تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

اشعار کردی و لکی

صفحه  صفحه 2 از 103:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  99  100  101  102  103  پسین »  
#11 | Posted: 12 Aug 2013 21:27
سپید لکی


شراو...

تیکه اِ لو وت

دوزیتی....

تا هفت سال تر

ا خاو هیز نمه گری


ترجمه:

شراب
ذره ای ازلب هایت را
دزدید
تاهفت سال بعد
ازخواب بیدارنمی شود
     
#12 | Posted: 12 Aug 2013 21:34
سپید لکی


خیاون هولم..
پر ئه مامور

کوپه کوپه
هرچو زخال

کش پام قویته مَما
جا گِلا هواردنم نیه

ایست !
چکاره ای ؟
بی خاو...

این کیه همراهته؟
دلمه!


ترجمه:

خیابان خیالم
پر از مامور
گروه گروه

به هیبتی سیاه
صدای پاها را قورت میدهم

راه برگشت ندارم
ایست !
چکاره ای ؟
بی خواب

این کیه همراهته؟
دل من است

     
#13 | Posted: 12 Aug 2013 23:11 | Edited By: nisha2552
سپید لکی


وا
ئه گرد مه هیزَ مگرت

ملیچک
دن ار دن ئه طورما
دربن شو نوویم

هنامه مکرد
کوه
دشت
هناون کِلَ مکرد

آینم
ارا کَنی
لاولاوه
مکردی
آسو

جا ارپام نمنیای
تنیا کتم
دیر هتین...


ترجمه:

باد

همراه من قیام میکرد

گنجشک
قله به قله به دنبال من

بی خیال شب بودم
صدا می زدم
کوه
دشت
برایم صدا میفرستادن(پژواک)

آینه ام
برای چشمه
لالایی
میخواند
بلندی
پا را جا پای من نمی گذاشت
تنها افتادم
دیرآمدی
     
#14 | Posted: 12 Aug 2013 23:38 | Edited By: nisha2552
ساقی نامه(لکی)


بوری ساقی چمه ریتم خراوم
بنیره سیلِ دس جومی شراوم

بوری تو قلف ای کشماته بشکن
کزه کز سردی ای ساته بشکن

چیه ایمشو چقه پا تو نماری ؟!
تورّ سیلم بیه سه گن بناری

بوری ساقی تیکِ گرمیمه بیده
تیکِ آو حیات اَ چیمه بیده

بوری برشن تو اِ حلقم وه زوی زوی
مه مویه موینم ءو تو پیچش موی

بوری وخته ای آوه لیخینا کم
بوری وخته اِ جا پا گن دی جا کم

مه بی تو کِ مَزونم مال پیا کم
بوری تا خو ءو گن اِ یک ساوا کم

نِزیکه صو سحر بای اِ دیارم
هره کوکه چَمی بی کِش گلارم

بوری ای دین دنیامَ خراوکه
بوری ای تنگ دلمه پر شراوکه

اژَ آوه که نه تَل ءو نه سوره
اژَ آوه که نه جه رو و چوره

اژَ آوه که کش کش خو پرم دِه
اِ هوش و عقل و ویر گن جور مِرّم که

اژَ آوه که آگر پر دله سی
اژَ آوه که چن روسم مِله سی

چیه ایمشو فِره نامرده مردم
فِره نامردو بی حد سرده مردم

هناسی هر نماو اِ دل بکیشی
اِ چنگ سردی نماو بی دنگ بنیشی

اِ سردی یه بیه سه هوم نشینم
چو میخکو کردِمِ، گیرِ زمینم

ای سردی یه فره قوز و قراته
بوری ساقی تو گرمی تر خلاته

چنی دلمه دوواره بزم جوری
کلک وارون خم ار کوک شوری

بوری ساقی نسارم ژیرو بو که
وَ جومی روزگارم ژیرو بو که


معنای کلمات دشوار:
بوری=بیا / چمه ریتم=چشم براهت هستم
بنیره=محتاج، نیازمند/ جومی=یک جام
کشمات=سکوت / کِزه کز=اندوه / ساته=لحظه(قیدزمان)
چیه=چرا/ ایمشو=امشب/چقه=صدا/نماری=نمی آورد
تورِّ سیلم=امتدادنگاهم/بیه سه=شده است/گَن=بد/
بناری=سینه کش،سربالایی
تیکه=یک ذره،جرعه/بیده=بده/ اَ چیمه=ازآن چیز
برشن=بریز/ زوی زوی=پی در پی،بی درنگ/
مه مویه موینم ءو تو پیچش موی(کنایه ازمرید و مراد،شاگردواستاد)
وخته=نزدیک است/ لیخنا کم=آلوده کنم
نیلیم=نگذاریم/ کوت کوتا بو=تکه تکه شود/ روشنیل=نورامید(روشنی ها)
مه بی توکه مَزونم مال پیاکم=من بدون تونمیتوانم خودم را پیداکنم
خووه وگن=خوب وبد/ ساوا کم=جداکنم(سره و نا سره)
نزیکه=نزدیک است/ کوکه چَمی=شرمگین،پنهانی(کنایه)/بی کش=بی کلام،درسکوت/ گلارم=برگردم/
نه تَل ءو نه سوره=نه تلخ وقرمز/نه جه رو ،نه چوره=نه سمج وگیرا
کش کش=قدم به قدم،به آرامی/ پرّم ده=پروازکنم(آزادگی رانشان دهد)
آگر=آتش/ دله سی=دردل اوست(ذات)/ چن=اندازه/ روسم=رستم شاهنامه
مله سی=گردن او(هیبت)/دین دل=گناه دل/بکیشی=تحمل کند(تاب)
ارگیونم بنیشی=گواری وجودم باشد/فره=زیاد(قید)/مَردم=مردم(خطاب)
هناسی=نفس کشیدن/ نماو=نمیشود/اِچنگ سردی=ازترس سرما
بنیشی=نشستن/گیر=وصله/قوزوقرات=مغرور و خودرای(صفت)
جوری=مهیا/کلک=انگشت/شوری=دستگاه شوردرموسیقی
ژیروبو=زیرو رو
     
#15 | Posted: 12 Aug 2013 23:44

طنزلکی(مِرخ)


برات نَمری مرخ ماشینی
یه تقاص چیه دیری مَسینی

یتیم یله شه مَر باوت کی بی؟
اِ هوز سکندر یا بروس لی بی؟

نِمم پارتی تو کومین وزیر بی؟
قوم نِزیکت کوم سر دبیر بی؟

مر تو طرفدار کومین جناح بین
چو سیمرغ قاف یه گل پیا بین

وکیل و وزیر تمارزو تونن
گوجر تا کلنگ کَتی بو تونن

تو دی همنشین میز سرانی
تو دی افتخار،ابرو کمانی

تو دی اِ هئیت دولت سرتری
نژاد آریا نسل برتری

وَ بنز و اسکورت جابجا مووین
اِ هتل هیلتون رنجیا مووین

وَ استاد استاد دورته مَ گرن
ریتقت وَ نرخ طلا مَ خرن

که دی چو اَسکه قُدقُد مَکین
دیری دَم حَلکی هُدهُدَ مکین

دلار و سکه کل بینهَ خِرت
موزه ل اروپا گن هانِ کِرت

سه گوشت آهو بیه آورو
چو نونت فیسون اِ ترشی دو

گوشت قرقاول بیه پَقازه
قزل حراج بی وَ مس قراضه

اِ شهر بی تو تژگاون کوره
آو شیرین و زویخاو شوره

چو بی بی زهرا سجدته مکن
دخیل شفاعت بندته مکن

دی اِ شهامه مرادو نمه
بچه میارل دی زادو نمه

پشی اِ شهرَ تموم سی پوشن
ذلیل و ضعیف جولانِ موشن....
.


معنای کلمات دشوار:
برات نمرا: زنده باشی / یتیم یه لشه :کنایه ازبی نام ونشان بودن است.
هوزسکندر: تیر وطایفه اسکندرمقدونی /بروس لی :رزمی کار وهنرپیشه معروف
تمارزو: حسرت ،آرزو/ گوجرتا کلنگ:کوچک و بزرگ/رنجیا: آزرده خاطر
دورته مگرن:اطرافت را حلقه میزنند / دم حلکی: ادا در آوردن،تمسخر
موزه ل اروپا :موزه های اروپا /هانه کرت :دنبالت هستند /
نونت فیسون:بازارش را به کسادی کشاندی/ پقازه : نوعی گیاه خوراکی که فصل زمستان دربیابان و دامنه کوه روییده میشود که خوراکی خوشمزه و لذیذ دارد.
قزل: هاهی قزل آلا / بی بی زهرا : زنی درمنطقه جنوب ودراستان خوزستان که ادعای بصیرت داشت وفوج فوج مردم برای زیارتش راهی جنوب میشدند و برای خود دفترودستکی بهم زده بود که توسط نیروی انتظامی دستگیر وعبادتگاهش را تعطیل کردند./ شهامه : زیارتگاهی بر فراز کبیرکوه/ پشی : گربه
     
#16 | Posted: 12 Aug 2013 23:52

عقربه ی یخی(لکی)

تووِرگ و کموترل بی جا کوشتم
جدل دریژ و تاول پا کوشتم

اِ شهری پر اِ شونل کز یخ بستم
کویچل پر اِ پنجره بونیا کوشتم

چوی روئی بَن اِ سالل بی وارونی
پلقاشه شوئل موجل دریا کوشتم

یِ شاعر عاشقی دیری گیونه منی
اِ شاعری و عاشقی، حاشا کوشتم

هور ها سر برزی یل بنارل بی بِن
پا حسرتی و کلاش درّیا کوشتم

دویر اژ دلل تنگ سراپا سزیا
ای آرزوئل گوجین کوشیا کوشتم

هاکو کلکی قلف سنگینه آکِ
عشق ، ای متل پراژ معما کوشتم


ترجمه:
تگرگ و کبوترهای بی جا مراکشت/جاده های دراز وتاول پا مراکشت/درشهری پراز شانه های کزکرده یخ بستم/کوچه های پراز پنجره های بسته کشت مرا/مثل رودی زندانی سال های بی باران/کابوس شب های موج های دریا کشت مرا/یک شاعر عاشق دارد جان می کند / از شاعری و عاشقی حاشایم کشت / خورشید بالای بلندی های بی انتهاست/پای حسرتی و کفش های پاره مراکشت/دور از دل های تنگ سراپا سوخته/ این آرزوهای کوچک مرده کشت مرا / کوانگشتی این قفل سنگین را بازکند؟ / عشق ، این قصه ی پراز معما کشت مرا.
     
#17 | Posted: 12 Aug 2013 23:57
دوبیتی لکی


بوری وه گردِ لافاوی بچیمن
وه گرد ایل بی خواوی بچیمن

بوری وه گرد بال سیپریسکی
ورِ ژیر آسمو کاوی بچیمن

*****
منه زَما تونه توزا بچیمن
چوی اور اَ سینه پرسوزا بچیمن

ای شهره آزیه تی هرده سالن
وه تورّ خوینالی نوروزا بچیمن

****
شونت بِ دویری اَ شونا مچویچی
وَ سیلی قلف اَ زندونا مچویچی

بوری تا سرخَریوی بیمن ءو یَک
کِ تینی اور اَ وارونا مچویچی
     
#18 | Posted: 13 Aug 2013 00:07 | Edited By: nisha2552
دو بیتی لکی


ایره جا چوپی وارونی دیاره
گِرِم هورّ پا سووارونی دیاره

اگر سیل پا شکت ایرو بکینو
آوه زولک لرسونی دیاره

****
وزَمت یا وَ آوازت برقصم؟
و اخمت یاگه و نازت برقصم؟!

مِ چوی واگیژه پیچیامه سه وژما
نمه زونم و کوم سازت برقصم!!

****
اِ دردت دار اَرّا وژمه مکیشم
لش تودار اَرّا وژمه مکیشم

بی تو هرچِ کِ موینم عینِ یسه
کِ ژَرِ مار ارّا وژمه مکیشم
     
#19 | Posted: 13 Aug 2013 00:09
دوبیتی لکی


دوبال تقلا مِ بونیایه
تینیم اَ قرس ناکس تاسیایه

سوواری اَر ای دشته گول نکردی!
برا بی زورل اِ کوو کوشیایه؟!

****
ای بونه جا هوماری ناهومارِ
هَماری روژِ روشن اِ داوارِ

منیژه بوو بنِ گیست برسن
کِ بیژن اِ دلم هاوار هاوارِ

****
شونت بِ ذویری اَ شونا مچویچی
وَ سیلی قلف اَ زندونا مچویچی

بوری تا سر خریوی بیمن ءو یک
کِ تینی اور اَ وارونا مچویچی
     
#20 | Posted: 13 Aug 2013 00:15
دوبیتی لکی


منو سینه گوجَر , زَم قووینی
منو شوءه زرنگ کس کس مویینی

چوی بوشم تا اِ حالم باخور بوین؟
مسلمو نشنوءی , کافر نویینی!!

****
چِنه هر چِ شوءه خم دیرم ایمشو
کولِ اورل اِدل جم دیرم ایمشو

دیری سوراو اِ سینه م جَرّه ماری
خمی هوم زور روسم دیرم ایمشو

****
خضو چوی یِ وچونِ تورگه ژیله
ماواری اَر بنارم میله میله

مَرَسی هر کِ دلداری مِنه مِ
بیمه سه تیزه جار آیله ویله
     
صفحه  صفحه 2 از 103:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  99  100  101  102  103  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / اشعار کردی و لکی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites