شعر و ادبیات

گذری بر کوچه باغ شعر و سخن


صفحه  صفحه 3 از 38:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  35  36  37  38  پسین »
 زن
#21   Posted: 17 Aug 2013 18:37


 5 Star

ارسالها: 14485✿✿✿✿✿

آه اگر گنج
در جزیره قلب تو پنهان باشد
کشتی ساخته نشده ام را
به طوفان نوح خواهم سپرد!
"سکان 15 درجه به راست!!!


✿✿✿✿✿

به تو پرواز آموختم
و رهایت کردم تا
ستاره دنباله دار باشی!
کاش با تو از عشق می گفتم
تا بیاموزی کمی وفادار باشی
بادبادک کوچک من


✿✿✿✿✿

به یکدیگر می رسیم حتی اگر
دیوار چین بین دست هایمان باشد!
کجی از خاطرات برج پیزا
محو می شود،
هر کجا که داربست هایمان باشد!!!
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
 
     
  ویرایش شده توسط: nazi220  
 زن
#22   Posted: 17 Aug 2013 18:38


 5 Star

ارسالها: 14485
✿✿✿✿✿

زندگی صفحه اول روزنامه ورزشی است!
رنگارنگ، سرشار از بیم و امید
جشنواره ای از شایعات
و ضربه هایی که به دروازه نرسید!!!


✿✿✿✿✿

آنگاه که ناامیدی گام هایت را
آنگاه که تردید نگاهت را
و آنگاه که ترس وجودت را فرا می گیرد...
به آیینه پناه ببر!


✿✿✿✿✿

تنی که جا می ماند
و منی که می روم آن جا که
خدا می داند!
میان میدان مین قلب من و تو،
کنار روبان های قرمز!!!
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
 
     
  ویرایش شده توسط: nazi220  
 زن
#23   Posted: 17 Aug 2013 18:39


 5 Star

ارسالها: 14485
✿✿✿✿✿

ببخش اگر ناخواسته از تو دور می شوم،
دلواپست می کنم
خانه ای سوت و کور می شوم.
تو، به ندیدن من عادت نکرده ای
من، به نبودن تو عادت نکرده ام
به خدا مجبور می شوم!!!


✿✿✿✿✿

در خلقت تو مانده ام!
هر روز سنگی در چاه قلبم می اندازی
که تمام اتحادیه های جهانی
از درآوردنش ناتوان هستند!!!


✿✿✿✿✿

خوش به حال آنان که...
دندان عقلشان را کشیده اند!
گاهی که به اطرافم نگاه می کنم...
فکم تیر می کشد!!!
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
 
     
  ویرایش شده توسط: nazi220  
 زن
#24   Posted: 17 Aug 2013 18:40


 5 Star

ارسالها: 14485
✿✿✿✿✿

پاک ترین هوای دنیا،
هوایی است که در وجود ماست!
چرا که هر لحظه دلمان،
هوای هم را می کند!!!
به شاد بودنت خوشم
و حتی به زخم زبان هایت!
که عشق هیچ وقت جز این نبوده
باور کن!


✿✿✿✿✿

هر چند می دانم باورت نمی شود!
سفید ، با تمام شکوهش
پیش قدم های تو حقیـــر می نماید !ـ
بگذار خط های جاده ای که تو از آن
به سوی من بازمی گردی را
با آب طلا رنگ کنم !!!
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
 
     
  ویرایش شده توسط: nazi220  
 زن
#25   Posted: 17 Aug 2013 18:42


 5 Star

ارسالها: 14485
✿✿✿✿✿

ماییم و هفت سینی که امسال
شش سین دارد !ـ
چرا که سبزی حضور تو،ـ
در خانه نیست !!!


✿✿✿✿✿

کسی که مهربانی نگاهت را
با دنیا عوض نمی کند
هنوز هیچ چیز نشده...
دلتنگت شده!!!


✿✿✿✿✿

ناامیدی یعنی :ـ
باوری جز اینکه ، ـ
خورشید فقط برای تو
طلوع می کند!!!
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
 
     
  ویرایش شده توسط: nazi220  
 زن
#26   Posted: 17 Aug 2013 18:43


 5 Star

ارسالها: 14485
✿✿✿✿✿

می گفتی که دوستم داری
به تعداد تمام قطره های بارانی که بر صورتت می ریزد !ـ
و من نیـــز دوستت دارم
بدون توجه به چتـــری که ،ـ
روی سرت گرفته ای !!!


✿✿✿✿✿

عصر جمعه است و من در خانه می مانم
و در های قلبم را بــــاز می گذارم تا تمام غم های دنیا
به میهمانی ام بیایند
و دل تو شاد و آرام باشد


✿✿✿✿✿

از همین درختی که دوباره سبز شده است
از همین خورشیدی که مهربان تر شده
و از همین بارانی که گاه و بیگاه می بارد
می شود فهمید،
خدا هنوز هم حواسش به ما هست!
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
 
     
  ویرایش شده توسط: nazi220  
 زن
#27   Posted: 17 Aug 2013 18:45


 5 Star

ارسالها: 14485
✿✿✿✿✿

آرزوی محالی نیست
که عشق، همچون گل های مریم
بی هیچ محدودیتی
عطرش را در سراسر زندگیمان پراکنده سازد!


✿✿✿✿✿

شاید دیگر از مد افتاده باشد.
شاید دیگر اندازه ام نباشد.
اما هم چنان عطر خاطره می دهد
پیراهنی که تو روی شانه هایش
اشک ریخته ای!!!


✿✿✿✿✿

فرقی نمی کند که شعر هایم را روی کاغذ بنویسم؟
یا روی ماسه های دریا
یا حتی روی شیشه بخار گرفته پنجره!
نام توست که به دل نوشته هایم
اعتبار می بخشد
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
 
     
  ویرایش شده توسط: nazi220  
 زن
#28   Posted: 17 Aug 2013 18:46


 5 Star

ارسالها: 14485
✿✿✿✿✿

آینه ی جادویی ات را دوست دارم
با اینکه می دانم خوش تیپ ترین مرد جهان نیستم
اما قطعا" به تو خواهد گفت که ...ـ
عاشق تریـنشــان هستم !!!


✿✿✿✿✿

با گفتن یک
"عزیزم جایت خالی ست!"
نه جای من پر می شود
و نه از عمق شادی های ت کمتر!
فقط...
دل خوش می شوم که هنوز،
بود و نبودم برایت مهم است!!!


✿✿✿✿✿

شب هایمان به دلتنگی برای عزیزانمان و اشک می گذرد
نیمه شب ها به زور می خوابیم تا
فردا صبح وانمود کنیم که فراموش کرده ایم و زندگی ادامه دارد
ظهر هایمان به سکوت و گاهی به آشوب می گذرد
عصر هایمان نمی دانیم چه کار کنیم و می نشینیم که زمان بگذرد و شب فرا برسد
تا شب هایمان را به دلتنگی برای عزیزانمان و اشک بگذرانیم و ...ـ
چقدر اینجا زندگی خوب است !!!
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
 
     
  ویرایش شده توسط: nazi220  
 زن
#29   Posted: 17 Aug 2013 18:47


 5 Star

ارسالها: 14485
✿✿✿✿✿

از نخستین روزی که
... تو پا به زمین گذاشتی
گرم شدنش آغاز شد
و هنوز هیچ دانشمندی نفهمیده است
که چرا یخ های قطب جنوب
به این سرعت آب می شوند !!؟


✿✿✿✿✿

تا دیروز فکر می کردم معجزه
تنها در کتاب های داستان اتفاق می افتد.
امروز که به زندگی ام قدم گذاشته ای
دریافتم که همه چیز
در همین نزدیکی ها رخ می دهد!!!


✿✿✿✿✿

شاید باورت شود
شاید هم نه!
اما این روزها در زوال نامه های کاغذی،
پست چی ها هنوز ما را به خاطر دارند!
و همیشه حال تو را می پرسند!
خاطره ای دست نیافتنی شده ایم برایشان.
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
 
     
  ویرایش شده توسط: nazi220  
 زن
#30   Posted: 17 Aug 2013 18:49


 5 Star

ارسالها: 14485
✿✿✿✿✿

همین که می دانم خوبی
و زندگی ات هر روز بهتر می شود.
همین که شادمانی ات را می بینم،
کافی ست.
عظمت عشق به همین لحظه های کوتاه است
نه پریدن از برج میلاد!!!


✿✿✿✿✿

کارهایم عجیب و غریب است
و اخلاق بدی دارم !ـ
مزخرف و بی خودی !ـ
و گاهی آنقدر سرد سکوت می کنم
که خودت هم نمی فهمی
عاشق چه چیــزم شدی ؟!!!؟


✿✿✿✿✿

صبح بخیر.
شب بخیر.
چهار کلمه، در بیست و چهار ساعت.
نمی دانم،
شاید عشق همین باشد!!!
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
 
     
  ویرایش شده توسط: nazi220  
صفحه  صفحه 3 از 38:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  35  36  37  38  پسین » 
شعر و ادبیات

گذری بر کوچه باغ شعر و سخن

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites