٔ روست یا که جام جهان بین
آتش طور است با شعاع جبین است

با که توان گفت این سخن که نگارم
شاهد هر جائی است و پرده نشین است

شه توئی ای دوست در قلمرو دلها
کشور جانها ترا بزیر نگین است

خسروی عالمم بچشم نیاید
گر تو اشارت کنی که چاکرم این است

بر سر بالین بیا که آخر عمر است
رخ بنما کین نگاه بازپسین است

خون بدل ما کنی بخاطر دشمن
جان من آئین دوستی نه چنین است

ساغر مینا بگیر و شاهد رعنا
باشد اگر حاصلی ز عمر همین است

هرکه بروی تو دید زلف تو گفتا
کفر بدین همچو شب بروز قرین است

نیست چو بی نور لطف نار جلالت
نار تو خواهم که رشک خلد برین است

درخورم اسرار تنگنای جهان نیست
مرغ دلم شاهباز سدره نشین است

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#44 | Posted: 20 Jul 2013 22:14 | Edited By: akhavan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۴۰»دمی نه کار زوی مرگ بر زبانم نیست
چرا که طاقت بیداد آسمانم نیست

بزیر تیغ تو من پر زدن هوس دارم
هوای بال فشانی ببوستانم نیست

خوشم که نیست مراروزن از قفس سوی باغ
که تاب دیدن گلچین و باغبانم نیست

میان آتش و آبم ز دیده و دل خویش
شبی که جای بر آن خاک آستانم نیست

بگوشهٔ قفسش خوگرفتهام چندان
که گر رهاکندم ذوق آشیانم نیست

دلت چو واقف اسرار و نکته دان باشد
چه غم بساحت قرب تو گر بیانم نیست

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#45 | Posted: 16 Mar 2014 00:51
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۴۱»شورش عشق تو درهیچ سری نیست که نیست
منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست

نیست یک مرغ دلی کش نفکندی بقفس
تیر بیداد تو تا پر به پری نیست که نیست

ز فغانم ز فراق رخ و زلفت بفغان
سگ کویت همه شب تا سحری نیست که نیست

نه همین از غم او سینهٔ ما صد چاک است
داغ او لاله صفت بر جگری نیست که نیست

موسی نیست که دعوی اناالحق شنود
ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست

گوش اسرار شنو نیست وگرنه اسرار
برش از عالم معنی خبری نیست که نیست

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#46 | Posted: 16 Mar 2014 00:55
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۴۲»ای از صفات گشته هویدا همه صفات
ذات خجسته ات شده مرآت بهر ذات

نزدیک شد که دعوی پیغمبری کنی
کز خط کتاب داری و از غمزه معجزات

یک بوسه ای ز وجه ز کاتم نمیدهی
گویا که فرض نیست بشرع شما ز کوات

نی نی مرا چه حد که چنین آرزو کنم
بر چرخ سر زنم که زنم بوسه نقش پات

دیگر برات آتش دوزخ چه حاجتست
ما را همین بس است که مردیم از برات

دایم برهگذار تو اسرار امیدوار
ای پیک نیک پی بده از محنتم نجات

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#47 | Posted: 16 Mar 2014 00:56
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۴۳»خرامد از برم آن قد و قامت
عجب گردین و دل ماند سلامت

چه نسبت با قیامت قامتت را
که خیزد از قیامت صد قیامت

سوی مسجد خرام ای بت که زاهد
بطاق ابرویت بندد اقامت

وفا کن زانکه چون دی شد بهارت
نمیبخشد دگر سودی ندامت

چه باشد ای مسیحادم که یکدم
ببالین آئی از روی کرامت

بعشقش در ازل خاکم سرشتند
ملامت گر کنی چندم ملامت

سرشک سرخ و رنگ زرد اسرار
سیه روزی ما را شد علامت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#48 | Posted: 16 Mar 2014 00:57
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۴۴»نی رحم ترا باین فکار است
نی بی تو مرا دمی قرار است

کی یاد کنی ز بلبل خویش
ای گُل که ترا چو من هزار است

پیشت دُر اشک مردم چشم
ساقط ز محل اعتبار است

تو عهد شکسته ای و مارا
پیمان محبّت استوار است

ای تیر کمان ابروی دوست
مرغ دل ما در انتظار است

در آینه تا نشسته نقشت
بر آینهٔ دلم غبار است

تا شانه بزلفت آشنا شد
دل چاک ز رشک شانه دار است

پرسی چو ز بیقراری ما
اسرار تو بر همان قرار است

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#49 | Posted: 16 Mar 2014 00:58
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۴۵»
خطت دمیدو هنوزت سری ز ناز گرانست
که بر رخ تو خط بندگی ساده رخانست

فتاده سلسله بر پای دل درآن خم گیسو
خوش آن دلی که دراین حلقهاش سری بمیانست

ز دست دوست دشمن نوازچون نخورم خون
که نیست با من مسکین چنانکه بادگرانست

چوباد عمر گذشت و مرابخاک ره او
هنوز دیدهٔ امید باز و دل نگرانست

چونقطه دایره محنتم محیط چو پرگار
بدور من غم دوران مدام در دورانست

ز داغ هجر چنانم که گر بباغ جنانم
بدیده هر سر برگیش بی تو نوک سنانست

کند کمان بکمین زه زهی سعادت صیدی
که شوخ غمزه و ابروی اوش تیر و کمانست

رسید موسم اردی بهشت ساقی گلرخ
بیار بادهٔ گل فام اگرچه خود رمضانست

گدای پیر مغان راز خسروی چه تفاخر
که ملک و شوکت شانس بدیده شوکه نشانست

خدایرا مددی خضر راه وهادی اسرار
دلیل راه شو اورا که او ز نو سفرانست

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
#50 | Posted: 16 Mar 2014 01:02
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« غزل شماره ی ۴۶»آن شاه که گاهی نظری سوی گدا داشت
یارب ز سرم سایهٔ لطفش ز چه وا داشت

زان روز طرب یاد که از غنچه دهانی
پیغام بدل سوختهٔ باد صبا داشت

آراست چو فرّاش قضا بزم تنعّم
از خوان طرب خون جگر قسمت ما داشت

روزی که زدندی همگی ساغر عشرت
ساقی ازل بهرهٔ ما جام بلا داشت

یکجا غم یاران وز یکسو غم دوران
ای بخت ندانم سر شوریده چها داشت

بی پا وسرانت همه سرخیل جهانند
عشق تو همانا اثر بال هما داشت

یاقوت سرشکم برهت خون شده دل بود
تازه زندت آب همین دیده به جا داشت

چون نیستمی در خور دیدار تو ای کاش
ره بود به آنم که رهی سوی شما داشت

هر تیر نگه جسته ز شست تو نشسته
در دل مگر آن خاصیت تیر قضا داشت

راندی ز در خویش چو اسرار حزین را
میرفت و بحسرت نگهی سوی قفا داشت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هی زمان داره میره
منم یه پسر جوون که حسابی پیره
یه عاشق که از عشقش سیره
__________________
alinumber7
     
صفحه  صفحه 5 از 21:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  ...  21  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Molla Hadi Sabzevari | ملا هادی سبزواری بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites