تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

اشعار کردی و لکی

صفحه  صفحه 8 از 103:  « پیشین  1  ...  7  8  9  ...  102  103  پسین »  
#71 | Posted: 17 Aug 2013 12:59
ئالار نگین(کردی)


والاره نگین پیروز و خوه ش ته هلبیزم دی چم ب مه ش
تو سه ر ملی خورتی كوردا تو ناو سه دان یه ك روژا گه ش

ئالاتی ره نگی تو بناوی ده نگی تو
بناوی ده نگی تو نیشانا جه نگی تو
ئه ی خورتی كوردا سلاوی لیت بی
ئا لاتی ره نگی تو بناوی ده نگی تو

نیشانا جه نگی تو , ئه یكه چی كوردا سلاوی لیت بی
ئیرومه تو كریه همبیز, روژه ك وی بی تو بكم ریز
تو سه ربانا و هیوانا , روژا شادی ته خه م و خه ی
كه سكر سور وزه ر, ئیستیر و گه و هه ر
نیشانا زافه ر, ئه ی خورتی كوردا سلاوی لیت بی
كه سكر سور وزه ر, ئیستیر و گه و هه ر
نیشانا زافه ر, ئه ی خورتی كوردا سلاوی لیت بی

ئا لاتی ره نگین پیروز و خوه ش ته هلبیزم دی چم ب مه ش
تو سهر ملی خورتی كوردا تو ناو سه دان یه ك روژا گه ش

ئالاتی ره نگی تو بناوی ده نگی تو نیشانا جه نگی توئه ی كه چی كوردا
سلاوی لیت بیترجمه فارسی


ای پرچم رنگین , پیروز و شاداب
ترا در آغوش فشرده و اهسته راه خواهم پیمود
تو بر شانه های جوانان شجاع كرد
بعد از مدت ها , روزی خواهی درخشید
تو پرچم رنگینی
تو پر آوازه ای
تو نشانه نبری , ای جوان كرد درود بر تو
تو پرچم رنگینی
تو پر اوازه ای
تو نشانه نبردی , ای دختران شجاع كرد درود بر شما
اكنون تو راجمع كرده ام در جلد گذاشته ام روزی فرا خواهد رسید كه ترا بر خواهم افراشت
بر بامها و بر ایوانها , در روزهای شادی ترا میگسترانم
سبز و سرخ و سفیدی , تو گوهر و ستاره ای
نشانه پیروزی هستی ای دختر كرد درود بر تو باد
تو پرچم رنگینی تو پر اوازه ای
تو نشانه نبردی ای جوان كرد درود بر شما باد
     
#72 | Posted: 17 Aug 2013 19:54
كه ده لین(کردی)


كه دلین ئه مرو ده شت و كیو شینه
چه نده مه لبه ندی ئیمه شیرینه

بچوره سه ر گردی یاره ببینه
له جیهاندا , گولیكی ره نگینه

زه مز مه ی بولبولی به هارانی
وورده بارانی ژیر ده وارا نی

نه شئه ی به زمی سه ر چنارانی
ووشكه سوفی ئه خاته گورانی

ئه و ده مه ی روژ ئه گاته ئیواره
رو و بكه ره شاخی گویژه بنواره

عه ر شی په رو ه ردگاری لی دیاره
دامه نی و ه ك به هه شتی ئاوادارهترجمه فارسی


میگویند

كه میگویند امروز دشت و كوه سبز است
چقدر میعاد گاه ما شیرین است

به قله (یار بینه ) صعود كن
كه در جهان گلی رنگین است

زمزمه بلبل بهارانش
نم نم باران ریز

عشوه گری برگهای بالای چنار بر اثر وزیدن نسیم
صوفی متعصب را به آواز خواندن و جنب و جوش میاندازد

وقتی كه غروب فرا میسرد
به طرف كوه (گویژه) برو ببین

كه عظمت طبیعت از انجا پیداشت
دشت و دمن ان همچون بهشت پر آب و سبز و خرم است
     
#73 | Posted: 17 Aug 2013 20:19

چيه‌مه‌ل تو دو خوم شه‌راو ده‌ر به‌سياگن
خياليان دلخوه‌شيه‌وو
دياريان سه‌رخوه‌شي

تا ئي ده‌ره وازه رۆ وه بازارنه‌كه‌م
ئه‌ر مردمه ئه‌ر ژيامه خوه‌م ژارنه‌كه‌م
ئي رووژگه نه‌شكنم ئه‌گه‌ر سه‌درووژووگ
تا وه قه‌ن ليو ساقي ئفتارنه‌كه‌مترجمه

چشمهاي تو دو خم شراب دربسته اند
خيالشان دلخوشي است و
ديدارشان سرخوشي

باوجود اين درگاه به هيچ بازاري نمي روم
برايزنده ماندن از كسي تمنا نمي كنم
روزه دار مي مانم اگر صد روز ديگر هم بگذرد
تا باشيريني لبهاي ساقي افطار كنم
     
#74 | Posted: 17 Aug 2013 20:33 | Edited By: nisha2552
اینم متن آهنگ آگر گرتیمه حمید حمیدی به افتخار شکت
آگر گردیمه بوو خاموشم که
حلقه ی گدایی بوو له گوشم که

شرط بو له داخت هرگز نخنم
برگه ی عازیتی و بر نکنم

امرو له رو روی دلکه ی ناشادم
دوسی دور ولات کوتوته یادم

آاااخ باران بارانه باران بارانه نم نم ترمی کرد
چاوکان نسرین له دین درمی کرد

امرو له رو روی دلکه ی ناشادم
دوسی دور ولات کوتوته یادم

باران بارانه باران بارانه نم نم ترمی کرد
چاوکان نسرین له دین درمی کرد

آاااای آایییه آی آی آی... ولا آگر گردیمه بوو خاموشم که...
آزیزکم آزیزکم حلقه ی گدایی بوو له گوشم که...

آگر گردیمه بوو خاموشم که
حلقه ی گدایی بوو له گوشم که

باران بارانه باران بارانه نم نم ترمی کرد
چاوکان نسرین له دین درمی کرد
     
#75 | Posted: 17 Aug 2013 20:42
شعر نو کردی


تاج ئاساره‌ئ دارشياگه وو
گيس رشانگه‌سه‌وو شانيه‌ل شه که ت و ته‌كياگ زه‌مين
بالا پوش ده واران

خشت خشت گيان شووردگه و
گه‌رمه‌شين وا شئوه‌ئ شيوانگه
وه چينه یل تيژ ک ده جامه‌‌ك ئاوکه فتگه
رويائ‌ل خۆنالین

دياره گوپ رنيه مانگ
ماسي بۆچگ قرمزده حه‌وزمردگهترجمه

تاج ستاره از سرش افتاده وموهایش روی شانه ی زمین ریخته اند
چنان خیس اشک استکه گویی باران را پوشیده
باد
شیون می کندو
آب
موج بر میدارد
رویاهایش زخم می خورند-
ماه
با صورتخراشیده
به ماهی قرمزمرده درحوض می نگرد.
     
#76 | Posted: 17 Aug 2013 20:54
غزل کردی


كه‌پوو هه‌م نۆن كي هاوه‌ت ، دلم پر ده غه‌مه ئمشه‌و
نه ئاساره ٬ نه مانگ دۆنم ، هه‌وا تووز و ته‌مه ئمشه‌و

كۆوه و زار و زه‌مين نالن ، ده جۆرئ ئاسمان وارن
سه‌ره‌و رئش غه‌م و داغم ٬ نيه‌زانم هه‌م چه‌مه ئمشه‌و

كه‌پوو هاتم نه‌هاته‌و و ته‌رفئ‌‌‌‌تونه ئيل ئاواره‌م
غه‌م هه‌رچگ سيا به‌خته ده ئي ملكه جه‌مه ئمشه‌و

خيالم پۆك و خاپۆره ، وجاخ و كوانگم كوره
بنووره‌ئ شاره چۆ چووله ، خه‌راوه‌ئ بئ شه‌مه ئمشه‌و

زه‌مين گيژه‌وو زه‌مان ماتل ، چريكه‌ئ ئاسمان ها گل
ده شين شا گۆل شارم شنه‌ئ وائ ماته‌مه ئمشه‌و

كه‌پوو وينه‌ئ خوروو ئاوس ده خۆنه ئاسمانم هه‌م
زه‌مين له‌رزئ ، زه‌مان له‌رزئ ، دلم وينه‌ئ به‌مه ئمشه‌و

چيه‌مم واران خۆنه‌وو دل غه‌زه‌ل ئۆش به‌زه‌ينامه‌م
ده ئي داغ گرانه‌ي هه‌ر چگه بۆ‌شم كه‌مه ئمشه‌و

كه‌پوو گيرم ، نه ركنم هه‌س ك ده‌رچم ٬ نيشه ئلگه‌ردم
ده هه‌ر جي پا بنه‌م ليله‌و لكه‌و ليجه‌و له‌مه ئمشه‌وترجمه ی فارسی غزل

قاصدک باز از که خبر آورده ای؟ ٬ دلم لبریز غم است امشب
نه ستاره ای می بینم و نه ماهی ٬ هوا را گرد و غبار گرفته است امشب

کوه ٬دشت... زمین می نالد و همانند آسمان ( غم ) می بارند
و من لبریز داغ و دردم نمی دانم این چه حالی است که امشب دارم

قاصدک هرچه می اید بد بیاری است و بس ٬ پراکنده است ایل آواره ام
امشب این دیار سرشار از غم همه ی سیاه بختهای جهان است

خیالم خالی و خاکستر ٬ اجاق خانه ام کور
نگاه کن کسی نمانده است ٬ شهر خرابه ی بی چراغی بیش نیست

زمین گیج و زمان وامانده است ٬ ناله های آسمان در هم می پیچند
در غم هجران شاه گل شهرم طوفان ماتم می وزد امشب

قاصدک اسمان من همچون غروبی است که آبستن خون است
زمین می لرزد ٬زمان می لرزد ٬ دلم بسان بم شده است امشب

باران خون می بارد از چشمهای من ٬ دلم از رنجنامه ام غزل می گوید
از این داغ گران هرچه بگویم باز هم کم گفته ام امشب

قاصدک گرفتارم ٬ نه پای رفتن دارم و نه راه برگشتن
هر جاکه پا می گذارم تار و سخت و سرازیری است و سربالایی
     
#77 | Posted: 17 Aug 2013 21:53
سه‌ربازی وون


که وه‌فدی، ده‌چیته شوینی،
بو سه‌ر گوڕی سه‌ربازی وون، تاجه گولینه‌ییک دینی.

ئه‌گه‌ر سبه‌ی
وه‌فدیک بیته ولاتی من

لیم بپرسی
کوانی گوری سه‌ربازی وون

ده‌لیم گه‌وره‌م
له که‌ناری هه‌ر جوگه‌یی

له سه‌ر سه‌کوی هه‌ر مزگه‌وتی
له به‌ر ده‌رگه‌ی هه‌ر مالی

هه‌ر که‌نیسه‌یی
هه‌ر ئه‌شکه‌وتی

له سه‌ر گابه‌ردی هه‌ر شاخی
له سه‌ر دره‌ختی هه‌ر باخی

له‌م ولاته
له‌سه‌ر هه‌ر بسته‌ زه‌مینی
له‌ژیر هه‌ر گه‌زه‌ ئاسمانی

مه‌ترسه‌! که‌میک سه‌ر داخه‌و
تاجه‌گولینه‌که‌ت دانی!ترجمه:

سرباز گمنام


هنگامی که نماینده‌ای، جایی،
سر مزار سرباز گمنامی می‌رود، تاج گلی با خود می‌برد.
اگر فردا
نماینده‌ای به سرزمین من بیاید
از من بپرسد
مزار سرباز گمنام کجاست
جواب می‌دهم سرورم
در کنار هر نهری
بر سکوی هر مسجدی
دم در هر خانه‌ای
هر کنیسه‌ای
هر غاری
بر سر صخره‌ی هر کوهی
بر روی درخت هر باغی
در این سرزمین
بر روی هر قطعه‌ای از زمین
در زیر هر تکه‌ای از آسمان
نترس! کمی سرت را پایین بنداز و
تاج گلت را بگذار!
     
#78 | Posted: 18 Aug 2013 23:09
Atrinjoon:
ممنونم نیشا جااان بابت شعر های زیباااات

خیلی ممنونم واقعا خیلی لطف دارینپیی بلین


پیی بلین تو خوا که ­سی روژی هه زار جار
ناوی توی له سه ­ر لیوه به گریان و زار


پیی بلین ئاشقی کم شیت و سه­ رگه ­ردان
چاوه ­ریمه روژ و شه ­و له کوچه­ و کولان


پیی بلین به ­سه ­رهاتم کرا به چیروک
هه ­موو خه ­لک ده ­زانن منم مال ویران

پیی بلین هه­م وو عاله ­م پیی بلین هه­ مو دونیا پیی بلین
پیی بلین له هه ­ر کوچه­ و دیوارو ده ­روازه­ی شار

ناوی ئه ­وه که نوسراوه به خوینی منی هه ­ژار
پیی بلین له هه ­ر لایه هه ­وری ده­ کاته باران

ئه ­وه منم ده ­بارینم فرمیسکی ئازار و ژان
پیی بلین دلدار­یکم به شه ­و ته ­نیا ئه ­مینم

به یادی ئه ­و هه ­زار شیعری ئاشقانه ئه­ خوینم
پیی بلین روژی دادی ده ­مرم سه ­ر ده ­نیمه ­وه

به یادی ئه ­و به هه ­ناسه ­ی گه ­رمی ئه ­و ده­ ژیمه ­وه
پیی بلین که له من ئاشقتر کییه!؟

وه ­کو من دیوانه­ و شه ­یداتر کییه
ئه­ گه ­ر ئه ­و ولاتی په ­نای ئاشقانه

کی وه­ ک من کوردیکی بی مال و جییهترجمه:

به او بگوئيد


بهش بگین تورا به خدا کی مثل من روزی هزار بار
اسم تو با گریه و زاری رو لبهاشه

بهش بگین عاشقی دیونه و سرگردانم
روز و شب تو کوچه ها چشم براهم

بهش بگین سرنوشتم داستان شده
و همۀ مردم میدانند این منم که خونه ام خراب شده

بهش بگین همه مردم و همه دنیا بهش بگین
که در هر کوچه و دیوارو دروازۀ شهر

اسمه اونه که با خون من بیچاره نوشته شده
بهش بگین هر طرف ابری که میباره

این منم که اشک درد و آزار میبارانم
بهش بگین که من دلداری هستم شبها تنها میمونم

و به یاد او هزار شعر عاشقانه میخونم
بهش بگین یه روز میاد میمرم و سر رو خاک میزارم

اما با یاد اون و با نفس گرمش عمر دوباره می­یابم
بهش بگین کی از من عاشقتره!؟

مثل من دیونه و شیداتر کییه
اگه اون سرزمین پناه عاشقانه

کی مثل من یه کُرد بی خونه و بی­پناهه


زیاد اسعد
     
#79 | Posted: 18 Aug 2013 23:19
چ یادگارێکی ڕه شی سه ر ده رگاکه نا
ئه و که سه ی که ناره ته ی خۆی تا هه تاو گه یاند
و به به زه یی نه هات
به چاوانی خۆی به و هه تاوه خورماییه
و حیچ به زه ی نه هات

و هه ر وه کوو ئاو باسکه کانی وێڵ کرد
که له سه ر لێواره دره و شانه به رزه که ی
حه نبه ڵێک له ئاسۆکانی ڕووناکی
وه ک ئێواره بێ خه و شه که ی
هه زار گلێنه ی په شێو کرد.

و له پڕاوێزی ئاوێنه پیر و ماته کان
که سێ که سێبه ره ی خۆی به گه یانده هه تاو
له خۆی زاق بوو و له خۆف مایه وه
و ڕووی وه رگه ڕاند

له م په ستییه به ر بڵاوبووه به سه ر به زمی زه مان دا
و خه ڵک، خه ڵکی شه هید کراو له قه راخه کڕووزانه وه
« له ڕۆژی کاره سات، تاوتکه م به سه‌روو داپۆشن
که مردوین به داخی باڵا به رزێکه وه»*

چ یادگارێکی ڕه شی نا سه ر ده رگا
ئه وه ی که به زه یی نه هات
ئه و که سه ی که ئازیه تی خۆی به هه تاو گه یاند.


ترجمه فارسی:

چه یادگار سیاهی نهاد بر درگاه
کسی که نعره خود را به آفتاب رساند
و هیچ رحم نکرد،
به چشم خویش – به آن آفتاب خرمایی-
که هیچ رحم نکرد
و مثل آب رها کرد بازوانش را
که بر سواحل تابان شتانه های بلند
حمایلی ز افق های روشنایی
غروب گونه ی نابش،
هزار مردمک دیده را پریشان کرد
و در حواشی آئینه های پیر و کدر
کسی که سایه ی خود را به افتاب رساند،
و به خویش خیره شد و در هراس باقی ماند
و پشت کرد،
به این رذالت گسترده بر بساط زمان
و خلق، خلق شهید از کرانه نالیدند؛
" به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید
که مرده ایم به داغ بلند بالایی"
چه یادگار سیاهی نهاد بر درگاه
کسی که رحم نکرد
کسی که ماتم خود را به آفتاب رساند.شعری از دکتر رضا براهنی
     
#80 | Posted: 18 Aug 2013 23:26
ته‌رمی ونی تۆ


ساڵیانێکه خه‌ونی په‌پووله‌ پاییزه‌کان
له هه‌ڵمه‌تی کامووسه‌کان
بێ ده‌رفه‌تانه ، هه‌ستم ئه‌داته‌وه
گه‌رده‌لوولی مژاوی ، داسه‌پاوتر
له ده‌نگی زرمه زرمی پۆستاڵی شه‌وێک .........

ئاخ ......

که ناتوانم بتگونجێنم
له دێڕی هیچ ڕاگه‌یاندنێک
خه‌ونی حه‌رامی ئه‌م کرده‌وه‌
خۆ له ته‌نیایی شه‌ویش نادات
به چ هه‌ستێ له‌ سه‌رت بدوێم ؟
به‌ کام فۆلکلۆری جافایه‌تی بتلاوێنمه‌وه‌ ؟
هاوارت ، ئه‌م هۆره‌یه‌ که چیا ، چیا ئه‌یهۆنمه‌وه‌
که‌چی چیاش پێی ده‌نگێکی ئاسایی‌یه !!

ئاخ .....

کۆرپه‌که‌م
کۆرپه‌ ساوایه‌که‌م
نێوی دڵه‌که‌م
له کازیوه‌ی سبحه‌ینان بیستمی
هێشتا فرچکت نه‌گرتبوو
به‌ ژه‌کی مه‌مکی دایکێکی تینوو
خۆم بانگم به‌ گوێدا خوێندی
که‌ چی تۆش ، چێشتانان لێم بــزر بووی
ناوت ، ناوی دڵداری ئه‌م هۆنراوه‌یه‌ بوو ،
تۆ له کاتێک بزر بووی ........

که‌ گیا و گوڵ و دار و ده‌وه‌ن و باخ و بێستان و په‌رژین و ......

چاوه‌ڕوانی سیله بزه‌ی تۆ بوون
نێوی دڵه‌که‌م
ئه‌م ژماردنه‌ش ڕوو ده‌ کۆتایی‌یه ، تا
ته‌رمی ونت بنێن له‌م دار بازه‌له و
شه‌وقی دیتنی خۆ و خێڵه‌که‌ت هه‌ڵده‌گرین
بۆ کاتی مزگێنی کۆچمان
که تۆ په‌پووله‌ی و
ئه‌م هۆنراوه‌یه‌ش کفنی دڕاوت.......ترجمه فارسی

پیکر بی جان گم شده ات

در هیاهوی غریو پاسدار شب
هجوم کابوس
سالیان دور خوابهای قاصدک
در بیدار باشی بی دریغ ،
مه آلود گردباد و
عزم راسخ به سکون
آه ...
به کدامین فلچه ی حس تصویرت کنم
که در تقدیر تیتر هیچ اعلامی
مکتوب نیست ،
کردار این خواب ،
که از سرخ راهها گذشته است و
شانه به شانه تنهایی شب نیز نمی زند
به لالایی کدامین ترانه از گلوی سرزمین " جاف " ها
به خواب نازت کنم رهنمون
فریادت ، گاته ای که قله به قله می سرایمش
ته صدای ساده ای ، در پندارهای کوه
آه ...
فرزندم
فرزند نگرفته پایم
ای هرم نفسهای زندگی ،
در شریان بودنم
در سپیده ی صبحی طنین ‎زمزمه ای بودی
مک نزده به پستان مادری تشنه ، هنوز
بانگ تکبیری که خود به گوشت خواندم
و تو از سحر ، اندکی آنسوترک
فرو رفته در غبار
نامت ، نام شیفته ای
که بر سینه این ترانه
حک شده بود
و درگاه نبودی ،
هنگامی
که در انتظار لبخندت
کوه و دشت ،
درخت و باغ و جنگل ،
جالیز و چینه ها ،
به صف
فرزند نگرفته پایم
برای گاه مژده ی کوچ
به جلوگاه جلوه ات
پا به رد پای می نهیم
که بوی تبارت
در تصویر عریان آن جاری ،
تا به این تابوت بسپاریم
پیکر بی جان بر منظرگاهمان نا پیدا
که این شماره کردنها در انجام است و
تو پروانه ،
این سروده نیز کفن از هم دریده ات


زانکو خلیفه
     
صفحه  صفحه 8 از 103:  « پیشین  1  ...  7  8  9  ...  102  103  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / اشعار کردی و لکی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites